iNapló.hu | mindenNapiNapló / 1971 / május / napok:

01 | 02 | 03 | 04 | 05 | 06 | 07 | 08 | 09 | 10 | 11 | 12 | 13 | 14 | 15 |

16 | 17 | 18 | 19 | 20 | 21 | 22 | 23 | 24 | 25 | 26 | 27 | 28 | 29 | 30 | 31 |


1971. május

Összeállította: Palaics Eszter - 2012.

Németországban ülést tart az NSZEP (Német Szocialista Egységpárt) KB, ahol Walter Ulbricht első titkárt felmentik tisztségéből, utódává Erich Honeckert választják.

Az MSZMP KB küldöttsége, amelynek tagja Aczél György és Komócsin Zoltán, mindketten a KB titkárai, befejezi bukaresti tárgyalásait az RKP KB képviselőivel. — A magyar fél felveti, hogy vizsgálják meg az 1954-ben megszüntetett kolozsvári magyar konzulátus felállításának lehetőségét, s a két ország külügyminisztériumai kössenek erről megállapodást.

Befejeződik a magyar szakszervezetek XXII. kongresszusa. A SZOT elnökévé Földvári Aladárt, főtitkárává Gáspár Sándort választják. Josip Broz Titót élete végéig Jugoszlávia elnökévé nyilvánítják. 

Richard Nixon bejelenti, hogy az Egyesült Államok megkezdi biológiai fegyvereinek megsemmisítését.

Összeül az új Országgyűlés alakuló ülése. Az Elnöki Tanács elnökévé Losonczi Pált, az Országgyűlés elnökévé Apró Antalt választják. Megalakul az új, Magyar Forradalmi Munkás-Paraszt Kormány. Elnöke Fock Jenő; helyettesei: Ajtai Miklós, Fehér Lajos, Tímár Mátyás, Vályi Péter. (A kormány tagjai: belkereskedelem Szurdi István; belügy Benkei András; egészségügy Szabó Zoltán; építésügy és városfejlesztés Bondor József; honvédelem Czinege Lajos; igazságügy Korom Mihály; kohó- és gépipar Horgos Gyula; könnyűipar Keserű Jánosné; közlekedés- és postaügy Csanádi György; külkereskedelem Bíró József; külügy Péter János; mezőgazdaság- és élelmezésügy Dimény Imre; munkaügy Lázár György; művelődésügy Ilku Pál; nehézipar Szekér Gyula; pénzügy Faluvégi Lajos; az Országos Tervhivatal elnöke Párdi Imre.

Bp-en megkezdődik a Béke-világtanács közgyűlése. Fock Jenő miniszterelnök fogadja a Bp-en tartózkodó Nguyen Thi Binh asszonyt, a dél-vietnami ideiglenes forradalmi kormány külügyminiszterét. Mo-ra látogat Edward Gierek, a LEMP KB első titkára és Piotr Jaroszewicz lengyel miniszterelnök.

Pozsonyban befejeződik az SZLKP kongresszusa. A KB első titkárává ismét Jozef Lenártot választják, a 80 tagú új KB-ban pedig helyet kap többek között Fábry István, Fehérváry Géza, Csáji István, Nagy Sándor és Szalai Imre. Az ET Miklós Imrét kinevezi ki az Állami Egyházügyi Hivatal elnökévé. Ifjúsági békenagygyűlést rendeznek Bp-en Vietnam szabadságáért, melyen jelen van Nguyen Thi Binh asszony. Bp-re érkezik Clodomiro Almeyda, a Chilei Köztársaság külügyminisztere.

Életbe lép Bulgária új alkotmánya.

Elméleti konferencia kezdődik Balatonaligán a szocialista állam és a szocialista demokrácia kérdéseiről. Bp-re érkezik Stefan Jędrichowski lengyel külügyminiszter.

Megkezdődött a brit kohászok sztrájkja. Nyikolaj Patolicsev szovjet külkereskedelmi miniszter Párizsban tárgyal kereskedelmi és gazdasági együttműködésről. Indira Gandhi szónoklatot tartott a bankok államosításáról, és gazdasági reformokról. 200 ezer fős tömeg tüntetett Rómában sürgős társadalmi és gazdasági reformok végrehajtásáért. Az Afrikai Egység Szervezete nyíltan ellenszegül a NATO Lisszaboni tanácskozása ellen. Az indiai Nyugat-Bengál menekülttáborában járvány pusztít. A Jordán fővárosban és az ország északi részein fegyveres erők csaptak össze a palesztin ellenállók és a királyi katonaság egységei között.

Dél-Vietnámban heves harcok folynak a DNFT és az amerikai, saigoni csapatok között. Snoul közelében, Kambodzsában súlyos összecsapásokra került sor a kambodzsai népi erők, és saigoni csapatok között. Háborúellenes vietnami veterán békeharcosokat tartóztattak le Amerikában.

Palermóban álarcos olasz újfasiszták támadtak anti-fasiszta diákokra. Teheránban kivégeztek négy ópiumcsempészt, akiket hadbíróság ítélt halálra. Egy hónap után hazaérkezett Hollai Imre külügyminiszter vezette jószolgálati delegáció ázsiai útjáról.

A Fővárosi Bíróság ítéletet hirdet a harmadik Regnum-perben. Összeesküvésben való részvétel vádjával Hagemann Frigyest 5 évi, Túry Lajost 3 év 6 hónapi, Somogyi Sándort 4 évi, Katona Istvánt 2 év 6 hónapi szabadságvesztésre; egyesületi joggal való visszaélés bűntette vádjával Doskár Balázst 10 hónapi, Hegyi Veronikát 6 hónapi (3 év próbaidőre felfüggesztett) szabadság-vesztésre ítéli Metánmérgezés okozta bányászok halálát Szászvárban.

Bp-en befejeződik a Heted Napi Adventista Egyház vezetőségválasztó konferenciája. Elnökké Szakács Józsefet, titkárrá Zarka Dénest választják.

Franciaországban a Kassák Ház Stúdió részt vesz a nancy-i Nemzetközi Színházi Fesztiválon, majd játszik a párizsi Centre Américaine-ban.

Péter János külügyminiszter (1961.IX.13.–1973.XII.14.) Pozsonyban kezd tárgyalásokkal Ján Marko csehszlovák külügyminiszterrel.

A Budapesti Állatkert oroszlánbarlangjában a "No.1" csoport tart munkabemutatója, melyet Mezei Ottó nyit meg. Ez a kiállítás vezetett a csoport szakadásához.  

Révkomáromban befejeződik a VIII. Jókai Napok egyhetes rendezvénysorozata.

Lezárult a Budapesti Nemzetközi Vásár.

Hatszázötven kisdobost avattak úttörővé Dunaújvárosban a Magyar Úttörők Szövetségének jubileuma alkalmából.

Megrendezésre került az ünnepi könyvhét, melynek országos megnyitóját Szombathelyen tartották.

A Szovjet Unióból felbocsátják a Mars–2 űrszondát, majd a Mars-3-at. A NASA  fellőtték a Mariner-8 (kudarccal végződött), majd a Mariner-9 űrszondát, mely a Mars első műholdja lett.

New Yorkban megszületett Sofia Coppola Oscar-díjas amerikai rendező, író, színésznő (híres filmje az Elveszett jelentés). Megszületett Duncan Jones angol filmrendező, David Bowie fia (híres filmjei a Hold és a Forráskód). Mick Jagger, a Rolling Srones frotnembere feleségül vette Bianca Macias-t a St Tropez-i Town Hall-ban.

Meghal Helene Weigel, Bertolt Brecht özvegye. Meghal Erdei Ferenc szociográfus, író, egykor parasztpárti politikus, az MTA főtitkára. Meghal Bányai János geológus. Meghal Várkonyi Hildebrand Dezső filozófus Az észak-franciaországi Saint-Maurban 83 évesen elhunyt Ernest Petit tábornok, az anti-fasiszta ellenállás kiemelkedő harcosa.

                                                

Havilapok – szemle

Kortárs (XV. évf. 5. sz., 1971. május)

Versek:

Keszthelyi Zoltán: A közönség is én vagyok; Urbán Gyula: Ikon; Gergely Ágnes: Dimenziók; Vészi Endre: Bartók fonográfja; Pákolitz István: Versek; Németh Emil: Utcai órák; Kormos István: A bezárolt halál; Kovács István: Csángók; Jobbágy Károly: Az ősz csodái

Széppróza:

Jávor Ottó: A csákvári kerengőről; Brády Zoltán: Rögeszme; Soós Magda: Oboa és réztányér

Dráma:

Illyés Gyula: Bölcsek a fán

Recenziók:

Fenyő István: Sánta Ferenc: Isten a szekéren; Kiss Ferenc: Takács Gyula megkésett költészete; Pomogáts Béla: Rónay György: A tenger pántlika; Kabdebó Lóránt: Mezei András: Május örökké; Wéber Antal: Tamás Aladár: Felleges számkivetettségben; Szerdahelyi István: Sütő András: Rigó és apostol; Varga József: Lyka Károly: Vándorlásaim a művészet körül; Tüskés Tibor:  Tájékozódás egy különös festészetben (Martyn Ferencről); Losonci Miklós: Ligeti Erika művészete; Szilárd János: Asszonyok jegyében

Tanulmányok:

Fábián László: Irodalom és filmvászon; Féja Géza: Legenda és valóság; Simon István: Jankovich Ferenc; Lengyel Balázs: Rimbaud és a költészet nyelve; Hernádi Miklós: Kanadúton a magyar nyelvben; Szalai Imre: A néger Tyl, Jeromos, Karunga és aki a városba ment; Bodnár György: Juhász Ferenc (II. rész)

Esszék:

Berényi Dénes: Sokat költ-e a modern társadalom a tudományos kutatásokra; Vekendi László: “Biológiai” pokolgép?

Kis András: A magyar hadsereg születésének körülményeiről és jellegéről

Alföld (XXII. évf. 5. sz.)

Versek:

Kiss Benedek: Csontok bunkerében; Kiss Tamás: Aznap; Ottave rime; Harag; Sugár; Tóth Éva: Folyópart; Amundsen halála; Mennybolt; Álmos István: Hazátlan; Nincs helyem sehol, Mondóka; Asztalos Sándor: Szerelmi vallomás helyett; Téli éjszaka; Pákozdy Ferenc: Jót akartam; Ha hívás is; Gyűlnek híveim; Juhász Ferenc

Széppróza:

Rákosy Gergely: Erős küzdelem; Fábián Zoltán: A kaméleon

Recenziók:

Fülöp László: Pilinszky János összegyűjtött versei; Bata Imre: Buda Ferencről; Lichtmann Tamás: Karinthy Ferenc újabb műveiről ( Gellért-hegyi álmok; Epepe); Cynolter Károly: Egy prózaíró lírája (Parek Zoltán: Mélyrepülés); Rónay László: Iszlai Zoltán: Lármafa; Görömbei András: Három tanulmánykötet (O. B. Merin: Huszadik századi művészportrék), Brettler György: Vágyak emberek istenek; Tőzsér Árpád: Az irodalom valósága; Kisáry Pál: Széll Zsuzsa: Valóság és regény; Kun András: Bori Imre: A szecessziótól a dadáig (A magyar avantgarde, I.)

Tanulmányok:

Muraközi Ágota: Szabolcs-Szatmár képzőművészei; Kovács Kálmán: Móré Miháy új képei a Medgyessy-teremben; Dankó Imre: A város dicsérete (Tüskés Tibor irodalomtörténete kapcsán); Sápi Lajos: Régi színész-arcképek Debrecenben; Baránszky Jób László: Jékely Zoltán lírája

Esszék:

Bényei Miklós: Egykori debreceni lapok a Párizsi Kommünről; Bényei József:  Galilei élete (Brecht bemutató a Csokonai színházban); Ablonczy László: Bölcsek a fán (Illyés Gyula drámájának ősbemutatója Pécsett);  Balogh László:  A szép könyvek mestere (Kner Imre levelezése); Dénes Zsófia: Ady Margita-eposzának hősnője; Haits Géza: Bartók (Élmény-porté); Deményi János: “Ma embere...” (Gondolatok Bartók emléksorainak keletkezéséről)

Jelenkor (XIV. évf. 5. sz.)

Versek: Károlyi Amy: Szent Györgyöt legyőzi a sárkány; Simon András: Azért; Fogat és karmot; Ó, bárcsak; Pék Pál: Kit a mélység el nem oldoz; Tavaszi holdtölte;  Solymos Ida: Üzenet; Regresszió; Víz alatt; Toldalagi Pál: Ezt vallom én; Ezt meséli ő; Lovász Pál: Genezis; Nap; Gyerekszem; Minutum; Az élet szobra, atomfényben; Világtechnika;  Vasvári István: Hová emelhetsz?; Ott

Széppróza: László Anna: Az útvesztő (elb.); Czakó Gábor: Odüsszeusz (elb.); Thiery Árpád: Oroszlánok kora (regényrészlet, II.);

Recenziók: Rónay László: Király István Ady-könyve

Tanulmányok: P. Brestyánszky Ilona: Dél-dunántúli textilművészek kiállítása Szabadkán; Szij Rezső: A francia könyvkiállítás a Magyar Nemzeti Galériában; Várkonyi Nándor: Monarchia és klasszicizmus;  Hárs Éva: A pécsi képzőművészet kistükre V.

Esszék: Bertha Bulcsu: Interjú Takács Imrével; Tüskés Tibor:  “A kaland bennem él” (Takács Imre írói útja); Futaky Hajna: Pécsi színházi esték IV.; Czimer József: Házi kis enciklopédia (Beszélgetések a mai színházról III.)

Tiszatáj (XXV. évf. 5. sz.)

Versek: Ratkó József: Ballada; Király László: Költők; Ritoók János: Javíthatatlanok; A harmincötön túl; Sátor alatt, éjjel; Nagyvárosi magány; Raffay Sarolta: Elégia; Apáti Miklós: Egy lépés; Lehúzott redőny; Könnyebb volna

Széppróza: Tóth Béla: Lábujjhegyen (kisregény); Anus József: Esik eső, de nem ázok (elb.); Jókai Anna: Betonlap (elb.)

Tanulmányok: Sütő András: Az énegyetemem; Tóth Sándor: Semmiből - új világot (Lapok egy Gaál Gábor-monográfiából); E. Fehér Pál: Szlovákok és magyarok; Váradi-Sternberg János: Tolsztoj és a magyar nazarénusok

Esszék: Csemer Géza: Cigányok

Kritika:

- Tanulmány: Kiss Gy. Csaba: Líra és valóság a költő prózájában (Tőzsér Árpád: Az irodalom valósága); Imre László: Török Endre: Orosz irodalom a XIX. században

- Vers: Vörös László: Ketten egy nemzedékből (Ágh István: A tündér megkötözése, Buda Ferenc: Ébresszen aranyszíp); Veress Miklós: Hajnal Anna: Parti város; Solymos Ida: Simonyi Imre: Hatodnapon; Pomogáts Béla: Kalász Márton: Éjféli körmenet

- Próza: Kabdebó Lóránt: Maróti Lajos: Hippi-akvárium

- Szociográfia: Csorba Csaba: Tallózás a régi erdélyi faluirodalomban; Mozgó Világ

- Képzőművészet: Akáczi László: Fodor József; Papp Gyula: Sztankó Judit képei előtt

Havi kronológia

május - Franciaország, - a Kassák Ház Stúdió részvétele a nancy-i Nemzetközi Színházi Fesztiválon és vendégjátéka a párizsi Centre Américaine-ban.

május 2. - Péter János külügyminiszter Pozsonyban kezd tárgyalásokkal Ján Marko csehszlovák külügyminiszterrel.

május 3. - Ülést tart az NSZEP KB. Walter Ulbricht első titkárt felmentik tisztségéből; utódává Erich Honeckert választják.

május 5. - Az MSZMP KB küldöttsége, amelynek tagja Aczél György és Komócsin Zoltán, mindketten a KB titkárai, befejezi bukaresti tárgyalásait az RKP KB képviselőivel. — A magyar fél felveti, hogy vizsgálják meg az 1954-ben megszüntetett kolozsvári magyar konzulátus felállításának lehetőségét, s a két ország külügyminisztériumai kössenek erről megállapodást.

május 6. - Meghal Helene Weigel, Bertolt Brecht özvegye

május 8. - Befejeződik a magyar szakszervezetek XXII. kongresszusa. A SZOT elnökévé Földvári Aladárt, főtitkárává Gáspár Sándort választják. Josip Broz Titót élete végéig Jugoszlávia elnökévé nyilvánítják

május 8-11. - Budapesti Állatkert oroszlánbarlangja, "No.1" csoport (spontán szerveződő művészcsoport) munkabemutatója, melyet Mezei Ottó nyitott meg. Ez a kiállítás vezetett a csoport szakadásához.

május 10. - Richard Nixon bejelenti: az Egyesült Államok megkezdi biológiai fegyvereinek megsemmisítését.

május 11. - Meghal Erdei Ferenc szociográfus, író, egykor parasztpárti politikus, az MTA főtitkára.

május 12. - Összeül az új Ogy alakuló ülése. Megválasztják az ET tagjait és az Ogy tisztségviselőit. Az ET elnöke Losonczi Pál, az Ogy elnöke Apró Antal. — Megalakul az új kormány. A Magyar Forradalmi Munkás-Paraszt Kormány elnöke Fock Jenő; helyettesei: Ajtai Miklós, Fehér Lajos, Tímár Mátyás, Vályi Péter. A kormány tagjai: belkereskedelem Szurdi István; belügy Benkei András; egészségügy Szabó Zoltán; építésügy és városfejlesztés Bondor József; honvédelem Czinege Lajos; igazságügy Korom Mihály; kohó- és gépipar Horgos Gyula; könnyűipar Keserű Jánosné; közlekedés- és postaügy Csanádi György; külkereskedelem Bíró József; külügy Péter János; mezőgazdaság- és élelmezésügy Dimény Imre; munkaügy Lázár György; művelődésügy Ilku Pál; nehézipar Szekér Gyula; pénzügy Faluvégi Lajos; az OTh elnöke Párdi Imre.

Mick Jagger, a Rolling Srones frotnembere feleségül vette Bianca Macias-t a St Tropez-i Town Hall-ban.

május 13. - Bp-en megkezdődik a Béke-világtanács közgyűlése. Meghal Bányia János geológus.        

május 14. - Fock Jenő miniszterelnök fogadja a Bp-en tartózkodó Nguyen Thi Binh asszonyt, a dél-vietnami ideiglenes forradalmi kormány külügyminiszterét. New Yorkban megszületett Sofia Coppola Oscar-díjas amerikai rendező, író, színésznő (Elveszett jelentés)

május 15. - Mo-ra látogat Edward Gierek, a LEMP KB első titkára és Piotr Jaroszewicz lengyel miniszterelnök. Pozsonyban befejeződik az SZLKP kongresszusa. A KB első titkárává ismét Jozef Lenártot választják, a 80 tagú új KB-ban pedig helyet kap többek között Fábry István, Fehérváry Géza, Csáji István, Nagy Sándor és Szalai Imre. A kongresszus megállapítja, hogy a szocialista szövetségesek internacionalista segítségével sikerült megőrizni a munkásosztály hatalmát, megvédeni a szocialista vívmányokat, felújítani a párt marxista-leninista jellegét és a társadalomban betöltött vezető szerepét.

május 16. - Az ET Miklós Imrét kinevezi ki az Állami Egyházügyi Hivatal elnökévé.

Ifjúsági békenagygyűlést rendeznek Bp-en Vietnam szabadságáért. Jelen van Nguyen Thi Binh asszony, a Dél-vietnami Köztársaság ideiglenes kormányának külügyminisztere.

május 17. - Bp-re érkezik Clodomiro Almeyda, a Chilei Köztársaság külügyminisztere.

május 18. - Életbe lép Bulgária új alkotmánya.

május 19. - Elméleti konferencia kezdődik Balatonaligán a szocialista állam és a szocialista demokrácia kérdéseiről. A Szu-ból felbocsátják a Mars–2 űrszondát.

május 20. - Bp-re érkezik Stefan Jędrichowski lengyel külügyminiszter. Meghal Várkonyi Hildebrand Dezső filozófus.

május 21. - A magyar kormány és az Apostoli Szentszék újabb megállapodást ír alá. A dokumentum tartalmát nem hozzák nyilvánosságra.

május 25. - Prágában megkezdődik a CSKP XIV. kongresszusa. A magyar küldöttséget Kádár János vezeti.

május 27. - Ausztria és Kína diplomáciai kapcsolatot létesít.

május 28. - Bp-en befejeződik a Heted Napi Adventista Egyház vezetőségválasztó konferenciája. Elnökké Szakács Józsefet, titkárrá Zarka Dénest választják.

május 29. - Megkezdődik az ünnepi könyvhét. Megjelenik 38 könyv.

május 30. - Révkomáromban befejeződik a VIII. Jókai Napok egyhetes rendezvénysorozata.

Megszületett Duncan Jones angol filmrendező, David Bowie fia (Moon).

május 31. - A Fővárosi Bíróság ítéletet hirdet a harmadik Regnum-perben. Összeesküvésben való részvétel vádjával Hagemann Frigyest 5 évi, Túry Lajost 3 év 6 hónapi, Somogyi Sándort 4 évi, Katona Istvánt 2 év 6 hónapi szabadságvesztésre; egyesületi joggal való visszaélés bűntette vádjával Doskár Balázst 10 hónapi, Hegyi Veronikát 6 hónapi (3 év próbaidőre felfüggesztett) szabadság-vesztésre ítéli. Megkezdődött a brit kohászok sztrájkja. Nyikolaj Patolicsev szovjet külkereskedelmi miniszter Párizsban tárgyal kereskedelmi és gazdasági együttműködésről. Indira Gandhi szónoklatot tartott a bankok államosításáról, és gazdasági reformokról. 200 ezer fős tömeg tüntetett Rómában sürgős társadalmi és gazdasági reformok végrehajtásáért. Az Afrikai Egység Szervezete nyíltan ellenszegül a NATO Lisszaboni tanácskozása ellen. Az indiai Nyugat-Bengál menekülttáborban járvány pusztít. A Jordán fővárosban és az ország északi részein fegyveres erők csaptak össze a palesztin ellenállók és a királyi katonaság egységei között. Dél-Vietnámban heves harcok folynak a DNFT és az amerikai, saigoni csapatok között. Snoul közelében, Kambodzsában súlyos összecsapásokra került sor a kambodzsai népi erők, és saigoni csapatok között. Háborúellenes vietnami veterán békeharcosokat tartóztattak le Amerikában. Fellőtték a Mariner-9 űrhajót. Palermóban álarcos olasz újfasiszták támadtak anti-fasiszta diákokra. Teheránban kivégeztek négy ópiumcsempészt, akiket hadbíróság ítélt halálra. Az Észak-Franciaországi Saint-Maurban 83 évesen elhunyt Ernest Petit tábornok, az anti-fasiszta ellenállás kiemelkedő harcosa. Lezárult a Budapesti Nemzetközi Vásár. Hatszázötven kisdobost avattak úttörővé Dunaújvárosban a Magyar Úttörők Szövetségének jubileuma alkalmából. Szombathelyen tartották az ünnepi könyvhét országos megnyitóját. Egy hónap után hazaérkezett Hollai Imre külügyminiszter vezette jószolgálati delegáció ázsiai útjáról. Metánmérgezés okozta bányászok halálát Szászvárban. Értékelték a Hazafias Népfront budapesti székházában, a három éve indított Egyetemisták a fővárosért, főváros az egyetemistákért mozgalom eredményeit.

Toplistás dalok (US): Three Dog Night: Joy to the World, The Rolling Stones: Brown Sugar

Toplistás filmek jegyeladás szerint (US): Big Jake, Escape from the Planet of the Apes,Sweet Sweetback's Baadasssss Song, Bananas

Források:


Napra pontos gyűjtések

01 | 02 | 03 | 04 | 05 | 06 | 07 | 08 | 09 | 10 | 11 | 12 | 13 | 14 | 15 |

16 | 17 | 18 | 19 | 20 | 21 | 22 | 23 | 24 | 25 | 26 | 27 | 28 | 29 | 30 | 31 |


01 |vissza a lap tetejére

Sajtószemle

Belföld: Felavatták ünnepélyesen is a Marx-Engels emlékművet a Jászai Mari téren. Május 12-re hívták össze az új országgyűlést. Az építő-, fa-, és építőanyag-iparidolgozók szakszervezeti termében kerül sor a szakszervezeti kongresszusra. Az Alföldön csatát nyert az olajipar. Átadta megbízólevelét a Dán Királyság új magyarországi nagykövete. A Népköztársaság Elnöki Tanácsa a Helyi ipari és Városgazdasági Dolgozók Szakszervezete volt alelnökének kitüntetést ad. Rövidesen elkészül a csepeli Rákóczi út felújított szakasza.

Külföld: A Vietnami Demokratikus Köztársaságnak a küldöttsége a párizsi értekezleten foglalt állást Nixon sajtóértekezletén elmondott kijelentéseivel. A közlemény megállapítja, hogy Nixon sajtókonferenciája azt bizonyítja, hogy szándéka folytatni a vietnami háborút. Kambodzsában bizonytalan a kormányválság megoldása. Az Egyesült Államok folytatja agresszív indokínai politikáját, derült ki Nixon sajtóértekezletén. Az egyiptomi nemzetgyűlés jóváhagyta az Arab Köztársaságok Szövetségének, azaz Szíriának, Líbiának és az EAK föderációjának létrehozását.

Sport: Háromezer néző előtt, 2 órás meccs után vezet teniszben a magyar csapat a Davis Kupáért. Magyarország- Lengyelország 2:0. A magyar labdarúgó válogatott ellenfele Dynamo Berlin lesz, a spanyolok más irányú elfoglaltsága miatt volt szükség a cserére. Vívásban szovjet-magyar párharc alakult ki a kupáért. A miskolci sportcsarnok megnyitásától kezdve, azaz 1970 óta zsúfolva van. Ez nagyon pozitív visszajelzés, Miskolc jó példát mutat.

Időjárás: Két ellentétes légköri folyamat alakítja az időjárást. Északnyugat felől hűvös levegőn áramlik, délnyugat felől pedig enyhe, nedves levegőfajta érkezik országunkba. Változóan felhős idő lesz, nyugaton/délnyugaton kisebb esőre is számítani kell. A legmagasabb hőmérséklet 17-22 fok között várható. A Duna vízállása Budapestnél pénteken 306 centiméter volt.

Programok: Tv műsor: 9.50: A májusi seregszemle. Közvélemény Budapestről, Kecskemétről és Pécsről. 18.50: Versek május elsejéről. 22.00 Tv híradó. 23.00: Jóéjszakát felnőttek! Amerikai komédiák.

Színházak: Erkel Színház: Bánk bán (Rékay-bérlet, 9. ea.)

Nemzeti Színház: Rómeó és Júlia (7.)

Vígszínház: Mesél a bécsi erdő (F. bérlet, 4.ea.)

Madách Kamaraszínház: Álomfejtés (7.)

Rádió: Kossuth rádió: 8.10: Népművészek a mikrofonnál. 9.45: Az MRT gyerekkórusa énekel. 15.05: Csak fiataloknak! 20.10: A Rádió Kabarészínháza. Petőfi rádió: 7.00: Bach-művek, 11.03: Móricz Zsigmond-Ciróka-maróka. 14.50: Műsormozaik: A Magyar Rádió. 17.05: Ritmikus percek. 22.20: Párizsi vidámságok. 23.10: Donizetti operáiból.

Érdekességek: Az Ofotért vállalat bemutatótermében az olasz Durst cég kiállítást szervez. Nagy teljesítményű nagyító és reprodukáló berendezések lesznek megtekinthetőek május 3-8 között. Rongygyűjtő hetek lesznek május 29-ig.

Május 6-i filmbemutatók: - Az angyal elrablása című film (korhatár nélküli)

                                        - Búcsú a pályától (szovjet film)

                                        -„Az állatnak meg kell halnia” – Vendégségben a gyilkosnál (16 éven felülieknek)

Közlemények: Várnak minden olyan színes vagy fehér pamutrongyot, ami otthon már csak akadály. Ajándéksorsjegyet lehet kapni cserébe, illetve főnyereményért lehet indulni, ami egy Skoda személygépkocsi. A Fővárosi Szabó Ervin könyvtár 48-as és 13-as számú kerületi könyvtára május 6-tól fogadja újra olvasóit.


02 |vissza a lap tetejére

03 |vissza a lap tetejére

04 |vissza a lap tetejére

05 |vissza a lap tetejére


06 |vissza a lap tetejére

Sajtószemle (Népszabadság, 1971. május 6. csütörtök)

Politika:

A Dél-Vietnámi Ideiglenes Forradalmi Kormány a párizsi megbeszélésen nyilatkozta, hogy a felszabadító erők(Oroszok stb.) ne támadják az amerikai, koreai, dél-vietnámi, ausztráliai erőket. Ezalatt pedig az amerikaiak megtámadták Indokínát. B-52-es sugárhajtású bombázókkal támadták a stratégiai fontosságú Dél-vietnámi területeket: A-Sahu völgyét, Laoszt és Kambodzsát.

Jelenleg 325.000 a halottak száma. Összesen.

Külföld:

Az NSZK-ban Schiller gazdaságügyi miniszter bezáratta az összes devizatőzsdét. Maximum 500 márkáig fognak váltani.

Belföld:

A Szakszervezetek Országos Tanácsának kongresszusán Nemeslaki Tivadar főtitkár úr vezetésével zajlott a vita.

Mely több pontra osztható.

A szociális ellátás, munkavédelem részben a szakszervezeti vezetőknek előnyös, ha beszélnek az alkalmazottaikkal, így elkerülhető, hogy valamiből hiány legyen, azonnal tudnak reagálni a problémára. Mondta Borsodi György, a Bács megyei Szakszervezetek tanácsának főtikára Ezenkívül gond volt azzal, hogy ha a munkatársak laza légkört teremtenek, akkor nem e lesz rossz hatással a munkavédelemre. Ezt cáfolta Kelemen Endréné Debreceni Ruhagyár szakszervezeti tanácsának titkára. Plusz a munkavédelem is fejlődött, mondta dr. Zádor György a vegyipari szakszervezet alelnök.

A vita központi kérdése azonban a dolgozók voltak.

A demokrácia megteremtése, a munkatársak véleményének kifejtése. Méhes Lajos a vasas szakszervezet főtitkára azt mondta, hogy egyre inkább kezdik partnerként kezelni a munkatársakat, azonban a felettes sose magánvéleményt mondjon egy ügyben, hanem a kollektíva érdekéből válaszoljon. Foglalkoztak még a munkaidő lerövidítésével, a munkabér növekedésével, ezt sokan szorgalmazták és a képzés, a nők, gyerekek helyzete is szóba került. Eredmény ezután lesz.

A habselyem és nylon fehérnemű hiánycikké vált 1967-ben. Ma azonban ismét kapható hála a Habselyem Kötöttárugyárnak. Mai szemmel nézve igazán talányos az, hogy az ott dolgozók átlagfizetés 1779 forint volt. Egy bugyi 200 forintba került.

Az épülő Kőrös-hídhoz Kunszentmártonon a Hídépítő Vállalat hídelemgyárat épít.

A Béke téri Stadionban minden volt, csak béke nem. Megverték a csepeli magyarok a salzburgi csapatot. 2 gólt lőttek a magyarok. Az egyiket Flórián lőtte. Mire észbe kaptak a németek, már belőtték a másodikat is.

A kézilabda a magyarok körében a második legfelkapottabb sport. 1965-70 között a duplájára nőtt a számuk. Az első a labdarúgás.

A napirendi pontok vitája a szakszervezetek kongresszusán

A magyar szakszervezetek XXII. kongresszusa szerdai tanácskozásán folytatódott a három napirendi pont vitája.

Timmer József: Európai szakszervezeti találkozót

Gál László: Jobban összehangolt, hatékonyabb szociálpolitikát

Virizlay Gyula: A felvilágosító, meggyőző szó szakszervezeti munka éltető eleme

Nemeslaki Tivadar: A reform helyes politikai és gazdasági intézkedésnek bizonyult

A kongresszus vitája sokoldalúan foglalkozott a szervezett dolgozókat foglalkoztató kérdésekkel, gazdasági és termelési problémákkal, s az életszínvonalra hatást gyakorló különböző intézkedésekkel.

Hírek röviden:

Belföld: Várossá avatták Csornát.

   Megalakult az új tanács Pécsett.

   Május 11-14-ig: öntőnapok Győrött.

   Tanácskozik a szakszervezetk XXII. kongresszusa.

   Május 9-re tűzték ki a képviselői pótválasztásokat.

   Ma hazánkba érkezik a szudáni külügyminiszter.

   OTP – kölcsön lakáskorszerűsítésre.

   Sorra nyitják kapuit a SZOT időszakos üdülői.

   Lengyel varrógép-kiállítást nyitottak meg tegnap a kecskeméti Centrum áruházban.

   Barátságvonat indult szerda reggel Egerből a Szovjetunióba.

Külföld: A szovjet és a francia külügyminiszter megkezdte moszkvai tárgyalásait.

Szadat elnök ma fogadja az amerikai külügyminisztert - Rogers ez alkalommal adja át Nixon elnök    Szadathoz intézett személyes üzenetét.

    Megalakult az új kambodzsai kormány.

    Közzétették az NDK új ötéves tervének irányelveit.

Kulturális hírek és események:

Szlovák népi együttes-Moszkvai dzsessz, angliai folkbeat, krasznojarszki néptánc – Ismét táncdalfesztivál,

világhírű művészek az Operaházban és az Erkel Színházban.

A katonazenekarok VI. országos fesztiváljával megkezdődnek szerdán Székesfehérvárott a hagyományos tavaszi Alba Regia napok.

Szombathelyen vendégszerepel kedd estétől a szegedi Nemzeti Színház.

A rádió és televízió műsorából:

Kossuth Rádió: 13:45 Bartók: Magyar népdalok - II. sorozat

Petőfi Rádió: 12:33 Operafelvételek

URH: 18:59 Verdi: Don Carlos

Televízió: 17:05 Az ősrobbanástól a Föld keletkezéséig, II.

Nemzeti Színház: Romeo és Julia

Sport: 

Átadták a fair play-díjat Szurkowski lengyel kerékpárosnak.

Kézilabda: felzárkózott a második helyre a népszerűségi rangsorba.

Labdarúgás: Csepel-Salzburg 2:0 , Celik-MTK 1:0.

Időjárás: Jobbára felhős idő szórványosan előforduló esőkkel, egy-két helyen zivatarral. Várható legmagasabb hőmérséklet 14-19 fok között.


07 |vissza a lap tetejére

Sajtószemle (Népszabadság, 1971. 05. 07.)

Külföld:

Szadat elnök fogadta Rogerst, Koszigin meg a Kremlben fogadta Schumannt. Roscsin felszólalt Genfben a bakteriológiai fegyverek eltiltásáról. Kifejtette annak az új egyezménytervezetnek a lényegét, amely a szocialista országok kezdeményezésére került a bizottság elé. A bakteriológiai és a biológiai fegyverek eltíltásának a kérdését fejtegeti ez az egyezménytervezet. Nyugaton valutaválság van, bizonytalan London,Bonn és Párizs. A Szovjetunió Legfelsőbb Tanácásnak Elnökefogadta Moszkvában a Koreai Minkapárt Központi Bizottsága Politikai Bizottságának tagját. A Román KP Központi Bizottsága kibővített plenáris ülést tartott. Megvitatták és jóváhagyták a nemzetközi gazdasági fejlesztési tervet. Irak ENSZ-képviselője tiltakozott a  Zsidó Védelmi Liga nevű cionita szervezet akciói ellen.Görögország felújítja diplomáciai kapcsolatait Albániával. Moszkvában gyűlésen megemlékeztek meg Csehszlovákia felszabadulása. Ajtai Miklós angliábban gyárlátogatást tartott.

Belföld:

A szudáni külügyminiszter Budapesten.Látogatása során elmondta, hogy örömmel jött Magyarországra, abba az országba, amely támogatja a népek harcát a függetlenségért,a szabadságért, az imperializmus ellen. Reméli hozzájárul a látogatásával a két ország közötti kapcsolat fejlődéséért. Ülést tartott a Minisztertanács.Az üléen főleg az integrációs programról volt szó. Ez volt az 52-ik ülésük. A szakszervezetek kongresszusa folytatta a munkáját. Harmadikmunkanapját kezdte meg a szakszervezet. Itthoni és külföldi delegáció is felszólalt rajta. Lengyel pármunkásküldöttség érkezett Bufapestre. A magyar hószolgálati küldöttség megbeszélései Nepálban.Várpalotán korszerű szállítás és világítás került a bányákba. A kereskedelmi üzletpolitikárol befejeződtek a tanácskozások.

Kultúra:

Jövőre lesz száz éves a szervezett műemlékvédelem. A múzeumok a műemlékvédelem részei.

Érdekesség:

A Magyarországon található E-5 jelü transzkontinentális utat a nemzetközi főutvonalak közé sorolta a genfi nyilatkozat.

TV műsor:

Kedd 8:15: Orosz nyelv; 9:00: Környezetismeret; 11:55: Filmesztétika; 17:18: Hírek; 17:25: Kuckó; 17:45: Vízszintes- függőleges…; 17:55: Mindenki közlekedik; 18:40: A Gerilia-együttses műsora; 19:10: Esti mese; 19:30: TV Híradó; 20:00: A megboldogult Edwine Black; 21:15: Néptanító; 22:25: Híradó;

Szerda 8:05:Élővilág; 9:30: Mindenki közlekedik; 10:15: A forsy saga; 11:05: Nők fóruma; 15:10: Előkészítő a felvételi vizsgákra; 15:53: Közv. a Dunaújváros-Vasas labdarúgó-mérkőzésről; 17.55: Kisfilm; 18:05: Hírek; 18:10: Öröm; 18:25: Riportműsor a Parlamentből; 19:15: Esti mese; 19:30: TV Híradó; 20:00: Szazadunk: A bankógyár; 21:00: Telitalálat. Vetélkedő.; 22:10: TV Híradó;

Csütörtök 8:10 Földrajz; 9:00: Élővilág; 9:05: Magyar nyelvtan; 11:55: Filmesztétika; 17:23: Hírek; 17:35: Bolgár kisfilm; 17:50: Nemzetközi kaleidoszkóp; 18:25: Játék a könyvtárban; 19:15: Esti mese; 19:30: TV Híradó; 20:00: Minden kilóméterkőnél; 21:05: Közv. az Alba Regia dzsesszfesztivál1971-ről; 21:25: Palackposta; 22:05 TV Hírek;

Péntek 8:05: Élővilág; 8:25: Angol nyelv; 9:05: Földrajz; 9:55: Fizika; 11:05: Fizika; 11:55: Német nyelv; 17:28: Hírek; 17:35: Nyomozás “Fáklya” Ügyben; 17:50: Hollywood Palace, Bing Crosby; 18:40: Emberek és termékek; 19:15: Esti mese; 19:30: TV Híradó; 20:00: Kék fény…; 21:00: Miről ír a világsajtó?; 21:05: Universitasegyüttes bemutatja…; 22:35: TV Híradó;

Szombat 9:30: Minden kilóméterkőnél…; 10:35: A Gerilla-együttes műsora ; 11:00: Kék fény; 14:53: Séta.; 14:53: Monitor; 16:05: Jackie és Hermine; 16:30: A Nézők véleménye ; 16:50: Hírek; 16:55: A magyar művészet  története; 17:30: Új arcok rivaldafényben… ; 18:05: Monitor; 18:45:Zengjük a dalt; 19:15: Ciccavízió; 19:30: TV Hírek; 20:00: Mikes György ötpercee; 20:05: Euripidész: Iphigéneia a Tauruszok földjén; 21:20: Egy férfi, egy nő; 22:05: TV Híradó; 22:15: Közv. a tornász férfi EB-ről; 23:45: Reklámrevű; 23:55: Jó éjszakát felnőttek!;

Vasárnap 9:15: Orosz nyelvtanf. haladóknak; 9:45: Csak gyerekeknek! Két kisfilm; 10:15: A sietini  gyermekkórus; 11:00: A korszerű pedagógia műhelyében; 11:40: Filmesztétika, vetélkedő; 12:40: Amerikai komédiák; 13:16: Francia nyelvtanfolyam haladóknak; 13:45: Gorri az ördög… ; 14:15: A vadon törvényei; 14:45: Húszezer mérföld szárazon és vizen…; 15:15: Műsorainkat ajánjuk; 15:45: Repülj páva-kör; 16:25: Delta; 16:50: Közv. a Csehszlovákia-Románia Európa bajnoki labdarúgó-mérkőzésről; 18:50: Esti mese; 19:00: A hét; 20:00: Hírek; 20:05: A Forsyte saga; 21:00: Kicsoda-micsoda?; 21:50: Hírek,Sporthírek


08 |vissza a lap tetejére

09 |vissza a lap tetejére


10 |vissza a lap tetejére

Sajtószemle (Forrás: Magyar Hírlap, 1971. 05. 10. (hétfő)

Nemzetközi politika

Leonyid Brezsnyev vasárnap a Kremlben fogadta a Vietnámi Dolgozók Pártja első titkárát, Le Duant. A két fél nemzetközi helyzettel kapcsolatos kérdésekről folytatott tárgyalást. A találkozón megjelent az SZKP KB titkára, Konsztantyin Katusev is.

A Buddha születésének évfordulóján tartott 24 órás fegyverszünetet követően ismét kitörtek a harcok Dél-Vietnamban. Hue városában a háború ellen tiltakozók közül egy szerzetes és egy fiatal nő öngyilkosságot követett el az évfordulót ünneplő tömeg előtt. Franciaország is kinyilvánította szolidaritását. Párizsban, Toulouseban és Marseille-ben is tömeg tüntetéseket tartottak a háború ellen. Tran Van Lam, a dél-vietnami külügyminiszter igyekszik helyreállítani Franciaország és a dél-vietnami rezsim diplomáciai viszonyát.

Bomba robbanások voltak Észak-Írország fővárosában, Belfastban. Szombaton négy áruházban, vasárnap pedig egy lakóházban robbantottak.

Hazai körkép

Vasárnap reggel pót szavazást tartottak három képviselői és 81 tanácstagi választókerületben, ahol egyik képviselőjelölt sem kapta meg a szükséges szavazattöbbséget. A szavazást a törvényben előírtak szerint, 15 napon belül, és az előző szavazás szabályainak megfelelően tartották meg. A képviselői és a tanácstagi választás eredményeit az Országos Választási Elnökség hozza nyilvánosságra.

Kedden 10 órakor az Új városháza nagytermében kerül sor a fővárosi tanács alakuló ülésére. A tanács 201 tagú lesz.

A hajdúnánási Rákóczi Termelőszövetkezetet a kormány az 1970. évben elért kiváló eredményeiért elismerő oklevéllel tüntette ki.

Kultúra - művészet

Nagy sikere volt a Magyar iparművészet a XVIII. századtól a szecesszióig című kiállításnak. Olyan jelentős művészek munkáit válogatták össze, mint Munkácsy, Paál László vagy Medgyessy Ferenc.

A héten nagy sikert aratott az Állami bábszínház  és az Ex Antiquis Dortmundban. A bábosok műsorából a legnagyobb elismerést a fából faragott királyfi és a János vitéz kapta. Az Ex Antiquis együttes Bach,-Händel és- Schubert darabok feldolgozásait, valamint régi magyar táncokat játszott.

Népgazdaság - világgazdaság

Szanálták Miskolcon a Borsod megyei Tanács Építőipari Vállalatát. A magyarázatot Pusztai Béla, a Borsod megyei Tanács elnökhelyettese adta. Az alapvető problémákat a bérszínvonal rossz megállapítása és így a termelékenység csökkenése, a munkafegyelem lazulása okozta. A vállalat a határidőket sem tudta betartani és a minőség is egyre romlott. Kiderült, hogy a vállalat vezetői alkalmatlanok a vállalat vezetéséhez a szakképzettség hiányában. A vállalat új vezetőkkel és szakmai felügyelő bizottság létrehozásával indul újra.

Sport

Vasárnap délelőtt került sor a Magyar Autóklub autós-motoros parádéjára a Népligetben. A verseny legérdekesebb és legizgalmasabb része a motorkerékpárok 250 kcm feletti versenye volt. Az autóverseny a túrakocsik futamával kezdődött. A sláger a Forma V. verseny volt. A látogatók igazi autó különlegességekkel találkozhattak.


11 |vissza a lap tetejére

12 |vissza a lap tetejére


13 |vissza a lap tetejére

Kronológia

Megkezdődik a Béke-világtanács közgyűlése.

Meghalt Bányai János tanár, geológus, muzeológus, a Székelység című folyóirat alapítója és szerkesztője.

Sajtószemle (Forrás: Népszabadság, 1971.05.13 csütörtök)

Az Országgyűlés megtartotta alakuló ülését, továbbá ezen a napon választották meg a parlament tisztikarát és Elnöki Tanácsát. Az Elnöki Tanács elnöke: Losonczi Pál, a minisztertanács elnöke: Fock Jenő, az országgyűlés elnöke: Apró Antal. A lap az aznapi Parlamenti ülést részletezi, hogy délelőtt 11-kor ült össze a parlament akkori országgyűlése. Losonczi Pál megnyitó beszédét és Kádár János főtitkár elvtárs látogatását írja le az eseményről a cikk.

Dél-Vietnám külügyminiszter asszonya, Nguyen Thi Binh Magyarországra látogatott, Péter János külügyminiszter meghívására. Fogadására a Ferihegyi repülőtéren megjelent Púja Frigyes, a külügyminiszter első helyettese, Marjai József külügyminiszter helyettes, Kádas István, a Külügyminisztérium főosztályvezetője, Kovács Dezsőné és Terényi István, az Országos Béketanács alelnökei, továbbá a Külügyminisztérium több vezető beosztású munkatársa. Ott volt Dinh Ba Thi, a Dél-vietnami Köztársaság budapesti nagykövete, Hoang Cuong, a Vietnami Demokratikus Köztársaság budapesti nagykövete, továbbá a Budapesten akkreditált diplomáciai képviseletek több vezetője és tagja. Részt vett a külügyminiszter-asszony fogadásán Romes Csandra főtitkárral az élen a Béke-világtanács elnökségének több tagja, továbbá Angelo Olíva, a DÍVSZ elnöke, valamint a Béke-világtanács budapesti közgyűlésén részt vevő VDK-beli és dél-vietnami küldöttség. Szerda délután Péter János külügyminiszter és Nguyen Thi Binh asszony megkezdte tárgyalásait.

Nemzetközi hírek

A Renault-gyár igazgatósága visszautasította a szakszervezet képviselőinek valamennyi javaslatát, megtagadta a magasabb bérbesorolást és a tárgyalások megszakadtak.

Ezzel, a hosszabb ideje tartó részleges sztrájk után a Renault valamennyi üzeme, 80 ezer munkásának teljes sztrájkja ötödik napjába lépett és súlyos válsággal fenyegette.

 „Illegális tevékenység” vádjával Valenciában 14 spanyol egyetemistát vett őrizetbe a rendőrség.

A diákok, a hatóságok szerint röpiratokat terjesztettek, titkos gyűléseket tartottak és egy tüntetésen elégették Franco arcképét. A nemzeti gárda tartja ellenőrzése alatt a kelet-venezuelai El Tigre „olajvárost” a keddi diákmegmozdulás után. A tüntetés előzménye, hogy öt hónappal ezelőtt a caracasi hatóságok a központi egyetemen „baloldali diák összeesküvést” fedeztek fel,  a tanintézetet bezárták. Másfél hónap óta a diákok szinte megszakítás nélkül tüntetnek az intézkedés ellen. Prágában megállapodást írtak alá arról, hogy a csehszlovák fővárosban felépítik a szovjet tudomány és kultúra házát. Valentyin Falin, a Szovjetunió új bonni nagykövete, átnyújtotta megbízólevelét Gustav Heinemann-nak. Panmindzsonban megtartották 390. ülésüket a koreai fegyverszüneti bizottság titkárai. A koreai fél megvádolta az amerikai felet azzal, hogy különböző fegyvereket szállít a demilitarizált övezetbe.

Tokióban megnyílt a Japán KP plénuma. Első napirendi pontjaként a község tanácsi választások eredményeiről és a kommunista pártnak a felsőházi választásokon való eredményes fellépéséért folytatott harc kérdéseiről tárgyalnak.

Csou En-laj, a Kínai Kommunista Párt Központi politikai állandó bizottságának tagja kedden fogadta a Vietnámi Dolgozók Pártjának, Le Duan első titkár vezette delegációját.

Erich Correns professzornak, az NDK Nemzeti Frontjának az  elnökének 75. születésnapja alkalmából az NDK legmagasabb kitüntetését, a Kari Marx Érdemrendet adományozták.

Belföld

Ezen a napon tartották meg az Intermetall vaskohászati együttműködési szervezet jubileumi 25. évi ülését. Az Újpesti műanyag lakások bemutatója, a lábatlani papírgyár alapítása, az új füstszűrős cigaretta, a Tisza és a Bankett nevű pipadohány forgalmazásának újdonságai:

Tíz éve kezdték meg  a filteres cigaretták gyártását. Az első évben még csak hatmillió füstszűrős cigaretta készült a dohánygyárakban, majd Magyarországon gyártott és forgalomba hozott 22 milliárd cigarettából már 8 milliárd filteres volt. Szabó György, a Dohányértékesítő és Készletező Vállalat igazgatóhelyettese, sajtótájékoztatóján bejelentette, hogy a Budapesti Nemzetközi Vásáron két újdonságot hoznak forgalomba. Az egyik a Pécsi Dohánygyár terméke, a Tisza elnevezésű füstszűrős cigaretta, amelynek legfőbb jellemzője a kettős filter. Ez a cigaretta nagyobb szűrőhatású, mint a többi. Dupla Filteres, az egyik 8 és fél milliméter hosszú viszkóz alapanyagú. a másik egy ugyancsak 8 és fél milliméter hosszú papír-filter. Ez tette lehetővé, hogy jobban megszűrje a cigaretta füstjét. 4,80 forintba került, csomagonként. A másik újdonság a Bankett pipadohány, amely a Debreceni Dohánygyár terméke. Hazai és külföldi dohányok keverékéből készül, illatanyagát a svájci Firmonich céggel együttműködve állították elő. Ára 12 forint volt, műanyag tasakban hozták forgalomba.

Kultúra

A Filmekről rovatban, „Hogyan robbantottam ki a második világháborút?” és  „A Szicíliaiak klánja” című filmekről ír kritikát Hegedűs Zoltán, újságíró. A Könyvekről rovatban, Mark Lane: Amerikaiak elmondják című műve és a Döglött Akták kerülnek terítékre Máté György asztalán.

Kossuth Rádió:

8.20: Népművészek a mikrofon előtt.

8.33: Mikrofonnal az ókorban.

9.05: Népzene.

9.29. Rádióegyetem. (Mikszáth volt a téma.)

10.05: Chopin - zongoraverseny. Közben:

11.01: Babits: Héphaisztosz.

12.20: Ki nyer ma?

12.30: Melódiakoktél.

13.40: Vita a korszerű mezőgazdaságról.

14.00: Debussy és Ravel műveiből.

14.44: Szóljatok, szép szavak!

15.15: Gogol: A revizor. Rádióváltozat.

Petőfi Rádió:

8.05: Zenei boszorkányüldözés a Harmadik Birodalomban.

8.46: Külpolitikai figyelő.

9.01: Szimfonikus zene.

10.00: A zene hullámhosszán.

11.50: Magánvélemény — közügyekben.

12.00: Könnyűzenei híradó.

12.33: Janacek: Jenufa.

13.03: Szolnoki stúdió.

13.20: Ady és a muzsika

14.00: Táncdalok.

14.10: Versek.

14.15.: ; Fúvószene.

14.35: Munkásmozgalmi dalok.

TELEVÍZIÓ

9.00: Élővilág (ált. Isk. 7. o.). A növények szaporodása és a termés (ism. 14.00).

9.55: Magyar nyelvtan (ált. isk. 5. o.). Az igealakok színgazdagsága (ism. 14.55).

11.55: Filmesztétika (középiskola  9. o.). A film világa.

13.25: Játék a könyvtárban.

17.28: Hírek.

17.35: Isfahan, a világ közepe. Bolgár kisfilm.

17.50: Nemzetközi kaleidoszkóp.

19.15: Esti mese.

19.30: TV Híradó.  

Időjárásjelentés: tovább tartott a hirtelen jött nyár. Fagyosszentek első napján fürdőzők voltak a Balatonban.

Sport

Futball

-       FTC—MTK 1:1 (0.0)

-       Bp. Honvéd—Pécs 0:0

-       Komló—Videoton 0:0

-       Vasas—Dunaújváros 2:0 (1:0)

-       Salgótarján—Szombathely 4:1 (1:1)

-       Tatabánya—SZEOL 3:1 (2:1)

Öttusa

A hét vasárnapján a Honvéd Kupáért ismét találkoztak a jól ismert versenyzők.

Balczó vs. Fox, a Guiguet fivérek, a volt világbajnok ,Szaparniszt.

Csapatversenyben a  magyar klubok közül a Csepel, az Ú. Dózsa és a Honvéd indult. összesen 15 együttes és 61 egyéni induló rajtjára számítanak.

A lovaglást a Mezőgazdasági Kiállítás területén, a vívást hétfőn a Játékcsarnokban, a lövészetet a Fehér úton, az úszást a Margitszigeten, a futást a Szabadság-hegyen rendezték.

Boksz

Glück—Pop (román) döntetlen.

Harmatsúly: Badari az első menetben kiütéssel győzött Urban (NDK) ellen.

Oláh pontozással nyert Lungu (román) ellen.

Pehelysúly: Kovács L. a 2. menetben döntő fölénnyel . győzött Schwichienberg (NDK) ellen.

Könnyűsúlyban Juhász Heidelberget (NDK),

Kisváltósúlyban Gál Jentschat (NDK), váltósúlyban Éne (román) Karit, Kajdi Sopotkát (NDK) győzte le pontozással.

Nehézsúlyban a Réder— láncú (román) találkozó döntetlennel végződött.


14 |vissza a lap tetejére

15 |vissza a lap tetejére

16 |vissza a lap tetejére


17 |vissza a lap tetejére

Kronológia

Bp-re érkezik Clodomiro Almeyda, a Chilei Köztársaság külügyminisztere.

Sajtószemle (Forrás: Magyar Hírlap, 1971. 05. 17. )

Külpolitika, gazdaság

Kétnapos budapesti látogatás után hazautazott Edward Gierek és Piotr Jaroszewicz. Közlemény a magyar és a lengyel vezetők megbeszéléséről. A lengyel vendégek magyarországi tartózkodásuk során megbeszéléseket folytattak Kádár Jánossal, az MSZMP KB első titkárával és Fock Jenővel, a Politikai Bizottság tagjával, a kormány elnökével. A tárgyalásokon részt vett Komócsin Zoltán, a Politikai Bizottság tagja, a Központi Bizottság titkára és Gyenes András a KB külügyi osztályának vezetője. A magyar és a lengyel vezetők tájékoztatták egymást országaik belső helyzetéről, megvizsgálták a kétoldalú kapcsolatokat. Véleményt cseréltek időszerű nemzetközi politikai kérdésekről és a nemzetközi kommunista mozgalom közös érdekű problémáiról.

Belföld

A fővárosi tanács új végrehajtó bizottsága május 26-án tartja első ülését. Az alakuló tanácsülésen megválasztották a különböző bizottságokat, s azok vezetőit. Intézkedések a levegő tisztasága érdekében: A tisztább levegő biztosítása érdekében megkezdik az autóbuszok, Diesel-motorú gépjárm űvek ellenőrzését. Az állatorvostudományi egyetem korszerűsítésére 120 millió forintot biztosított a kormány. Az egyetemen jelenleg három klinika működik éjjel-nappali ügyeletben: sebészeti, belgyógyászati és szülészeti.

Kultúra

Szőny lakossága vasárnap Dobi István­ra, az Elnöki Tanács elhunyt elnökére emlékezett. A tanács házzal szemben, a Hősök terén bensőséges ünnepség közepette felavatták a falu szülöttének, Dobi Istvánnak emlékművét. 

Lemezlovasok a láthatáron-Pár év alatt, 1967 óta megduplázódott a zenés szórakozóhelyek száma. A Országos Szórakoztatózenei Központ, a zenészek szakszervezetének közvetítő irodája 1967-ben 3200, szórakozóhelyen dolgozó muzsikust és énekest tartott nyilván, számuk jelenleg 7000. A nyári idényben ezt még megtoldja 7— 800 alkalmi zenész.

Érdekesség

A Magyar Nők Országos Tanácsa a békehónap kezdetén azzal a felhívással fordult a magyar asszonyokhoz, lányokhoz, hogy ismét készítsenek horgolt, meleg takarót a vietnami gyerekeknek.

Sport

Magyarország-Luxemburg 5:0

Már nem volt különösebb jelentősége a magyar—luxemburgi Davis Kupa teniszmérkőzés harmadik napi két egyesének. Ez meg is látszott az érdeklődésen: kevés néző előtt kezdődött a Gulyás—Logelin összecsapás. Az örökös magyar bajnok játékával szemben Logelin tehetetlen volt, s végül is Gulyás 6:2, 6:1, 6:1 arányban győzött.

Televízió

POZSONY: 16.05: Hírek.; 16.10: Pedagógusok műsora.; 16.45: A béke kerékpárverseny közvetítése.; 17.35: Fair play. Sportmagazin.; 18.20: Egészségügyi tanácsok.; 19.00: Tv-híradó.; 19.20: Dalok.;

JUGOSZLÁV: 17.15: Magyar nyelvű tv-krónika és sporthíradó.; 17.40: Három tolvaj. (Bábjáték.); 18.00: Tv-óvoda.; 18.30: Tudomány: Ember a volánnál.

Rádió

KOSSUTH: 8.15: Színes népi muzsika.; 9.02: Puszták népe.Illyés Gyula műve, XV.; 9.30: A hét zeneműve.; 10.05:Zenekari muzsika.; 11.35:Rimszkij-Korszakov operáiból.


18 |vissza a lap tetejére


19 |vissza a lap tetejére

Kronológia

1971.05.19., Szófia: Bulgária - Magyarország 3-0, Eb-selejtező

Fock Jenő fogadta a chilei külügyminisztert és a szerb kormányelnököt

1971. május 19-én Marsz-2 jelzéssel elindult az M71-2 kódnevű szonda. Ez egy orbiterből és egy leszállóegységből állt.

Sajtószemle  (Forrás: Népszabadság)

Külföld

Nixon elnök az elmúlt időszakban tett kijelentéseivel elárulta,  hogy az amerikai kormány még hosszú ideig Dél-Vietnamban kívánja tartani hadseregét, támogatni akarja a Thieu—Ky— ( Khiem bábrendszert, folytatja a háború ..vietnamizálását”.

Az SZKP Központi Bizottságának és a szovjet kormánynak a meghívására, kedden, baráti látogatásra Moszkvába érkezett a Német Demokratikus Köztársaság párt- és kormányküldöttsége. Moszkvában kedden megkezdődtek a tárgyalások Trudeau kanadai és Koszigin szovjet miniszterelnök között. Az Anatolia hírügynökség szerint elfogatási parancsot adtak ki- a többi között néhány egyetemi tanár, valamint a Török Munkáspárt volt elnöke ellen is. Huszonnégy órás általános sztrájkot kezdett kedden a legnagyobb japán vasúti társaság mintegy 250 ezer dolgozója, valamint a társasághoz tartozó, autóbusz vállalatok személyzete. A munkabeszüntetés oka: a szakszervezetek képviselői és a munkaadók nem tudtak megállapodni a béremelési tárgyalásokon.

Belpolitika

A Dél-vietnami Köztársaság ideiglenes forradalmi kormányának külügyminisztere melegen üdvözölte azokat a nagy sikereket, amelyeket a magyar nép a  szocialista Magyarország építésében és védelmében elért, s  újabb sikereket kívánt a IV. ötéves terv teljesítéséhez.

Dr. Tímár Mátyás és Milenko Bojanovics,államférfiak eszmecserét folytattak a két ország együttműködésének fejlesztéséről, különös tekintettel, a Szerb Szocialista Köztársaságot érintő közös érdekű kérdésekről. Nemrégiben a százhalombattai városi pártbizottság és tanács együttes ülésén kérte számon az illetékesektől a Dunai Hőerőmű, valamint a Dunai Kőolajipari Vállalat bővítésén dolgozó több ezer fős munkás kollektíva érdekében tervezett intézkedéseket. Az Ipar és a mezőgazdaság együttműködésének szép példája született Tolna községben, ahol a Tolnai Textilgyár és az Aranykalász Termelőszövetkezet vezetői, dolgozói elhatározták: a jövőben különféle módon segítik egymás gazdasági és politikai munkáját

Kultúra

Az MSZMP Központi Bizottsága meghívására kedden baráti látogatásra Budapestre érkezett az Iraki Kommunista Párt Központi Bizottságának küldöttsége melyet Aziz Mohamed, a párt főtitkára vezet. Az immár egy évtized óta minden nyáron visszatérő operaelőadások a szombathelyi Iziss-szentélyben, Mozart Varázsfuvolája és Gluck Iphigéniája után — a Varázsfuvolát folyamatosan műsoron tartva — új' Mozart-előadás- al bővül az idén. David Alfaro Siqueiros, a Lenin-békedíjas világhírű mexikói festőművész a Művészeti Szakszervezetek Szövetségének székházában találkozott a magyar képzőművészeti élet kiválóságaival. Dürer születésének 500. évfordulója alkalmából a Magyar Képzőművészek Szövetsége és a Magyar Nemzeti Galéria -magyar grafikai kiállítást rendez a Nemzeti Galériában. Most 20 éve alapították az Állami Könyvterjesztő Vállalatot, azzal a rendeltetéssel, hogy kiszélesítse a könyvterjesztés országos hálózatát, a lehetőségekhez képest juttassa el a könyvet és ezzel a kultúrát az ország művelődési térképén fehér foltnak számító területekre is.

Sport

Ma Katowicében megkezdődnek a férfi kosárlabda Európa- bajnokság C csoportjának selejtező mérkőzései. A magyar válogatott a lengyel, a román, a dán és a walesi csapattal veszi fel a küzdelmet. Rosszul kezdődött: kedden a magyar utánpótlás-válogatott Vrácában nagyon gyenge játék után 10 000 néző előtt 1:0 (0:0) arányú vereséget szenvedett a bolgár együttestől. Ma az athéni Karaskaki-stadionban kerül sor a labdarúgó Kupagyőztesek Kupájának 14. döntő mérkőzésére. Az angol Chelsea és a spanyol Real Madrid áll egymással szemben. Befejezéshez közeledik a labdarúgó Közép-európai Kupa. Salzburgban az osztrák bajnokság listavezetője, az Austria Salzburg és a Csepel a visszavágót játssza döntőbe jutásért. A csepeli találkozón a magyar együttes 2:0 arányban győzött.

Időjárás

Várható időjárás ma estig:

Időnként megnövekvő felhőzet, szórványosan kialakuló záporral, zivatarral. Megélénkülő déli, délkeleti szél. Várható legmagasabb hőmérséklet 27 —31 fok között.

Hazánk fővárosában  a hétfő és a kedd 100 év óta fennálló időjárási rekordokat döntött meg.

A budapesti 30,2 fokos hétfői csúcshőmérséklet, a 23.8 fokos napi középérték, továbbá a kedd hajnalban mért 18 fokos  „legalacsonyabb” hőmérséklet 1870 óta a legmagasabb volt, amit május 17-én, illetve 18-án korábban mértek.

Programok

Erkel Színház: Simone Boccanegra; Katona József Színház: Döglött aknák; Madách Színház: Sosem lehet tudni; Madách Kamaraszínház: Eszményi gyilkos; Vígszínház: Eljő a jeges 

TELEVÍZIÓ Ismétlések: 9.30: A Forsyte Saga.; 19. Nincs visszaút. ; 10.25: A végrendelet. Lengyel dokumentumfilm. ; 10.55: Szembesítés. ,,A falazás.” ; 16.25: Előkészítő a felsőfokú felvételi vizsgákra. Hőtan n. rész.

KOSSUTH RÁDIÓ 8.28: Operett Részlet.; 5.00: Puszták népe. 16. folyt.; 5.20: Régi melódiák. ; 10.05: fekola rádió: Orosz középiskolai előkészítő; ; Lengyel népköltészet. ; 10.40: Barokk muzsika.

                                                        Összeállította: Puporka Renáta (2020.)


20 |vissza a lap tetejére

Kronológia

A magyar kormány és az Apostoli Szentszék újabb megállapodást ír alá. A dokumentum tartalmát nem hozzák nyilvánosságra. Waldo Williams walesi költő elhalálozik. A Pentagon jelenti, hogy a Délkelet-Ázsiában tartózkodó amerikai katonák 11%-a fekete. Ezen a napon jelent meg amerikában a Szezám Utca 2. évadának 139. része.

Sajtószemle

Külföld: Másfél millió közalkalmazott csatlakozott az olaszországi sztrájkmozgalomhoz. Amerikában feketék egy csoportja tiltakozó menetet tart a négerellenes akciók ellen. Az Iraki Kommunista Párt küldöttsége megérkezett Bukarestbe. Kivégezték Supardjo Indonéz dandártábornokot. Jasszer Arafat bejelentette, hogy részt vesz a hónap végére összehívott Palesztinai Nemzeti Tanács ülésén. Laird elismerte az amerikai részvétel a saigoni csapatok laoszi hadműveleteiben. Varsóban összeült a Lengyel Egyesült Munkáspárt Központi Bizottsága. Borisz Bugajevet nevezték ki a Szovjetunió polgári repülésügyi miniszterévé. A hét elején Moszkvában találkozott a Szovjet Kommunista Párt és a Román Kommunista Párt küldöttsége.  Brezsnyev üzenetben fejezte ki támogatását Laosz mellett, az amerikai agresszió ellen. Mao Ce-tung nyilatkozott az amerika imperializmus elleni harccal kapcsolatban. Ezen a napon tartották meg a második NDK-NSZK csúcstalálkozót.

Belföld: Ho Si Minh születésének 80. év fordulójáról emlékeztek meg Budapesten. A Szamos menti elöntött területeken befejezték a kiürítést. Aczél György hazaérkezett a moszkvai látogatásáról. Budapestre érkezett a Német Szocialista Egységpárt küldöttje. Tímár Mátyás fogadta Traian Ispar romám építőanyag-ipari minisztert. Ladislav Gros nyilatkozott a magyar-jugoszláv árucsere forgalom növeléséről. Fehér Lajos Mátészalkára látogatott, ahol a környező árvíz áldozatainak visszatelepítéséről tartottak megbeszélést. Az árvíz az éríntett területeken három halálos áldozatot követelt. A Szovjetunió Legfelsőbb Tanácsának Elnöksége közel 50 magyar internacionalistát tüntetett ki érdeméremmel. Az algyői olaj mezőn sikeresen vizsgáztak a hazai tűzvédelmi berendezések.

Kultúra: Komor Vilmos 75. születésnapja alkalmából Jubileumi Trisztán és Izolda előadást tartanak a Magyar Állami Operaházban. Pethő Attila festőművész kiállítása ezen a napon nyitott meg a Józsefvárosi Művelődési Klubban. Győry Dezső este 8 órakor tarja költői estjét a Fiatal Művészek Klubjában. Kovács Sándor Iván két verseskötetről írt kritikája is megjelent a lapban.

Sport: A mai hétközi fordulóban öt mérkőzés lesz délután és kettő este. Hetvenezer néző előtt játszott az Ózd együttese a Varsó labdarúgó-válogatottjával a kerékpáros békeverseny alkalmából. Negyedik vereségét szenvedte el a kosárlabda bajnokságban a Budapest Honvéd. A budapesti egyéni indításos kerékpárbajnokságát Takács nyerte. A Magyarország-Svédország labdarúgó mérkőzés alatti áramkimaradás okait sikeresen kivizsgálták. A SZEOL győzedelmeskedett az eddigi veretlen Ferencváros felett.

Időjárás: Európa nagy részén mind szárazabbá válik az idő. Főként nappali felhőképződésre számíthatunk egyes helyeken futó záporral, a vérható legmagasabb hőmérséklet 20-25 fok között tetőzhet.

Programok: A holnapi napon nyílik meg a Budapesti Nemzetközi Vásár, csaknem 1200 kiállítóval. Az Operaház ma játssza az A walkür című operáját, az Nemzeti Színház pedig A bűnbeesés után című darabját adja elő. Ezen a napon nyitják meg a diákszínjátszó napokat Csurgón. Csillagvizsgálót avattak Ózdon.

Rádió és TV műsor: Ma: Kossuth Rádió: 9:08 Donizetti: Lucrezia Borgia, 14:00 Schubert: Esz-dúr trió, 17:15 Operacsillagok, operaslágerek. Petőfi Rádió: 8:05 A budapesti nemzetközi zenei versenyekről, 12:00 Barokk muzsika, 21:45 Beruházási politikánk és a gazdaságosság… Televízió: 9:00 Olvasás 17:20 Előkészítő a felvételi vizsgákra 18:03 Hírek 18:50 Esti mese


21 |vissza a lap tetejére

csütörtök

Kronológia

Az Apostoli Szentszék és a magyar kormány megállapodást írt alá, de a tartalmát nem hozták nyilvánosságra.

Sajtószemle (Népszabadság XXVIII. évfolyam 117. szám, 1970. május 21.)

Külföld: A Biztonsági Tanács elítélte Izrael Libanon elleni agresszióját és figyelmeztette, hogy megismétlődése ,,hatékony lépéseket” von maga után. A határozatra ellenszavazat nem született, de az Egyesült Államok, Kolumbia, Nicaragua, illetve Sierra Leone is tartózkodott. Az iráni sah, a török és pakisztáni elnök Koszigin szovjet miniszterelnökhöz intézett üzenetet, melyben kérik a szovjet miniszterelnököt, hogy befolyását használja fel az izraeli csapatok kivonására az arab területekről. Algéria kormánya elismerte a Német Demokratikus Köztársaság kormányát. A második NDK-NSZK csúcstalálkozót tartják a mai napon, Kasselban. Egy telefonjelentésből tudjuk, hogy az NSZK nem hajlandó az NDK teljes nemzetközi jogi elismerésére. Jövő kedden megkezdődik Moszkvában a Komszomol XVI. kongresszusa. A szovjet ipar januártól áprilisig tartó időszaka 7,7 százalékkal magasabb, mint az előző év ezen időszakában. Abba Eban, izraeli külügyminiszter látogatást tett Washingtonban: titkos döntés született több izraeli kéréssel kapcsolatban, többek között az elnök engedélyezte a légibombák átadását Izraelnek. Olaszországba tovább folytatódnak az általános sztrájkok. Franciaországban sztrájkhullám söpör végig: mérnökök, műszaki beosztottak és tisztképviselők szüneteltetik a munkát az alacsony bérek és a hosszú munkaidő miatt. A Francia Kommunista Párt egyhangúlag döntött: kizárják Roger Garaudyt a pártból. Folytatódik a szovjet-nyugatnémet és lengyel-nyugatnémet megbeszélések az erőszakról való kölcsönös lemondással kapcsolatban. Megnyílt az amerikai agresszió elleni nemzetközi értekezlet az Egyesült Arab Köztársaságban. Mao Ce-tung nyilatkozatot adott az amerikai imperializmus elleni harca támogatásáért. Lelőttek egy amerikai repülőgépet a laoszi Kőedény-síkság felett. Szerdán a saigoni hadsereg 13. támadó éke tört be Kambodzsába.  Előrehozzák a brit választásokat októberről júniusra. Szerdán megnyílt a Nemzetközi Űrkutatási Bizottság kongresszusa Leningrádban, 30 ország részvételével. Az oszakai világkiállításon tűz ütött ki, két pavilont be kellett zárni. A Kozmosz-345 jelzésű mesterséges holdat Föld körüli útjára indította a Szovjetunió. Egy New-York-i rablóbanda két alumínium konténert vitt el a városi kikötőből, hamis okmányokkal és lopott traktorokkal.

Belföld: 1970. május 22-én nyit a BNV (Budapesti Nemzetközi Vásár) Jobb ellátás és nagyobb áruválaszték a vas- és edényüzletekben, mivel közvetlenül a gyártótól szerzik be termékeiket. A Felső-Tisza vidékén apadnak a folyók, öt közösségbe visszatelepülhetnek a húsz és hatvan év közöttiek a fertőtlenítést követően. A Maros mentén nem ilyen szerencsés a helyzet; 622 centiméterre nőtt, így a veszélyeztetett területeken részleges kiürítésre került sor. Csémi Károly, a honvédelmi miniszter első helyettese is ellátogatott az árvízmentesítő katonai egységekhez. A Szovjetunióban tanuló magyar ösztöndíjasokkal nagyon meg volt elégedve a felsőoktatási minisztérium, kiemelkedően teljesítettek a tanulmányi, társadalmi, kulturális és politikai munkákban is. Megszigorították a motorkerékpáros-vizsgát a sok halálos baleset miatt. Szerdán megalakult a magyar-csehszlovák belkereskedelmi állandó bizottság. Május 13. és 20. között Budapesten tartottak értekezletet az Intermetall vaskohászati együttműködési szervezetben résztvevő országok képviselői (Bulgária, Lengyelország, Csehszlovákia, Magyarország, a Szovjetunió és az NDK). Jugoszláviába utazott Gáspár Sándor és küldöttsége a Jugoszláv Szakszervezetek Központi Tanácsának meghívására. A Gödöllői Agrártudományi Egyetemen jubileumi tudományos ülésszak kezdődött Lenin születésének 100. évfordulója alkalmából. Az Eötvös Lóránd Tudományegyetemen aranygyűrűs bölcsészdoktorrá avatták P. Kovács Ferencné, Wittman Gizellát. A BNV-n 54 minisztériumi, 9 tanácsi és 54 szövetkezeti vállalat mutat be termékeket. A vásáron az USA és a Szovjetunió mellett idén már Kanada is állít pavilont. A MÁV és a GYSEV vonalain 33 százalékos kedvezmény vehető igénybe a vásár alkalmából. Apró Antal, az MSZMP tagja Somogyba látogatott. Lengyelország felszabadulásának 25. évfordulója alkalmából szerdán magyar-lengyel barátsági estet tartanak Kutason. Háromtagú lengyel küldöttség érkezett a siketek és nagyothallók országos szövetségének meghívására. Ózdon felavatták a csillagvizsgálót. Felnőttoktatási értekezlet indult a Tiszántúlon, hogy felhívja a figyelmet a felnőttoktatás társadalmi jelentőségére. A napokban kerül megújításra a tanulói balesetbiztosítás. A Hazafias Népfront Országos Tanácsának titkársága kétmillió forintot ajánlott fel az árvízkárosultak számára. A Rozmaring Mezőgazdasági és Kertészeti Termelőszövetkezete lemondta az ünnepi vacsorát szolidaritásból a hazánkat ért árvíz katasztrófa miatt. Újabb ötéves szerződést kötöttek az olasz Fiat Művekkel, tízezer személygépkocsi importjára. Megnövekedett a telefonrongálók száma az országban. kereskedelemben és vendéglátóiparban 5 millió 880 ezer hektoliter sört forgalmaznak, 2,8 százalékkal többet termel az ország a tavalyi számokhoz képest.

Kultúra: Agrárklub nyílt Szekszárdon: szakmai és szórakoztató programokkal várják a szakembereket heti két alkalommal. Május 22-től június 1-ig kerül megrendezésre a Textilipari műszerek kiállítása. A Magyar Nemzeti Galériában összegyűjtötték a legjobb magyarországi Lenin szobrokat. Bartók életművét bemutató kiállítás nyílt Prágában. Kitűnő drámát mutattak be a Déryné Színházban: Darvas József Szakadék című drámáját, melynek központjába az osztályharcokat helyezi. Könyvajánló: Goda Gábor: Concerto és Bertha Bulcsu: Át a Styx folyón című műveiről. Vasárnap 4 órakor a Vasas Művelődési Központban a Katona József színház bemutatja Millöeker Gasparone című darabját. A firenzei fegyvergyűjteményt sikeresen restaurálták és nyártól Bécsben lesz megtekinthető. Szerda délután a Zeneművészeti Főiskola nagytermében került megrendezésére az ifjú hegedűsök és csellisták díjkiosztó hangversenye. Ma nyitják meg a II. Csokonai diákszínjátszó napokat Csurgón.

Mai műsor: Kossuth rádió: 8:58 Hangos levél. 11:45 Az MRT énekkara énekel. 19:25 Kritikusok Fóruma. 22:20 Egy szerelem három éjszakája. Részl. Petőfi rádió: 9:05 Külpolitikai figyelő. 12:00 Barokk muzsika. 21:18 Muzsikáról, fiataloknak. 21:45 Beruházási politikánk és a gazdaságosság. Televízió: 9:55 Számtan-mértan (ált. isk. 6.o.). 11:55 Földrajz (ált. isk. 7.o.). Összefoglalás. 18:00 Hírek. 19:00 A forradalom másik oldala (dokumentumfilm). Színház: Operaház: A walkür (fél 7). Nemzeti Színház: A bűnbeesés után (7). Thália Színház: A magyar kérdés (7). Madách Kamaraszínház: Szabálytalan játékok (7).

Időjárás: Európában változékony időjárás jellemző. Európa északi felén, Kárpát-medence keleti részén és Délkelet-Európában újabb esőzések kezdődtek. Délnyugat-Európából és Ukrajnából napsütést és száraz időjárást jelentettek. A legmagasabb hőmérsékletet az Ibériai-félszigeten mérték, 26-28 fokot. Magyarországon ma többfelé újabb eső, zivatar várható. Időnként élénk, átmenetileg erős északnyugati szél jellemző. A várható legmagasabb hőmérséklet 19-24 fok között. A Duna vízállása Budapestnél 580 centiméter volt, mára 590 várható.

Sport: A SZEOL legyőzte az eddig veretlen Ferencvárost (1:0). További eredmények: Videoton-Tatabánya 2:1, Újpesti Dózsa-Rába 3:0, Diósgyőr-Vasas 0:0, Pécs-Dunaújváros 4:0, Salgótarján-Szombathely 2:2, MTK-Komló 2:1, Csepel-Bp. Honvéd 0:0 A dél-afrikai krikett csapatok meghívása felszítja a faji viszályokat Angliában, tömegtüntetések kezdődtek.


22 |vissza a lap tetejére

Kronológia

Az amerikai billboards slágerlista első helyén a Three Dogs Night Joy To the world volt.

Szombat volt,az ikrek jegyében született az amerikai elnök Richard Nixon (republikánus) .

Híres emberek születtek ezen a napon is Corey Croom és Troy Barnhart Hanford.

Az emberek az USA-bana a Joy to the world-t hallgattál Three Dog Nightttól.

Az Egyesült Királyságban Knock Three Times by Dawn volt az első.

A Go-Between című film megjelenése, amit Joseph Losey rendezett,az egyik legnézettebb film volt 1971-ben, míg a The Throne Of Saturn Allen Drury volt az egyik legkelendőbb könyv.

A tévében Quentin Durwardot nézték.

Az akkori népszerű számitógépes videójáték Star Trek vagy Computer Space volt.

Aznap egy 20 másodpercig tartó földrengés elpusztítja Bingöl nagy területét, Törökországban - több mint 1000 ember halt  meg, 10.000 hajléktalanná vált

Sajtószemle (Forrás: Népszabadság, 1971.05.22)

Külföld:

Iqueque-i tengeri csata évfordulója Stanley Roser lemondott az Amerikai hadügyminiszteri posztjáról, Washington újabb dollármilliárdot fektet a SafeGuard rakétaelhárító program

Belpolitika:Kádár János, az MSZMP Központi Bizottságának első titkára péntek délben fogadta Stefan Jedrychowskit, a Lengyel Nép-köztársaság külügyminiszterét,aki Péter János m eghívására hivatalos baráti látogatáson tartózkodik hazánkban.A szívélyes, elvtársi beszélgetésnél jelen volt Péter János külügyminiszter, Gyenes -András, azMSZMP KB külügyi osztályánakvezetője, Némety Béla, hazánk varsói nagykövete és Tadeusz Hanuszek, Lengyelország budapesti nagykövete.

Magyar-osztrák jegyzőkönyvet irtak alá Budapesten, amely az import és export áruk részletes listáját képezi.Bérelemelést kapnak az egészségügyi dolgozók. A védőnők és bölcsödei gondozók, és a közegészségügyi és járványügyi szakemberek  fizetése 15% al, 11 százalékkal emelkedett a rendelőintézeti szakemberek fizetései, és 10-20% között a gyógyszerészek, illetve 7-11% százalék között emelkedett a szakképzetlen egészségügyi dolgozók számára.

Kultúra

Meghalt Csáky József szobrészművész Párizsban.

Érdekességek

Megnyilt a Nemzetközi Budapesti vásár ahol Bíró János beszédet mondott. Ötven éves a szervezett  magyar szabványozás, a Magyar Szabványügyi Hivatal müködésének 20 évfordulója

Programok:

Veszprém: július 9-11 kamarazenekarok országos versenye, július 18 egyhetes Cantat Európai Énekverseny.

Sport:

KEK: Chelsea Athénban péntek este ismételték meg a két napja 1:1 arányban végződött Chelsea— ReálMadrid labdarúgó KEK-döntőt.

A sakkvilágbajnok-jelöltek negyeddöntőjében újabb kát játszmát fejeztek be. Sevillában a  Petroszjan—Hübner páros mérkőzés ötödik játszmája döntetlen eredménnyel ért véget. Az állás:

2,5:2,5. Amszterdamban a holland labdarugó meccs eredménye: AjaxATD - SpartaRTD 2:1

Ajax Amsterdam csapat továbbjutott a Londoni döntőbe ahol a görög Pantanikos ellen játszik majd.

Götenborgban az Európai Cselgáncs Bajnokságon az angolok legyőzték a címvédő szovjeteket és a döntőben a hollandokat is. Hamburgban Nyugatnémet nemzeti teniszbajnokságon Szőke és Gulyás férfi vegyesben küzdött egymás ellen. Szőke nyerte a meccset 2:6, 6:4, 9:7, 1:6, 6:3 arányban.

A Sportfogadási és Lottó Igazgatóság tájékoztatása szerint a Nagykőrösön megtartott 21. heti

lottó sorsoláson a következő nyerőszámokat húzták ki: 40, 43, 54, 80. 81.

Időjárás:

Pénteken délelőtt vége felé megindult a felhősödés.A az ország nyugati régiójában záporok zivatarok várhatóak, egyes déli területen megélénkült a szél. A hőmérséklet 26-30 fok között alakul. a balaton hőmérséklet 24 fok, A Duna vízmagasság 1280 centiméter.


23 |vissza a lap tetejére

vasárnap

Kronológia

Az Erkel Színházban bemutatják Puccini: Pillangókisasszony című dalművének felújító változatát.

A klasszikus dráma jegyében megrendezett V. debreceni színszházi napok utolsó napja.

Thuri György történelmi napok keretében kiállítás nyílt a Nagykanizsai Múzeumban Thuri György emléktárgyaiból.

Ezen a napon született Debreczeny Csaba Jászai Mari-díjas színész.

A budapesti országjáró diákok találkozójának második, befejező napja a Jegenye-völgynél, ahol a bemutatók, sportversenyek és a hangos beat-zene nagyszerűen fokozták a hangulatot.

Csúcsforgalmat bonyolított a közlekedési vonalain a BKV a két nagy esemény: a BNV és a SZÚR miatt.

Szlovákiában megszűnik a vasúti személyforgalom a Trsztena-Szuchahora szakaszon.

Jugoszlávia, Rijeka Airport: légibalesetben 78 ember - főként brit turisták - vesztette életét.

Egykori francia partizánok érkeztek Budapestre a Magyar Partizán Szövetség székházába. Többen közülük olyan állampolgárok, akik a II. világháború idején német hadifogolytáborokból szöktek meg, illetve részt vettek a fasizmus elleni mozgalomban hazánkban és a szomszédos országokban.

A stratális ügyekkel foglalkozó török katonai parancsnokság bejelentette, hogy hajnali 4.25 órakor megtalálták Ephraim Elron izraeli főkonzul holttestét.

Sajtószemle (Forrás: Népszabadság, 1971.05.23)

Külföld

A francia-angol csúcstalálkozó után, a közös piaci csatlakozás miatt szembe kerül ellenzékével Pomidou és Heath. A francia-angol csúcsértekezlet befejezése után néhány órával bombamerényleteket követtek el Párizs három különböző kerületében, angol vállalatok kirendeltségei ellen. A dollárárfolyam mélypontjával  bekövetkezett a német márka ‘’hideg felértékelése”. Az Egyesült Államok Kommunista Pártja szerint a dollár válsága az amerikai imperializmus agresszív politikájának egyenes következménye.

Negyedik hetébe lépett a Renault Le Mans-i gyárrészlegében történt béremelést követelő 88 munkás elbocsátása miatt kirobbant sztrájk. Május 10.-e óta a Renault több gyárrészlege is leállt, eddig összesen a 93.000 dolgozóból 80.000 ember sztrájkol.

Belföld

Sikeresnek bizonyul a BNV. Élénk érdeklődés övezi és az első üzletkötések is létre jöttek már. A teljesség igénye nélkül olyan hazai vállalatok képviseltetik magukat, mint a Hajdusági Iparművek, a Lampart Zománcipari Művek, az ÉLGÉP vagy a Dunai Vasmű, valamint részt vesznek a szovjet külkereskedelmi egyesülések és természetesen megtalálható az NDK kollektív kiállítása.

A Mátészalkán székelő Ecsedi-láp Vízgazdálkodási Társulat hetvenezer hold földet hasznosít az Ecsedi-láp rendezésével. A komplex vízrendezés tíz környező szövetkezetet érint, amelyek komoly gazdasági növekedést várnak a termelés növekedése által.

Magyar-szovjet határforgalmi tárgyalások zajlanak Debrecenben. A MÁV és a szovjet vasúti igazgatóság a tranzitforgalom és az áruszállítás kérdéseiről döntött. Szombaton befejeződött Stefan Jedrychowski lengyel külügyminiszter baráti látogatása Magyarországon.A külügyminisztert Kádár János, a Magyar Szocialista Munkáspárt központi bizottságának első titkára és Fock Jenő, a magyar forradalmi munkás-paraszt kormány elnöke fogadta. A miniszterek véleménycserét folytattak a két ország kapcsolatairól, valamint az időszerű nemzetközi kérdésekről.

Események

Szombaton befejeződött a SZOT  és a miskolci városi tanács közös rendezésében lezajlott 12. miskolci filmfesztivál. A 14 tagú zsűri elnöke, dr. Ranódy László Kossuth-díjas érdemes művész értékelte az alkotásokat és adta át a díjakat. Megnyílt a 12. nemzetközi műszaki könyvkiállítás Budapesten a Műszaki Könyvkiadó rendezésében, melyet szombaton Csanádi György akadémikus, közlekedés- és postaügyi miniszter nyitott meg ünnepélyes keretek között. Békéscsabán felavatták Stromfeld Aurél szobrát a tiszthelyettesképző iskolán. A Csehszlovák Kommunista Párt 50. évfordulója alkalmából kiállítást rendeztek a kőbányai EVIG művelődési központban.

Érdekességek

Dina hercegnő, a volt jordániai királyné divatüzletet nyitott Londonban. Árucikkeit a palesztinai menekültek javára adja majd el.

Sport

Nyolcadik alkalommal nyerte meg a szovjet válogatott a kerékpáros békeverseny csapatszámát.

A magyar labdarúgó bajnokság 25. fordulójának párosításában ma nyolc mérkőzésre kerül sor.

Fischer lehet a Vancouverben megrendezett sakkvilágbanok-jelöltek negyeddöntőjének győztese, aki már 3:0 arányban vezet a szovjet Tajmanov ellen.

Edzőtáboroznak a MÁV Repülő és Ejtőernyős Klub tagjai, ahol a május 29. és 30-i MÁV kupa ejtőernyősversenyre készülnek, így a környéken mostanában gyakoriak az égen látható kinyíló kupolák. Az egyik ugró fennakadt a repülőtér melletti kis erdő fáin, de szerencsére nem esett baja.  


24 |vissza a lap tetejére


25 |vissza a lap tetejére

Kronológia

Prágában megkezdődik a CSKP XIV. kongresszusa. A magyar küldöttséget Kádár János vezeti. http://www.magyarkronologia.hu/1971/05/page/2

Ezen a napon született meg New Yorkban Keith Hamilton (amerikai futball játékos), és Justin Henry Rye (színész, üzletember). Az USA-ban az emberek a május 23.-án megjelent Sticky Fingers című új The Rolling Stones albumot hallgatták. Az Egyesült Királyságban a Lnock Three Times című szám a Dawn-tól felkerült a top ötös listára. A TV-ben az emberek a Quentin Durward című sorozatot nézték. Aki pedig videójátékkal szeretett játszani az valószínűleg Star Trek-kel vagy a Galaxy Game nevű játékkal játszott. https://takemeback.to/25-May-1971

A Balatoni Úttörőváros hivatalos átadása. (Kádár János – a Nemzetközi Gyermeknapon – avatta fel Közép-Európa legnagyobb úttörőtáborát.) http://retronom.hu/node/25337   https://hu.wikipedia.org/wiki/1971

Május 2529. – Prágában lezajlik – a mintegy félmillió tag kizárása után 1 200 000 főt számláló – Csehszlovákia Kommunista Pártja (CSKP) XIV. kongresszusa, ahol lezárják a „párt és a társadalom történetének legválságosabb szakaszát”, és elfogadják a „sokoldalúan fejlett szocialista társadalom” építésének programját. https://hu.wikipedia.org/wiki/1971

Sajtószemle (Forrás: Népszabadság, 1971. 05. 25.)

Külföld

        Győztek a Renault sztrájkoló munkásai Párizsban, az igazgatóság 9 órás tanácskozás után elfogadta a szakszervezetek képviselőinek javaslatát. Nyikolaj Podgornij, a Szovjetunió Legfelsőbb Tanácsa Elnökségének elnöke, az SZKP Politikai Bizottságának tagja Anvar Szadatnak, az EAK és az Arab Szocialista Unió elnökének meghívására nem hivatalos baráti látogatásra hamarosan Kairóba érkezik. Új népfront szervezet alakul Dél-Vietnamban. A Szovjetunióban szombat este felbocsátották a Kozmosz- 422 mesterséges holdat. Bonnban Walter Schell külügyminiszter megnyitotta a keleti európai szocialista országokban működő nyugatnémet diplomáciai képviseletek

értekezletét. Megnyílik a Csehszlovák Kommunista Párt XIV. kongresszusa Prágában. A tanácskozáson majdnem 1200 küldött vesz részt, és több mint 70 külföldi testvérpárt képviselői.A kongresszusra Kádár János vezetésével magyar pártküldöttség is utazik. Összeül Helsinkiben a szociáldemokrata pártok nemzetközi konferenciája. 8 éve ezen a napon alakult meg az Afrikai Egység szervezete.

Belföld

Négy nap alatt négyszázezer látogató vesz részt a BNV-n (azaz a Budapesti Nemzetközi Vásáron). Hétfőn Budapestre érkezett N. G. Oszipov, a Szovjetunió külkereskedelmi miniszterhelyettes, és Alois Hloch, csehszlovák külkereskedelmi miniszterhelyettes. Megtekintik a BNV-t és tárgyalásokat folytatnak Magyarország, a Szovjetunió, és Csehszlovákia  kereskedelmi kapcsolatainak további fejlesztéséről.

A Hazafias Népfront község politikai és településfejlesztési társadalmi bi-

zottsága egy esztendeje indította el az „egy falu, egy műszaki” elnevezésű mozgalmat,- azzal a céllal, hogy a megye műszaki szakemberei műszaki fejlesztési tanácsot, segítséget nyújtsanak a községek vezetőinek.

Befejeződött a XII. Miskolci Filmfesztivál, ahol 76 film versenyzett, öt fődíjat és sok egyéb díjat osztottak ki a legjobb filmek alkotói között.

Megjelent Pákolitz István Jel című verseskötete.

Tudomány

        Mintegy ötven új, eddig még be nem mutatott találmányt állítottak ki a BNV-n, a Magyar Találmányi Hivatal, illetve találmányokat értékesítő vállalata, az ÚJÉRT pavilonjában.

Sport

Magyar cselgáncsozó lett bronzérmes a cselgáncs Európa Bajnokság versenyein.

Ismét rengetegen vettek részt a színészek-újságírók évente megrendezett futball mérkőzésén, a SZÚRon.

Kijelölték a világbajnokságon résztvevő vívó csapat tagjait.6-6 férfi és női tőröző,

5-5 kardozó és párbajtőrvívó indul a Bécsi világbajnokságon (július 5-16.).


26 |vissza a lap tetejére

szerda

Kronológia

Ezen a napon született Matt Stone, a South Park című tévésorozat egyik készítője.

A prágai CSKP XIV. kongresszusa  2. napja zajlik.

Meghalt Laurence Wild, Amerikai Szamoa 30. kormányzója, kosárlabdajátékos- és edző, valamint John Longden angol színész.

A Rolling Stones Brown Sugar c. slágere vezette az amerikai toplistát

Sajtószemle (Forrás: Népszabadság, 1971. március 26. szerda)

Belföld

Nyers Rezső, az MSZMP Politikai Bizottságának tagja, a Központi Bizottság titkára kedden a budapesti Marx Károly Közgazdaságtudományi Egyetemre látogatott.

Németh Károly, az MSZMP Politikai Bizottságának tagja, a budapesti pártbizottság első titkára — Mészáros Vilmosnak, a budapesti pártbizottság _ osztályvezető-helyettesének társaságában — kedden ellátogatott az Autófenntartó Ipari Tröszthöz.

Alfredo Cipriano Pons Benitez, az Argentin Köztársaság budapesti nagykövete, hazája nemzeti ünnepe alkalmából kedden fogadást adott rezidenciáján.

Olavi J. Mattila, a Finn Köztársaság külkereskedelmi minisztere kedden néhány napos magyarországi látogatásra Budapestre érkezett. Itt-tartózkodása során megbeszélést folytat dr. Bíró József külkereskedelmi miniszterrel, a magyar-finn gazdasági

kapcsolatok időszerű kérdéseiről és megtekinti a Budapest Nemzetközi Vásárt.

A Csehszlovák Szocialista Köztársaság műszaki fejlesztési és beruházási minisztériumának küldöttsége május 23-tól 25-ig közvetlen együttműködési tárgyalásokat folytatott az Építésügyi és Városfejlesztési Minisztérium vezetőivel.

Külföld

Megkezdődött Prágában kedd délelőtt fél 10- kor a Fucík-parkban levő kongresszusi palotában megkezdte tanácskozásait Csehszlovákia Kommunista Pártjának XIV. kongresszusa.  

Nyikolaj Podgornij, az SZKP Központi Bizottsága Politikai Bizottságának tagja, a Szovjetunió Legfelsőbb Tanácsa Elnökségének elnöke kedden Anvar Szadatnak, az Egyesült Arab Köztársaság elnökének, az Arab Szocialista Unió elnökének meghívására Kairóba érkezett.

Münchenben kedden megkezdődött a tőkésvilág legfontosabb pénzügyi szakértőinek, jegy bankigazgatóinak, bankvezéreinek és kormányképviselőinek négynapos tanácskozása, amelyre a dollárválság legutóbbi kiéleződése miatt került sor.

A Dél-vietnami Köztársaság ideiglenes forradalmi kormánya rendkívüli’ közleményben üdvözölte a népi felszabadító' fegyveres erőket a dél-vietnami háború egyik legfontosabb hadszínterén, az U Minh erdőségek térségében elért harci sikerek alkalmával.

Kultúra

A Szépművészeti Múzeum néhány földszinti termében, a Dürer-emlékkiállítás és az Esterházy-gyűjtemény szomszédságában két hete igen sokan nézték meg a Magyar Szocialista Munkáspárt Központi Bizottsága rendezésében összeállított Életünk-utunk dokumentum kiállítást.

Berki Viola képeinek az angyalföldi József Attila Művelődési Házban joggal adatott meg a siker. Bibliai, történelmi kompozíciói színesek, fantáziával telítettek, összeötvöznek népi és primitív, biedermeier és perzsa hatást, nem félve az eklektika veszélyeitől sem.

Szimbólumokkal és humorral harcol közönségéért Bálványos Huba is a Fővárosi Művelődési Ház kiállításán, noha egészen más mondanivalóhoz társultak ezek az eszközök. Nem mesére, hanem politikumra, mindennapos társadalmi problémákra tereli a néző figyelmét.

Benyó Ildikó kiállított linóleummetszetei is szimbolikusak (Ferencvárosi pincetárlat), itt is hangsúlyosan irodalmi a mondanivaló, ezt némelyik grafikán a versikékről is le lehet olvasni. Itt is bibliai alakok meg mesefigurák vonulnak fel, mint Berki Violánál, feltűnnek az élet elvont szimbólumai, mint Bálványos Hubánál, de még a legszelídebb irónia sem színezi a komolykodó, már-már fennkölt hangú műveket.

Időjárás

Rekordmeleget hozott a májusi kánikula, lassú lehűlés, záporos hétvége várható. A meteorológusok szerint páratlan természeti jelenségnek lehetünk tanúi. A május 9-én kezdődött váratlan meleg idő már 16 napja tart. A hirtelen jött nyár olyan heves volt, hogy kifogott a fagyosszenteken.

Sport

Nem mindennapi érdeklődéssel várják a szovjet labdarúgószurkolók a csütörtök esti mérkőzést, amelyet. Lev Jasin, a világhírű kapus búcsúztatása alkalmából rendeznék. találkozóra hétszázezer jegyigénylés érkezett a szövetséghez, a luzsnyiki stadion 103 ezer belépőjegye egy nap alatt elkelt. A lapok értesülései szerint Bobby Charlton, a világbajnok angol válogatott kapitánya felkereste a londoni szovjet nagykövetséget és tudakozódott, hogyan és mikor indulhat Moszkvába Jasin búcsúmérkőzésére.

Pénteken Magyarország-Koreai NDK női mérkőzés a Sportcsarnokban.

Részint már a jövő évi jubileum jegyében tartották az idei, sorrendben 24. kerékpáros békeversenyt.

Hosszú idő után ismét Középeurópai Kupa mérkőzés színhelye a Népstadion, mert az MTK itt játssza ma délután a Celik elleni visszavágót.


27 |vissza a lap tetejére

csütörtök

Kronológia

Ausztria és Kína ezen a napon diplomáciai kapcsolatba lépett. Kairóban aláírták a szovjet-egyiptomi barátsági szerződést. Wuppertal közelében egy vasúti katasztrófában 46 ember meghal, 25 ember megsebesül. Fegyveresen kényszerítenek egy egy utasszállító repülőgépet, hogy repüljön Bécsbe.

Sajtószemle (Népszabadság XXIX. évfolyam 123. szám, 1971. május 27.)

Külföld: Szerdán folytatódott Csehszlovákia Kommunista Pártjának XIV. kongresszusa. A tanácskozáson Leonyid Brezsnyev és Kádár János is felszólalt. Brezsnyev szerint ez a csehszlovákiai ellenségek felett aratott győzelem kongresszusa. Vaszilij Kuznyecov, szovjet külügyminiszter szerdán tanácskozott a chilei külügyminiszterrel a szovjet-chilei kereskedelmi és gazdasági kapcsolatok fejlesztéséről. Az esemény rendkívül barátságosan zajlott. Megkezdődtek a tárgyalások az SZKP-Nyikolaj Podgornij képviseletével-és Anvar Szadat között. A Szovjetunió és az Egyesült Arab Köztársaság közötti kapcsolatokról és a közel-keleti kérdésről esett szó békés körülmények között. A május 25-iforradalom évfordulója alkalmából a szudáni elnök, Nimeri beszédet mondott, melyben hangoztatta, hogy továbbra is kiállnak Egyiptom mellett, illetve bejelentette, hogy Szudánban szocialista egységpárt alakul. Franciaországban tüntetéssorozat kezdődött, követelik a nyugdíjkorhatár lecsökkentését. A Szocialista Internacionálén az európai biztonságról, illetve az NDK és NSZK viszonyáról értekeztek. Hangsúlyozták a szovjet-lengyel szerződés példamutató jellegét. Befejeződött a NATO nukleáris tervezőcsoportjának értekezletem a fegyverek ismételt bevetésének szükségessége került terítékre. Olaszország szerint a Kínai Népköztársaságnak az ENSZ-ben a helye. 45 ezer ember sztrájkolt Milánóban, a bérvita továbbra is tart. Az olajár emeléséről tárgyalt Kuwait és az American Inependent Oil. Franciaországi pokolgépek robbantak: Grenoble és Toulon esett áldozatul. U Than az afrikai gyarmatosítók és fajüldözők elleni szigorúbb intézkedéseket követel. A Pentagon Ausztrián keresztül szállította át tankjait, ez megingatta a nagytöbbséget: az osztrákok továbbra is semlegesek?  Trudeau, kanadai miniszterelnök a szovjet-kanadai együttműködésben reménykedik. Pompidou sajtótájékoztatón fejezte ki aggodalmát a valutaválsággal kapcsolatban. Indira Gandhi beszédet tartott szerdán a kelet-pakisztáni fejleményekről: a nagyhatalmak beavatkozását kérte. Az izraeli Kommunista Párt nyilatkozatban figyelmeztet: a Tel-Aviv-i kormány szovjetellenes megmozdulásaival akarja elterelni a világ figyelmét a közel-keleti helyzetről. Megtartották a szocialista országok űrmeteorológiai állandó csoportjának értekezletét Várnában. Magyar-iraki tájékoztatási munkatervet írt alá az 1971-72-es évre dr. Várkonyi Péter és Mohammed Szaed al-Szahhaf.

Belföld: Bács-Kiskun megyében a megyei pártbizottság tanácsára öt mezőgazdasági, egy fogyasztási és egy ipari megyei szövetkezeti bizottságot hoztak létre, melynek feladata, hogy a szövetkezetek társadalmi, gazdasági és működési kérdéseivel foglalkozzon. A BNV textil- és textilruházati kiállításán tizennégy milliárd forint értékben mutattak be új anyagokat és ruhákat. Ez az érték nem véletlen: az állam és az üzemek ugyan ennyit költenek olyan beruházásokra, gép vásárlásokra és építkezésekre, melyek 1975-ig elegendő és jó minőségű termékeket szolgáltatnak majd számunkra. A textilipar fejlődési üteme az elmúlt 15 évben a magyar ipar átlagos fejlődéséhez képest húsz százalékkal elmaradt; ezt hivatott helyrehozni a negyedik ötéves terv. Az Elzett Fémlemezipari Művek az elmúlt évben 15 ezer zárat szállított a Zsiguli gépjárművekhez, és ebben az évben még 18 ezret terveznek exportálni. Az 1971. évi Budapesti Nemzetközi Vásár első felében félmilliónyi látogatót fogadtak, sokat nőtt az érdeklődés az elmúlt évekhez képest. Finnország fontolgatja, hogy újabb magyar árukkal bővítse importját. Romes Csandra, illetve a dél-vietnámi, laoszi és koreai küldöttség szerdán elhagyta Budapestet. Nyers Rezső, az MSZMP Politikai Bizottságának tagja Baranya megyében tett látogatást. A szovjet egyetemi tanárok küldöttsége-mely a magyar ösztöndíjasokat oktatja- 10 napos látogatás után haza utazott. Szerdán megkezdődött a XI. országos mezőgazdasági gépesítési tanácskozás Keszthelyen, hét ország szakembereinek részvételével. Győrött a TIT IV. országos mezőgazdasági vándorgyűlése vette kezdetét tegnap. 

Kultúra: Hazánk felszabadulásának 25. évfordulója alkalmából, az elmúlt egy évben hét új könyvtárat nyitottak heves megyében. Hatalmas sikert aratott Bodrogi első színházi darabja szerzőként. A Svejk című előadás a József Attila színházban került megrendezésre. Az Opera-ház bérletárusítása megkezdődött és további örömhír, hogy az ifjúság körében is nőtt az állandó opera látogatók száma a tavalyi évhez képest. Elismerésre méltó könyv látott napvilágot: Habuda Miklós: A magyar szakszervezetek a népi demokratikus forradalomban 1944-1948. A könyv egy nem eleget boncolgatott témát dolgoz fel: a második világháború utáni időszakot a szakszervezetek történetének szempontjából. Szerdán nyílt meg az INTORGMAS 71, moszkvai kiállítás. Nowy Saczon magyar kulturális hetet rendeztek: fotókiállítással, filmekkel, hangversenyekkel és előadásokkal várták a látogatókat. Kecskeméten Duna-Tisza közi írócsoport alakult. Egerben fejeződött be a Gárdonyi Géza diák-napok sorozata. Ma kezdődnek meg Keszthelyen a Helikoni ünnepségek.

Mai műsor: Kossuth Rádió: 10:05 Rádióegyetem: A magyar dráma a XIX. sz. második felében. 12:20 Ki nyer ma? 16:18 Egy nap a művelődési autóval. 20:20 Láttuk, hallottuk. Petőfi rádió: 12:30 Magánvélemény közügyekben. 14:50 Indulók. 16:50 Egy kis figyelmet kérek! 22:30 Népi zene. Televízió: 9:00 Környezetismeret (ált. isk. 4. o.)  17:30 Művészeti vetélkedő. 18:50 Riportfilm a BNV-ről. 20:55 A Stúdió 11 műsora. Színház: Operaház: Spartacus (7).  Madách Kamaraszínház: Eszményi gyilkos (7). Nagycirkusz: Orosz trojka (fél 8).

Időjárás: A Brindisi-München-Poznan vonal nyugati oldalán lehűlés várható Európában, ettől keletre viszont átlagosnál melegebb az időjárás (akárcsak Magyarországon). A Kárpát-medencében zivatarok is előfordulnak. Hazánkban lehűlés nem jellemző, legmagasabb hőmérséklet 21-26 fok között várható, illetve helyenként záporeső, zivatar.

Sport: A Celik-MTK futball meccs végeredménye 1:1. A Népstadionban csak 2000 néző kísérte végig a mérkőzést, többségük kifütyülte a magyar csapatot. A labdarúgó EB-selejtezők eredménye: Svédország-Ausztria 1:0, Wales-Finnország 1:0, Belgium-Dánia 2:1. Előreláthatólag az Európát megillető hat helyre a magyar, nyugatnémet, a szovjet, a bolgár, a jugoszláv vagy NDK- és a dán vagy román válogatott fog kerülni.


28 |vissza a lap tetejére


29 |vissza a lap tetejére

szombat

Kronológia

A CSKP hivatalos XIV. kongresszusának záró napja.

Megjelenik az “Árvíz után” c. magyar film Vértessy Sándor főszereplésével, Zolnay Pál rendezésében.

Sajtószemle (Forrás: Népszabadság, 1979. 05. 29. szombat)

Külföld

12 pontos Barátsági és együttműködési szerződést kötött a Szovjetunió és Egyiptom. A megállapodás biztosította a két ország politikai és társadalmi szervezeteinek együttműködését, tapasztalat cseréjét, a természeti kincsek kiaknázását, valalmint a tudományos-műszaki fejlesztések megosztását is. A két fél egyetértett abban, hogy a Közel-Kelet békéjét csak úgy lehet biztosítani, ha Izrael kiüríti a megszállt arab területeket. A szerződés értelmében a térségben az amerikai befolyás csökkentése érdekében a Szovjetunió fegyverzetet és hadianyagot szállít Egyiptomba, valamint segíti a helyi katonák kiképzését is.  

Befejeződött a SALT-tárgyalások “bécsi” fordulója. A két fél a rakétaelhárító rendszerek kifejlesztésének korlátozására vonatkozó megállapodás kidolgozására helyezte a hangsúlyt. A tárgyalásokat július 8-án folytatták tovább Helsinkiben.

1971. május 28-án pénteken, Csehszlovákia Kommunista Pártja XIV. kongresszusának negyedik napján befejeződött a nyilvános vita. Ennek lezárása után Gustáv Husák mondott zárszót, másnap zárt ülésen választották meg a párt új vezető szerveit.

Kambodzsában Snoul térségében a kambodzsai és dél-vietnámi kormánycsapatok, valamint a nép erők között több összecsapások zajlottak.

1971. május 28-án pénteken megkezdődött a NATO védelmi tervező bizottságának ülése Brüsszelben.

1971. május 27-én, csütörtökön este ismeretlen tettesek megpróbálták elrabolni Henri Wolinert, Franciaország San Sebastian-i főkonzulját. A férfi egyik támadóját leütötte, majd a dulakodás hangjaira többen a helyszínre siettek, így a támadók menekülni kényszerültek.

Érdekességek

A Szovjetunió felbocsátotta a Mars-3 űrállomást.

25. évfordulóját ünnepli 1971 júniusában a magyar úttörőmozgalom. Ennek egyik kiemelkedő momentuma, hogy május 28-29. között közel 130 ezer negyedik osztályos kisiskolás tett úttörői fogadalmat, s ugyanennyi 7-8 éves kisgyermek vált kisdobossá. Az V. országos jubileumi úttörő-találkozón pedig az eddigi legérdekesebb programok várják a résztvevőket.

Gyilkosságsorozat a kaliforniai Yubában. Egy hét alatt 25 férfi holttestére bukkant a rendőrség. A feltételezett elkövető a 37 éves Juan Corona, akit korábban tudathasadással elmegyógyintézetben kezeltek, majd gyógyultként szabadon bocsátották.

Kultúra

1971. május 29-én megkezdődött a könyvhét, amelynek során Robert Graves angol költő és regényíró is részt vett egy klubdélutánon.

Sport

Nyolc magyar versenyző indult a madridi ökölvívó európa-bajnokságon 1971. június 11-étől.


30 |vissza a lap tetejére

Kronológia

A május 22-én, szombaton megnyitott Budapesti Nemzetközi Vásár forgalma az utolsó előtti napján rekordot ért el, vasárnap lépett a vásár területére az egymilliomodik látogató.

A negyedszázados úttörőmozgalom közelgő évfordulója jegyében országszerte ünnepségeket tartottak, többek között a főváros XII. kerületében díszszemlét rendeztek a napközis táborban.

A szombati ünnepélyes megnyitó után vasárnap is nagy volt az érdeklődés és a vásárlókedv a 42. Ünnepi Könyvhéten.

Közlekedési zavarokat okozott Budapesten a nagy eső.

A ceyloni hadsereg katonái vasárnap tüzérséggel lőtték a szigetország déli részén fekvő Sinharaja őserdőt, hogy kiűzzék ottani rejtekhelyükről a terroristákat.

A hosszas szárazság után, a hét végére bőséges csapadék öntözte a Szeged környéki földeket, s ez kedvezett a fűszerpaprika-palánták ültetésének.

A dél-vietnami szabadságharcosok a legutóbbi 24 óra során negyvennyolc támadást intéztek dél-vietnami és amerikai megerősített állások ellen, továbbá 30 célpontra irányítottak rakéta- és aknatüzet.

Richard Crossman egykori munkáspárti miniszter a civillista növelésével kapcsolatos ügyben Fülöp herceget alkotmányellenes magatartással vádolta meg a Sunday Telegraphban. Grossman jelezte, hogy az edinburghi herceg az amerikai televízióban igazságtalan, a valóságnak meg nem felelő és közönséges kijelentéseket tett a civillista növeléséről éppen tárgyaló kormányférfiakról, s ez feltehetőleg ma is gátolja a kabinetet abban, hogy eleget tegyen a királyi család kérésének.

Bori Béla (OVH hivatalos könnyűbúvára) és Szirtes György (Ferencvárosi Természetbarát Sportkör Delfin könnyűbúvár szakosztálya) háromhónapos előkészület után 50 órás merülést hajtott végre a BVSC sportpályájának medencéjében.

Sajtószemle (Forrás: Népszabadság 1971.05.30)

Belföld

A mezőgazdasági dolgozók elvégezték a tavaszi munkákat, így – a tavalyi belvíz- és árvízkárok után előreláthatólag másfél millió holddal nagyobb területről takaríthatnak majd be ősszel. Szabolcs-Szatmár megye központjában épül az új Hullámdoboz és Zsákgyár. Befejeződtek a szakmai napok a BNV-n és a nagyközönség vehette birtokba a kiállítási területet. A hazai és külföldi kiállítók több megállapodást kötöttek, jelentős értékű megrendeléseket írtak alá. Az úttörőmozgalom negyedszázados jubileuma tiszteletére országszerte ünnepségeket rendeztek. Augusztusban folyósítják a megemelt pedagógus fizetéseket. A bérrendezés alapelveit szerint minden pedagógus részesedik béremelésben; a pályakezdők fizetése jelentősebben emelkedik; többet kapnak a szorgalmasabban, színvonalasabban dolgozók; pótlékban részesülnek az osztályfőnökök. A minden pedagógusra kiterjedő fizetésrendezésre 510 milliót fordítunk, a differenciált bérezésre 130 milliót.

Külföld

Csehszlovákia Kommunista Pártja XIV. Kongresszusa befejeződött szombaton. Egyre nagyobb nehézséget okoznak Indiának a Kelet-Pakisztáni menekültek. Számuk május végére elérheti az ötmilliót, de ha a vándorlás folytatódik ez a szám megkétszereződhet. Pakisztánból már a most kialakult polgárháborús helyzet előtt is érkeztek menekültek Indiába. Most a katonai akciók és az éhínség elől keresnek menedéket. India nem képes még a minimális szükségleteik ellátására sem, a 328 menekülttáborban nem tudnak gondoskodni az ellátásukról. Kérték a világ kormányait, hogy nyújtsanak segítséget a menekülteknek. Felbocsátották a Kozmosz-425 mesterséges holdat a Szovjetúnióban. Sztrájk a Fiat torinói gyárában: a több mint egy hónapja folyó sztrájkharc oka az elviselhetetlen munkatempó. Az egészségüket védő, munkahelyükön meg nem jelenő munkások helyett a gyár vezetése Dél-Olaszországból hoz munkásokat. A gyári körülmények mellett Torinó túlnépesedett, kritikus a lakás- az oktatási és a közlekedési helyzet. A sztrájkolók ezért nem csak a gyár vezetésével, de a város vezetésével is harcban állnak, de a tőkések merev ellenállásába ütköznek. A Fiat dolgozói a május 30-ra meghirdetett nagy országos sztrájktól várnak eredményeket. A Szovjetunió Legfelsőbb Tanácsa Elnökségének elnöke, Podgornij és Anvar Szadat egyiptomi államfő aláírta a 15 évre szóló, a Szovjetunió és az Egyesült Arab Köztársaság barátsági és együttműködési szerződését. Kairóba érkezett Moammer Khadafi, a Líbiai Forradalmi Parancsnokság tanácsának elnöke. Ugyancsak Kairóba utazott hat- 1 napos hivatalos látogatásra Szaeb j Szalam libanoni miniszterelnök.

Kultúra

Dr. Bodnár Ferenc a Borsod megyei pártbizottság első titkára megnyitotta a Kossuth-ház újjárendezett, sok tárgyi emlékkel gazdagodott kiállítását Monokon, Kossuth szülőfalujában. Albrecht Dürer születésének 500. évfordulója alkalmából a mester szülővárosában. Nürnbergben nagyszabású emlékkiállítást rendeztek, amelyre meghívták Gyula város képviselőit is, tekintettel arra hogy Albrecht Dürer édesapja, a híres ötvösmester Gyuláról vándorolt ki annak idején Németországba. Szombat délben ünnepélyes keretek között nyitotta meg a Kossuth-díjas Dobozy Imre, az Írószövetség főtitkára az ünnepi könyvhetet, melynek reprezentatív irodalmi estjét este a Pesti Színházban rendezték meg.

Érdekesség

A C-vitamin-kutatás nagy magyar szakértője, a Nobel-díjas Szent-Györgyi nevéhez fűződik annak felismerése, hogy a friss növényi élelmi anyagokban egy másik értékes és biológiailag hatásos vegyületcsoportnak, az úgynevezett flavonoidoknak képviselői is megtalálhatók, amelyek fokozzák, illetve kiegészítik a C-vitamin hatását.

Tv műsor:

11:00: Országos fizika- kémia vetélkedő 7. osztályosoknak, 15:20 Ünnepi Könyvhét ’71, gálaest a Pesti Színházból, 21:50: Szovjetunió—Spanyolország EB labdarúgó- mérkőzés II. félidő (felvételről).


 31 |vissza a lap tetejére


iNapló.hu | mindenNapiNapló | vissza a lap tetejére |kronológiai források