KAMÓŠ 07 (ÚNOR 2015 - ČERVEN 2015)

25 DE FEVEREIRO DE 2015

Madeira

2 e 4 DE MARÇO 2015

nemoc

9 DE MARÇO 2015

a indemnização

odstupné, odškodnění

o salto triple

trojskok

o prazo de validade

doba platnosti

efeitos sonores

zvukové efekty

atirar + o atirador

vystřelit + ostřelovač

11 DE MARÇO 2015

a lasca

tříska

levar cinco pontos ‡ tirar os pontos

šít pět stěhů ‡ vyndat stehy

antes tarde do que nunca

radši pozdě než nikdy

degenerar

degenerovat

o mutante

mutant

o olfato

čich

investir em AC

investovat do něčeho

dedicar-se a AC

oddávat se něčemu

Impeço-te de fazer...

Zabráním ti udělat...

Aproveito para comprar um café.

Využiju čas, abych si koupil kávu.

esforçar-se por AC

snažit se o něco

arrepender-se de não ter estudado AC

litovat, že jsem nestudoval něco

Os meus pêsames = sentimentos!

Upřímnou soustrast! 2x

bocejar + o bocejo + dar um bocejo

zívat + zívnutí + zívnout

fazer 70 primaveras

slavit 70. narozeniny

16 DE MARÇO 2015

o argumento do filme + o argumentista ‡ o cenário

scénář filmu + scenárista ‡ kulisy

o realizador

režisér

a cena

scéna

a personagem principal

protagonista

o patrocinador + o patrocínio

sponzor + patronát

o assassino

vrah

o prisioneiro

vězeň, zajatec

as legendas

titulky

o pixote

špunt (malé dítě)

a disciplina + a cadeira

předmět (ve škole) + předmět, disciplína (na VŠ)

O filme passa-se em França.

Film se odehrává ve Francii.

o documentário

dokument

dar no cinema, na televisão

dávat v kině, v televizi

EP a hospedeira do bordo = BP a aeromoça

letuška EP+BP

o rapaz = a rapariga

chlapec = dívka (v BP prostitutka)

o garoto = a garota

BP chlapec, EP malá káva s mlékem ve skle = BP dívka

reconciliar-se

usmířit se

desnecessário

nedůležitý

os juros ‡ os prejuízos

výnos ‡ ztráta

os ganhos ‡ os gastos

zisk ‡ útrata

o retorno

návrat

a focagem + Uma foto está focada ‡ desfocada.

ostření + Fotka je zaostřená ‡ rozostřená.

A energia ecológica pode provir do vento.

Ekologická energie může pocházet z větru.

De onde provéns? Provenho de Praga.

Odkud pocházíš? pocházím z Prahy.

a proveniência = a origem

původ 2x

o toxicodependente

drogově závislý

o vício

zlozvyk

os defeitos

kazy, chyby

os pecados

hříchy

a eficiência + ser eficiente

výkonnost + být výkonný

a eficácia + ter eficácia = ser eficaz

efektivita+ být efektivní 2x

em média

v průměru

a percentagem

procento

18 DE MARÇO 2015

o diapositivo

slide

o viajante

cestující

o doce de figo

fíková marmeláda

a joaninha

beruška

o traje

kostým (na karneval)

o suspeito

podezřelý

exigir

vyžadovat

ser consciente de AC

být si vědom čeho

o Génio da Lâmpada

Džin z láhve

rodear

obklopit

os dez mandamentos

desatero

o ócio

zahálka, nečina

o bicho-preguiça

lenochod

lavrar

obdělávat, orat

nato + o nativo + o natal + a taxa de natalidade

rodilý + domorodec, rodilý + Vánoce + porodnost (míra porodnosti)

23 DE MARÇO 2015

???

25 DE MARÇO 2015

o consultor

konzultant

a análise

analýza

a audiência

publikum

o subdiretor

zástupce ředitele

Quanto está o câmbio entre...?

Jaký je kurs k...? (měna)

a cotação

kurs (na burze)

viajar com escala + fazer escala

cestovat s mezipřistáním + udělat mezipřistání

os impostos

daně

a declaração de IRS (Imposto sobre o Rendimento de Pessoas Singulares)

daňové přiznání

a música lebnta

pomalá hudba

a lotação esgotada + lotado

vyprodáno (např. v kině) + obsazený, plný

Não deixo de fazer.

Musím to udělat.

o freio = o travão

brzda 2x

30 DE MARÇO 2015

a cooperativa

družstvo

o hipoteca

hypotéka

o empréstimo

půjčka

mandar embora

propustit, vyhnat

ir a tribunal

jít k soudu

o proprietário

vlastník

a comissão

provize

partida + rota + partir + romper

zlomená + roztržená + zlomit + roztrhnout

enterrar

pohřbít, zakopat

a casa grande + a senzala

dům pro pána + dům pro otroky

a moral da história

poučení z historie

ter garantia

mít záruku

a curva

zatáčka

tocar a bateria

hrát na buben

exigente + exigir

náročný + vyžadovat

o vale

poukaz

as notas na escola

známky ve škole

Se tivesses sido tu a ganhar, teríamos tido mais dinheiro. ‡ Se tivesses sido tu a ganhar, teríamos mais dinheiro.

Kdybys byl vyhrál, byli bychom měli víc peněz. (tenkrát) ‡ Kdybys byl vyhrál, měli bychom víc peněz. (důsledky do dneška)

1 DE ABRIL 2015

Slavonice

8 DE ABRIL 2015

a candidatura

kandidatura

o património

dědictví

a renascença + renascentista +o renascimento

obrození, renesance + renesanční + obrození

o boémio

bohém, Čech

a farmacêutica

lékárnice

a vara (de ramos entrançados) ‡ o pau

pomlázka (ze spletených proutků) ‡ klacek

a trança + entrançar

cop + splést

uma cena puxada

přehnaná scéna

o cidadão + a cidadania

občan + občanství

gozar uma folga, féria

mít volno, prázdniny

gozar com alguém = brincar com alguém

dělat si z někoho blázny 2x

o brincalhão = o gozão

šprýmař 2x

Estás a gozar!

Kecáš!

Estou receoso. = Tehno medo.

Mám strach. 2x

Mexo-me muito.

Hodně se hýbu.

o défice

deficit

a educação física

tělesná výchova

os frutos secos

suché plody

 

13 DE ABRIL 2015

o subterrâneo ‡ a superfície

podzemí ‡ povrch

as escadas rolantes

jezdicí schody

florir + florescer

kvést + rozkvést

o rodízio

1) vodní kolo, 2) restaurace "sněz, kolik chceš"

a fogueira

hranice, táborák

o churrasco

grilování

o passador de carne + o passador

číšník, který roznáší grilované maso na jehle + cedník

o espeto + espetar + a espetada

rožeň + napíchnout + špíz

a vizinhança

sousedství

adaptar-se + acostumar-se = habituar-se

přizpůsobit se + zvyknout si 2x

chegar a tempo = a horas + atrasado ‡ adiantado

přijít včas 2x + pozdě ‡ dřív

os dias da semana = durante a semana

všední dny HOV. = během týdne

estar = ir jejum

být nalačno 2x

desmaiar = perder a consciência

omdlít = ztratit vědomí

tirar sangue

vzít krev

ralar + o ralador

strouhat + struhadlo

a peça de fruta

kus ovoce

ter os horários trocados

mít rozhozené spaní

em dias de festa

svátečně

o estimulante + a bebida estimulante

stimulant + energetický nápoj

o bebedor de café casual

člověk, který pije kávu příležitostně

cumprir planos

vyplnit plány

pôr = colocar os dados

zadat data 2x

dar horas

odbíjet (hodiny)

comer com os olhos

jíst očima

Os olhos também comem.

Věci by měly vypadat hezky.

uma coisa gulosa + a gula

laskomina, mlstva + žravost

babar-se ‡ salivar

(po)slintat (se) ‡ slinit

o abade + a abadia

opat + opatství

torcer a roupa

ždímat prádlo

pregar + o prego + o martelo

zatlouct + hřebík + kladivo

a azáfama

shon, nával práce

a faísca

jiskra

15 DE ABRIL 2015

os quartos de final

zápasy čtvrtfinále

desviar + o desvio

odklonit + objížďka

o compositor + compor

skladatel + skládat

o produtor

výrobce, producent

acusar

obvinit, obžalovat

o julgamento

rozsudek

a imprensa

tisk

o acorde

akord, soulad

a flauta

flétna

procriar

zplodit, rozmnožit

o prejuízo

předsudek

ser crédulo + a credulidade

být důvěřivý, lehkomyslný + důvěřivost

agir, eu ajo + a ação

působit, jednat

Está provado. = É certo.

To je vyzkoušené, jisté. 2x

É certo. ‡ Está certo.

Je to jisté, určitě. ‡ To je správně.

um atleta nato

rozený sportovec

o punho

pěst

o punhado de nozes

hrst ořechů

Tenho um pássaro no mão. (o punhado je otevřená dlaň, hrst)

Mám ptáka v hrsti.

Mais vale = é melhor ir ao restaurante.

Je lepší jít do restaurace.

Ainda vais a tempo de o apanhar.

Ještě to stihneš.

20 DE ABRIL 2015

dormir sobre o assunto

nechat si rozležet (v hlavě)

experimentar + provar

vyzkoušet + ochutnat, vyzkoušet oblečení

a pequeneza

maličkost

o amador ‡ o profissional

amatér, ochotník ‡ profesionál

o amante do transporte

fanoušek dopravy

a pista de corrida

běžecká (závodní) dráha

a estafeta

štafeta

a escola primária (1a-4a classe)

a escola básica (5o-12o ano)

první stupeň

druhý stupeň

derreter ‡ solidificar

tát ‡ tuhnout

Tenham-se arranjado.

Já se tenham arranjado.

22 DE ABRIL 2015

UNIDADE 4

a cimeira de Copenhaga

Kodaňský summit (o změně klimatu)

a política ambiental

enviromentální politika

reduzir em cerca de 20%

snížit zhruba o 20%

a associação ambientalista

ekologické sdružení

em termos meteorológicos

z meteorologického hlediska

a alteração climática

klimatická změna

os eventos meteorológicos extremos

extrémní meteorologické jevy

o efeito de estufa

skleníkový efekt

a central energética

elektrárna

a recente vaga de tempestades

nedávná vlna bouřek

o aquecimento global

globální oteplování

a Estação Espacial Internacional

Mezinárodní vesmírná stanice