Notulen ouderbijeenkomst

22-9-2016

Notulen ouderbijeenkomst
22 september 2016

Aanwezig: één of beide ouders van 10 zorgafnemers

Van BijBiezonder aanwezig: Jules, Afke en Arie

  1. Welkom: Nadat we gezamenlijk plaats genomen hebben aan de 3 picknicktafels in de nog zeer aangename buitenlucht, heet Jules iedereen van harte welkom! Jules geeft aan blij te zijn met de grote opkomst en dus betrokkenheid van jullie als ouders. Er wordt voorgesteld om niet zoals de vorige keer, een voorstelrondje te doen omdat de meeste ouders elkaar toch al vaker gezien hebben en daardoor dus weten welke ouder bij welk kind hoort. Is dit nog niet het geval, dan volgt dat in de resterende tijd van deze avond wel.
  2. Jules geeft aan dat we deze ouderbijeenkomst twee keer per jaar moeten, maar vooral willen houden om samen te kijken hoe wij als BijBiezonder het volgens jullie (ouders) het doen en wat we eventueel nog kunnen verbeteren. Ook is het doel om de behoeftes van de kinderen en ouders te polsen voor in de toekomst. Het doel van dit overleg is betrokkenheid en bijpraten (ontwikkelingen)
  3. Jules vertelt dat BijBiezonder nu in de volgende fase beland is. Peter is per direct gestopt als vennoot en dus uit de VOF BijBiezonder gestapt. Met veel toewijding heeft Peter meegebouwd aan deze organisatie, maar langzaamaan zijn we verder uit elkaar gegroeid en kwamen er andere zaken op onze paden. In goed overleg hebben we daarom besloten om niet samen verder te gaan. Taken van Peter worden zonder problemen overgenomen. De locatie in Swolgen is eigendom van Peter, en daarom is er besloten dat BijBiezonder tot 31 december 2016 de locatie blijft huren, en daarna definitief overgaat naar de nieuwe locatie.  Deze nieuwe locatie is gelegen in Lottum. We gaan de panden aan de Ulsheggerweg 18 in Lottum in gebruik nemen. In eerste instantie voor de dagbesteding (de kantoorpanden op dat terrein lenen zich perfect als kantine en werkruimte), en van daaruit kijken we naar de verdere mogelijkheden.  De meeste ouders reageren positief op dit nieuws, al vindt iedereen het ook jammer dat we deze mooie buitenlocatie waarin veel tijd en energie is gestoken, moeten gaan verlaten. Voor de kinderen zal dit wennen worden. Ouders geven aan dat zij voor openheid gaan. Ook is het wenselijk om de kinderen bij de verhuizing (betrekking nieuwe locatie) te betrekken. Ook wordt aangegeven dat het fijn zou zijn om een concrete overgangsdatum vast te leggen, waarna dan afgeteld kan worden door de kinderen. Ouders geven ook aan om de nieuwe locatie visueel te maken (dmv foto’s), omdat de kinderen op deze manier alvast kunnen wennen aan de nieuwe locatie. Ook het samen klusjes doen op de nieuwe  locatie draagt bij aan het proces van wennen en veilig voelen op de nieuwe locatie. Zowel ouders als Jules, Afke en Arie, verwachten niet dat de kinderen Peter erg gaan missen omdat hij nauwelijks nog op de groep werkzaam was. Mochten er kinderen zijn die dit wel hebben, dan horen wij dat graag, zodat wij Peter hier dan van op de hoogte kunnen stellen. Er worden ook zeker een kijkdag georganiseerd voor jullie als ouders en kinderen.  wanneer dit is, dat horen jullie terzijde tijd van ons

4

a) Jules vraagt de ouders of de weg die ingeslagen is om de communicatie en duidelijke lijntjes hen bevalt. Het gaat hierbij vooral om het mentorschap en weten wanneer je bij wie terecht kan. De ouders geven aan dat dit goed werkt. Toch zijn er nog ouders die soms twijfelen bij wie ze moeten zijn omdat er meer personen in het gezin werkzaam zijn. Afgesproken wordt om altijd eerst de mentor van het betreffende kind te benaderen. Hij of zij kijkt dan wie er voor de hulpvraag ingezet moet gaan worden. Dit gebeurd dan intern dus is geen zorg van jullie als ouder.

b) Jules vraagt welke ouders er tevreden zijn over het begeleidingsplan van hun kind. De ouders geven aan tevreden te zijn over de inhoud van de plannen. De korte lijntjes met BijBiezonder worden als zeer prettig ervaren door de aanwezige ouders. Er komt wel een discussie op gang hoe vaak en op welke manier er behoefte is aan evaluatiemomenten op de doelen uit deze plannen. De algemene conclusie is, dat de ouders de korte lijntjes van de begeleiders van BijBiezonder als zeer prettig ervaren. Hierdoor worden doelen met regelmaat geëvalueerd en soms al bijgesteld. De overdrachtsmomenten bij het thuis brengen van de kinderen wordt ook als zeer wenselijk en belangrijk ervaren. Verder weten ouders dat er ook minimaal 1 keer per jaar geëvalueerd dient te worden vanuit het kwaliteitssysteem. Over het algemeen zijn alle aanwezige ouders te spreken hoe er gewerkt wordt binnen BijBiezonder mbt de plannen/evaluaties en communicatie. Toch geeft Jules eerlijk aan dat sommige zaken zeker nog verbeterd moeten worden (puntjes op de i). Dit met het houden aan datums in plan mbt evaluatiemomenten. Hier zullen nu acties op uitgezet gaan worden.

c)  Punt is nu niet echt van toepassing en hierop komen we de volgende keer terug.

d) De behoeftes van ouders mbt tot de zomervakantie ligt in ieder geval op geen sluiting. Sommige ouders hebben dit als niet prettig ervaren. Afke geeft aan dat er in alle lange vakanties een kamp georganiseerd wordt. In de andere vakanties is er nu een aanbod van 3 dagen in de week. Dit wordt door ouders als voldoende ervaren. Wel zijn er ook sommige ouders, die het wenselijk vinden als er in de toekomst ook ruimte komt voor logeren (enkele dagen) in de vakantie. Dit vooral voor ontlasting van hun zelf. Het zomerkamp op locatie werd als zeer leuk ervaren door zowel kinderen als ouders. Dit is dan ook voor herhaling vatbaar.

e) Ouders geven aan dat de puberkinderen van hun het liefste een avond hebben waar ze lekker kunnen chillen. Koken, eten en wat hangen/kletsen/lachen is de basis behoefte. Jules geeft aan dat de interesse wisselend is.  Er is ook een enquête gehouden onder de puberkinderen. Deze werd goed ingevuld en bracht vooral naar voren dat het de kinderen minder om de activiteit gaat, maar vooral om het samenzijn met wat lekkers daarbij.  Jules geeft aan dat de pubergroep uitgebreid is met wat meiden en dat de sfeer erg leuk en goed is. Het is een mooie mix van jongens en meiden van 12 tot 15 jaar. Het aanbod is volgens ouders voldoende. De miscommunicatie die er is wordt hiermee weggenomen. Kinderen kunnen nog opgegeven worden voor aankomende puberactiviteiten beginnend op vrijdag 30 september E-Village.

f) Ouders geven aan niet zo veel waarde te hechten aan de openbare agenda. Er wordt wel door sommige ouders naar gekeken om hun kind vast voor te bereiden op een zaterdag. Toch blijkt duidelijk uit de opmerkingen van de aanwezige ouders, dat zij de mail die verstuurd wordt als voorbereiding op een zaterdag, erg belangrijk te vinden. Ouders willen graag dat daar instaat wie er werken en waar de activiteit plaats vindt. Dit om de kinderen goed voor te kunnen bereiden op een activiteitendag. Ook het ophaal/thuisbreng schema vinden ouders belangrijk en fijn.

g en h)   Ouders geven aan het jammer te vinden dat de nieuwe mensen die voor BijBiezonder gaan werken, op deze avond niet aanwezig zijn. Het gaat hierbij om Stef (begeleider) en Lisa (stagiaire)

Helaas heeft Stef zich moeten afmelden omdat hij op vrijdag toch op school moest zijn (Den Bosch).

Lisa sluit later nog wel aan voor de BrainBlocks info avond en kan zich toch nog voorstellen. Wij als team BijBiezonder snappen dat ouders graag mensen ontmoeten die met hun kinderen omgaan in de begeleiding. We zullen daarom zsm zorgen dat zij beide zich aan jullie ouders kunnen gaan voorstellen. Ook wordt duidelijk gemaakt, dat dit mensen zijn met bevlogenheid en die niet weer na een paar maanden zullen verdwijnen. Zij hebben beide de intentie uitgesproken om vol overgave bij ons aan het werk te gaan. Hier hebben wij alle vertrouwen in.

De moeder van Tygo geeft aan dat haar zoon graag mee doet aan een kookactiviteit om de maaltijd die bereid is dan vervolgens gezellig samen op te eten. Wij geven aan dat deze activiteit in onze nieuwe locatie probleemloos ingevoerd kan gaan worden.

Ook wordt door een aantal ouders aangegeven dat training naar de weg van zelfstandigheid wenselijk is. Hierbij worden onder andere genoemd: hygiëne, omgang met geld, contacten onderhouden, ADL (Algemene Dagelijkse Lichaamsverzorging),  enz.  Dit gaan we zeker implementeren in de logeerweekeinden die we gaan draaien vanaf oktober.

Verder geven diverse ouders aan dat ze het als erg prettig ervaren om regelmatig ervaringen uit te wisselen met andere ouders. De sfeer hierin is los en ontspannen/gezellig. Voorstel is 2 keer per jaar met alle ouders en 2 keer extra in laatste uurtje van een zaterdagactiviteit met ouders uit subgroepje van de zaterdag.

Jules sluit af door iedereen te bedanken voor de opkomst en betrokkenheid. Vervolgens start binnen de BrainBlocks presentatie Door Afke En Elian.

320.png

BijBiezonder

Jan van Swolgenstraat 52

5866 AV Swolgen

samen@bijbiezonder.nl

0623171738

KVK 62343076

IBAN NL04 RABO 0301 5886 00