MLM PENKTADIENINĖS    PAMAINOS   2017-2018m.m. KALENDORIUS  MOKYTOJAMS

RUGSĖJIS

8

ATIDARYMAS

PIRMA  MOKSLO DIENA

4:30v.v-8:30v.v.  

15

MLM posėdis

                      8:40pm

22

PICOS PIETŪS

29

AUKŠTESNIOS. M-KLOS TĖVŲ SUSIRINKIMAS

  7-10KL.

SPALIS

6

TARPTAUTINĖ MOKYTOJŲ DIENA

TĖVŲ SUSIRINKIMAS KLASĖSE

PD-2kl

MLM marškinėlių diena

MLM posedis 8:40pm

13

TĖVŲ SUSIRINKIMAS

 KLASĖSE

3-6kl,

       

20

27

Vėlinės

    28    šeštadienis

VISUOTINIS MLM     SUSIRINKIMAS

Fondo salėje  9:30 v.r.

LAPKRITIS

3

Fotografijos diena 5-10 kl

Mokiniai dėvi tautinius rūbus

PICOS PIETŪS

MLM marškinėlių diena

MLM posedis 8:40pm

10

17

24

PADĖKOS DIENOS ATOSTOGOS

GRUODIS

1

MLM marškinėlių diena

MLM posedis 8:40pm

8

15

KŪČIOS 7-10 kl

EGLUTĖ PD-6 kl

22

ŠV.KALĖDŲ

ATOSTOGOS

                  29

ŽIEMOS

ATOSTOGOS

SAUSIS

                                5

MLM marškinėlių diena

MLM posedis 8:40pm

12

Sausio 13d. Minėjimas

19

PAŽYMIŲ KNYGUTĖS

26

                 

VASARIS

2

MLM marškinėlių diena

                MLM posedis 8:40pm

9

16

Užgavėnės???

Vasario 16-tos minėjimas

23

KOVAS

2

MLM marškinėlių diena

               MLM posedis 8:40pm

9

      KOVO 11d.  MINĖJIMAS

                     Klasese

16

Margučių

         dažymas/ridenimas 

                               23  

       PAVASARIO     ATOSTOGOS

 

                     30

      Velykinės atostogos

BALANDIS

                               6

 MLM marškinėlių diena

             MLM posedis 8:40pm

13

20

PICOS PIETŪS

27

 

GEGUŽĖ

4

MLM marškinėlių diena

BAIGIAMIEJI EGZAMINAI 10 kl

baigiamasis geografijos egz. 8kl

11

BAIGIAMIEJI EGZAMINAI 10 kl

       MLM posedis 8:40pm

18

Egzaminų perlaikymas abiturientams

Mokyklos uždarymas

19d.  šeštadienis

Abiturientai dalyvauja išleistuvėse kartu su šeštad. pamainos abiturientais