Published using Google Docs
1951_03
Updated automatically every 5 minutes

iNapló.hu | mindenNapiNapló / 1951 / március / napok:

01 | 02 | 03 | 04 | 05 | 06 | 07 | 08 | 09 | 10 | 11 | 12 | 13 | 14 | 15 |

16 | 17 | 18 | 19 | 20 | 21 | 22 | 23 | 24 | 25 | 26 | 27 | 28 | 29 | 30 | 31 |


1951. március

Összeállította Szabóné Kiss Bernadett (2018.)

A Magyar Népköztársaság legfontosabb eseménye az MDP II.kongresszusa volt. Ami a hónap elején fejeződött be. A Központi Bizottság főtitkára Rákosi Mátyás.  A  kongresszus döntése értelmében felemelték az első ötéves terv termelési célkitűzéseit és a beszolgáltatásokat.

Ebben a hónapban letartóztatták Ujhelyi Szilárdot v. államtitkárt a Magyar Rádió vezérigazgató-helyettesét valamint Losonczy Gézát, a Népművelési Minisztérium  v. államtitkárát. Koncepciós perek indulnak a rendszer ellenségeivel szemben. Gulág szerű táborokba deportálták az osztályidegen elemeket. Kivégezték Bilkey-Papp Zoltán v. orvostanhallgatót

A rabkórházban meghalt a kínzások következtében  Meszlényi Zoltán római katolikus vértanú püspök. A hónap végén az ÁVH letartóztatta a pálos rend  valamennyi magyarországi tagját.

A közoktatási miniszter bevezette az egyetemeken és a főiskolákon a levelező oktatást.

Tart a koreai háború. Minkét oldalon nagy veszteségekkel vívták.  Az USA-ban folyt a  Rosenberg házaspár pere ahol a hónap végén halálos ítéletet hoztak ügyükben.

E hónapban az Amerikai Egyesült Államokban a legtöbbet lejátszott  dalok l Perry Como ;If” c. és Mario Lanza “Be My Love” c. voltak. A hónap utolsó hetében bemutatták Bán Frigyes Felszabadult föld c. filmjét, amely az 1948-ban készült Talpalatnyi föld folytatása. Március 29-én kiosztották az Oscar-díjat. A legjobb film díját a Mindent Éváról  c kapta, rendezője  Joseph L. Mankiewicz.

         Március 17-18. között tartották a magyar férfi -és női tekebajnokságot Kecskeméten. Férfi győztes Boros Ferenc, a női győztes Ballagó Gézáné lett.

Ebben a hónapban látták meg a napvilágot az alábbi híres emberek: Balázs Fecó Kossuth- és Liszt Ferenc-díjas magyar énekes, zeneszerző; Kurt Russell amerikai színész;  Maizie Williams énekesnő, táncos, a Boney M. együttes tagja; Jimmie Vaughan amerikai blues zenész, gitáros; Roger Myerson amerikai közgazdász.

E hónapban a világ szegényebb lett  Almásy László Ede felfedező, pilóta; Habsburg–Tescheni Károly Albert főherceg; Mechlovits Zoltán, hatszoros világbajnok asztaliteniszező elvesztése miatt.

 

Havilapszemle

Tiszatáj

Irodalmi és művészeti folyóirat

1951. március V. évfolyam

Petro Prihogyko: Párt, Benned bízunk (Vers)

Szabolcsi Gábor: Szőregi csata (Vers)

Somfai László: Szappanos Gál cukorrépája (Elbeszélés)

Lődi Ferenc: Emlékezés (Vers)

A.Nyedegonov: Dunaföldvári átkelés (Vers)

Diószegi András: Úttőrők (Elbeszélés)

László Ibolya: Ünnepi öröm (Vers)

László Ibolya: Séta (Vers)

D.Bednij: Óriások útja (Vers)

Lőkös Zoltán: Mandolin a falon

Lődi Ferenc: Értsd kicsi lány (Vers)

Juhász Róbert: Szerelmes dal Dunapenteléről (Vers)

Dolmatovszkij: Kaszások (Vers)

Szabolcsi Gábor: Pihenő (Vers)

TÜKÖR

Király József: Sztálin és a szovjet tudomány

Bozó László: Karinthy Ferenc három könyve

Kékesdi Gyula: A Magyar Írók Szövetsége szegedi csoportjának megalakulása

SZÍNHÁZ

Császtvai István:Színházi élet Makón

ZENE

Király József: Zenei beszámoló

KÖNYVEK

Fiatal Írók Antológiája; Panfjorov: Aratás; Szvoboda- Tucsková- Szvobodová: Ez történt februárban; Jókai Mór: Sárga rózsa; Vörösmarthy Mihály: Válogatott költeményei; A. Goncsár:Arany Prága; Illés Béla: Válogatott elbeszélések; Ágnes Smedley: A hosszú menetelés hadserege; Nyikolszkij és Jakovlev: Hogyan tanultak meg az emberek beszélni, Georgi Karaszlavov: Három hős; Sarkadi Imre: János útja, I. A. Pecsernyikova: Az iskolás gyermek munkára nevelése a családban; Osztrovszkij és Csehov: drámái magyarul; J. Izcaray:A spanyol nép hőse; Gergely Sándor: Falusi jelentés; Szabó Pál: Tavaszi szél;  Malcev: Szívvel- lélekkel; F. Bonte: A becsület útja

Napi események

március 1. - Megalakul az Országos Vízgazdálkodási Tanács.Nyugdíjazzák Molnár Istvánt, az utolsó r. katolikus tábori lelkészt.                                                        

március 2.- Befejeződik az MDP II. kongresszusa. A határozat az „osztályharc éleződését” hangsúlyozza, szorgalmazza a „kommunista vasfegyelem” erősítését, és jelentősen emeli az ötéves terv legfontosabb mutatóit, elsősorban a nehéziparban. — A 71 tagú KV megtartja első ülését. A Központi Bizottság főtitkára Rákosi Mátyás; a főtitkárhelyettesi funkció megszűnik. A KV 11 tagú Szervező Bizottságot választ.

március 4.- A börtönben és a kistarcsai internálótáborban elszenvedett kínzások következtében a budapesti rabkórházban meghal Meszlényi Zoltán, 1937-től esztergomi segédpüspök, 1950-ben káptalani helynök. Münchenben megalakul az NSZK-ban élő Magyarországi Németek Honfitársi Szövetsége (Bundeslandsmannschaft der Deutschen aus Ungarn). Ügyvezető elnöke Heinrich Reitinger.

március 5.- Letartóztatják Ujhelyi Szilárd v. államtitkárt, a Magyar Rádió vezérigazgató-helyettesét. március 6.- Budapesten aláírják a magyar–csehszlovák polgári és bűnügyi jogsegélyegyezményt, amely szerint „az egyik fél állampolgárai a másik fél területén személyük és vagyonuk törvényes védelmét illetően ugyanolyan elbánásban részesülnek, mint a belföldiek”.

március 7.- A IX. és X. amerikai hadtest átkel a Han folyón (RIPPER hadművelet).(koreai háború)

március 8.- A nőnapon megjelenik az 1951: 9. tvr. az Anyasági Érdemrend és Érdemérem adományozásáról, valamint a hat- és több gyermekes anyák megjutalmazásáról.

március 9.- Az Minisztertanács (Mt.) munkanappá nyilvánítja március 15-ét (1957. március 10) és Úr napját (május 16.).

március 10.- Közzéteszik az Mt rendeletét a Gyapottermelési Kutató Intézet felállításáról. Romániában letartóztatják Sándor Imrét, a gyulafehérvári r. kat. egyházmegye titkos ordináriusát. Utóda Jakab Antal. 

március 11.- XII. Pius pápa székesfehérvári segédpüspökké nevezi ki Kisberk Imre plébánost.

március 14.- A gépállomások emelik az egyéni parasztok számára végzett munka díját.

március 15.- Az iráni parlament megszavazza az Angol- Iráni Olajtársaság államosítását.

március 16.- A kormány tiltakozó jegyzéket intéz a jugoszláv kormányhoz a határsértések miatt.

március 17.- Letartóztatják Losonczy Gézát, a Népművelési Minisztérium  v. államtitkárát.

március 18.- Kihirdetik az 1951: 10. tvr.-t az 1951–52. évi begyűjtésről. A jogszabály az előzőnél nagyobb termény- (kenyérgabona- és takarmánybeadást), állatbeadást, baromfi-, tojás- és tejbeadást ír elő; a kötelezettség nagyobb földterület esetén progresszíven emelkedik.

március 21.-Kivégzik az 1947-ben halálra ítélt, és köztársasági elnöki kegyelemben részesült Bilkey-Papp Zoltán v. orvostanhallgatót.

március 22. - Salzburgban (Ausztria) meghal Almásy László Ede Afrika-kutató, felfedező, pilóta.

március 23.- A Budapesti Katonai Bíróság halálra ítéli Schiffer Pált, Szakasits Árpád vejét.

március 24.- Kihirdetik az ET 22/1951. sz. rendeletét, amely egyes egyházi állások betöltését előzetes állami hozzájáruláshoz köti.                                                 

március 29.- A DISZ KB felmenti tisztéből Szűcs Lajos főtitkárt; utóda Dénes István. Az USA-ban a Szovjetúnió javára végzett atomkémkedés vádjával halálra ítélik Julius és Ethel Rosenberget. 

március 30.- Kivégzik a Fehér Gárda Mozgalom ügyében halálra ítélt Blahó Jánost és Kovács Istvánt.

Bemutatják Bán Frigyes Felszabadult föld c. filmjét, amely az 1948-ban készült Talpalatnyi föld folytatása.

március 31.- E hónap utolsó napjaiban az ÁVH a pálos rend valamennyi magyarországi tagját letartóztatja.                                                 


Napra pontos gyűjtések

01 | 02 | 03 | 04 | 05 | 06 | 07 | 08 | 09 | 10 | 11 | 12 | 13 | 14 | 15 |

16 | 17 | 18 | 19 | 20 | 21 | 22 | 23 | 24 | 25 | 26 | 27 | 28 | 29 | 30 | 31 |


01 |vissza a lap tetejére

02 |vissza a lap tetejére

03 |vissza a lap tetejére

04 |vissza a lap tetejére

05 |vissza a lap tetejére

06 |vissza a lap tetejére

07 |vissza a lap tetejére

08 |vissza a lap tetejére


09 |vissza a lap tetejére

péntek

Kronológia

Gromiko elvtárs felszólalása a külügyminiszterhelyettesek értekezletén

Megnyílt ,,A szovjet nő a békéért”- kiállítás

A Minisztertanács munkanappá nyilvánítja március 15-ét.

A Bolsevik Párt X. Kongresszusának 30. évfordulója.

Sajtószemle (Forrás: Népszava, Szabad Nép, 1951. március )

Belföld

Hajdu-Bihar megyei katolikus papok értekezletet tartottak, az értekezlet végén egyhangúlag megválasztották a Hajdu-Bihar megyei papi békebizottságot, elnöknek Magyar Jánost és Verdon Jánost választották. Ezen kívül egy határozati javaslatot is elfogadtak, miszerint a katolikus papoknak szent kötelességük részt venni a békeharcban. Rákosi pártfőtitkár jóvoltából Kisújszálláson, Karcagon és Túrkevén több száz munkáscsalád végre rádióhoz jutott. A Szabad Nép az imperialista országok elszegényedő munkásairól és a népi demokráciákban egyre jobban élő munkásokról olvashatunk. A cikk Sztálint idézi, aki szerint a nyugati országok gazdasági helyzete folyamatosan romlik az imperialisták agresszív harmadik világháborúra készülő politikája miatt.

Külföld

A Bolsevik Párt X. Kongresszusának 30. évfordulója alkalmából egy cikk tárgyalja annak jelentőségét a szocializmusért folyó harcban világszerte. Ali Razmara tábornokot Irán miniszterelnökét egy merénylet során meggyilkolták. Az ügy hátterében vélhetően az angol és amerikai imperialisták állnak, akiknek az Angol-Iráni Olajtársaság pótszerződésben való megerősítésének ügyében a miniszterelnök és kormánya nem kedvezett. Békés tüntetésekkel, gyűlésekkel ünneplik világszerte a Nemzetközi Nőnapot a dolgozó nők. A koreai háborúban a koreai néphadsereg főparancsnokának jelentése szerint a néphadsereg egységei a kínai önkéntes osztagok segítségével továbbra is tartják állásaikat. A Vietnami Demokratikus Köztársaság minisztertanácsa egy általános ellentámadás előkészítéséről tárgyalt az imperialista tömb ellen.

Kultúra

“A szovjet nő a békéért” című kiállítás megnyílt az Iparművészeti Múzeumban. A Magyar Írók Szövetsége és a Magyar-Szovjet Társaság szovjet irodalmi estet tartott a Zeneakadémián. Az eseményen Devecseri Gábor az Írószövetség titkárának köszöntője után Zelk Zoltán Kossuth-díjas költő és Makszim Tank is előadást tartottak.

Sport

Az asztalitenisz csapat világbajnokságon a férfiaknál Csehszlovákia, a hölgyeknél Románia végzett az első helyen. A magyar szovjet barátság hónapjának keretén belül a magyar válogatott birkózók a szovjet válogatottal mérik össze erejüket. A válogatott keret egy edzőtáborban készül a nagy találkozóra.

Időjárás

Változó felhőzet, több helyen záporeső, a nyugati határ mentén esetleg havaseső. Mérsékelt időnként megélénkülő szél. A hőmérséklet reggel nyugaton 1-4, keleten 2-6 fok, délben nyugaton 3-7, keleten 8-1 fok között.

 Összeállította: Fodor Lili Eszter, 2018.


10 |vissza a lap tetejére

11 |vissza a lap tetejére

12 |vissza a lap tetejére

13 |vissza a lap tetejére

14 |vissza a lap tetejére

15 |vissza a lap tetejére

16 |vissza a lap tetejére

17 |vissza a lap tetejére

18 |vissza a lap tetejére

19 |vissza a lap tetejére

20 |vissza a lap tetejére

21 |vissza a lap tetejére

22 |vissza a lap tetejére

23 |vissza a lap tetejére

24 |vissza a lap tetejére

25 |vissza a lap tetejére

26 |vissza a lap tetejére

27 |vissza a lap tetejére

28 |vissza a lap tetejére

29 |vissza a lap tetejére

30 |vissza a lap tetejére

31 |vissza a lap tetejére


iNapló.hu | mindenNapiNapló | vissza a lap tetejére |kronológiai források