Kortnytt:

JMK Drammen var 95 år i 2016. Helge Johansen har gått gjennom årsrapporter, bilder og annet stoff og har satt det hele sammen til en “historiebok” om korpset. Denne kan du lese under menyen OM OSS\ HISTORIE. God lesing!