Dagsorden til teammøde

Dato: 12.06.13

Tid: 15.15 - 17.15

Sted: Dortes kontor

Referent: Anja

Dagsorden

1. Godkendelse af referat fra sidste møde

Se referat her

Godkendt

2. Evaluering af udviklingsprojektet The Flipped Classroom

Formål og mål fra ansøgningen - se den fulde version her

Projektets formål og mål:

Hvad vil skolen gerne opnå?

 1. Højere elevaktivitet i undervisningen
 2. Velforberedte og motiverede elever

Langt de fleste elever ser videoerne som forberedelse og møder forberedte op til undervisningen.

 1. Frigøre ressourcer til at udfordre såvel de stærke som de svage elever ved at en del af eleverne i højere grad har mulighed for at være selvhjulpne
 2. Større fremmøde

Brugen af videovejledninger har ikke givet nogle markante udsving ift fremmøde

 1. Øge fagligheden
 2. Udvidelse af det fysiske læringsrum til også at omfatte det virtuelle læringsrum

Vi deler videoerne på opslagstavlen på Elevintra eller som link i lektiebogen.

Google Docs bruges til respons

Skoleblogs blev for kompliceret som klasseblog. Eleverne synes, det var træls at logge på bloggen. De havde svært ved at finde rundt på Elevintra, Klasseblog og Google Docs.

Youtube - det virker bare! Eleverne kender brugerfladen og har nemt ved at navigere.

Skal Facebook tænkes ind?

Eleverne kan have svært ved at navigere på forskellige platforme

Hvis vi ikke havde Elevintra - hvad skulle der så til?

Hvordan reducerer vi kompleksiteten?

Hvilke konkrete forhold ønsker skolen at ændre?

 1. Give eleverne instruktioner, gennemgang og forklaring af fagligt indhold via videovejledninger m.m. og lade eleverne arbejde mere problem- og projektorienteret i undervisningstiden

Hvilke spørgsmål søger skolen at besvare?

 1. Bliver eleverne mere aktive?

Hvis eleverne har glemt at forberede sig, kan de se videovejledningen i stedet for at gå i stå eller tage mere tid fra læreren eller klassekammeraterne.

 1. Højnes det faglige udbytte?

Muligheden er der!

Med udgangspunkt i forskellige læringsstile, har eleverne mulighed for at tilegne sig det faglige stof på flere måder.Differentieret og varieret undervisning.

 1. Bliver eleverne mere motiverede?

Idéer til indhold i videoerne:

Indholdet skal fange eleverne, give et afsæt, gøre dem nysgerrige. Eleverne har hjemmefra gjort sig nogle tanker og er klar på konteksten.

Eleverne er på hjemmebane ift at afkode medier og deres virkemidler, og de fleste elever

foretrækker instruktioner/oplæg i form af videovejledninger fremfor skrevne.  

 1. Giver The Flipped Classroom bedre differentieringsmuligheder?

Videoerne er (endnu) ikke differentieret, men eleverne har mulighed for at gense videoerne det antal gange, de har brug for det og trykke på pause.

De fagligt stærke elever kan måske tænke “Så kom dog videre”, når de ser en videovejledning.

Flere elever bliver mere selvhjulpne i timerne. De ser/genser videovejledningen, sætter den på pause og arbejder videre. Læreren kan herefter bruge sine ressourcer til andre elever.

Eleverne vænner sig til selv at finde videovejledningerne frem fra arkivet. En elev har angivet en videovejledning som kilde i sin disposition til afgangsprøven.

Eleverne bruger også videovejledninger til mere tekniske opgaver fx installation af printere, brug af web 2.0 værktøjer mm., så læreren ikke skal bruge tid på dette.

 1. Opnår eleverne tidssvarende samarbejds- og organiseringskompetencer?

Eleverne kan tilgå viden, når de er klar til læring. Eleverne lærer at lære på egen hånd og bliver mere bevidste om deres læringsproces.

 1. Kan vi inddrage forældrene i lektielæsningen vha. videovejledninger?

Der er forældre, der har set videoerne. De forældre, der i forvejen er engageret i deres barns lektier har sikkert også set dem.

I indskolingen var forældrene rigtig glade for den struktur og støtte, som videovejledningerne gav deres børn.

Generelt skal eleverne kun have lektier for, som de selv kan lave.

Forældrene har mulighed for at følge med på sidelinjen.

Andet:

4. Næste skoleår

4 møder 1,5 time

10,000 kr. overføres til næste år til en oplægsholder.

Ansøge om at udsætte brugen af de 10,000 kr.

Begrunde med nye deltagere i TFC-teamet