Hoolekogu koosoleku protokoll   nr 1

 

 

Tallinn                                                                                                                                          01.11.2016

 

Koosoleku päevakord:

 

  1. Hoolekogu esimehe, esimehe asetäitja ja sekretäri valimine;
  2. Hoolekogu tööplaan ja jooksvad küsimused.

 

 

 

Hoolekogu koosoleku otsused:

 

            1.      Valiti Natalja Filippova hoolekogu esimeheks;

            2.      Valiti Marina Razdolskaja hoolekogu esimehe asetäitjaks;

            3.      Valiti Irina Tarassova hoolekogu sekretäriks;

        Hoolekogu koosoleku protokoll   nr 2

 

 

       Tallinn                                                                                                                     09.02.2017

 

       Koosoleku päevakord:

 

              1. Hoolekogu aruanne 22.12.2016 kooli heategevuse laadapäeva kohta.

              2. Lasnamäe Vene Gümnaasiumi temaatilise järelevalve tulemused.

              3. Kooli dokumentide kooskõlastamine:  Lasnamäe Vene Gümnaasiumi arengukava 2014–2018  

                  muudatused; Lasnamäe Vene Gümnaasiumi õpilaste vastuvõtu korra eelnõu.

              4. Hoolekogu tööplaan ja vastused vanemate poolt esitatud küsimustele.

 

 

       Hoolekogu koosoleku otsused:

 

             1.  Kooskõlastada  Lasnamäe Vene Gümnaasiumi õpilaste vastuvõtu korra eelnõu.

          2.   Kooskõlastada  Lasnamäe Vene Gümnaasiumi arengukava 2014–2018 muudatused osades

                 nr 7 „Tegevuskava ja eesmärgid aastateks 2017–2018“ ja nr 8 „Meetmed, mida rakendatakse,

                 et tagada õpilastele võimalus õpingute keskhariduse tasemel jätkamiseks eesti keeles“.

Hoolekogu koosoleku protokoll   nr 3

     

Tallinn                                                                                                                23.05.2017

     

Koosoleku päevakord:

1. 2016.-2017. õppeaasta tulemused, eesmärkide täitmine.

2. Kokkuvõtte õpilaste ja vanemate ankeetküsitlustest

3. Kooli vorm.

4. Vastused vanemate poolt esitatud küsimustele.

5. Kooli dokumentide kooskõlastamine.

 

              

Hoolekogu koosoleku otsused:

 

           

1.      Kooskõlastada  Lasnamäe Vene Gümnaasiumi  sisehindamise kord.

2.      Kooskõlastada LVG kodukorra muudatused osades: Lisa 2 Tegutsemine häire ja avarii olukorras ja p. 15. Elektroonilise õpilaspileti kasutamine.

3.     Kooskõlastada  LVG põhikooli õppekava muudatused ja LVG gümnaasiumi õppekava muudatused.

Hoolekogu koosoleku protokoll   nr 4

     

Tallinn                                                                                                                19.06.2017

     

Koosoleku päevakord:

1. 2016.-2017. õppeaasta tulemused, sisehindamise tulemused.

2. PPR avamine 2017.-2018.õa.

3. LVG  õppekava muudatused.

4. Klasside täituvuse piirnorm 2017.-2018.õa.

5. Informatsioon. Remontitöö suvel.

6. Kooli 2018.a eelarve projekti kooskõlastamine

 

              

Hoolekogu koosoleku otsused:

 

1.       Kiita heaks sisehindamise 2016.-2017. õa tulemused.

2.       Kiita heaks 2 tasuta PPR avamine esimestes klassides ja 1 tasuta PPR kümblusklassides  (täituvus 24 õpilast ühes rühmas) 2017.-2018.õa.

3.      Kooskõlastada LVG põhikooli õppekava muudatused ja LVG gümnaasiumi õppekava muudatused

4.      Kooskõlastada klassi täituvuse ülemiseks piirnormiks 2017/2018 õppeaastal:

1.A, B, D, E klassides                  30 õpilast

1.C klassis (keelekümblus)        25 õpilast

2. A, B, D, E        klassides              30 õpilast

2. C  klassis  (keelekümblus) 24 õpilast

3. A, B, D, E        klassides              30 õpilast

3.С klassis (keelekümblus)    24 õpilast

4. A, B, V, E   klassides               30 õpilast

4.C klassis (keelekümblus)   24 õpilast

5. A, B,V   klassides                    30 õpilast

5.C klassis (keelekümblus)   24 õpilast

6. А, B  klassides                        30 õpilast

6.C klassis (keelekümblus)   24 õpilast

7.А, B, V klassides                     30 õpilast

7.C klassis (keelekümblus)  24 õpilast

8.A, B, V klassis                          30 õpilast

9.А, B, V, G klassides                 30 õpilast