iNapló.hu | mindenNapiNapló / 1951 / március / napok:

01 | 02 | 03 | 04 | 05 | 06 | 07 | 08 | 09 | 10 | 11 | 12 | 13 | 14 | 15 |

16 | 17 | 18 | 19 | 20 | 21 | 22 | 23 | 24 | 25 | 26 | 27 | 28 | 29 | 30 | 31 |


1951. március

Összeállította Szabóné Kiss Bernadett (2018.)

A Magyar Népköztársaság legfontosabb eseménye az MDP II.kongresszusa volt. Ami a hónap elején fejeződött be. A Központi Bizottság főtitkára Rákosi Mátyás.  A  kongresszus döntése értelmében felemelték az első ötéves terv termelési célkitűzéseit és a beszolgáltatásokat.

Ebben a hónapban letartóztatták Ujhelyi Szilárdot v. államtitkárt a Magyar Rádió vezérigazgató-helyettesét valamint Losonczy Gézát, a Népművelési Minisztérium  v. államtitkárát. Koncepciós perek indulnak a rendszer ellenségeivel szemben. Gulág szerű táborokba deportálták az osztályidegen elemeket. Kivégezték Bilkey-Papp Zoltán v. orvostanhallgatót

A rabkórházban meghalt a kínzások következtében  Meszlényi Zoltán római katolikus vértanú püspök. A hónap végén az ÁVH letartóztatta a pálos rend  valamennyi magyarországi tagját.

A közoktatási miniszter bevezette az egyetemeken és a főiskolákon a levelező oktatást.

Tart a koreai háború. Minkét oldalon nagy veszteségekkel vívták.  Az USA-ban folyt a  Rosenberg házaspár pere ahol a hónap végén halálos ítéletet hoztak ügyükben.

E hónapban az Amerikai Egyesült Államokban a legtöbbet lejátszott  dalok l Perry Como ;If” c. és Mario Lanza “Be My Love” c. voltak. A hónap utolsó hetében bemutatták Bán Frigyes Felszabadult föld c. filmjét, amely az 1948-ban készült Talpalatnyi föld folytatása. Március 29-én kiosztották az Oscar-díjat. A legjobb film díját a Mindent Éváról  c kapta, rendezője  Joseph L. Mankiewicz.

         Március 17-18. között tartották a magyar férfi -és női tekebajnokságot Kecskeméten. Férfi győztes Boros Ferenc, a női győztes Ballagó Gézáné lett.

Ebben a hónapban látták meg a napvilágot az alábbi híres emberek: Balázs Fecó Kossuth- és Liszt Ferenc-díjas magyar énekes, zeneszerző; Kurt Russell amerikai színész;  Maizie Williams énekesnő, táncos, a Boney M. együttes tagja; Jimmie Vaughan amerikai blues zenész, gitáros; Roger Myerson amerikai közgazdász.

E hónapban a világ szegényebb lett  Almásy László Ede felfedező, pilóta; Habsburg–Tescheni Károly Albert főherceg; Mechlovits Zoltán, hatszoros világbajnok asztaliteniszező elvesztése miatt.

 

Havilapszemle

Tiszatáj

Irodalmi és művészeti folyóirat

1951. március V. évfolyam

Petro Prihogyko: Párt, Benned bízunk (Vers)

Szabolcsi Gábor: Szőregi csata (Vers)

Somfai László: Szappanos Gál cukorrépája (Elbeszélés)

Lődi Ferenc: Emlékezés (Vers)

A.Nyedegonov: Dunaföldvári átkelés (Vers)

Diószegi András: Úttőrők (Elbeszélés)

László Ibolya: Ünnepi öröm (Vers)

László Ibolya: Séta (Vers)

D.Bednij: Óriások útja (Vers)

Lőkös Zoltán: Mandolin a falon

Lődi Ferenc: Értsd kicsi lány (Vers)

Juhász Róbert: Szerelmes dal Dunapenteléről (Vers)

Dolmatovszkij: Kaszások (Vers)

Szabolcsi Gábor: Pihenő (Vers)

TÜKÖR

Király József: Sztálin és a szovjet tudomány

Bozó László: Karinthy Ferenc három könyve

Kékesdi Gyula: A Magyar Írók Szövetsége szegedi csoportjának megalakulása

SZÍNHÁZ

Császtvai István:Színházi élet Makón

ZENE

Király József: Zenei beszámoló

KÖNYVEK

Fiatal Írók Antológiája; Panfjorov: Aratás; Szvoboda- Tucsková- Szvobodová: Ez történt februárban; Jókai Mór: Sárga rózsa; Vörösmarthy Mihály: Válogatott költeményei; A. Goncsár:Arany Prága; Illés Béla: Válogatott elbeszélések; Ágnes Smedley: A hosszú menetelés hadserege; Nyikolszkij és Jakovlev: Hogyan tanultak meg az emberek beszélni, Georgi Karaszlavov: Három hős; Sarkadi Imre: János útja, I. A. Pecsernyikova: Az iskolás gyermek munkára nevelése a családban; Osztrovszkij és Csehov: drámái magyarul; J. Izcaray:A spanyol nép hőse; Gergely Sándor: Falusi jelentés; Szabó Pál: Tavaszi szél;  Malcev: Szívvel- lélekkel; F. Bonte: A becsület útja

Napi események

március 1. - Megalakul az Országos Vízgazdálkodási Tanács.Nyugdíjazzák Molnár Istvánt, az utolsó r. katolikus tábori lelkészt.                                                        

március 2.- Befejeződik az MDP II. kongresszusa. A határozat az „osztályharc éleződését” hangsúlyozza, szorgalmazza a „kommunista vasfegyelem” erősítését, és jelentősen emeli az ötéves terv legfontosabb mutatóit, elsősorban a nehéziparban. — A 71 tagú KV megtartja első ülését. A Központi Bizottság főtitkára Rákosi Mátyás; a főtitkárhelyettesi funkció megszűnik. A KV 11 tagú Szervező Bizottságot választ.

március 4.- A börtönben és a kistarcsai internálótáborban elszenvedett kínzások következtében a budapesti rabkórházban meghal Meszlényi Zoltán, 1937-től esztergomi segédpüspök, 1950-ben káptalani helynök. Münchenben megalakul az NSZK-ban élő Magyarországi Németek Honfitársi Szövetsége (Bundeslandsmannschaft der Deutschen aus Ungarn). Ügyvezető elnöke Heinrich Reitinger.

március 5.- Letartóztatják Ujhelyi Szilárd v. államtitkárt, a Magyar Rádió vezérigazgató-helyettesét. március 6.- Budapesten aláírják a magyar–csehszlovák polgári és bűnügyi jogsegélyegyezményt, amely szerint „az egyik fél állampolgárai a másik fél területén személyük és vagyonuk törvényes védelmét illetően ugyanolyan elbánásban részesülnek, mint a belföldiek”.

március 7.- A IX. és X. amerikai hadtest átkel a Han folyón (RIPPER hadművelet).(koreai háború)

március 8.- A nőnapon megjelenik az 1951: 9. tvr. az Anyasági Érdemrend és Érdemérem adományozásáról, valamint a hat- és több gyermekes anyák megjutalmazásáról.

március 9.- Az Minisztertanács (Mt.) munkanappá nyilvánítja március 15-ét (1957. március 10) és Úr napját (május 16.).

március 10.- Közzéteszik az Mt rendeletét a Gyapottermelési Kutató Intézet felállításáról. Romániában letartóztatják Sándor Imrét, a gyulafehérvári r. kat. egyházmegye titkos ordináriusát. Utóda Jakab Antal. 

március 11.- XII. Pius pápa székesfehérvári segédpüspökké nevezi ki Kisberk Imre plébánost.

március 14.- A gépállomások emelik az egyéni parasztok számára végzett munka díját.

március 15.- Az iráni parlament megszavazza az Angol- Iráni Olajtársaság államosítását.

március 16.- A kormány tiltakozó jegyzéket intéz a jugoszláv kormányhoz a határsértések miatt.

március 17.- Letartóztatják Losonczy Gézát, a Népművelési Minisztérium  v. államtitkárát.

március 18.- Kihirdetik az 1951: 10. tvr.-t az 1951–52. évi begyűjtésről. A jogszabály az előzőnél nagyobb termény- (kenyérgabona- és takarmánybeadást), állatbeadást, baromfi-, tojás- és tejbeadást ír elő; a kötelezettség nagyobb földterület esetén progresszíven emelkedik.

március 21.-Kivégzik az 1947-ben halálra ítélt, és köztársasági elnöki kegyelemben részesült Bilkey-Papp Zoltán v. orvostanhallgatót.

március 22. - Salzburgban (Ausztria) meghal Almásy László Ede Afrika-kutató, felfedező, pilóta.

március 23.- A Budapesti Katonai Bíróság halálra ítéli Schiffer Pált, Szakasits Árpád vejét.

március 24.- Kihirdetik az ET 22/1951. sz. rendeletét, amely egyes egyházi állások betöltését előzetes állami hozzájáruláshoz köti.                                                 

március 29.- A DISZ KB felmenti tisztéből Szűcs Lajos főtitkárt; utóda Dénes István. Az USA-ban a Szovjetúnió javára végzett atomkémkedés vádjával halálra ítélik Julius és Ethel Rosenberget. 

március 30.- Kivégzik a Fehér Gárda Mozgalom ügyében halálra ítélt Blahó Jánost és Kovács Istvánt.

Bemutatják Bán Frigyes Felszabadult föld c. filmjét, amely az 1948-ban készült Talpalatnyi föld folytatása.

március 31.- E hónap utolsó napjaiban az ÁVH a pálos rend valamennyi magyarországi tagját letartóztatja.                                                 


Napra pontos gyűjtések

01 | 02 | 03 | 04 | 05 | 06 | 07 | 08 | 09 | 10 | 11 | 12 | 13 | 14 | 15 |

16 | 17 | 18 | 19 | 20 | 21 | 22 | 23 | 24 | 25 | 26 | 27 | 28 | 29 | 30 | 31 |


01 |vissza a lap tetejére

02 |vissza a lap tetejére

03 |vissza a lap tetejére

04 |vissza a lap tetejére

05 |vissza a lap tetejére

06 |vissza a lap tetejére

07 |vissza a lap tetejére

08 |vissza a lap tetejére


09 |vissza a lap tetejére

péntek

Kronológia

Gromiko elvtárs felszólalása a külügyminiszterhelyettesek értekezletén

Megnyílt ,,A szovjet nő a békéért”- kiállítás

Kivonat a napisajtó híreiből

(Forrás: Népszava, A Magyar Szakszervezetek Központi Lapja, 79. évfolyam, 57. szám)

Moszkvában Sztálin elvtárs jelenlétében kezdte meg a Szovjetúnió Legfelső Tanácsa az 1951-es állami költségvetés tárgyalását. A negyedik sztálini ötéves terv győzelmes megvalósításáról, a kommunizmus építésének hatalmas eredményeiről számolt be Zverjev elvtárs pénzügyminiszter költségvetési beszédében. Az ülésen többek között az is  elhangzott, hogy a Szovjetúnió dolgozói sikeresen teljesítették a háború utáni ötéves terv feladatait. 708.1 milliárd rúbelt fordított a népgazdaság fejlesztésére a háború utáni ötéves terv, továbbá az is, hogy új, nagyszabású beruházások megvalósítása és a kommunizmus anyagi alapjainak megteremtése a jövőbeli cél.

Megemlékeztek a Bolsevik Párt X. Kongresszusának 30-ik évfordulójáról. Méltatták a X. Kongresszus határozatainak fontosságát és mai napig tartó kedvező hatásait.

Párizsban a négy hatalom (Amerikai Egyesült Államok, Franciaország, Nagy- Britannia, Szovjetúnió) külügyminiszterhelyetteseinek értekezletén beterjesztett szovjet javaslatok megfelelnek valamennyi békeszerető nép érdekeinek - állapította meg Gromiko elvtárs-, a Szovjetúnió külügyminiszterhelyettese. A nyugati hatalmak által javasolt napirend megkerüli a béke és biztonság fő problémáit hangoztatta Gromiko felszólalásában. Többek között az európai államok helyzetét, Németország demilitarizálását és egységét, valamint az Ausztriával kötendő szerződést említette.

Párizsban Queuille kijelölt miniszetrelnök kormányalakítási tárgyalásai még mindig eredménytelenek.

Békegyűlésekkel, lelkes tüntetésekkel ünneplik a dolgozó nők világszerte a Nemzetközi Nőnapot.

Teheránban hivatalosan közölték - meggyilkolták az iráni miniszterelnököt.  Revolverlövés érte a  fején. A gyilkosság hátterében az iráni parlament és az angol- amerikai imperialisták közötti ellentétek állnak -  véli a Telepress tudósítója.

Pekingben az imperialista tömb elleni általános ellentámadás előkészítésének kérdéseivel foglalkozott a Vietnámi Demokratikus Köztársaság minisztertanácsa.

 A Koreai Népi Demokratikus Köztársaság néphadsereg  főparancsnokságának hadijelentése alapján a kínai önkéntesekkel közösen szilárdan tartják korábban elfoglalt állásaikat.

 Az Albán Népköztársaság külügyminisztériuma erélyesen tiltakozott a Tito- banda és a görög fasiszták provokációi ellen.

Ezekben a napokban a magyar dolgozók lelkes felajánlásokat tesznek hazánk felszabadulásának 6. évfordulója és a nemzetközi proletariátus nagy ünnepére, május elsejére. A dolgozók a módosított ötéves terv előirányzatainak maradéktalan teljesítéséért az  anyagtakarékossággal is harcolnak. Bányászainka kongresszusi verseny tapasztalatait értékesítve harcolnak a több szénért.

A Pártkongresszus határozatainak szellemében állami gazdaságaink és gépállomásaink a normák teljesítéséért és túlteljesítéséért harcolnak.

Rákosi elvtárs gondoskodáásának köszönhetően több száz kisújszállási , karcagi és túrkevei dolgozó parasztcsalád házából szól már a vezetékes rádió.

Vaszilij Nyikityin elvtárs vezette küldöttség meglátogatta a Rákosi Művek dolgozóit a munkapadok mellett a Magyar- Szovjet Barátsági hónap keretében.

Szintén a Magyar-Szovjet Barátsági Hónap alkalmából szovjet művészküldöttség indult Budapestre. Tagjai közreműködnek a Magyarországon rendezendő szovjet hangversenyeken.

Operaházi díszelőadás nyitotta meg a Magyar -Szovjet Barátság Hónapjának ünnepi eseménysorozatát Budapesten, amelyen beszédet mondott Erdei Ferenc földművelésügyi miniszter, a Magyar -Szovjet Társaság elnöke és Vaszilij Petrovics Nyikityin akadémikus a szovjet delegáció vezetője.

A Palotaszálló c. operettet mutatták be a Fővárosi Operettszínházban Feleky Kamill, Latabár Kálmán és Német Marika főszereplésével.

A Muzsika hangversenyei: Ifjúsági matiné, Deák- Fülep - est. Czerny- Stefanska búcsúestje. Filharmónia- Ferencsik fellépése. A Dal az erdőről 13-án.

Debrecenben Hajdú- Bihar megye katolikus papjai értekezletet tartottak, melyen határozati javaslatot fogadtak el, miszerint a katolikus papok szent kötelessége részt venni a békeharcban.

Az Iparművészeti Múzeumban ünnepélyesen megnyílt ,,A szovjet nő a békéért” kiállítás, amelyet a Magyar Nők Demokratikus Szövetsége és a Magyar- Szovjet Társaság rendezett.

A csehszlovák asztaliteniszezők óriási küzdelemben 5:4 arányban legyőzték a magyar csapatot és ezzel megnyerték a férfi csapatvilágbajnokságot. A női csapatvilágbajnokság győztese Románia. Mezei futással megkezdődtek az MHK- edzések.

Változó felhőzet, több helyen záporeső, a nyugati határ mentén esetleg havaseső. Mérsékelt időnként megélénkülő szél. A hőmérséklet reggel nyugaton 1-4, keleten 2-6 fok, délben nyugaton 3-7, keleten 8-1 fok között.


10 |vissza a lap tetejére

11 |vissza a lap tetejére

12 |vissza a lap tetejére

13 |vissza a lap tetejére

14 |vissza a lap tetejére

15 |vissza a lap tetejére

16 |vissza a lap tetejére

17 |vissza a lap tetejére

18 |vissza a lap tetejére

19 |vissza a lap tetejére

20 |vissza a lap tetejére

21 |vissza a lap tetejére

22 |vissza a lap tetejére

23 |vissza a lap tetejére

24 |vissza a lap tetejére

25 |vissza a lap tetejére

26 |vissza a lap tetejére

27 |vissza a lap tetejére

28 |vissza a lap tetejére

29 |vissza a lap tetejére

30 |vissza a lap tetejére

31 |vissza a lap tetejére


iNapló.hu | mindenNapiNapló | vissza a lap tetejére |kronológiai források