Người thân ở Trung Quốc xác nhận thêm thông tin vụ người tập Pháp Luân Công VN bị bắt

Tiếp tục thông tin về vụ việc học viên Pháp Luân Công Việt Nam Phạm Thị Thu Trang bị Trung Quốc bắt vào tháng 12/2017, Trí Thức VN đã liên lạc với cô Minh, người cô họ của chị Trang hiện đang sinh sống tại thành phố Mậu Danh, tỉnh Quảng Đông, Trung Quốc.

Tóm tắt vụ việc như đã đưa tin, chị Phạm Thị Thu Trang (sinh năm 1987, ngụ ở Tp. Hạ Long, tỉnh Quảng Ninh) đã đi sang Trung Quốc tới nhà người thân vào tháng 10/2017. Chị Trang đã bị công an tỉnh Quảng Tây bắt giữ vào tháng 12/2017 với lý do liên quan đến môn tu luyện Pháp Luân Công. Từ đó đến nay, chị Trang vẫn chưa được thả.

TTVN đã liên hệ với người thân của chị Trang đang sinh sống tại Trung Quốc để cập nhật thêm thông tin về vụ việc.

“Trang bị bắt giữ do gửi vali có chứa tài liệu Pháp Luân Công sang Trung Quốc”

Theo lời cô Minh, chị Trang từng đề cập đến việc có một chiếc vali được gửi từ Móng Cái (Quảng Ninh) sang để đưa cho bạn bên này. Trong quá trình vận chuyển, công an Trung Quốc đã phát hiện trong vali có chứa tài liệu liên quan đến môn tu luyện Pháp Luân Công, do đó đã lần ra và tiến hành bắt giữ Trang.

Công an tỉnh Quảng Đông đã tiến hành khám xét căn hộ của cô Minh, và phát hiện thêm trong phòng của chị Trang có một số sách về Pháp Luân Công. Công an nói với cô Minh rằng bộ môn này bị cấm ở Trung Quốc, và Trang học cái này sẽ “tự thiêu.”

Cô Minh cho biết từng nghe đến bộ môn này khoảng 20 năm về trước, nhưng lâu lắm rồi không còn nghe nói đến nữa, bản thân cô cũng không biết Pháp Luân Công là gì.

Sau đó, công an còn quay lại khám xét nhà cô Minh thêm một lần nữa với mục đích tìm thông tin trong điện thoại cầm tay của chị Trang, nhưng không tìm thấy. Vào một lần dọn nhà, cô Minh tìm thấy điện thoại của chị Trang dưới tấm đệm và đã giao cho công an.

“Công an không hài lòng vì Trang luôn nói Pháp Luân Công là tốt”

Cô Minh cho biết, từ lúc chị Trang bị bắt đến nay, cô chỉ được gặp Trang 2 lần tại đồn công an Mậu Danh tỉnh Quảng Đông trước khi bị chuyển đến tỉnh Quảng Tây. Tuy nhiên, trong 2 lần gặp, cô Minh và chị Trang không trao đổi nhiều do có người giám sát, cô chỉ có thể đưa được một ít quần áo đồ đạc cho chị Trang. Hai cô cháu chỉ biết ngồi nhìn nhau khóc.

“Tôi đã lên công an tỉnh Quảng Đông để yêu cầu thả cháu mình, nhưng được cho biết vì Trang không chịu khai ra thêm thông tin gì, nên vẫn cần giữ để điều tra. Công an nói việc Trang không chịu khai khiến tội của Trang bị nặng thêm.”

“Công an cũng nói rằng ở trong nhà giam, Trang luôn nói Pháp Luân Công là tốt, là dạy con người ta sống có đạo đức, làm cho công an không được hài lòng,” cô Minh cho biết.

Theo thông tin từ người thân của chị Trang, đây là vụ án do công an tỉnh Quảng Tây phụ trách, công an tỉnh Quảng Đông hỗ trợ điều tra. Từ khi chị Trang bị đưa đi Quảng Tây, cô Minh không còn gặp lại chị Trang nữa, và cũng không có điều kiện để đi thăm.

Trước khi kết thúc cuộc nói chuyện, cô Minh khẩn khoản nhờ phía Việt Nam giúp đỡ để có thể giải cứu chị Trang vì cô đã lớn tuổi, lại không có hiểu biết về pháp luật, không có điều kiện, nên không biết làm thế nào để giúp Trang. Mẹ của chị Trang ở bên Việt Nam rất lo lắng cho con gái và đang phải nuôi con nhỏ của chị, hoàn cảnh rất khó khăn.

Falun Gong practioner's relative in China verify more information about her case in China.

Trithucvn, also know as TTVN (Vietnam version of Secret China) has contacted Ms Minh, Trang's relative in Mao Ming city, Guang Dong province, China.

In general, Pham Thi Thu Trang (born in 1987, Ha Long city, Quang Ninh province, Vietnam) went to visit a relative in China during Oct 2017. Trang was arrested by Guang Xi province’s police in Dec 2017 with reasons related to Falun Gong. From then on, she’s still not released.

TTVN has contacted Trang’s relative who’s living in China to update information.

“Trang was arrested because of sending a suitcase containing materials related to Falun Gong to China”

According to Ms Minh, Trang used to mention that she has a suitcase sent from Mong Cai (Quang Ninh province) to a friend there in China. During transportation, it’s detected by chinese police that inside that suitcase, there are materials related to Falun Gong. From there, they trace to Trang and arrested her.

Guangdong’s police has checked Ms Minh’s flat, and detect more Falun Gong book in Trang’s room. They told Ms Minh that this Falun Gong is banned in China, and due to study this, Trang will burn herself.

Ms Ming said she used to hear about this practice 20 years ago, but it’s very long time she has never heard anything more about this practice, and she herself doesn’t really know what Falun Gong is.

Later, police came back to Ms Minh’s flat one more time to search more information in Trang’s handphone but cannot find anything. One time during furniture’s rearrangement, Ms Minh found Trang’s handphone and handed it over to police.

“Polices are not happy because Trang always said Falun Gong is good”.

Ms Minh said, from the time Trang’s arrested, she was only allowed to see Trang twice in Mao Ming’s police station in Maoming, Guang dong, before Trang was moved to Guangxi. However, during 2 times of meeting, they didn’t talk much due to surveillance, she can only gave Trang some clothes and stuff. They only looked at each others and cried.

“I went to Guangdong provice’s police station to require them to release her but was informed that because Trang refused to provide more information, they still have to keep her to investigate. They said her silence will make her “crime" severer.

“Police also said that in the detention center, Trang always said Falun Gong is good, teaching people to become good and moral, this makes them not happy”, Ms Minh said.

According to Trang’s relative, this case is under Guangxi province’s police, Guangdong province’s polices support to investigate. From the moment Trang was moved to Guangxi, Ms Minh have not seen Trang, and has not enough ability (about finance) to go to visit her.

Before ending the conversation, Ms Minh supplicate

Vietnam side to help rescue Trang because Ms Minh has been old, and does not have much knowledge about law, does not have much money, thus does not know how to help Trang. Trang's mother in Vietnam is very worried about her and taking care of her son(or daughter), their situation is tough.