CONTEXT: perfil lingüístic del professorat

QÜESTIONARI DE DIAGNOSI

Perfil lector del professorat

Molt sovint

Sovint

Alguna vegada

Gairebé mai

Llegeixes amb regularitat per plaer?

Habitualment llegeixes novel·la?

Habitualment llegeixes poesia?

Llegeixes amb regularitat premsa d’informació general?

Llegeixes amb regularitat llibres relacionats amb el teu àmbit de treball?

Llegeixes amb regularitat revistes especialitzades i/o relacionades amb el teu àmbit de treball?

Consultes Internet per documentar-te a l’hora de preparar el teu treball docent?

Coneixes i utilitzes els materials del fons de la biblioteca del centre?

Ets usuari de la biblioteca pública?