Dansk Kano og Kajak Forbunds bestyrelse  indkalder til Årsmøde 2017 søndag d. 26. marts, kl. 10:00

Årsmødet er DKF´s højeste myndighed. Stemmeberettigede på årsmødet er

klubbernes anmeldte repræsentanter og medlemmerne af DKF´s bestyrelse.

Hvor:  

Best Western Hotel Fredericia,

Vestre Ringvej 96, 7000 Fredericia.

Dagsorden:

I følge DKF´s Love § 12, kan læses HER

Stemmeberettigede:

Ifølge DKF’s love, § 11, afhænger antallet af en klubs delegerede af det indberettede medlemstal (januar 2017). Personer, der gennem DKF’s sekretariat, er tilmeldt som arbejdsgruppe-medlemmer kan ikke samtidig repræsentere en klub. I kan se oversigt over klubbernes antal delegerede HER

Fratagelse af stemmeret:

I følge DKF´s love, §11, skal DKF’s bestyrelse fratage en klub dens stemmeret, hvis

* Medlemsindberetningen ikke er sket rettidigt, senest d. 31. januar 2017

* 1. rate kontingentet ikke er indbetalt senest

d. 31. januar 2017

* Tilmeldingen til Årsmødet ikke er sket rettidigt, senest søndag d. 5. marts 2017.

Ikke-stemmeberettigede:

Repræsentanter fra klubber uden stemmeret tilmeldes som ikke-delegerede.

Materiale til Årsmødet:

Udsendes elektronisk til de tilmeldte umiddelbart efter mandag den 6.marts 2017

Du kan læse det her

Tilmelding:

Ifølge DKF’s Love, § 9, skal klubberne senest søndag den 5. marts indsende en fortegnelse over (tilmelde) deres repræsentanter.

Pris:

Gratis

Hjemmesiden:

Opdateres  jævnligt med alle informationer. LINK

Spørgsmål: 

Kontakt DKF´s sekretariat:

DKF@kano-kajak.dk  eller telefon: 43 26 20 94.

nytlogo uden text.jpeg.jpg

Vi ses
Hilsen DKF