MLM PENKTADIENINĖS PAMAINOS   2019-2020m.m. KALENDORIUS  MOKYTOJAMS

 

RUGSĖJIS

6

PIRMA  MOKSLO DIENA

13

Mokytojų posėdis 8:40pm

20

   Metodinis metodinis  8:40pm

27

FOTO PD – 4kl(nepatvirtinta)

AUKŠTESNIOS. M-KLOS TĖVŲ SUSIRINKIMAS

  7-10KL.

 

 

SPALIS

4

TĖVŲ SUSIR. KLASĖSE*

(PRAD. MOKL. 3-6 KL)

MLM marškinelų diena

Mokytojų posėdis 8:40pm

11

FOTO  5– 10 kl(nepatvirtinta)

TĖVŲ SUSIR. KLASĖSE*

(PRAD. MOKL. PD-2KL)

18

25

                             

 

                   26

   šeštadienis

   MLM Visuotinis Tėvu susirink. Fondo                                    salėje 9am        

 

LAPKRITIS

1

VĖLINĖS

MLM marškinėlių diena

Mokytojų posėdis 8:40pm

8

          Metodinis metodinis    8:40pm 

15

22

29

PADĖKOS DIENOS ATOSTOGOS

 

GRUODIS

6

MLM marškinėlių diena

Mokytojų posėdis 8:40pm

13

Metodinis metodinis   8:40pm

20

EGLUTĖ

PD-4kl   5:30pm Fondo saleje

5-10kl. 7:30pm Fondo saleje

27

ŠV.KALĖDŲ

ATOSTOGOS

 

 

SAUSIS

3

              ŽIEMOS  ATOSTOGOS

10

Sausio 13-osios minejimas

          Metodinis metodinis    8:40pm

17

Paskutinis penktadienis priimti atsiskaitymus uz I-ma semestra

24

Isdalinamos PAŽYMIŲ KNYGUTĖS

31

 

 

VASARIS

7

MLM marškinėlių diena

Mokytojų posėdis 8:40pm

14

Vasario 16-oji

            Metodinis metodinis  8:40pm 

21

UŽGAVĖNĖS

 

28

 

 

 

 

KOVAS

6

Kovo 11-oji

MLM marškinėlių diena

Mokytojų posėdis 8:40pm

13

  Metodinis metodinis  8:40pm 

20

 27

MARGUČIŲ DAŽYMAS/RIDENIMAS

 

BALANDIS

3

PAVASARIO ATOSTOGOS

 10

            VĖLYKINĖS ATOSTOGOS

17

   

24

BAIGIAMIEJI EGZAMINAI

AUKŠT. MOKL.

 

 

 

GEGUŽĖ

1

BAIGIAMIEJI EGZAMINAI

AUKŠT. MOKL.

  8

           Paskutinis penktadienis priimti          

          atsiskaitymus uz II-tra  semestra

 

15

Mokyklos uždarymas