ZŠ a MŠ Frymburk 2017/2018

Týdenní plánVýsledek obrázku pro mach a šebestová

Třída:                         3.

Třídní učitelka:                 Lucie Růžičková

Kontakt:                         ruzickova@zsfrymburk.cz

Konzultační hodiny:        pondělí 14.00 - 15.00

Konzultační hodiny (AJ)

Mgr. Marcela Rizáková:         úterý 14.00 -15.00

Datum:        23. 4. - 27. 4.  2018

Rozvrh hodin: Pozor- učíme se podle původního rozvrhu!

3.třída.png

PŘEDMĚT

UČIVO / TÉMA

CO PO ŠKOLE?

ČESKÝ JAZYK

Procvičení vyjmenovaných slov po V, vyjmenovaná slova po Z

UČ ČJ str. 68, 70, 71, 72, 73

PS ČJ str. 44

Písanka str. 20, 21

PL - Vyjmenovaná slova po V

Na čtvrtek – donést rozečtenou knihu do čtenářské dílny!

D.Ú.  v úterý

Písanka str. 20

MATEMATIKA

Sčítání a odčítání do 1000 přechodem přes základ 100, příklady typu 396 + 9, 200 - 9,

Geo – Přenášení úseček

UČ M str. 73, 74, 75, 76, 129

PS M str. 18, 19, část 20, 43

 

Procvičovat násobilku 1-10

D. Ú. ve čtvrtek

PRVOUKA

Rostliny – Stavba těla kvetoucích rostlin, společné znaky rostlin

UČ PRV str. 55 - 59

ANGLICKÝ

 JAZYK

U11 - How old are you? I´m 9.

pátek 27.4. Test

U11

Informace pro rodiče

Vážení rodiče,

                termíny třídních schůzek ve třech (25. – 26. 4. 2018) mají děti napsané v žákovských knížkách.

                 

                Děkuji.                  

                S pozdravem                                                                                      Lucie Růžičková

     

Po dobu dvou týdnů odpadá kroužek Tvořeníčko (18. 4. - zápis do 1. třídy, 25. 4. - třídní schůzky ve třech).                Děkuji za pochopení Hana Reifová       

Plánované akce školy

Datum

Akce

30. 4. 2018

Projektový den - Spolu to dokážeme

7. 5. 2018

Volno ředitelky školy

18. 5. 2018

FOCENÍ