237427818.jpgРозв'язування задач

на закон збереження імпульсу


Мета.

Освітня. Відпрацювати навички розв’язування задач на визначення імпульсу тіла та закон збереження імпульсу.

Розвиваюча. Розвивати логічне та алгоритмічне мислення.

Виховна. Виховувати культуру розв’язування та оформлення розв’язків задач.

Тип уроку. Формування знань, умінь, навичок.

here.gif

Дидактичні матеріали:

План

 1. Актуалізація опорних знань.
 2. Вчимося розв’язувати задачі.
 3. Запитання до уроку.
 4. Домашнє завдання.
 5. Перевір себе.
 6. Для допитливих.

Хід уроку


 1. Актуалізація опорних знань.

Усне опитування:

interrogacao_verde.pngЗапитання 34.1. Дайте визначення поняттю “імпульс”. Як його позначають, в яких одиницях вимірюють, за якою формулою розраховують?

interrogacao_verde.pngЗапитання 34.2. Що таке імпульс сили? Як його визначають?

interrogacao_verde.pngЗапитання 34.3. Сформулюйте закон збереження імпульсу.

interrogacao_verde.pngЗапитання 34.4. Який рух називають реактивним? Наведіть приклади реактивного руху в природі та техніці.

interrogacao_verde.pngЗапитання 34.5. Поясніть принцип руху ракети. Як можна збільшити швидкість руху ракети?

interrogacao_verde.pngЗапитання 34.6. Чому для польотів в космос застосовують лише апарати з реактивними двигунами?

interrogacao_verde.pngЗапитання 34.7. Назвіть прізвища визначних космонавтів та астронавтів. Які українські вчені зробили значний внесок у дослідження та освоєння космосу?

interrogacao_verde.pngЗапитання 34.8. Які головні напрямки дослідження космосу?

interrogacao_verde.pngЗапитання 34.9. Як космонавт може повернутися на корабель, якщо фал випадково обірветься?

interrogacao_verde.pngЗапитання 34.10. Кальмар скороченням м’язів виштовхує із себе рідину, внаслідок чого переміщується і сам. Чи є це прикладом реактивного руху? Свою відповідь обґрунтуйте.

interrogacao_verde.pngЗапитання 34.11. Чи збільшуватиметься швидкість ракети, якщо гази вириваються з неї зі швидкістю, яка: більша від швидкості ракети; дорівнює швидкості ракети; менша від швидкості ракети? Відповідь обґрунтуйте.


 1. Вчимося розв’язувати задачі.

images (4).jpgЗадача 35.1. Порожній вагон колекційної іграшкової залізниці, який рухається по горизонтальній прямій колії, наздоганяє нерухомий навантажений вагон і зчіплюється з ним у момент часу . За графіком залежності імпульсу першого вагона від часу визначте масу вантажу в другому вагоні. Маса кожного з порожніх вагонів становить 1 кг.

fizika_3.jpg

images (4).jpgЗадача 35.2. Тіло рівномірно рухається по колу. Модуль його імпульсу дорівнює . Визначте модуль зміни імпульсу тіла за час, що дорівнює ⅔ періоду його обертання.

images (4).jpgЗадача 35.3. Снаряд масою 50 кг, який летить під кутом  до горизонту зі швидкістю 800 м/с, потрапляє у нерухому платформу, навантажену піском, і застряє у ньому, внаслідок чого платформа починає рухатися зі швидкістю 1,6 м/с. Визначте масу платформи.

images (4).jpgЗадача 35.4. Початкова швидкість снаряду, випущеного з гармати вертикально вгору, дорівнює 40 м/с. У точці максимального підйому снаряд розірвався на два осколки, маси яких відносяться як 1:5. Осколок меншої маси полетів горизонтально зі швидкістю 20 м/с. На якій відстані (у метрах) від точки пострілу впаде осколок більшої маси? Вважайте поверхню Землі плоскою та горизонтальною; g=10 м/с2. Опором повітря знехтуйте.

images (4).jpgЗадача 35.5. На залізничній вантажній платформі масою 20 т, що перебуває в стані спокою, стоїть слон масою 5 т. Він починає рухатися платформою вздовж колії зі швидкістю 2 м/с відносно платформи. Визначте швидкість руху платформи відносно землі. Обчисліть кінетичну енергію платформи відносно землі. Силу тертя між колесами платформи та колією не враховуйте. (В. 0,4 м/с; 1,6 кДж)


 1. Домашнє завдання.

Підручник: параграфи 27-30 - повторити.

Задача 35.6. Вправа 18 №2.

Задача 35.7. Вправа 18 №3.

Задача 35.8. Вправа 18 №4.

Підготуватися до самостійної роботи: “Закон збереження імпульсу”.


 1. Перевір себе.

Середній рівень

Задача 35.1.С. Пластилінова кулька масою 0,04 кг впала на стіл зі швидкістю 2 м/с. Визначте зміну імпульсу кульки. (В: 0,08 кг*м/с)

Достатній рівень

Задача 35.1.Д. Школяр масою 50 кг, стоячи на гладенькому льоду, кидає ядро масою 5 кг під кутом 60до горизонту зі швидкістю 8 м/с. Якої швидкості набуває школяр? Відповідь запишіть у м/с. (В: 0,4)


 1. Для допитливих.

Задачі підвищеної складності:

Задача 35.1.П. Снаряд, випущений вертикально вгору, розірвався у верхній точці траєкторії на три осколки однакової маси. Перший осколок почав рухатись горизонтально зі швидкістю 300 м/с, другий - вертикально вниз зі швидкістю 400 м/с. Визначте швидкість третього осколка. (В: 500 м/с)