Тематичне оцінювання №3:

Динаміка. Сили в механіці.


Мета.

Освітня. Перевірити розуміння теоретичного матеріалу, вміння розв’язувати задачі з теми: “Динаміка. Сили в механіці”.

Розвиваюча. Розвивати логічне та алгоритмічне мислення.

Виховна. Виховувати культуру оформлення розв’язків задач, культуру наукового мислення.

Тип уроку. Перевірка знань, умінь, навичок.

Прилади та матеріали для роботи з учнями:

here.gif

План

 1. Організаційний момент.
 2. Контрольна робота №2: “Динаміка. Сили в механіці”
 3. Перевірка розв’язків контрольної роботи.
 4. Запитання до уроку.
 5. Домашнє завдання.
 6. Для допитливих.

Хід уроку


 1. Організаційний момент.

 1. Контрольна робота №2: “Динаміка. Сили в механіці”.

 1. Перевірка розв’язків контрольної роботи.

Доступ до розв’язків буде наданий після написання контрольної роботи.


 1. Запитання до уроку.

Запитання 24.1. Які механізми називають простими? З якою метою використовують прості механізми?

Запитання 24.2. Що таке важіль? Назвіть складові важеля.

Запитання 24.3. Хто зрозумів і зумів сформулювати принцип дії важеля? Сформулюйте правило рівноваги важеля. Який виграш у силі дає важіль?

Запитання 24.4. Що таке блок? Які блоки використовують на практиці? Чи дають блоки виграш у силі, якщо так, то який?

Запитання 24.5. Чому нерухомий блок не дає виграшу в силі?

Запитання 24.6. Чому рухомий блок дає виграш у силі в 2 рази?

Запитання 24.7. Наведіть приклади похилих площин. Який виграш в силі дають похилі площини?

Запитання 24.8. Що таке момент сили? Як його позначають, за якою формулою визначають, в яких одиницях вимірюють?

Запитання 24.9. Коли момент сили є додатнім, а коли від’ємним? Сформулюйте правило моментів сил.

Запитання 24.10. Сформулюйте золоте правило механіки.


 1. Домашнє завдання.

Матеріал для повторення. Фізика 8 Урок 24 Прості механізми

Усне опитування по запитаннях до уроку.


 1. Для допитливих.