24/10/2014

1. ฟุโซได้รับไค 2

ต้องใช้แปลนและเลเวลสูงระดับนึงในการรีโมเดล

2. เพิ่มเสียงชุดใหม่ให้ฟุโซไคและ ไค 2

3. เพิ่มเควสท์ใหม่

【海上輸送路の安全確保に努めよ!】 รายสัปดาห์

【「西村艦隊」を再編成せよ!】 ทำครั้งเดียว

【「西村艦隊」南方海域へ進出せよ!】 ทำครั้งเดียว

【「西村艦隊」南方海域へ進出せよ!】 จะให้ Medal ด้วย

4. ปรับแก้ปืน

14cm/15.2cm

15cm

15.2cm

15.5cm (2แบบทั้งแดงและเลือง)

20.3cm (2)(3)

8cm

35.6cm連装砲

35.6cm連装砲(ダズル迷彩)

38cm連装砲

5. ปืนใหม่

14cm連装砲

6. ปรับแก้สเตตัส

นางาโตไค มุทสึไค ได้เกราะและค่าดวงเพิ่มขึ้น

เฮียวกะไค อิเสะไค ได้เกราะ ได้จำนวนเครื่องบินเพิ่มขึ้น

7. แก้ภาพตอนเสียหายให้ของอาซาชิโอะ มิจิชิโอะ ฮิวงะให้ถูกต้อง

8. ระบบใหม่ 改修工廠

จะใช้ได้เมื่อ อาคาชิ หรือ อาคาชิไคเป็นเรือธง

เป็นระบบที่เอาไว้อัพเกรดอาวุธ

ต้องใช้อาวุธ แร่ หมุดต่อเรือ และ 改修資材

อาวุธที่ทำการตีบวก แล้วจะมีเครื่องหมาย★

ตอนตีบวก ระดับน้อยๆ จะติดง่าย

เมื่อตีบวก จน MAX แล้วจะสามารถเลื่อนระดับอาวุธนั้นๆ ขึ้นไปได้

เมื่อเลื่อนระดับแล้วที่ตีบวก ไว้จะหายไป

※ส่วนอาวุธที่สามารถสร้างได้แล้ว

เมื่อกดเลื่อนระดับจะเป็น +3 มาให้ตั้งแต่ต้น

9. สามารถหาอาคาชิได้ที่

1-5 และ 2-5 ซึ่งจะปรับให้ดรอปเฉพาะช่วงฤดูใบไม้ร่วงเท่านั้น

10. เกี่ยวกับการตีและข้อควรระวัง

https://www.facebook.com/permalink.php?story_fbid=573837459411394&id=412485942213214