iNapló.hu | mindenNapiNapló / 1956 / augusztus / napok:

01 | 02 | 03 | 04 | 05 | 06 | 07 | 08 | 09 | 10 | 11 | 12 | 13 | 14 | 15 |

16 | 17 | 18 | 19 | 20 | 21 | 22 | 23 | 24 | 25 | 26 | 27 | 28 | 29 | 30 | 31 |


1956. augusztus

Összeállította: Papp Rebeka Nóra (2017)

1965 augusztusa világszerte, Európában és Magyarországon is nagyon eseménydús volt, mind politikai, kulturális és köznapi szempontból is.

Amerika szerte sok jelentős esemény és zavargás volt augusztusban, ami említést érdemel. 1956. augusztus 30.-án Washingtonban az amerikai külügyminisztérium követelte a szovjet ENSZ-küldöttség egyik titkárának leváltását és tiltakozott az ENSZ által alkalmazott másik orosz személy magatartása miatt. Buenos Airesben városszerte nagy volt a nyugtalanság a Peron-ellenes forradalom közeledtével. Többen voltak olyanok, akik zavargásokat akartak előidézni, céljuk a nyugalom teljes megzavarása volt.

1956. október 29. és november 7. között zajlott a szuezi válság, vagyis az augusztusi történéseket is jelentősen befolyásolta egész Európában. A háborúban Franciaország, Anglia és Izrael harcolt Egyiptom ellen. Ausztria például a semleges országok közé tartozott, semlegességét azonban nem szabad összetéveszteni a passzivitással, hiszen mint semleges állam nagyon is érdekelt volt a Szuezi-csatornában. Ausztria eleinte várakozó álláspontra helyezkedett, de érdektelenségről szó sem volt.

Augusztus kilencedikén, Pretoriában (Dél-Afrika) körülbelül 20000 nő csatlakozott egy tiltakozó felvonuláshoz, mely az ország törvényei ellen lépett fel. 12.-én vasárnap, a betiltott román görög-katolikus egyház körülbelül 5000 tagja tüntetett a kolozsvári piarista templom előtt.

Augusztus 5.-én utazott el végleg Magyarországról Christian Ravndal, az USA követe. Ebben a hónapban fejezték be a Gödöllő és Hatvan közötti vasúti pálya villamosítása. Augusztus 2.-án Magyar tudóscsoport utazik Romániába, Petőfi Sándor Segesvár környéki sírjának felkutatására. Augustus 15.-én Magyarország és Románia között, kölcsönösségi alapon, megszűnik a vízumkényszer; ennek köszönhetően október 23-áig több ezren utazhatnak ki Magyarországra. Augusztus 22.-én a Segesvár melletti egykori csatateret átvizsgáló magyar kutatók arra a következtetésre jutnak, hogy Petőfi Sándort feltehetőleg az ispánkúti forrás mellett szúrta le egy orosz lovas és a költőt később Héjjasfalva közelében egy tömegsírba temették.

Augusztus 4.-én játszották a labdarúgó Közép-Európa Kupa döntőjét, melyben a Vasas 9:2 arányban legyőzte a bécsi Rapidot, története során először nyert meg a döntőt a Vasas csapata. Augusztus 5.-én volt a német nagydíj (Nürburgring), melyet Juan Manuel Fangio nyert meg (Ferrari). Augusztus 3.-án Willie William megdöntötte a férfi százméteres futás világrekordját Berlinben, Németországban

Augusztus 2.-án halt meg az amerikai polgárháború utolsó túlélője, Albert Woolson. Augusztus 11.-én halt meg Jackson Pollock amerikai festőművész, ezen a napon a Nemzeti Múzeumban emlékkiállítás nyílik Hunyadi János halálának 500. évfordulóján. 14.-én hunyt el Bertolt Brecht német drámaíró és költő, valamint 16.-án Lugosi Béla magyar származású amerikai színész. Augusztus 20.-án halt meg Nagy Emil képviselő, aki igazságügy-miniszter volt Bethlen István kormányában.

Elvis Presley két száma is 1956 augusztusában került fel a toplisták élére. Az egyik a Don’t Be Cruel, mely 27 hétig volt a US Billboard élén, másik pedig a Hound Dog, mely 28 hétig állt a lista élén.

Csillag

1956 augusztus; X. évfolyam, 8. Szám

Tartalom

Illés Béla: Szása (elbeszélés)

Csanády János: Versek

Mándy Iván: Ügynöök a kórházban (elbeszélés)

Ladányi Mihály: Emlékszem (vers)

Jankovich Ferenc: A kiáltó dombon (vers)

Petrovácz István: Éjjel a tanyákon (vers)

Urbán Ernő: Istenítélet? (regény)

Vas István -

Weöres Sándor:Keleti költők verseiből

Takáts Gyula: Versek

Szentkuthy Miklós: Bevezetés a variálás művészetébe

Hajnal Gábor: Ridegebben mértek (vers)

Kassák Lajos: Versek

Örkény István: Karcolatok

Sipos Gyula: Bevezető (vers)

Németh László: Háborús tavasz (regényrészlet)

Darázs Endre: Versek

Botár Béla: Versek

Figyelő

Gellért Endre: Pekingi naplójegyzetek

Vidor Miklós: Hilósék ügyében

Szeberényi Lehel: Egy város felfedezése

Munka közben

Bencze László: Magyar mesterművek

Irodalom és művészet

Esze Tamás: A kuruc szabadságharc ábrázolása irodalmunkban

Máté György: A magyar forradalmi plakátművészet útja

Dokumentumok

Szántó Judit: Néhány emlék József Attiláról

Ignotus Pál: József Attila lakása

Széljegyzetek

Somlyó György: A költészet évadai (2)

Nagy Péter: Nyári esték

Örkény István: Levelek az olvasóhoz

Szemle

Bóka László: A művek elé

Simon István: Canádi Imre: Erdei Vadak

Hegedűs Bite Dániel: Földeák János: Műveinkben élünk

Vajda György Mihály: Hegedűs Géza: Az írástudó

Koczogh Ákos: Sánta Ferenc: Téli virágzás

Horváth Zoltán: Bárány Tamás: Csigalépcső

Varga József: Kardos László: Tóth Árpád

Napra pontos események sora:

A kronológia forrása: 1956 hónapról hónapra. A Múlt-kor negyedévente megjelenő, tematikus online folyóirata. 4. évfolyam (2006.) 3. számában

Augusztus 1. Minisztertanácsi határozat a hadsereg létszámának 15 ezer fős csökkentéséről.

Piros László belügyminiszter a PB-hez írott előterjesztésében a jugoszláv–magyar határsáv lakói részére az útlevél nélküli határátlépés lehetőségének megadását javasolja        

Augusztus 2. Wladislaw Gomulkát visszavették a lengyel pártba. A nyugati sajtó egyenesen úgy vélte, hogy Magyarország Nagy Imre vezetésével ismét a nemzetközi kommunizmus kísérleti terepévé válik, s Tito elnök támogatásával újra csoportosulnak a mozgalom úgynevezett liberálisai.

Magyar tudóscsoport utazik Romániába, Petőfi Sándor Segesvár környéki sírjának felkutatására.

Auguasztus 3. kiszabadul a börtönből Almásy Pál v. altábornagy

Augusztus 4. A labdarúgó Közép-Európa Kupa döntőjében a Vasas 9:2 arányban legyőzi a bécsi Rapidot.

Augusztus 5. Végleg elutazik Bp-ről Christian Ravndal, az USA követe.

Augusztus 6. Kiszabadul a börtönből Stomm Marcel v. altábornagy.

Augusztus 7. Nagy-Britannia és Franciaország a szuezi válság miatt közös haderő létrehozását határozza el.

Augusztus 8. Malenkov szovjet miniszterelnök bejelenti az első szovjet hidrogénbomba kipróbálását.

Münnich Ferencet nevezik ki Magyarország belgrádi követévé.

Augusztus 9. Az MTA javaslatot tesz a kormánynak Kibernetikai Kutató Csoport létesítésére.

Augusztus 11. A Nemzeti Múzeumban emlék kiállítás nyílik Hunyadi János halálának 500. évfordulóján.

Augusztus 13. Forgalomba állítják a MÁVAG-ban készült háromszázadik 424-es sorozatszámú gőzmozdonyt.

Augusztus 14. 58 éves korában Kelet-Berlinben meghal Bertold Brecht drámaíró és költő.

Augusztus 15. Magyarország és Románia között, kölcsönösségi alapon, megszűnik a vízumkényszer; ennek köszönhetően október 23-ig több ezren utazhatnak ki Magyarországra. Kiszabadul a börtönből az 1955 decemberében elítélt Márton (Marton) Endre újságíró.

Auguztus 17. Az NSZK-ban a szövetségi bíróság alkotmányellenesnek nyilvánítja Németország Kommunista Pártját és betiltja tevékenységét.

Augusztus 19. A Szabad Népben megjelenik Marosán György cikke: „Megszilárdult egységben haladunk előre”.

Augusztus 22. Megkezdődik Elvis Presley `Love Me Tender` című filmjének forgatása.

A Segesvár melletti egykori csatateret átvizsgáló magyar kutatók arra a következtetésre jutnak, hogy Petőfi Sándort feltehetőleg az ispánkúti forrás mellett szúrta le egy orosz lovas; a költőt később Héjjasfalva közelében tömegsírba temették.

Augusztus 23. A jugoszláv párt központi napilapja Nagy Imrét és politikáját méltató cikket tett közzé, melyben arról írtak, hogy Nagy már vissza is tért a pártba.

Vas Zoltán vezetésével SZÖVOSZ-küldöttség utazik Jugoszláviába.

Az MDP KV értelmiségről szóló határozatának megjelenését követően teljes erővel megindult a párt-ellenzék sajtókampánya a pártvezetés ellen.

Egyhetes nemzetközi csillagászati konferencia kezdődik Budapesten.

Augusztus 24. 16 óra 30 perckor először szólal meg élőben a Kossuth Rádióban Bőzsöny Ferenc bemondó.

Augusztus 25. 62 éves korában meghal Alfred Charles Kinsey, amerikai szexológus.

Augusztus 31. Az Írószövetség taggyűlése megszünteti Vészi Endre és Karinthy Ferenc pártfegyelmi határozatát.

E hónapban a Társadalmi Szemle közli az MDP értelmiségpolitikai határozatát, amelyben a párt megköveti a „haladó értelmiséget” múltbeli sérelmeiért.


Napra pontos gyűjtések

01 | 02 | 03 | 04 | 05 | 06 | 07 | 08 | 09 | 10 | 11 | 12 | 13 | 14 | 15 |

16 | 17 | 18 | 19 | 20 | 21 | 22 | 23 | 24 | 25 | 26 | 27 | 28 | 29 | 30 | 31 |


01 |vissza a lap tetejére

02 |vissza a lap tetejére

03 |vissza a lap tetejére

04 |vissza a lap tetejére

05 |vissza a lap tetejére

06 |vissza a lap tetejére

07 |vissza a lap tetejére

08 |vissza a lap tetejére

09 |vissza a lap tetejére

10 |vissza a lap tetejére

11 |vissza a lap tetejére

12 |vissza a lap tetejére

13 |vissza a lap tetejére

14 |vissza a lap tetejére

15 |vissza a lap tetejére

16 |vissza a lap tetejére

17 |vissza a lap tetejére

18 |vissza a lap tetejére

19 |vissza a lap tetejére

20 |vissza a lap tetejére

21 |vissza a lap tetejére

22 |vissza a lap tetejére


23 |vissza a lap tetejére

Kivonat a napi sajtó híreiből (forrás: Szabad Nép-1956.08.23.)

Hadsereg

Idén ismét csökken a hadsereg létszáma, ebben az évben 15000 katona szerelhet le. Ez a döntés tökéletesen mutatja, hogy pártunk és kormányunk következetesen kitart a békepolitikája mellett, valamint minden lehetőséget megragadt az ország határain túlmutató konfliktusok csökkentésére. A létszámcsökkentés nagy változásokkal jár, nem csak a hadseregben, de a mindennapi életben is, hiszen az így felszabaduló pénzt fejlesztésekre és népjólét érdekeire lehet felhasználni.

Mezőgazdaság

Szerdán megkezdték a híres nyírségi alma szedését; elsőnek az ibrányi Rákóczi és a Dózsa Tsz-ben kezdték meg a munkát.  A termelőszövetkezetek kertészeti brigádjai az első napon délig mintegy 20 mázsa almát szedtek le. Az almaszedés kellemes meglepetést okozott a Rákóczi Termelőszövetkezet tagjainak: azok a gyümölcsfák is, amelyekről csak egy-két mázsa almára számítottak, három-négy mázsás terméssel fizettek. A szövetkezet tagjai kiszámították, hogy húszholdas gyümölcsösükben meglesz a százmázsás átlagtermés. Az  aranyparmen fajta után nyomban megkezdik a batul, majd a Jonáthán szedését.

Kultúra (színház)

Az Operaház Margitszigeti Szabadtéri Színpada: Aida.  K árolyi-kert: Az Állami Hangversenyzenekart Koródy András vezényli. Állatkerti Szabadtéri Színpad: Bob herceg. Majakovszkij Színpad (Margitsziget): Tollhegyre tűzve; Pengős  regények. Vasas-stadion (Pasaréti út 11): Néma filmmel a világ körül. Budapest Varieté (Kálvária tér): Nem lehessen tudni. Fővárosi Nagycirkusz: A  humor  jegyében.

Időjárás

A Meteorológiai Intézet Jelenti: várható időjárás ma estig: felhőátvonulások, több helyen, elsősorban nyugaton záporeső. Helyenként zivatar. Mérsékelt változó irányú szél. A nappali felmelegedés keleten fokozódik, máshol alig változik. Várható legmagasabb nappali hőmérséklet 23-26 fok között. A  Duna vízállása szerdán réggel Budapest-nél 274 centiméter.

A “nagyvilágban”

A földkerekség legnemesebb borainak minőségét évenként világversenyen mérik össze. A felszabadulás óta a magyar borok nem vettek részt a versengésben, pedig a múlt században rendezett első világkiállításon rendszeresített bor-világverseny óta nem volt olyan év, hogy ne a mi fehér meg vörös boraink hozták volna el a különféle borfajták első díjainak tekintélyes hányadát. Éppen ezért keltett szőlészeink és borászaink körében nagy örömöt, hogy történelmi és úgynevezett  tömegtermő borvidékeink valamennyi versenyképes termékével újra benevezhetünk az idei bor-világversenyre, amelyet augusztus 25 és szeptember  2 között a jugoszláviai  Ljubljanában rendeznek meg. A világrangadó hazai válogató versenye során szakértőink a nyilvántartott legjobb 50 közül 18 bort találtak versenyképesnek. Ezek a borok Tokaj-Hegyalja, Badacsony, Villány, Szekszárd és Kecskemét  állami és kísérleti gazdaságainak szőleiből és pincészetéből kerültek ki. A világverseny szervező bizottságának meghívása alapján tegnap boraink kíséretében öt magyar borász is elutazott Jugoszláviába.


24 |vissza a lap tetejére

25 |vissza a lap tetejére

26 |vissza a lap tetejére

27 |vissza a lap tetejére

28 |vissza a lap tetejére

29 |vissza a lap tetejére

30 |vissza a lap tetejére

31 |vissza a lap tetejére


iNapló.hu | mindenNapiNapló | vissza a lap tetejére |kronológiai források