Obrazcov.jpg

Образцов Василь Парменович – видатний лікар-науковець світового рівня. Біобібліографічний покажчик / уклад. :

Н. І. Мамедова, Л. Є. Корнілова  ; Нац. наук. мед. бібліотека України. − К., 2017

Біобібліографічний покажчик «Образцов Василь Парменович – видатний лікар-науковець світового рівня» продовжує серію покажчиків «Товариство київських лікарів в особах». До видання ввійшли бібліографічні описи друкованих праць вченого періоду 1880–1950 рр., матеріали про його життя та діяльність.

Видання адресовано фахівцям медичної галузі та всім, хто цікавиться питаннями історії медичної науки, освіти.