Praca domowa na 21 kwietnia, 2018 r.

Przedszkole

 

Klasa 0 i kl. 1

Religia:

Klasa 0-1

Narysuj lub wytnij z papieru owieczkę i przynieś na następne zajęcia.

Język polski:

1.Ćwiczenia w pisaniu i czytaniu str. 56, 58.

2.Proszę przeczytać z dziećmi wiersz “Wiosenne porządki”i podkreślić wszystkie wyrazy z ż i rz.

3.Proszę wykonać ilustrację do tego wiersza (proszę aby była to samodzielna praca dzieci).

Klasa 2 i klasa 3

Religia:

Język polski:

Klasa 2

1. Przygotuj się do dyktanda. To piękny utwór młodego kompozytora. Publiczność wstała. Na koniec ukłon i wielkie brawa.

2. Znajdź i przepisz do zeszytu wszystkie słowa zawierające zmiękczenia “ś” i “si” z czytanki “Dziadek i Paweł” (Elementarz str. 124)

Klasa 3

1. Przygotuj się do dyktanda. To piękny utwór młodego kompozytora. Publiczność wstała. Na koniec ukłon i wielkie brawa.

2. Ćwiczenie 9,10,11 str. 83-84

3 . Ćwiczenie 12a str. 84

Klasa 4 i klasa 5

 

Religia:

Klasa 4 i 5

Opisz i narysuj flagę Watykanu.

Napisz bardzo krótko o jednym z trzech ostatnich papieży.

Język polski:

Klasa 4 i 5

Poszukaj w internecie , wydrukuj i wklej do zeszytu krótką wersję legendy związanej z dziejami Krakowa. Naucz się ją czytać. Wypisz z tekstu kilka : rzeczowników, czasowników i przymiotników.

Klasa 4

Książka ćwiczeń

Ćwiczenie 5 i 6 strona 89

Klasa 5

Książka ćwiczeń

Ćwiczenie 1 strona 54

Ćwiczenie 4 strona 55

 

Historia:

Klasa 5

Ćwiczenie 7 i 8 strona 71

Klasa 6

Religia:

Napisz w zeszycie kim dla ciebie jest Maryja.

Język polski:

Naucz się czytać swojej roli na przedstawienie.

  

Historia:

Geografia:

Korzystając z kopii rozdanych na lekcji (krzyżówka, mapa, fakty) napisz siedem zdań o Polsce. 

Klasa 7 i klasa 8

 

Religia:

Religia kl. 7

1.Przerysuj do zeszytu tabelkę ze strony 27.

2.Przypomnij sobie 7 Sakramentów Świętych i 5 warunków dobrej spowiedzi na test 21 kwietnia.

 

Religia kl. 8

1.    Wykonaj ćwiczenia ze strony 50 i naucz się (jeśli jeszcze nie umiesz) 7 darów Ducha Świętego, 7 Sakramentów Świętych i 5 warunków dobrej spowiedzi na test 21 kwietnia.

2.    Napisz w zeszycie co to jest Bierzmowanie oraz wypisz 7 darów Ducha Świętego i ich znaczenie.

Przykładowa odpowiedź:

Sakrament – widzialny znak niewidzialnej łaski. Łaska- dar.

Bierzmowanie- to Sakrament, w którym Duch Święty zstępuje na chrześcijanina i umacnia go, aby swoją wiarę wyznawał, pogłębiał, bronił jej i według niej żył.

Widzialnymi znakami Bierzmowania są:

- wyciągnięte ręce biskupa i jego modlitwa

- namaszczenie czoła krzyżmem (olejem)

-świadek bierzmowania

-wybór imienia świętego, który jest wzorem do naśladowania

Niewidzialne znaki, łaski (dary) Bierzmowania:

- umocnienie do życia według wiary, do wyznawania jej i bronienia jej

- obdarowanie 7 darami Ducha Świętego

- głębsze włączenie bierzmowanego do Kościoła

     

Język polski:

Klasa 7,8

Podręcznik

Ćw 1, 3, 5 str. 83

Proszę o zrobienie krótkiej notki biograficznej (Ignacy Domeyko)

Historia/ Geografia: 

Klasa 1 Liceum

 

Religia:

 

Język polski:

Zrób samodzielnie, na osobnej kartce, wpis do pamiętnika o jakimś wydarzeniu, które cię poruszyło ( w twoim otoczeniu,  usłyszanym od kogoś lub w wiadomościach radiowych bądź telewizyjnych). Opisz samo wydarzenie, jego czas i miejsce, osoby biorące w nim udział oraz twoje odczucia i ocenę tego zdarzenia. Tekst ma liczyć co najmniej 100 słów.

Proszę o zrobienie krótkiej notki biograficznej (Ignacy Domeyko)

Historia:

 

Geografia: