AANMELDINGSFORMULIER

Formulier uitprinten (Ctrl+P), invullen en na ondertekening per post aan ons opsturen of scannen en mailen naar info@banderthof.nl 

Ondergetekende:        

Aanhef

        Dhr.                Mevr.

Voorletters

Achternaam

Adres

Postcode

Woonplaats

Telefoon

Eventueel mobiel

Email adres

Geeft zich op voor:

Cursus

Cursusnummer

Dagdeel

Startdatum

IBANnummer

N

L

Rekening op naam van

Beginnerspakket  (alleen bij edelsmeden)

Ja        nee

Bij deze machtig ik de Stichting Kreaktiviteiten Echt om het verschuldigde bedrag van mijn rekening af te schrijven.

In één termijn (bij cursus minder dan twaalf lessen) / in twee termijnen (bij cursus meer dan twaalf lessen).

Datum:……………..                        Handtekening:……………………

Kent u iemand die geïnteresseerd is in een cursus uit ons cursusaanbod? Haal hem of haar over de streep en wij brengen 10% van zijn of haar cursusgeld * in mindering op uw eigen cursuskosten. 

Dit geldt met een maximum van 3 nieuwe deelnemers.

*De korting gaat in op het moment dat de door u aangemelde cursist(en)  het volledige cursusbedrag heeft betaald.

Ik meld als nieuwe cursist aan: (en ontvang 10% korting.)

Hij/zij is in de afgelopen 3 jaar geen cursist geweest bij creatief centrum Banderthof

Hij /zij dient zichzelf met een volledig ingevuld aanmeldingsformulier aan te melden.

Naam

Cursus waarvoor hij/zij zich in gaat schrijven

Ik ben aangemeld door:

Naam

Hij/zij neemt deel aan de volgende cursus: