TUNTI-ILMOITUS

                Iisalmen Naisvoimistelijat ry

Nimi

Henkilötunnus

Tilinumero

Tuntipalkka

Osoite

Puhelinnumero

Ryhmä/Ryhmät, joita ohjaan

Päivämäärä

Ohjattava ryhmä

Ohjauspaikka

Tunnit

Yhteensä

Vakuutan antamani tiedot oikeiksi

Paikka ja aika

Ohjaajan allekirjoitus