iNapló.hu | mindenNapiNapló / 1961 / június / napok:

01 | 02 | 03 | 04 | 05 | 06 | 07 | 08 | 09 | 10 | 11 | 12 | 13 | 14 | 15 |

16 | 17 | 18 | 19 | 20 | 21 | 22 | 23 | 24 | 25 | 26 | 27 | 28 | 29 | 30 | 31 |


1961. június

 Összeállította: Serfőző Flóra (2017)

1961. júniusa egy fontos találkozóval indul, John Kennedy amerikai elnök és Nyikita Hruscsov, az SZKP első titkára, a Szovjetunió Minisztertanácsának elnöke Bécsben tárgyalt a világpolitikai helyzetről és a két ország kapcsolatáról. A megbeszélés nyilvános része hangsúlyozottan barátságos volt, miközben az érdemi tárgyalásokon eredménytelen alkudozások folytak. Sajnos, többek között a berlini válság megoldásáról sem született megállapodás.

Egy fontos döntés is született 20.-án: Nagy-Britannia elismerte Kuvait brit protektorátus függetlenségét, majd az iraki kormány kinyilvánította, hogy a függetlenné vált Kuvaitot országa részének tekinti.

A világ többi részén is eseménydús volt a hónap: Prágában megkezdődött az első összkeresztény békekonferencia. A Csehszlovákia Kommunista Pártja (CSKP) Központi Bizottsága ülésén elhatározták, hogy 1970-ig a mezőgazdasági termelést az ipari termelés színvonalára emelik.

Június 23.-tól életbe lépett az Antarktisz-egyezmény, amely kikötötte a kontinens semlegességét. A dokumentum kimondja: az Antarktiszon tilos katonai támaszpontokat és erődítményeket létesíteni, hadgyakorlatokat folytatni, és bármilyen fegyverkísérletet végezni.

Magyarországnak sem telt eseménytelenül a június: a hónap elején fegyveres támadást intéznek a Buenos Aires-i magyar követség ellen, ahol egy követségi tisztviselő megsebesült. Június 16.-án Tokióban emlékünnepséget tartottak Nagy Imre halálának évfordulóján, ahol az ünnepség magyar szónoka Király Béla volt.

A Fővárosi Bíróság ítéletet hirdetett a februárban letartóztatott katolikus papok és hitoktatók ügyében. A bíróság az iskolán kívüli hitoktatást és hitbuzgalmi tevékenységet „a népi demokratikus államrend megdöntésére irányuló szervezkedésnek” minősítette. A letartóztatott Rédly Elemért és társait több év börtönbüntetésre ítélték.

Az MSZMP PB határozatot hozott „A cigánylakosság helyzetének megjavításával kapcsolatos egyes feladatokról”,amiben többek között például támogatta a nem elkülönített állandó lakóhelyeken települését, az egészségügyi körülmények és a kulturális színvonalak javulását.

A hónap végén nagygyűlést tartottak Debrecenben a mezővárosi kiváltság elnyerésének 600. évfordulóján, ahol beszédet mondott Kállai Gyula. A hónap utolsó napján Eric Carlsson felsőházi képviselő vezetésével öttagú svéd parlamenti küldöttség érkezett Magyarországra.

Június legsikeresebb dala az USA Billboard Hot 100 toplistája szerint a “Travelin' Man című dal volt Ricky Nelsontól. A mozikban a “Wild in the Country” című film vonzotta a legtöbb nézőt,melynek főszereplője Elvis Presley volt. Hazánkban,pedig bemutatták Várkonyi Zoltán Csutak és a szürke ló” című filmjét.

E hónap 9.-én született Michael J. Fox kanadai színész,író. Tizennegyedikén pedig Boy George (polgári nevén George Alan O'Dowd) angol zenész, énekes. Június 6.-án Carl Gustav Jung svájci pszichológus és elmegyógyász, az analitikus pszichológia és a komplex lélektan megteremtője hunyt el.

Havilapszemle

Kortárs

V. évfolyam, 6. szám

Serfőző Flóra gyűjtése (2017)

Illyés Gyula: Átváltás
Vas István: Képlet; Elsőfokú egyenlet; Amikor a tankok befelé vonultak...(versek)
Reményi Béla:
A hetedik nap (vers)
Jávor Ottó:
Kileng az iránytű (elbeszélés)
Szőke Sándor: Tavasz van (vers)
Simon István: Kezek, szárnyak; Nemzedékek (versek)
Takács Imre:
A csúnya asszony (vers)
Tornai József: Reggeli utazás; Az álló-robbanású nap (versek)
Dobozy Imre:
Hegyoldal (regényrészlet)
Földeák János:
Papírhullámok (vers)
Komjáthy Győző:
Vihar után (vers)

Ozerov, V.: Irodalmi viták a Szovjetunióban
Fodor József: Régi cikkeim olvasásakor (vers)
Bódás János:
Tavaszodik (vers)
Csanády János: Hegyélen; Suhognak az akácnyelű balták (versek)
Barsi Dénes: Az evangélium ereje (elbeszélés)
Donga György:
Üzenet (vers)
László Ernő:
Szomorú dal (vers)
Szabó Zoltán:
Menekülő Isten (vers)
Nádor Tamás:
Köznapi óda (vers)
Korongi Vilmos:
Bakonyi szél (vers)
Bokros János: A vak ló (vers)
Angyal S. Tibor:
A monotónia himnusza (vers)

Fórum:
Kiss Lajos:
Mégegyszer a művészi tükrözésről

Napló:
Fábry Zoltán:
A humánum a magyar költészetben
Nagy Sándor: Egy induló költőhöz

Mőcsényi Mihály: A város és környezete
Zalotay Elemér:
"A szalagház"

Jegyzet:
Bőgel József:
A Nagyvilág antológiáról

Szemle:
Ferenczi László:
Bálint Györgyről
Tóth Sándor: Szabó Pál: Szereposztás
Szalay Károly: Goda Gábor: Fontos történetek
B. Nagy László: Sánta Ferenc: Farkasok a küszöbön
Wéber Antal: Mesterházi Lajos: A négylábú kutya
Szekeres László:
Héra Zoltán: Alkalom
Maróti Lajos: Vészi Endre: "Fohász szigorúságért"

Krónika:
Osváth Béla:
Két magyar bemutató

Tükör:
Veres Péter:
 Bálványok
Egy Petőfi értelmezésről
Szeberényi Lehel:
Kancsal krónika
Beck Judit (rajz)
Berény Róbert
(rajz)
Zalotay Elemér
 (tervrajz)

Napi események

június 2. - Fegyveres támadást intéznek a Buenos Aires-i magyar követség ellen; egy követségi tisztviselő megsebesül.

június 3. - Ny. Sz. Hruscsov és J. F. Kennedy csúcstalálkozója Bécsben. A megbeszélés nyilvános része hangsúlyozottan barátságos, miközben az érdemi tárgyalásokon eredménytelen alkudozások folynak.

június 3–4. - John Kennedy amerikai elnök és Nyikita Hruscsov, az SZKP első titkára, a Szovjetunió Minisztertanácsának elnöke Bécsben tárgyal a világpolitikai helyzetről és a két ország kapcsolatáról.

június 6. - Meghal Carl Gustav Jung svájci pszichológus és elmegyógyász, az analitikus pszichológia és a komplex lélektan megteremtője.

június 13. - Prágában megkezdődik az első összkeresztény békekonferencia.

június 15. - Walter Ulbricht, az NDK államtanácsának elnöke Nyugat-Berlin semlegesítését követeli egy kelet-berlini sajtótájékoztatón.

-Bemutatják Várkonyi Zoltán Csutak és a szürke ló c. filmjét.

június 16. - Tokióban emlékünnepséget tartanak Nagy Imre halálának évfordulóján. Az ünnepség magyar szónoka Király Béla.

június 19. - Nagy-Britannia elismeri Kuvait brit protektorátus függetlenségét.

- A Fővárosi Bíróság ítéletet hirdet a februárban letartóztatott katolikus papok és hitoktatók ügyében.

június 20. - Brit parlamenti képviselők látogatnak Magyarországra.

-Az MSZMP PB határozatot hoz a cigány lakosság helyzetének javításával kapcsolatos feladatokról.

 június 21–22. - A Csehszlovákia Kommunista Pártja (CSKP) Központi Bizottsága ülésén elhatározzák, hogy 1970-ig a mezőgazdasági termelést az ipari termelés színvonalára emelik.

június 23. -  Életbe lép az Antarktisz-egyezmény, amely kikötötte a kontinens semlegességét.

-Todor Zsivkov, a BKP KB első titkára és Anton Jugov miniszterelnök vezetésével bolgár párt- és állami küldöttség érkezik Bp-re.                 

június 24. - Nagygyűlést tartanak Debrecenben a mezővárosi kiváltság elnyerésének 600. évfordulóján. Beszédet mond Kállai Gyula.

június 25. - Az iraki kormány kinyilvánítja, hogy a függetlenné vált Kuvaitot országa részének tekinti.

június 29. - A Fővárosi Bíróságon megkezdődik a Központi Papnevelő Intézetből kizárt kispapok, Rédly Elemér és társai pere.

június 30. - Eric Carlsson felsőházi képviselő vezetésével öttagú svéd parlamenti küldöttség érkezik Mo-ra.        


Napra pontos gyűjtések

01 | 02 | 03 | 04 | 05 | 06 | 07 | 08 | 09 | 10 | 11 | 12 | 13 | 14 | 15 |

16 | 17 | 18 | 19 | 20 | 21 | 22 | 23 | 24 | 25 | 26 | 27 | 28 | 29 | 30 | 31 |


01 |vissza a lap tetejére

02 |vissza a lap tetejére

03 |vissza a lap tetejére

04 |vissza a lap tetejére

05 |vissza a lap tetejére


06 |vissza a lap tetejére

kedd

Kronológia

Meghal Carl Gustav Jung svájci pszichológus és elmegyógyász, az analitikus pszichológia és a komplex lélektan megteremtője.

Kivonat a napisajtó híreiből (Forrás: Népszabadság)

Befejeződött a bécsi tanácskozás. Elutazott az indiai főállamügyész. Külföldi vendégek Sztálinvárosban.Hírt adhatott magáról a szovjet Venus-rakéta. Souvanna Phouma nyilatkozata a laoszi tűzszünet ellenőrzéséről. Kivonják Dél-Viatnamból az amerikai tanácsadókat. Dél-Koreában halálra ítéltek három hazafit. Tömegtüntetések Tokióban a fasiszta törvényjavaslat ellen. Meleg szeretettel fogadták a szovjet fővárosban Sukarno elnököt. Három tartomány helyőrsége fellázadt a dominikai diktatúra ellen. Befejeződött az Izraeli KP XIV. kongresszusa. Amerikai atomfegyver-ellenes békemenet Londonban.

Rónai Sándor elvtárs részt vett a hatvani ifjúsági találkozón. Dobi István üdvözlő táviratot küldött Ahmed Sukaronak. A brazil külügyminiszeter táviratot írt dr. Sík Endrének. Megkezdődött a szocialista országok egészségügyi minisztereinek budapesti konferenciája. Átadta megbízólevelét az Izlandi Köztársaság új magyarországi követe.

Országszerte megünnepelték az építők napját.Új öntözőtelepek a Hajdúságban. Háromszázhúszmillió forint értékű növényvédő-és gyomirtószert forgalmazott a MÜNŐSZER. Ötezer fiatal a szalai tsz-ekben. Több mint harmincezer fiatal vett részt a farkashegyi találkozón. 270 családiházat építetek a jászboldogházi szövetkezeti gazdák. Tanácskozás a munkásszállások népművelési problémáiról. Távlati terv Szeged fejlesztésére.

Bajcsy Ziliszky Endre emlékére. Az ipari tanulók nagysikerű kulturális bemutatója a Vígszínházban. Szegeden bemutatták a Don Carlost. Másfélhónapos vidéki körútra indul az Állami Népi Együttes.

Új könyvek: Alekszej Tolsztoj - Golgota, Émile Zola - Válogatott képzőművészeti írásai, Bor Ambrus - A nagykorúság órája, Romain Rolland - Pierre és Luce, Tímár György - Az iszonyat naptára, Harold Lamb - Világhódító Nagy Sándor.

Több helyen eső, zivatar.

Tv-műsor: 18:00 Iskolások műsora 19:15 Tv-híradó, 19:30 A bécsi találkozóról, 20:10 Orvos a válaszúton (magyarul beszélő csehszlovák flm), 21:35 Hírek.

Sport: Jól sikerült a népligeti sportünnepély. Két magyar birkózó nagyszerű második helyezése Yokohamában. A svéd teniszezők jutottak tovább. Az Újpest Dózsa - Vasas és a Dorog - Debrecen versengés.

Serfőző Flóra gyűjtése (2017)


07 |vissza a lap tetejére

08 |vissza a lap tetejére

09 |vissza a lap tetejére

10 |vissza a lap tetejére

11 |vissza a lap tetejére

12 |vissza a lap tetejére

13 |vissza a lap tetejére

14 |vissza a lap tetejére

15 |vissza a lap tetejére


16 |vissza a lap tetejére

péntek

Hírek a napi sajtóból - kivonat (Forrás: Népszabadság)

Külföld
 Nyikita Hruscsov Bécsben találkozik Kennedy elnökkel, beszédében elmondja: a Szovjet Unió mindent megtesz a nemzetközi feszültség enyhítésére és a legfőbb feladat, hogy megoldják az általános és teljes leszerelést. Fidel Castro fogadta az amerikai tárgyaló küldöttséget. Ameikaiak fellövik a Discoverer 25 felderítő műholdat. Rudolf Nurejev a Kirkov balett-társulat tagja francia segítséggel diszidál az Amerikai Egyesült Államokba.
Belpolitika
 Kádár János Zala Megyébe látogat, ahol a TSz-ek és üzemek szemrevétele után találkozik a munkásokkal; tiszteletére pikniket is rendeznek. Átutazott Budapesten Nasution altábornagy, Indonéz Had- és Belügy Miniszter. Csaknem tizenkét millió forintos kárt okozott a szekszárdi heves esőzés, felhőszakadás.
Kultúra
Aláírták a budapesti és bukaresti Műszaki Egyetem együttműködési megállapodását. Pécelen kulturális napokat tartottak. Megkezdődött Magyarország első részletes növényföldrajzi térképének készítése.
Érdekességek

NSZK segítséggel felszerelik az oroszlányi hőerőmű automata hűtőrendszerét.
Walter Ulbricht - akinek utasítására megkezték építeni a berlini falat 1961. augusztus 13.-án - egy interjúban azt mondja („Niemand hat die Absicht, eine Mauer zu errichten”, azaz „Senkinek sincs szándékában falat építeni”) először használta a fal kifejezést. Walt Disney megvásárolja a Micimackó megfilmesítési jogait. (forrás: internet)

Programok
Operaház: Báthory Zsigmond; Vígszínház: Faust; József Attila Színház: Az igazság házhoz jön -  Moziműsor: Jókai: Liliomfi(magy.); Otthon: Éjjeli őrjárat(szovj.); Rege: A holtak bolygója(NDK); Ráthay: Időzár(uk); Ugocsa: Háború és béke(usa)


17 |vissza a lap tetejére

18 |vissza a lap tetejére

19 |vissza a lap tetejére

20 |vissza a lap tetejére

21 |vissza a lap tetejére

22 |vissza a lap tetejére

23 |vissza a lap tetejére

24 |vissza a lap tetejére

25 |vissza a lap tetejére

26 |vissza a lap tetejére

27 |vissza a lap tetejére

28 |vissza a lap tetejére

29 |vissza a lap tetejére

30 |vissza a lap tetejére

31 |vissza a lap tetejére


iNapló.hu | mindenNapiNapló | vissza a lap tetejére |kronológiai források