Moodle ` e- kursused.    Avatud septembris 2015.

AINE

10 E

11 E

12 E

Eesti keel

  • Keel ja ühiskond
  • Praktiline keel  I

Meedia ja mõjutamine

Teksti keel ja stiil

Kirjandus

Antiigist 19.sajandini

20. sajandi kirjandus

Uuem kirjandus

Inglise keel

Ajad ja looming

Kultuur ja looming

Inimene ja ühiskond

Vene keel

Mina, perekond, kodu ja sõbrad

Vene kultuuriloost

Reisime Venemaale

Matemaatika

  • Arvuhulgad. Avaldised. Võrrandid. Võrratused.
  • Kordamine.

Tõenäosus ja statistika

Tasandilised kujundid . Integraal.

Füüsika

Sissejuhatus füüsikasse. Kulgliikumise kinemaatika.

Elektromagnetism

Mikro- ja megamaailma füüsika

Keemia

Keemia alused.

Anorgaanilised ained.

Orgaanilised ained.

Bioloogia

Biokeemia

Molekulaarbioloogia

Ajalugu                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                

                     

Üldajalugu

Eesti ajalugu I

Lähiajalugu I

Ühiskonnaõpetus

Ühiskonnaõpetus I

Kunstiõpetus  

Kunstiajalugu II

Muusikaõpetus

  • Uusaegse helikeele kujunemine
  • Rahvuslikkus muusikas

Arvutiõpetus  

Tekstitöötluse vahendid

Tabelarvutuse vahendid

WEB 2.0 vahendid. Google.

Karjääriõpetus

Karjääriõpetus

Uurimistöö alused

Uurimistöö alused