PARAULES VALENCIANES EN DESÚS

I

I au

Iaio/a

Ie!

Iguala

Imbecil·lada

Impedit-ida

Imperdible

Indret

Infestat-ada

Insurrecte-a

Intringulis

Inversemblant

Inxa

Iseta

Ivori

I au

  1. S’usa per a dir que una cosa s’ha acabat, per a posar punt i final.

Iaio/a

1. Avi, en llenguatge infantil.

    No tindre iaia

Ie!

  1. Exclamació per a cridar l’atenció d’una persona.

Iguala

  1. Taxa que cobraven els metges.

Imbecil·lada

1. Comentari que ofèn les persones o que demostra que, qui el fa, no és gaire llest.

Impedit-ida

1. Persona que no pot caminar o que ho fa amb moltes dificultats.

Imperdible

1. Agulla en forma de U, la punta de la qual, després de clavada, es fica dins una cavitat que hi ha a l'altre extrem.

Indret

1. Direcció vers un lloc o des d'un lloc determinat.

   A Canet, com a tot indret, no hi ha un pam de net

   El qui té ungles i bec pot passar per tot indret

   En temps de fred [o de gel], no et moguis, mariner, de ton indret

   Ni per calor ni per fred no deixis el teu indret

   Per Sant Benet, cada cucut canta al seu indret

   Per Sant Josep, cada oreneta en son indret

Infestat-ada

1. Molt ple, esp. de persones que no agraden gaire.

Insurrecte-a

1. Persona de mal tractar, perquè té mal caràcter o perquè és dolent.

Intringulis

1. Embolic confús; embull, especialment d'orde moral o social.

Inversemblant

1. Que no sembla ver; que sembla impossible.

Inxa

1. Estella xicoteta; esquerdill.

2. Trosset d'os trencat.

3. Llengüeta d'un instrument de vent.

4. Malvolença, irritació contra algú.

    Dur-se inxes

    Moure inxes

    Tenir [algú] de cap d'inxa

Iseta

1. Maldat enginyosa i poc important pròpia d'un xiquet; entremaliadura.

Ivori

1. Marfil. Substància blanca, dura, de què estan formats els escàtils dels elefants.

2. Substància molt blanca.

    Net o lluent com un ivori