INFORME CLIMATOLÓXICO

2014

SAN SADURNIÑO

        

        

1 INTRODUCCIÓN

2. DESCRICIÓN DO ANO 2014 EN SAN SADURNIÑO.

3. BALANCE DA TEMPERATURA E PRECIPITACIÓN NO ANO 2014 EN SAN SADURNIÑO

3.1. TEMPERATURA

3.1.1. Temperatura máxima e mínima media mensual.

3.1.2. Anomalía de temperatura media con respecto ao período 1971-2000.

3.2. PRECIPITACIÓN

3.1.1. Precipitación acumulada mensual.

3.1.2. Anomalía de precipitación acumulada con respecto ao período 1971-2000.

3.3. Evolución histórica da temperatura e precipitación.

3.3.1. Evolución da temperatura media no período 1971-2000.

3.3.2. Evolución da temperatura media por mes

3.3.3. Evolución da precipitación acumulada no período 1971-2000.

3.3.4. Evolución da precipitación acumulada media por mes

4. PRESIÓN ATMOSFÉRICA

4.1. Presión atmosférica no 2014

5. VENTO

5.1. Refachos máximos por meses no 2014

5.2. Direción do vento e valores normais.

5.3. Valores extremos

6. HUMIDADE

6.1. Humidade máxima e mínima mensual no 2014

7. METEOROS: ROCÍO, XEADA, NÉBOA, NEVE, ORBALLO, TREBÓNS.

7.1. Nº de días con rocío, xeada,...no outono do 2013

7.2. Porcentaxe diferencia con respecto ao valor normal.

8. RADIACIÓN SOLAR

8.1. Nº de horas de radiación solar no 2014

8.2. Gráfica comparativa horas de sol- Temperatura.

9. ANEXOS: TÁBOAS DE DATOS

10. BIBLIOGRAFÍA E PÁXINAS WEB CONSULTADAS

                

                


1 INTRODUCCIÓN

Neste informe preséntanse unha descrición climatolóxica que caracterizou ao ano 2014. Analízanse os datos de temperatura e precipitación e a súa evolución no tempo, considerando o período de referencia 1971-2000.

Os criterios para definir as categorías climáticas correspondentes á precipitación e á temperatura móstranse na táboa 1:

Categoría                         precipitación                

Porcentaxe de precipitación total rexistrada respecto da media climática        

Categoría                         temperatura                         

                

Diferenza entre a temperatura media e a media climática.

                        

Moi seco

                

                        

<30%

                

                        

Moi cálido

                

                        

≥3ºC

                        

Seco

                

                        

Entre 30% e 90%

                

                        

Cálido                

                        

Entre +3ºC e +0.5ºC        

                        

Normal

                

                        

Entre         90% e 110%

                

                        

Normal

                

                        

Entre 0.5ºC e -0.5ºC

                

                        

Húmido        

                        

Entre         110% e 190%

                        

Frío

                        

Entre         -0.5ºC e -3ºC

                

                        

Moi Húmido

                        

>190%

                        

Moi Frío

                        

≤-3ºC

Táboa 1: Categorías para precipitación e temperatura

Os datos que utilizaremos como datos normais na zona de San Sadurniño son os obtidos de AEMET (Agencia Estatal de METeorología) para A Coruña:

(Busca os datos normais, descárgaos como ficheiro CSV, gárdaos e pega aquí a táboa:

http://www.aemet.es/es/serviciosclimaticos/datosclimatologicos/valoresclimatologicos?l=1387&k=gal )

A Coruña

Mes

T

TM

Tm

R

H

DR

DN

DT

DF

DH

DD

I

Enero

10,4

13,1

7,6

128

76

14

0

1

1

0

4

108

Febrero

10,9

13,7

8

102

76

14

0

1

1

0

3

112

Marzo

11,7

14,9

8,6

79

73

12

0

1

1

0

4

155

Abril

12,5

15,5

9,4

85

75

13

0

2

1

0

4

167

Mayo

14,4

17,4

11,4

80

77

11

0

2

3

0

2

191

Junio

16,7

19,8

13,7

42

77

7

0

1

5

0

4

220

Julio

18,7

21,8

15,6

30

79

5

0

1

7

0

6

240

Agosto

19,2

22,5

16

35

78

6

0

1

7

0

5

240

Septiembre

18,2

21,5

14,8

68

78

8

0

1

6

0

5

179

Octubre

15,6

18,7

12,6

110

78

12

0

1

3

0

3

150

Noviembre

13

15,8

10,3

114

78

14

0

2

2

0

3

107

Diciembre

11,5

14

8,9

135

77

15

0

2

1

0

4

93

Año

14,4

17,4

11,4

1008

77

131

0

16

37

0

48

1966

Se falamos de temperatura media, enténdese por anomalía a diferenza entre a temperatura media deste ano e o valor climático obtido con respecto ó período de referencia 1971-2000.

Para a variable precipitación enténdese por anomalía a porcentaxeieh da precipitación acumulada no ano respecto do valor da media climática correspondente.

A serie de datos empregada nos distintos cálculos é a obtida pola estación automática do CPI San Sadurniño. Os datos recollidos son as medias diarias ou o acumulado diario segundo corresponda, aínda que a estación recolle datos dezminutáis.


2. DESCRICIÓN DO ANO 2014 EN SAN SADURNIÑO.

(Ver informe climatolóxico 2013 de Meteogalicia e cubrir ao final do traballo)

Ano _________ na temperatura media e ____________ en canto á precipitación

Valores medios mensuais das variables medidas pola estación automática do centro e os valores observados polos alumnos de neve, néboa, xeada,...no ano 2014:

San Sadurniño

Mes

T

TM

Tm

R

H

DR

DN

DT

DF

DH

DD

Enero

10,0

12,4

7,6

301,6

85,8

Febrero

9,2

12,2

6,2

170,4

81,5

Marzo

11,4

15,9

6,9

85,6

77,2

Abril

14,8

18,9

10,6

10

79,2

Mayo

14,0

18,0

10,0

46,2

76,3

Junio

17,6

21,8

13,3

53,2

76,5

Julio

19,2

22,8

15,6

69,8

80,9

Agosto

19,9

23,8

16

87,8

78,7

Septiembre

19,7

24,2

15,1

70,6

76,6

Octubre

17,1

22,2

12

64,2

79,4

Noviembre

12,3

15,6

8,9

281,2

84,8

Diciembre

9,8

13,1

6,4

128,2

86,7

Año

14,6

18,4

10,7

1368,8

80,3

(Gráfica co climograma do ano 2014)

gfswxgqkh.JPG(Resumo por meses de temperatura, precipitación, presión, humidade....Cicloxénesis, borrascas,...fotos do blog...)


3. BALANCE DA TEMPERATURA E PRECIPITACIÓN NO ANO 2014 EN

SAN SADURNIÑO

3.1. TEMPERATURA

(Resumo                 breve)

3.1.1. Temperatura máxima e mínima media mensual.

(Gráficas por meses)

temperatura e.png

Temperatura máxima

Temperatura mínima

Media

12,4

7,6

Desviación típica

1,7

2,8

Valor máximo

15,6

1,8

Valor mínimo

12,7

85

Oscilación térmica

4,8

gráfica temperatura febrero.png

Temperatura máxima

Temperatura mínima

Media

12,2

6,2

Desviación típica

2,9

2,8

Valor máximo

16,4

11,9

Valor mínimo

9,6

0,7

Oscilación térmica

6,0

temperaturas marzo 2014.png

Temperatura máxima

Temperatura mínima

Media

15,9

6,9

Desviación típica

3,8

2,3

Valor máximo

25,1

9,7

Valor mínimo

0,6

81

Oscilación térmica

8,98

tempAbril.png

Temperatura máxima

Temperatura mínima

Media

18,9

10,6

Desviación típica

3,4

2,5

Valor máximo

24,2

14,9

Valor mínimo

3,4

84

Oscilación térmica

8,27

tempMaio.png

Temperatura máxima

Temperatura mínima

Media

18,0

10,0

Desviación típica

2,9

2,7

Valor máximo

25,9

14

Valor mínimo

3,9

64

Oscilación térmica

7,9

temp x.png

Temperatura máxima

Temperatura mínima

Media

21,8

13,3

Desviación típica

3,1

2,4

Valor máximo

31,1

17,2

Valor mínimo

7,8

77

Oscilación térmica

8,52

Temperatura máxima

Temperatura mínima

Media

22,8

15,6

Desviación típica

Valor máximo

27,2

19,7

Valor mínimo

19,4

10,5

Oscilación térmica

7,2

Temperatura 08.png

Temperatura máxima

Temperatura mínima

Media

23,8

16,0

Desviación típica

Valor máximo

27,6

20

Valor mínimo

20,7

9,2

Oscilación térmica

7,8

ALEXIS.png

Temperatura máxima

Temperatura mínima

Media

23,8

14,45

Desviación típica

2,1

3,3

Valor máximo

27,6

20

Valor mínimo

20,7

8,2

Oscilación térmica

9,45

temperatura octubreb1.JPG

Temperatura máxima

Temperatura mínima

Media

22,2

12,0

Desviación típica

3.5

2.4

Valor máximo

28,3

17,4

Valor mínimo

17,2

7,6

Oscilación térmica

10,2

Temperaturas Novembro.JPG

Temperatura máxima

Temperatura mínima

Media

15,6

8,9

Desviación típica

2,0

2,8º

Valor máximo

20,9

12,9

Valor mínimo

12,8

2,2

Oscilación térmica

6,7

temperatura decembro.jpg

Temperatura máxima

Temperatura mínima

Media

13,1

6,4

Desviación típica

1,1

3,6

Valor máximo

15,6

11,7

Valor mínimo

10,1

-1,1

Oscilación térmica

6,6

(Fai unha táboa coa Media, desviación típica, máxima, mínima e oscilación térmica por meses da temperatura máx., mínima e Temperatura media mensual.)

(Comentario, ver informe exemplo de Meteogalicia sobre o ano de 2013)

(Temperatura media do 2014)

3.1.2. Anomalía de temperatura media con respecto ao período 1971-2000.

Temperatura máxima

Temperatura mínima

Media

Desviación típica

Valor máximo

Valor mínimo

Oscilación térmica

Analízando os datos de temperatura e a súa evolución no tempo considerando o período de referencia 1971-2000.

(Realiza un gráfico das temperaturas normais en A Coruña: máxima, mínima e media mensuais e pégao aqui)

              TEMPERATURAS NORMALES.jpg       

Os criterios para definir as categorías climáticas correspondentes á temperatura móstranse na táboa:

Categoría PP

Moi cálido         >3ºC

Cálido                 Entre +3ºC e +0.5ºC

Normal         Entre 0.5ºC e -0.5ºC

Frío                 Entre -0.5ºC e -3ºC

Moi Frío         <-3ºC

(Análise da diferencia entre a media mensual e os valores medios no período 1971-2000. Analizar mes a mes e a anual. Cálculos e gráfica da temperatura media de cada mes e a desviación típica diaria)

Por exemplo: 1        12        (12-10,4)        (12-10,4)^2 Y calcular después la media...

3.2. PRECIPITACIÓN

 1. (Resumo                 breve)

3.2.1. Precipitación acumulada mensual.

(Gráficas por meses)

precipitacion enero.png

precipitacion febrero 2014.png

precipitacion abril.png

precipitacion maio.png

precipitación xuño.png 

         

Precipitacións Novembro.JPGsebas gaylord.JPG

Media

Desviación típica

Valor máximo

Valor mínimo

Oscilación térmica

precipitacions decembro.jpg

Precipitación

Acumulada

128,2

Desviación típica

7,2

Valor máximo

35,6

Valor mínimo

0

(Fai unha táboa coa precipitación acumulada por meses, .días de precipitación máxima, períodos de sequía,...)

Número de días de chuvia por meses

(Comentario, ver informe exemplo de Meteogalicia sobre o ano de 2013)

(Precipitación acumulada no 2014, nº de dias de chuvia no 2014)

3.2.2. Anomalía de precipitación acumulada con respecto ao período 1971-2000.

 1. Analízando                 os datos de precipitación e a súa evolución no tempo                 considerando o período de referencia 1971-2000.
 1. Moi         seco                 <30%
 2. Seco                         Entre 30% e 90%
 3. Normal                 Entre 90% e 110%         
 4. Húmido                 Entre 110% e 190%         
 5. Moi         Húmido         >190%

(Analizar indicando os valores normais e a diferencia en % ; clasificar o mes en moi seco, seco,...segundo a táboa anterior)

Por         exemplo: Xaneiro        301,6        (301,6-128)/128= 1,36        136%         


3.3. Evolución histórica da temperatura e precipitación.

3.3.1. Evolución da temperatura media no período 1971-2000.

Copia aquí a gráfica do informe climatolóxico do 2013 de Meteogalicia da páxina 21

Figura 5: Evolución da temperatura media anual ó longo do período 1961-2013

Comenta a media obtida para 2014 en San Sadurniño coa media en Galicia para o período 1971-2000

3.3.2. Evolución da temperatura media por mes

Copia aquí a gráfica do informe climatolóxico do 2013 de Meteogalicia da páxina 22

Figura 7 móstrase a temperatura por mes.

Fai unha gráfica comparando os anos 2011, 2012 e 2013 co valor climático do período 1971-2000.

(Para obter estes valores consulta a aula virtual de Meteosansa. Poderás atopar o enlace en Meteosansa)

Comenta con frases do tipo: Destacan os valores....con respecto da media 1971-2000

3.3.3. Evolución da precipitación acumulada no período 1971-2000.

Copia aquí a gráfica do informe climatolóxico do 2013 de Meteogalicia da páxina 23

Figura 8: Evolución da precipitación anual ó longo do período 1961-2013

Comenta a precipitación acumulada obtida para 2014 en San Sadurniño coa normal en Galicia para o período 1961-2013

3.3.4. Evolución da precipitación acumulada media por mes

Copia aquí a gráfica do informe climatolóxico do 2013 de Meteogalicia da páxina 23

Figura 10: Chuvia mensual dos anos 2011 a 2013 e a media 1971-2000

Fai unha gráfica comparando os anos 2011, 2012 e 2013 co valor climático do período 1971-2000.

(Para obter estes valores consulta a aula virtual de Meteosansa. Poderás atopar o enlace en Meteosansa)

Comenta con frases do tipo: Destacan os valores....con respecto da media 1971-2000

4. PRESIÓN ATMOSFÉRICA

 1. (Resumo                 breve)

4.1. Presión atmosférica no 2014

(Gráficas)

(Presión atmosférica por meses)presion febrero 2014.png

Presion Abril.png   

presion octubre.JPG 

Presión Novembro.JPG

presion decembro.jpg

Presión atmosférica

Media

1027,85

Desviación típica

Valor máximo

1030,6

Valor mínimo

1025,1

(Comentario, ver informe exemplo de Meteogalicia sobre 2013. Intentar relacionar a presión co bo/mal tempo, vento ou precipitación...cicloxénesis...)

5. VENTO

 1. (Resumo                 breve)

5.1. Refachos máximos por meses no 2014

(Gráficas)

refacho febrero 2014.png

Refacho Abril.png

refacho maio.png

(Comentario, ver informe exemplo de Meteogalicia sobre 2014)

refacho oct.JPG

refacho max decembro.jpg

Refacho

Mediab

24,8

Desviación típica

Valor máximo

56

Valor mínimo

8

5.2. Direción do vento e valores normais.

 1. (Investiga                 sobre este tema, aula virtual/ Club de ciencias/ O tempo en San                 Sadurniño; Meteogalicia; informes de Meteogalicia,...Busca datos                 en estaciones cercanas)

5.3. Valores extremos

(Investiga sobre este tema, aula virtual/ Club de ciencias/ O tempo en San Sadurniño Meteogalicia; informes de Meteogalicia,...Busca datos en estaciones cercanas )

6. HUMIDADE

 1. (Resumo                 breve)

6.1. Humidade máxima e mínima mensual no 2014

(Gráficas)

(Humidade max e min; media mensual)

(Comentario, ver informe exemplo de Meteogalicia sobre 2014)

7. METEOROS: ROCÍO, XEADA, NÉBOA, NEVE, ORBALLO, TREBÓNS.

 1. (Resumo                 breve)

7.1. Nº de días con rocío, xeada,...no outono do 2013

(Non temos todos os datos: buscar no blog de Meteosansa os datos da estación manual.)

Facer unha estatística por meses

7.2. Porcentaxe diferencia con respecto ao valor normal.

(Analizar indicando os valores normais e a diferencia en % ; )

8. RADIACIÓN SOLAR

 1. (Resumo                 breve)

8.1. Nº de horas de radiación solar no 2014

(Non temos os datos hai que buscalos na estación máis cercana de Meteogalicia)

8.2. Gráfica comparativa horas de sol- Temperatura.

 1. (Compara                 nunha gráfica o número de horas de sol e a temperatura dia a dia                 durante un mes,...
 2. Analiza                 a relación atopada)

9. ANEXOS: TÁBOAS DE DATOS

10. BIBLIOGRAFÍA E PÁXINAS WEB CONSULTADAS