actualizat - actualizado - reviewed 29/09/15

Català

Castellano

English (to be updated)

Divendres 09/10/15

 

PARADA 0. CONFERÈNCIA INTERNACIONAL

de 17:00 a 21:00.

Casa del Mar, Albareda, 1, Barcelona

 

Les grans infraestructures són sovint presentades com un repte tècnic i tecnològic vinculat a la idea de progrés i desenvolupament. “Anar més enllà, fer-ho més ràpid o permetre el trànsit de més persones o mercaderies, és quelcom que fa que les nostres societats avancin”. Aquesta lògica s’imposa com a irrefutable en tot el planeta, minimitzant els seus elevats costos tant econòmics com socials i ambientals, i amagant altres interessos. Les infraestructures doncs, esdevenen les venes de trànsit del comerç i són essencials en l’expansió del capitalisme.

 

En els darrers anys, la financiarització de l’economia ha permès que el capital financer especulatiu incideixi de manera determinant en l’assignació, planificació i execució de les infraestructures. Això ha beneficiat clarament les empreses transnacionals, que a més treuen profit dels acords de lliure comerç per realitzar la seva activitat amb impunitat.

 

En la conferència proposem una anàlisi col·lectiva en profunditat que ens permeti enxarxar lluites. Per exemple, escoltarem l’experiència llatinoamericana sobre els impactes de tractats de lliure comerç, com és el cas del Tractat de Lliure Comerç d’Amèrica del Nord (TLCAN). Ens mirarem en el mirall de plans d’integració de les infraestructures a Amèrica central , i Amèrica del Sur. També podrem establir paral·lelismes amb la lluita contra el Tractat de Lliure Comerç entre els Estats Units i la Unió Europea (TTIP), que es negocia actualment, i amb el Fons Europeu per Inversions Estratègiques, conegut com a Pla Juncker.

 

Un altre element clau es troba en la reflexió des de les comunitats, col·lectius i organitzacions afectades pels grans plans d’infraestructures. La seva resistència i les seves alternatives, des dels territoris directament afectats per la construcció, des de territoris del Sud Global que pateixen acaparament, en els centres urbans per la seva condició de hubs forçats on es concentren grans vies de transport i mercaderies o com a nous empobrits obligats a assumir deutes il·legítims; aposten per la recuperació de la sobirania (energètica, alimentària, cultural, ...); en contraposició als projectes que impulsen i perpetuen un model d’acumulació i despossessió que no situa en el centre, ni com a prioritat, les necessitats de les persones.

Programa

 

17:00-18:15 Taula 1 Els tractats de lliure comerç i els plans d’infraestructures: de l’experiència a Amèrica Llatina a la realitat europea.

 

Octavio Rosas (Mèxic): Universidad Nacional Autónoma de México – Red Nacional de afectados ambientales de México.

Ricard Bellera (Cat.) Membre de la Campanya Catalunya No al TTIP

Mònica Guiteras: (Cat.) ODG. Pla Junckers i els projectes d’interès comú.

 

18:15-19:30 Taula 2 Afectades per l’acaparament energètic.

David Llistar (Cat.) ODG: Acaparament energètic. El cas espanyol.

Emma Hugues (Platform London - Regne Unit): el Corredor de Gas del Sud, gasoducte Azerbaidjan-Itàlia.

Leonardo Bauer (Brasil): Movimiento Afectados por las Represas

19:30-21:00 Taula 3 Afectades pels deutes il·legítims.

Membre de l’Aliança contra la pobresa energètica

Membre de la Plataforma en Defensa de les Terres del Sénia. Projecte Castor

Membre de la Plataforma Auditoria Ciutadana del Deute

Membre de la Xarxa per la sobirania energètica

Inscripció: http://goo.gl/forms/xejt94Fsnp

Organitzen:

Xarxa per la sobirania energètica

Campanya Catalunya No al TTIP

Plataforma Auditoria Ciutadana del Deute

Observatori del Deute en la GlobalitzacióDissabte 10/10/15

PARADA 1. CASTELLAR DEL VALLÈS.

El Gasoducte Martorell-Figueres continua!

Després de la construcció de la primera part del gasoducte Martorell-Figueres l’any 2012 la Unió Europea impulsa la seva continuació per acabar connectant-lo amb les xarxes franceses creuant terres gironines. Aquesta segona part anomenada MIDCAT forma part del llistat de Projectes d’Interès Comú (PIC) que reben ajut de diner públic. Alguns d’aquests projectes van més enllà de les pròpies fronteres, com el Corredor de Gas del Sud (CGS), que vol portar el gas canalitzat des de l’Azerbaidjan fins a Itàlia, una obra faraònica que facilitarà l’intercanvi de € per gas amb el règim corrupte i repressor azerbaidjanès. ENAGAS, constructora del gasoducte Martorell-Figueres i que participa en el CGS, també fa negoci a Mèxic, on multitud de comunitats s’han oposat al Projecte Integral Morelos. La Xerrada presentarà el Volt i aprofundirà a través de diferents punts de vista, quins interessos hi ha darrera d’aquest tipus megainfraestructures i quins són els seus impactes.

10:30-11:30 Visita al gasoducte Martorell-Figueres

11:30-12:30 Exposició sobre la construcció del gasoducte.

12:30-13:45 Xerrada-fòrum

Presentació del Volt (5min)

El Gasoducte Martorell-Figueres els impactes de les grans infraestructures. (10min)

Membre de la campanya

Per què més gasoductes? El sistema gasístic de la UE i el MIDCAT, segona part del gasoducte Martorell-Figueres. (10min)

Alfons Pérez, Membre de la Xarxa per la sobirania energètica i de l’Observatori del Deute en la Globalització.

Gas rus? no gràcies. El gasoducte del Corridor de Gas del Sud, des de l’Azerbaidjan a Itàlia. (10min)

Emma Hugues (Regne Unit), membre de Platform London

ENAGAS a Mèxic. La imposició del Projecte Integral Morelos. (10min)

Octavio Rosas (Mèxic) Catedràtic d’Economia Política en la Facultad de Economía de la Universidad Nacional Autónoma de México  i membre del Consejo de Representantes de la Asamblea Nacional de Afectados Ambientales

Debat

14:00 Dinar popular

16:00 Sortida del VoltDissabte 10/10/15 

PARADA 2. SALLENT

Runam de Sal

La mineria de potassa del Bages té més de cent anys. Rieres devastades i, en conseqüència, el Llobregat i el Cardener amb uns índexs de salinitat superiors a 250 mg per litre deixen a les poblacions i a les explotacions pecuniàries sense altre camí que fer-se portar l’aigua o abandonar. Si ara mateix Industrial Chemical Limited (ICL), el grup propietari d’Iberpotash, deixés d’abocar residus, els existents seguirien salinitzant la conca més de 2000 anys. Sense posar-hi remei, el subministrament d’aigua i el reg agrícola de la conca quedaran sotmesos al terrible pes dels residus acumulats en dècades de desgovern català.

Paral·lelament a la incidència sobre els impactes mediambientals del projecte, en els últims anys estem insistint en el deute generat sobre les generacions futures. Una multinacional (israelita) s’està enriquint apropiant de tres béns que ens pertanyen: els nostres impostos, el nostre territori i el nostre futur. De fet, estem convençuts que aquest fet forma part d’una estratègia per vendre l’aigua a una població captiva i per això estem elaborant un mapa dels tubs (no els rius) que porten aigua.

Actualment, mil i un judicis han condemnat i persegueixen a l’empresa.

17:00 Visita al Runam i explicació per part de membres de Prou SalDissabte 10/10/15

PARADA 3 BALSARENY

L’estiu de 2012 Gas Natural va anunciar el projecte de construcció d’uns dipòsits subterranis emmagatzematge de gas a Balsareny, concretament a la zona nord-est del municipi i molt a prop del nucli de Navàs. Actualment es troba en fase de tramitació administrativa, pendent de l’autorització del Ministeri espanyol d’Indústria.

La infraestructura consisteix en la construcció de 8 cavitats de 30 metres de diàmetre i 200 d’alçada situades a 700 metres sota terra, les quals podrien emmagatzemar en forma de gas comprimit el volum necessari per abastir tota Catalunya durant 14 dies. La construcció d’aquests forats es faria injectant a pressió aigua provinent del Llobregat al subsòl salí de la zona. Per desguassar l’aigua salada resultant de l’operació de perforació, s’allargaria el col·lector de salmorres de la mina de Sallent fins a Balsareny. La vida útil de la infraestructura seria de 40 anys, passats els quals es segellaria la instal·lació. Una de les peculiaritats geològiques de la zona és l’existència de dues falles (la del Tordell i la del Guix), un fet que recorda massa al projecte Castor i causa molt recel entre la població. El CUSA (consell per l’ús sostenible de l’aigua), ja va manifestar els seus recels, especialment pel que fa al consum d’aigua. Per la seva part, Gas Natural només s’ha limitat a fer un acte publicitari a Balsareny anunciant que aquest era un projecte estratègic pel país i informant que a la construcció hi treballarien unes 200 persones.

Tot i la preocupació mediambiental sobre la taula, la xerrada proposa aprofundir també sobre altres impactes socials i sobre la relació d’aquest tipus de megaprojectes amb el teixit econòmic local i amb la vida de seva gent. Quins són els possibles xocs entre aquest tipus de megaprojectes i el desenvolupament local? És obviada la participació de la ciutadania durant el procés administratiu previ i el procés d'implementació? Us convidem a un diàleg on aquests diferents aspectes es debatran entre la ciutadania de la zona i amb d’altres participants l’experiència dels quals pot ésser útil en el repte que suposen aquest tipus de projectes.

18:30h - Sala Sindicat

Xerrada "Megaprojectes, economia local i participació ciutadana: el cas del projecte d’emmagatzematge geològic de gas a Balsareny”.

Jorge Aguilera, Regidor de l’Ajuntament de Balsareny

Jaume Casals, Alcalde de Navàs

Jordi Marsal, periodista i autor del llibre “Castor, la bombolla sísmica”

Leonardo Bauer, portaveu del Moviment d’afectats per represes del Brasil

20.30h - Sopar popular

21:30h - Sortida del VoltDiumenge 12/10/15

PARADA 4 GRAUS

Les grans infraestructures energètiques, per la seva importància estratègica, porten associades grans interessos geopolítics i econòmic-financers. En l'actualitat, la Unió Europea planteja un fort desplegament de projectes d'interconnexió gasística i elèctrica per consolidar la creació del mercat únic del gas i l'electricitat a la UE. La majoria d'aquests projectes estan recollits en el llistat de Projectes d'Interès Comú (PIC), obtenint privilegis en forma de finançament públic i acceleració dels tràmits administratius per a la seva execució. La lògica de les megainfrastructures llavors, s'imposa en els discursos oficials com l'únic camí del futur energètic global.

La xerrada-fòrum vol posar sobre la taula la informació més actualitzada dels plans de la Unió Europea pel que fa a interconnexions gasístiques i elèctriques, en particular aquelles que afecten la península i als Pirineus. A més, vol donar veu a les experiències que, des de diferents perspectives, proposen alternatives que situen a les persones en el centre del debat sobre els models energètics.

9:30-9:45 Presentació de la xerrada + presentació del grup local Plataforma Unitaria contra la Autopista Eléctrica

Taula 1 9:45-11:00 Els plans europeus per l’energia: Unió Energètica i interconnexions.

Florent Marcellesi (via skype) Eurodiputat per Equo 15min

JUAN PERIS-MENCHETA BARRIO (asistent de l’Eurodiputat de PODEMOS Miguel Urban) 15 min

Alfons Pérez  Les interconnexions 15min

Membre de Bankwatch Network - Els bancs públic que financien els projectes BERD-BEI 15min

11:00-11:15 Pausa café

11:15-13:30 Fòrum de resposta. Les alternatives ja estan en marxa! (10 min/ intervención)

  1. Cote Romero (Plataforma por un Nuevo modelo Energético)
  2. Martín (Sustrai)
  3. Lourdes Berdié (Multireferéndum)
  4. Membre Xarxa per la sobirania energètica
  5. Elisa Linares. Generació Kwh (Som Energia)
  6. Maria Campuzano - ILP pobresa energètica- Aliança contra la pobresa energética
  7. Auditories Ciudadanes del sistema elèctric (Pablo Cotarelo)
  8. Octavio Rosas Landa (Red Nacional de Afectados Ambientales)
  9. Leonardo Bauer (Movimiento de Afectados por las Represas)
  10. Emma Hugues (Platform London) Artivisme, Art i activisme

13:30-14:30 Visita a torre elèctrica de l’Autopista Elèctrica

14:30-17:00 dinar popular en Capella

17:00-21:00 Assemblea de movimients.


Dilluns 12/10/15

PARADA 5 SABIÑÁNIGO

Sabiñánigo té un immens dipòsit de residus industrials (amb una gran part de lindà) a escassos metres del nucli urbà. D’aquí passa la contaminació al Riu Gállego, del qual beuen molts pobles riu avall. És un dels majors casos de contaminació química d’Europa, un problema actualment sense vies de solució. I per si això fos poc, la zona viu actualment amb l’amenaça d’una MAT, que aquí anomenem Autopista Elèctrica, procedent de Marsillon (França) i que desembocaria en la nostra localitat, on s’ubicaria la subestació receptora. El grup local d’Ecologistes en Acció va iniciar fa dos mesos una campanya de conscienciació entre les associacions locals per aglutinar l’oposició al projecte al voltant d’una Plataforma, que s’inclouria en la Plataforma Unitària contra l’Autopista Elèctrica amb base a la Ribagorza i el Pallars .

De moment no hi ha un sol dada respecte al projecte (traçat, característiques, terminis d’execució, etc.), pel que el nostre primordial feina aquests mesos ha consistit en que la gent s’assabenti de la que s’acosta, estant presents en els principals actes que se celebren per la zona (Marxa Cicloturista Quebrantahuesos, Festival de Música Pirineos Sur). Properament presentarem una moció de rebuig a l’Ajuntament de Sabiñánigo per forçar el consistori a posicionar-se.

11:30-12:30 Visita a punt panoràmic de Sabiñánigo

12:30-14:00 Xerrada sobre la contaminació per lindà i els plans d’interconnexió elèctrica pels Pirineus.

Amb la participació de:

Mariano Polanco, ecologistas en acción Huesca

Alfons Pérez, Observatori del Deute en la Globalització

Debat.

14:00-17:00 Dinar

17:00-21:00 Tornada a BarcelonaViernes 09/10/15

 

PARADA 0. CONFERENCIA INTERNACIONAL

de 17:00 a 21:00.

Casa del Mar, Albareda, 1, Barcelona

 

Las grandes infraestructuras son a menudo presentadas como un reto técnico y tecnológico vinculado a la idea de progreso y desarrollo. "Ir más allá, hacerlo más rápido o permitir el tránsito de más personas o mercancías, es algo que hace que nuestras sociedades avancen". Esta lógica se impone como irrefutable en todo el planeta, minimizando sus elevados costes tanto económicos como sociales y ambientales, y escondiendo otros intereses. Las infraestructuras pues, se convierten en las venas de tránsito del comercio y son esenciales en la expansión del capitalismo.

 

En los últimos años, la financiarización de la economía ha permitido que el capital financiero especulativo incida de manera determinante en la asignación, planificación y ejecución de las infraestructuras. Esto ha beneficiado claramente las empresas transnacionales, que además sacan provecho de los acuerdos de libre comercio para realizar su actividad con impunidad.

 

En la conferencia proponemos un análisis colectivo en profundidad que nos permita conectar las luchas. Por ejemplo, escucharemos la experiencia latinoamericana sobre los impactos de tratados de libre comercio, como es el caso del Tratado de Libre Comercio de América del Norte (TLCAN). Nos miraremos en el espejo de planes de integración de las infraestructuras en América central y América del Sur. También podremos establecer paralelismos con la lucha contra el Tratado de Libre Comercio entre los Estados Unidos y la Unión Europea (TTIP), que se negocia actualmente, y con el Fondo Europeo para Inversiones Estratégicas, conocido como Plan Juncker.

 

Otro elemento clave se encuentra en la reflexión desde las comunidades, colectivos y organizaciones afectadas por los grandes planes de infraestructuras. Su resistencia y sus alternativas, desde los territorios directamente afectados por la construcción, desde territorios del Sur Global que sufren acaparamiento, en los centros urbanos por su condición de hubs forzados donde se concentran grandes vías de transporte y mercancías o como nuevos empobrecidos obligados a asumir deudas ilegítimas; apuestan por la recuperación de la soberanía (energética, alimentaria, cultural, ...); en contraposición a los proyectos que impulsan y perpetúan un modelo de acumulación y desposesión que no sitúa en el centro, ni como prioridad, las necesidades de las personas.

Programa

 

17: 00-18: 15 Tabla 1 Los tratados de libre comercio y los planes de infraestructuras: de la experiencia en América Latina a la realidad europea.

 

Octavio Rosas (México): Universidad Nacional Autónoma de México - Red Nacional de Afectados ambientales de México.

Ricard Bellera (Cat.) Miembro de la Campanya Catalunya No al TTIP

Mónica Guiteras: (Cat.) ODG. Plan Juncker y los proyectos de interés común.

 

18: 15-19: 30 Mesa 2 Afectadas por el acaparamiento energético.

David Llistar (Cat.) ODG:  el acaparamiento energético

Emma Hugues (Platform London - Reino Unido): el Corredor de Gas del Sur, gasoducto Azerbaiyán-Italia.

Leonardo Bauer (Brasil): Movimiento Afectados por las Represas

19: 30-21: 00 Mesa 3 Afectadas por las deudas ilegítimas.

Miembro de la Alianza contra la pobreza energética

Miembro de la Plataforma en Defensa de las Tierras del Sénia. Proyecto Castor

Miembro de la Plataforma Auditoría Ciudadana de la Deuda

Miembro de la Xarxa per la sobirania energètica

Inscripción: http://goo.gl/forms/xejt94Fsnp

Organizan:

Xarxa per la soberania energètica

Campanya Cataluña No al TTIP

Plataforma Auditoría Ciudadana de la Deuda

Observatorio de la Deuda en la GlobalizaciónSábado 10/10/15

PARADA 1. CASTELLAR DEL VALLÈS.

El Gasoducto Martorell-Figueres continúa!

Tras la construcción de la primera parte del gasoducto Martorell-Figueres el año 2012 la Unión Europea impulsa su continuación para acabar conectándolo con las redes francesas, cruzando tierras gerundenses. Esta segunda parte llamada MIDCAT forma parte del listado de Proyectos de Interés Común (PIC) que reciben ayuda de dinero público. Algunos de estos proyectos van más allá de las propias fronteras, como el Corredor de Gas del Sur (CGS), que quiere llevar el gas canalizado desde Azerbaiyán hasta Italia, una obra faraónica que facilitará el intercambio de € para gas con el régimen corrupto y represor azerbaiyano. ENAGAS, constructora del gasoducto Martorell-Figueres y que participa en el CGS, también hace negocio en México, donde multitud de comunidades se han opuesto al Proyecto Integral Morelos.

La Conferencia presentará el Volt y profundizará a través de diferentes puntos de vista, qué intereses hay detrás de este tipo megainfraestructuras y cuáles son sus impactos.

10: 30-11: 30 Visita al gasoducto Martorell-Figueres

11: 30-12: 30 Exposición sobre la construcción del gasoducto.

12: 30-13: 45 Charla-foro

Presentación del Volt (5min)

El Gasoducto Martorell-Figueres los impactos de las grandes infraestructuras. (10min)

Miembro de la campaña

¿Por qué más gasoductos? El sistema gasístico de la UE y el MIDC, segunda parte del gasoducto Martorell-Figueres. (10min) Alfons Pérez, Miembro de la Red por la soberanía energética y del Observatorio de la Deuda en la Globalización.

Gas ruso? no gracias. El gasoducto del Corridor de Gas del Sur, desde Azerbaiyán en Italia. (10min) Emma Hugues (Reino Unido), miembro de Platform London

ENAGAS en México. La imposición del Proyecto Integral Morelos. (10min) Octavio Rosas (México) Catedrático de Economía Política en la Facultad de Economía de la Universidad Nacional Autónoma de México y miembro del Consejo de Representantes de la Asamblea Nacional de Afectados Ambientales

Debate

14:00 Comida popular

16:00 Salida del VoltSábado 10/10/15

PARADA 2. SALLENT

Escombrera de Sal

La minería de potasa del Bages tiene más de cien años. Rieras devastadas y, en consecuencia, el Llobregat y el Cardener con unos índices de salinidad superiores a 250 mg por litro dejan a las poblaciones y a las explotaciones pecuniarias sin otro camino que hacerse llevar el agua o abandonar. Si ahora mismo Industrial Chemical Limited (ICL), el grupo propietario de Iberpotash, dejara de verter residuos, los existentes seguirían salinizando la cuenca más de 2000 años. Sin remediarlo, el suministro de agua y el riego agrícola de la cuenca quedarán sometidos al terrible peso de los residuos acumulados en décadas de desgobierno catalán.

Paralelamente a la incidencia sobre los impactos medioambientales del proyecto, en los últimos años estamos insistiendo en la deuda generada sobre las generaciones futuras. Una multinacional (israelí) se está enriqueciendo apropiándose de tres bienes que nos pertenecen: nuestros impuestos, nuestro territorio y nuestro futuro. De hecho, estamos convencidos de que este hecho forma parte de una estrategia para vender el agua a una población cautiva y por eso estamos elaborando un mapa de los tubos (no los ríos) que llevan agua.

Actualmente, mil y un juicios han condenado y persiguen a la empresa.

17:00 Visita al escombrera y explicación por parte de miembros de Prou SalSábado 10/10/15

PARADA 3 BALSARENY

El verano de 2012 Gas Natural anunció el proyecto de construcción de unos depósitos subterráneos almacenamiento de gas en Balsareny, concretamente en la zona noreste del municipio y muy cerca del núcleo de Navàs. Actualmente se encuentra en fase de tramitación administrativa, pendiente de la autorización del Ministerio español de Industria.

La infraestructura consiste en la construcción de 8 cavidades de 30 metros de diámetro y 200 de altura situadas a 700 metros bajo tierra, las cuales podrían almacenar en forma de gas comprimido el volumen necesario para abastecer toda Cataluña durante 14 días. La construcción de estos agujeros se haría inyectando a presión agua proveniente del Llobregat en el subsuelo salino de la zona. Para desaguar el agua salada resultante de la operación de perforación, se alargaría el colector de salmueras de la mina de Sallent hasta Balsareny. La vida útil de la infraestructura sería de 40 años, pasados ​​los cuales se sellaría la instalación. Una de las peculiaridades geológicas de la zona es la existencia de dos fallas (la del Tordell y la del Yeso), un hecho que recuerda demasiado al proyecto Castor y causa mucho recelo entre la población. El CUSA (consejo para el uso sostenible del agua), ya manifestó sus recelos, especialmente en cuanto al consumo de agua. Por su parte, Gas Natural sólo se ha limitado a hacer un acto publicitario en Balsareny anunciando que este era un proyecto estratégico para el país e informando que en la construcción trabajarían unas 200 personas.

A pesar de la preocupación medioambiental sobre la mesa, la charla propone profundizar también sobre otros impactos sociales y sobre la relación de este tipo de megaproyectos con el tejido económico local y con la vida de su gente. ¿Cuáles son los posibles impactos entre este tipo de megaproyectos y el desarrollo local? Es obviada la participación de la ciudadanía durante el proceso administrativo previo y el proceso de implementación? Os invitamos a un diálogo donde estos diferentes aspectos se debatirán entre la ciudadanía de la zona y con otros participantes de experiencia de los cuales puede ser útil en el reto que suponen este tipo de proyectos.

18:30h - Charla "Megaproyectos, economía local y participación ciudadana: el caso del proyecto de almacenamiento geológico de gas en Balsareny"

Proceso participativo y desarrollo local? el caso del almacén de gas en Balsareny Jorge Aguilera, Concejal Ayuntamiento de Balsareny

Jaume Casals, Alcalde de Navàs

Proceso administrativo y transparencia? el caso del Proyecto Castor

Jordi Marsal, periodista y autor del libro "Castor, la burbuja sísmica"

Puestos de trabajo y megaproyectos? el caso de los trabajadores de las eléctricas en Brasil

Leonardo Bauer, portavoz del Movimiento de afectados por represas de Brasil

Turno de preguntas y debate abierto

20.00h - Cena popular

21: 30h - Salida del Volt


Domingo 10/12/15

PARADA 4 GRAUS

Las grandes infraestructuras energéticas, por su importancia estratégica, llevan asociadas grandes intereses geopolíticos y económico-financieros. En la actualidad, la Unión Europea plantea un fuerte despliegue de proyectos de interconexión gasística y eléctrica para consolidar la creación del mercado único del gas y la electricidad en la UE. La mayoría de estos proyectos están recogidos en el listado de Proyectos de Interés Común (PIC), obteniendo privilegios en forma de financiación pública y aceleración de los trámites administrativos para su ejecución. La lógica de las megainfraestructuras entonces, se impone en los discursos oficiales como el único camino del futuro energético global.

La charla-foro quiere poner sobre la mesa la información más actualizada de los planes de la Unión Europea en cuanto a interconexiones gasísticas y eléctricas, en particular aquellas que afectan a la península y en los Pirineos. Además, quiere dar voz a las experiencias que, desde diferentes perspectivas, proponen alternativas que sitúan a las personas en el centro del debate sobre los modelos energéticos.

9: 30-9: 45 Presentación de la charla + presentación del grupo local Plataforma Unitaria contra la Autopista Eléctrica

9: 45-11: 00 Mesa 1  Los planes europeos para la energía: Unión Energética e interconexiones.

Florent Marcellesi (vía skype) Eurodiputado por Equo 15min

JUAN PERIS-Mencheta BARRIO (asistente del Eurodiputado de PODEMOS Miguel Urban) 15 min

Alfonso Pérez Las interconexiones 15min

Miembro de Bankwatch Network - Los bancos públicos que financian los proyectos BERD-BEI 15min

11: 00-11: 15 Pausa café

11: 15-13: 30 Foro de respuesta. Las alternativas ya están en marcha! (10 min / intervenciones)

Cote Romero (Plataforma por un Nuevo modelo Energético)

Martín (Sustrai)

Lourdes Berdié (Multireferéndum)

Miembro Red por la soberanía energética

Elisa Linares. Generación Kwh (Som Energia)

María Campuzano - ILP pobreza energética- Alianza contra la pobreza energética

Auditorías Ciudadanas del sistema eléctrico (Pablo Cotarelo)

Octavio Rosas Landa (Red Nacional de Afectados Ambientales)

Leonardo Bauer (Movimiento de Afectados por las Represas)

Emma Hugues (Platform London) Artivismo, Arte y activismo

13: 30-14: 30 Visita a torre eléctrica de la Autopista Eléctrica

14: 30-17: 00 comida popular en Capilla

17: 00-21: 00 Asamblea de movimientos.


Lunes 10/12/15

PARADA 5 SABIÑÁNIGO

Sabiñánigo tiene un inmenso depósito de residuos industriales (con una gran parte de lindano) a escasos metros del casco urbano. De ahí pasa la contaminación en el Río Gállego, del que beben muchos pueblos río abajo. Es uno de los mayores casos de contaminación química de Europa, un problema actualmente sin vías de solución. Y por si esto fuera poco, la zona vive actualmente con la amenaza de una MAT, que aquí llamamos Autopista Eléctrica, procedente de Marsillon (Francia) y que desembocaría en nuestra localidad, donde se ubicaría la subestación receptora. El grupo local de Ecologistas en Acción inició hace dos meses una campaña de concienciación entre las asociaciones locales para aglutinar la oposición al proyecto alrededor de una Plataforma, que se incluiría en la Plataforma Unitaria contra la Autopista Eléctrica con base en la Ribagorza y ​​el Pallars.

Por el momento no hay un solo dato respecto al proyecto (trazado, características, plazos de ejecución, etc.), por lo que nuestro primordial trabajo estos meses ha consistido en que la gente se entere de la que se avecina, estando presentes en los principales actos que se celebran por la zona (Marcha Cicloturista Quebrantahuesos, Festival de Música Pirineos Sur). Próximamente presentaremos una moción de rechazo al Ayuntamiento de Sabiñánigo para forzar el consistorio a posicionarse.

11: 30-12: 30 Visita a punto panorámico de Sabiñánigo

12: 30-14: 00 Charla-foro sobre la contaminación por lindano y los planes de interconexión eléctrica por los Pirineos.

Mariano Polanco, ecologistas en acción Huesca

Alfons Pérez, Observatorio de la Deuda en la Globalización

Debate.

14: 00-17: 00 Comida

17: 00-21: 00 Regreso a Barcelona