CleverCup 2017 sacensību nolikums

NOLIKUMĀ IETVERTIE NOTEIKUMI IR SAISTOŠI VISIEM SACENSĪBU DALĪBNIEKIEM. Organizatoriem ir tiesības veikt izmaiņas un papildinājumus sacensību nolikumā.

1. Sacensību norise

Kopā tiks organizētas 3 neklātienes kārtas un 1 klātienes kārta. Neklātienes kārtas notiks sistēmas http://clevercode.lv (turpmāk CleverCode)  sacensību sadaļā. Katras neklātienes kārtas ilgums būs 3 stundas. Klātienes kārtas ilgums būs 5 stundas. Sacensību datumi var tikt mainīti, savlaicīgi par to paziņojot:

  1. 12. novembris - neklātienes sacensību 1. kārta.
  2. 10. decembris - neklātienes sacensību 2. kārta..
  3. 29. janvāris - neklātienas sacensību 3. kārta.
  4. 18. marts - klātienes kārta.

2. Dalībnieki

Neklātienes sacensībās var piedalīties jebkurš programmētājs bez vecuma ierobežojumiem, bet klātienes sacensībām var kvalificēties tikai pamatskolu un vidējās izglītības iestāžu skolēni, kuri izpildījuši kvalifikācijas nosacījumus.

3. Reģistrēšanās

Lai piedalītos neklātienes kārtā, ir nepieciešams reģistrēties CleverCode sistēmā un iesūtīt kaut vienu uzdevumu jebkurā no sacensību kārtām. To izdarot, skolēns automātiski tiek reģistrēts CleverCup 2017 sacensībām. Lai organizatori varētu sazināties ar dalībnieku, piemēram, uzaicināt uz klāties kārtu, ir nepieciešams savā CleverCode kontā norādīt tālruņa numuru un e-pastu.

4. Uzdevumi un vērtēšana

Neklātienes kārtas:

Klātienes kārta:

5. Klātienes kārtas norises vieta

Klātienes kārta notiks Druvas vidusskolā - Skolas 2, Druva, Saldus pagasts. Dienas plāns tiks precizēts nolikumā, tuvojoties sacensībām.

6. Balvas

Visi klātienes sacensību dalībnieki saņems pārsteiguma balvas. Pirmās trīs vietas saņems naudas balvas 150, 100 un 50 Eur vērtībā. Pirmās vietas ieguvējs saņems arī ceļojošo kausu un iespēju iemūžināt savu vārdu uz tā - kauss jāsaglabā līdz nākamajām sacensībām un būs jānodod nākamā gada uzvarētājam.

7. Jautājumi

Visus jautājumus sūtiet mums uz clevercup.info@gmail.com.