ЗАХАРІЯ КАТЕРИНА АНДРІЇВНА –засновниця кафедри клінічної

лабораторної діагностики Львівського національного медичного університету імені Данила Галицького. До 90-ліття з дня народження : біобібліографічний покажчик / Нац. наук. мед. б-ка України ; уклад. : Л. Є. Корнілова, А. В. Захарія. – Київ, 2017. – 99 с.

Біобібліографічний покажчик містить науковий доробок професора, засновниці кафедри клінічної лабораторної діагностики Львівського національного медичного університету імені Данила Галицького К. А. Захарії, який відображає наукові праці, біографічні дані та матеріали про неї. Видання розраховане на спеціалістів медичної галузі та всіх, хто цікавиться питаннями історії медичної науки, освіти.


Патоморфолог, історик медицини Сергій Микитович Старченко. До 100-річчя від дня народження : біограф. нарис / Нац. наук. мед. б-ка України ; уклад. : Л. Є. Корнілова, П. І. Червяк ; наук. консультант П. І. Червяк. – Київ, 2017. – 88 с.

Матеріали видання висвітлюють біографічний портрет відомого патоморфолога, історика медицини Сергія Микитовича Старченка, якому 7 жовтня 2017 р. виповнилося б 100 років. Видання містить бібліографію праць С. М. Старченка про М. І. Пирогова, копії неопублікованих рукописів, матеріали про життя та діяльність С. М. Старченка.

Покажчик адресовано фахівцям медичної галузі та всім, хто цікавиться питаннями історії медицини.


Obrazcov.jpg

Образцов Василь Парменович – видатний лікар-науковець світового рівня. Біобібліографічний покажчик / уклад. :

Н. І. Мамедова, Л. Є. Корнілова  ; Нац. наук. мед. бібліотека України. − К., 2017

Біобібліографічний покажчик «Образцов Василь Парменович – видатний лікар-науковець світового рівня» продовжує серію покажчиків «Товариство київських лікарів в особах». До видання ввійшли бібліографічні описи друкованих праць вченого періоду 1880–1950 рр., матеріали про його життя та діяльність.

Видання адресовано фахівцям медичної галузі та всім, хто цікавиться питаннями історії медичної науки, освіти.