Dobrý den, vážený pane náměstku,

obracím se na Vás ve věci gymnázia Václava Beneše Třebízského ve Slaném. Domnívám se, že gymnázium v současnosti čelí významným problémům, při jejichž řešení by měl  kraj jako zřizovatel této instituce  významně pomoci.

Jsem předesvědčen o tom, že trestní oznámení, které podal ředitel gymnázia v souvislosti s peticí studentů (http://www.zachranmegymnazium.cz/), významně snížilo důvěru řady rodičů současných a potenciálních studentů ve vedení gymnázia. Připomínám jeden z hlavních cílů vzdělávání: “rozvoj osobnosti člověka, který bude vybaven poznávacími a sociálními způsobilostmi, mravními a duchovními hodnotami pro osobní a občanský život” (561/2004 Sb., §2, odstavec 2a). Veřejné vyjádření a obhajoba vlastních názorů je zřejmá ukázka napnění  tohoto cíle a ředitel vzdělávací instituce by měl být příkladem, jak při veřejné konfrontaci názorů postupovat.

Ač petice a diskuze s peticí spojená (http://www.facebook.com/events/458848667459493) obsahovala řadu hodnotících soudů, které byly zajisté nepříjemné a mohly být vnímány jako nespravedlivé, tak po důkladném studiu petice a diskuze jsem přesvědčen o tom, že probíhající trestní stíhání je trestem za základní demokratickou hodnotu - odvahu projevit vlastní názor. Již na schůzce s rodiči v aule gymnázia v září 2012 muselo být všem účastníkům shromáždění zřejmé, že bez ohledu na formální dikci trestního oznámení je toto oznámení cíleno na  petenty a jejich aktivní podporovatele. Pokud by byla pravdivá argumentace, že účelem trestního oznámení bylo bránit čest školy proti neznámým pomlouvatelům, nic nebránilo tomu, aby se ředitel a vedení školy za konkrétní studenty z řad petentů a podporovatelů veřejně postavili.

Jsem přesvědčen, že by zřizovatel měl v této situaci aktivně zasáhnout a pomoci v obnovení důvěry v gymnázium. Pokud mohu být jakkoliv v této činnosti nápomocen, velmi rád tak učiním. Jsem absolvent chemického doktorského studia University of London a bývalý vysokoškolský učitel chemických a  informatických oborů. Proto mne velmi mrzí, že zásluž činnost gymnázia v těchto oblastech je devalvována podceněním role humanitního a občanského vzdělávání.

                                                 

Považujte prosím tento dopis za veřejný. Své stanovisko jsem ochoten obhajovat v případných osobních setkáních s Vámi, vedením gymnázia či jinými zainteresovanými stranami.

Podle mých informací vyšetřování studentů nadále probíhá, a proto jsem se obrátil na kancelář  ombudsmana ČR  s žádostí o pomoc. Spolu s manželkou jsme se rovněž obrátili na zastupitelstvo města Slaný s dotazem, který zasílám v příloze. Vedení města ovšem odmítlo jakoukoliv pomoc a odkázalo nás na kraj, což je z formálního hlediska zajisté  v pořádku.

Na závěr mi dovolte osobní poznámku. V souvislosti s peticí a následným trestním vyšetřováním jsem nastudoval velké množství nálezů ústavního soudu i obecné literatury týkající se petičního práva a vyjadřování občanských postojů. Dospěl jsem k závěru, že případ této studentské petice již dávno překročil meze lokálního sporu mezi vedením jedné školy a jejími bývalými studenty. Považuji jej za významný útok na základy demokratického státu, a tedy i útok na mou osobní svobodu.

Před 24 lety jsem si velmi zblízka prohlížel obrněné transportéry na Národní třídě a seznamoval se s donucovacími prostředky VB. Jako člen stávkového výboru a později akademického senátu jsem se podrobně seznámil s mnohými případy jen zdánlivě nepodstatných příkoří a ústrků. Proto jsem pevně rozhodnut dále sledovat vývoj celého případu a upozorňovat všemi dostupnými prostředky na hrozby, které sebou přináší.

                     Předem děkuji za potvrzení příjmu tohoto dopisu a případné informace o tom, jak krajský úřad v tomto případě postupuje.

                                                                 

                                                        Ing. Miloslav Nič Ph.D.