Institut Universitari de Lingüística Aplicada

Laboratori de Tecnologies Lingüístiques

Universitat Pompeu Fabra

assignatures.de.yzaguirre@gmail.com

Anàlisi Lingüística i Corpus

Professors: Lluís de Yzaguirre i Maura, Alba Coll i Amor Montané

Bibliografia recomanada

ALONSO, Araceli; DE YZAGUIRRE, Lluís; FOLGUERÀ, Rosanna, TEBÉ, Carles. (2002). "La mesura de la implantació terminològica: dades, variables i resultats". Actes de la I Jornada sobre Terminologia i Serveis Lingüístics. Barcelona, 18 de maig de 2001. Barcelona: Institut Universitari de Lingüística Aplicada, Universitat Pompeu Fabra. 123-136.

ALONSO, Araceli; CABRÉ, Teresa; DE YZAGUIRRE, Lluís; TEBÉ, Carles (2002). "La utilización de corpus paralelos alineados en la docencia de la traducción y de los lenguajes de especialidad ". Dins Iglesias, L.; Doval, S. (ed.) Studies in Contrastive Linguistics. Proceedings of the Second International Contrastive Linguistics Conference. Santiago de Compostela: Publicacións de la Universidade de Santiago de Compostela. 71-82.

BARBERA, Manuel; CORINO, Elisa; ONESTI, Cristina. (2007). Corpora e linguistica in rete. 1a. edic. Perugia: Guerra Edizioni.

BIBER, Douglas; CONRAD, Susan; REPPEN, Randi (1998). Corpus linguistics: investigating language structure and use. 1a. edic. Cambridge: Cambridge University Press. [signature: P128.C68 B53 1998]

BOWKER, Lynne; PEARSON, Jennifer (2002). Working with Specialized Language. A practical guide to using corpora. London: Routledge.

DE YZAGUIRRE, Lluís: Aproximació lexicomètrica a les interferències de base fonològica en els escrits autògrafs de Cristòfor Colom, comunicació presentada al Simposi internacional colombí sobre la llengua materna de Cristòfor Colom, Eivissa, 2006 (annexos 1, 2, 3)

DE YZAGUIRRE, Lluís: De Varcelona a Sebilla amb Cristòfor Colom, transparències de la conferència pronunciada en l'acte de commemoració del 500è aniversari del decés de Cristòfor Colom, a Barcelona, el 20 de maig del 2006, organitzat pel Centre d'Estudis Colombins (annex 1)

DE YZAGUIRRE, Lluís: Badava Colom?, transparències de la conferència organitzada pel Rotary Club de Barcelona, al CosmoCaixa de Barcelona, el 27 de juny del 2006, organitzada amb el Centre d'Estudis Colombins

DE YZAGUIRRE, Lluís; MATAMALA, Anna; CABRÉ, Teresa (2001). "El lematizador 'PALIC' del IULA (UPF)". Trabajos en lingüística aplicada, AESLA. Barcelona.

DE YZAGUIRRE, Lluís, BACH, Carme; MATAMALA, Anna; CASTILLO, Núria; USTRELL, Eugènia (2001). " AMBILIC, el desambiguador lingüístico del Corpus del IULA". Trabajos en lingüística aplicada, AESLA. Barcelona.

DE YZAGUIRRE, Lluís; TORNER, Sergi; MATAMALA, Anna (2001). " El tratamiento automático de las ambigüedades segmentales del castellano". Trabajos en lingüística aplicada, AESLA. Barcelona.

DE YZAGUIRRE, Lluís; RIBAS, Marta; VIVALDI, Jorge; CABRÉ, M.ª Teresa (2000). "Some Technical Aspects About Aligning Near Languages". Dins Gabrilidou, M. et al (ed.) (2000). Second International Conference on Language Resources and Evaluation LREC-2000. Proceedings, vol I. Atenes, 31 maig-2 juny 2000. Atenes: National Technical University of Athens Press. 545-548.

DE YZAGUIRRE, Lluís; TEBÉ, Carles; ALONSO, Araceli; FOLGUERÀ, Rosanna (2001). "El seguimiento de la implantación de términos vía Internet: estrategias de cálculo y control". Dins Correia, M. Terminologia e Indústrias da Língua. Lisboa: ILTEC, Unió Latina, Fundaçao Calouste Gulbenkein. 323-336.

DE YZAGUIRRE, Lluís; TEBÉ, Carles; ALONSO, Araceli; FOLGUERÀ, Rosanna (2002). "L'anàlisi lexicomètrica dels textos especialitzats: un terreny d'intersecció entre terminologia, documentació i traducció". Dins Cabré, T. i Domènech, M. (eds.) (2002). Terminologia i Serveis Lingüistics. I Jornada de Terminologia i Serveis Lingüistics (18 de maig de 2001). Barcelona: Institu Universitari de Lingüística Aplicada-Universitat Pompeu Fabra. 151-161.

HARBERT, Benoît; NAZARENKO, Adeline; SALEM, André (1997). Les linguistiques de corpus. Paris: Armand Colin.

KILGARRIFF, Adam; GREFENSTETTE, Gregory (2003). "Introduction to the Special Issue on Web as Corpus." Computational Linguistics 29 (3). (Also guest editors for the Special Issue). Reprinted in Practical Lexicography: a Reader. Fontenelle, editor. Oxford University Press. 2008.

[http://www.lexmasterclass.com/people/Publications/2003-KilgGrefenstette-WACIntro.pdf]

MARCOS MARÍN, Francisco A. (1994). "Archivos digitales textuales: corpus". Informática y humanidades. Madrid: Editorial Gredos, S.A.79-178.

MCENERY, Tony; WILSON, Andrew (2001). Corpus linguistics: An Introduction. 2a. edic. Edinburgh: Edinburg University Press. [signatura: P302.3 .M345 2001]

[http://bowland-files.lancs.ac.uk/monkey/ihe/linguistics/contents.htm]

REPPEN, Randi; FITZMAURICE, Susan; BIBER, Douglas (ed.) (2002). Studies in corpus linguistics, 9. Ámsterdam: John Benjamins, cop. [signatura: P120.V37 U75 2002]

SINCLAIR, John (1991). Corpus, concordance, collocation. Oxford: Oxford University Press. [signatura: PE1611 .S46 1991]

STUART, Keith (2005). "New Perspectives on Corpus Linguistics". RAEL: Revista electrónica de lingüística aplicada, Nº 4. 180-191.

[http://dialnet.unirioja.es/servlet/revista?tipo_busqueda=CODIGO&clave_revista=6978]

TOGNINI-BONELLI, Elena (2001). "Corpus Linguistics at Work". Studies in Corpus Linguistics 6. Ámsterdam: John Benjamins Publishing Co. [signature: P128.C68 T64]

TORRUELLA, Joan; LLISTERRI, Joaquim (1999). "Diseño de corpus textuales y orales". Dins Blecua, J. M.; Clavería, G.; Sánchez, C.; Torruella, J. (1999). Filología e informática. Nuevas tecnologías en los estudios filológicos. Barcelona: Seminario de Filología, Departamento de Filología Española, Universidad Autónoma de Barcelona, Editorial Milenio. 45-77.

[http://liceu.uab.es/~joaquim/publicacions/Torruella_Llisterri_99.pdf]

WYNNE, Martin (ed.) (2005). Developing Linguistic Corpora: A Guide to Good Practice. AHDS Literature, Languages and Linguistics, Oxford: Oxbow Books.

[http://ahds.ac.uk/linguistic-corpora/]

Bibliografia per al seminari

Per al seminari de lectures està previst treballar els capítols següents d'alguna de les publicacions precedents. S'hi podria arribar a incloure algun altre capítol de les mateixes o alguna altra publicacions o el text íntegre d'algun altre dels articles recollits a la bibliografia recomanada.

BARBERA, Manuel; CORINO, Elisa; ONESTI, Cristina. (2007). "Cosa è un corpus?". Dins BARBERA, M.; CORINO, E.; ONESTI, C. (ed.) (2007). Corpora e linguistica in rete. 1a. edic. Perugia: Guerra Edizioni.

BIBER, Douglas; CONRAD, Susan; REPPEN, Randi (1998). "Investigating the use of language features". Corpus linguistics: investigating language structure and use. 1a. edic. Cambridge: Cambridge University Press.  [signature: P128.C68 B53 1998]

DE YZAGUIRRE, Lluís; RIBAS, Marta; VIVALDI, Jorge; CABRÉ, M.ª Teresa (2000). "Some Technical Aspects About Aligning Near Languages ". Dins Gabrilidou, M. et al (ed.) (2000). Second International Conference on Language Resources and Evaluation LREC-2000. Proceedings , vol I. Atenes, 31 maig-2 juny 2000 . Atenes: National Technical University of Athens Press. 545-548

GRAEME, Kennedy (1998). "Variation in the distribution of modal verbs in the British National Corpus". En Reppen, R.; Fitzmaurice, S.; Biber, D. (ed.) (2002). Studies in Corpus Linguistics, 9: Using Corpora to Explore Linguistic Variation. Ámsterdam: John Benjamins Publishing Co. 73-90. [signatura: P120.V37 U75 2002]

KILGARRIFF, Adam; GREFENSTETTE, Gregory (2003). "Introduction to the Special Issue on Web as Corpus". Computational Linguistics 29 (3). (Also guest editors for the Special Issue). Reprinted in Practical Lexicography: a Reader. Fontenelle, editor. Oxford University Press. 2008.

[http://www.kilgarriff.co.uk/Publications/2003-KilgGrefenstette-WACIntro.pdf]

SINCLAIR, John (1991). "Creación de corpus". Dins Vidal, J. (coord.) (1991). Las industrias de la lengua. Ávila: Fundación Sánchez-Albornoz. 95-107.

STUART, Keith (2005). "New Perspectives on Corpus Linguistics". RAEL: Revista electrónica de lingüística aplicada, Nº 4. 180-191.

[http://dialnet.unirioja.es/servlet/revista?tipo_busqueda=CODIGO&clave_revista=6978]

TORRUELLA, Joan; LLISTERRI, Joaquim (1999). "Diseño de corpus textuales y orales". Dins Blecua, J. M.; Clavería, G.; Sánchez, C.; Torruella, J. (1999). Filología e informática. Nuevas tecnologías en los estudios filológicos. Barcelona: Seminario de Filología, Departamento de Filología Española, Universidad Autónoma de Barcelona, Editorial Milenio. 45-77.

[http://liceu.uab.es/~joaquim/publicacions/Torruella_Llisterri_99.pdf]

VOLK, Martin (2002). "Using the web as Corpus for Linguistic Research". Dins Pajulasu, R. i Hennoste, T. (eds.) (2002). Tähendusepüüdja. Catcher of the Meaning. A Festschrift for Professor Haldur Õim. Tartu: Publications of the Department of General Linguistics 3. University of Tartu.

WYNNE, Martin (ed.) (2005). Developing Linguistic Corpora: A Guide to Good Practice. AHDS Literature, Languages and Linguistics. Oxford: Oxbow Books.

[http://ahds.ac.uk/linguistic-corpora/]

deYzaguirre, Montané & Coll: guia docent d'Anàlisi Lingüística i corpus 1/6