Mall för hur olika källor ska listas i en källförteckning

Bok:

Andersson, Bengt 2009: Malmö – en historia om befolkningstillväxt, Gleerups, Stockholm

Artikel:

Bengtsson, Camilla 2010: Malmö firar 300 000 invånare I Sydsvenska Dagbladet 20110310, http://www.sydsvenskan.se/opinion/article1416324/.html. Publicerad 2011-03-10. Hämtad 2011 – 03-18

Webbsida:

Malmö kommun 2011: befolkning, http://malmö.se/Kommun—politik/Om-oss/Statistik-om-Malmo/01.-Befolkning.html. Hämtad 2011-03-07

Uppslagsverk på nätet:

Nationalencyklopedin 2011: Malmö, http://www.ne.se/malm%C3%B6/1031839. Hämtad 2011 – 03- 10

Intervju:

Cederwall, Anders 2011: statistiker på SCB, intervju, 2011-03-14, Stockholm

Enkät:

Framtid i Malmö? 2011, 197 enkätsvar, elever på Bernadottegymnasiet (Malmö), 2011-03-15 till 2011-03-18, Malmö

Observation:

Trafiken kring Pauli gymnasium, 2011, en observationsstudie, 2011 -08 – 29 till 2011- 09 -01,Malmö

Experiment:

Zebralagen, 2011, ett experiment, 2011 -08 – 31, Malmö,