MLM PENKTADIENINĖS  PAMAINOS                                          

2016-2017m.m. KALENDORIUS  MOKYTOJAMS

RUGSĖJIS

9

PIRMA  MOKSLO DIENA

4:30v.v-8:30v.v.  

16

          Posėdis 8:40pm

23

NEBUS KARŠTŲ PIETŲ

30

SPALIS

7

TARPTAUTINĖ MOKYTOJŲ DIENA

TĖVŲ SUSIRINKIMAS KLASĖSE

            Posėdis/metodinis 8:40pm

MLM marškinelių diena

14

TĖVŲ SUSIRINKIMAS KLASĖSE

   

21

AUKŠTESNIOS. M-KLOS TĖVŲ SUSIRINKIMAS

  7-10KL.

Foto diena PD-4 klasės

Vaikai dėvi tautinius rūbu

28

               Vėlines  

Foto diena 5-10 klasės

Vaikai dėvi tautinius rūbus

            29

     šeštadienis   Visuotinis MLM susirinkimas

Fondo salėje 9am

   

LAPKRITIS

4

PICOS PIETŪs

MLM marškinėlių diena

11

18

TĖVŲ KOMITETO POSĖDIS

4:45

25

PADĖKOS DIENOS ATOSTOGOS

GRUODIS

2

MLM marškinėlių diena

           Posėdis/metodinis 8:40pm

9

16

KŪČIOS 7-10 kl

EGLUTĖ PD-6 kl

23

ŠV.KALĖDŲ

ATOSTOGOS

                  30

ŽIEMOS

ATOSTOGOS 

SAUSIS

                                       6

MLM marškinėlių diena

                        Posėdis 8:40pm

13

Sausio 13d. minėjimas

20

PICOS PIETŪs

PAŽYMIŲ KNYGUTĖS

27

                 

VASARIS

3

MLM marškinėlių diena

             Posėdis/metodinis 8:40pm

10

17

24

 UŽGAVĖNĖS

BLYNAI

KOVAS

3

MLM marškinėlių diena

                       Posėdis 8:40pm

10

VASARIO 16d /KOVO 11d.

MINĖJIMAS

17

PICOS PIETŪs

                               24

                   31

PAVASARIO

ATOSTOGOS    

BALANDIS

                                      7

 MLM marškinėlių diena

Margučių

dažymas/ridenimas

14

VELYKINĖS ATOSTOGOS

21

28

PICOS PIETŪs

  Posėdis/metodinis 8:40pm

 

GEGUŽĖ

5

MLM marškinėlių diena

BAIGIAMIEJI EGZAMINAI 10 kl

baigiamasis geografijos egz. 8kl

12

BAIGIAMIEJI EGZAMINAI 10 kl

19

Mokyklos uždarymas

Abiturientai dalyvauja išleistuvėse gegužės 20d.kartu su šeštadienines pamainos abiturientais