Procedura ubiegania się o opinię WWRD i o orzeczenie KS dla dzieci,

które nie rozpoczęły spełniania rocznego obowiązkowego przygotowania przedszkolnego (są przed tzw. klasą 0), u których zdiagnozowano autyzm, autyzm atypowy lub Zespół Aspergera

 

  1. Poradnia Psychologiczno-Pedagogiczna nr 10 wydaje orzeczenia i opinie dla dzieci uczęszczających do przedszkoli, mieszczących się na terenie dzielnic: Bielany, Żoliborz, Bemowo, Białołęka.
  2. Opinia o potrzebie wczesnego wspomagania rozwoju dziecka jest wydawana na okres od dnia diagnozy niepełnosprawności do dnia podjęcia nauki w pierwszej klasie szkoły podstawowej.
  3. W przypadku dzieci nie korzystających z wychowania przedszkolnego (nie uczęszczających do przedszkola) orzeczenia o potrzebie kształcenia specjalnego i opinie o potrzebie wczesnego wspomagania rozwoju dziecka wydają zespoły działające w poradniach właściwych ze względu na miejsce zamieszkania tych dzieci. Rodzice ubiegający się o orzeczenie KS lub/i opinię WWRD zgłaszają się do PPP nr 10, jeżeli adres zamieszkania dziecka znajduje się na terenie wymienionych powyżej dzielnic.

 

DROGI RODZICU!

Jeśli ubiegasz się o orzeczenie o potrzebie kształcenia specjalnego dla swojego dziecka:

  1. Upewnij się, czy dokumenty dziecka są w naszej Poradni:
  1. Telefonicznie (22 835 03 48) lub osobiście skontaktuj się z Poradnią w celu umówienia do psychologa. Pracownik sekretariatu zapiszę Cię na pierwsze spotkanie do psychologa (wizyta bez dziecka).
  2. Dokumenty potrzebne do uzyskania orzeczenia o potrzebie kształcenia specjalnego/opinii o potrzebie wczesnego wspomagania rozwoju:
  1. Po zakończeniu badań na terenie PPP nr 10 otrzymasz do wypełnienia wniosek do Zespołu Orzekającego.
  2. Orzeczenie w formie pisemnej będzie do odbioru w ciągu 7 dni od daty posiedzenia Zespołu Orzekającego (prosimy o wcześniejszy kontakt telefoniczny z sekretariatem poradni, w celu upewnienia się, czy jest już gotowe).
  3. Specjaliści diagnozujący dzieci przed rozpoczęciem nauki szkolnej z zaburzeniami ze spektrum autyzmu w PPP nr 10:

mgr Olimpia Romanowska - psycholog

mgr Grażyna Gasik - psycholog

mgr Alicja Golonka - pedagog

mgr Wioleta Osuch - neurologopeda

 

Dziękujemy za współpracę!