ВСТУП

        Методичний кабінет відділу освіти, молоді та спорту Чемеровецької райдержадміністрації свою діяльність у 2015 році будував відповідно вимог Конституції України, Закону України „Про освіту”, „Про загальну середню освіту”, «Про дошкільну освіту», «Про позашкільну освіту», Указу Президента України від 20.03.2008 р. №244 «Про додаткові заходи щодо підвищення якості освіти в Україні», основними завданнями Національної стратегії розвитку освіти на 2012-2021 роки, Положення про районний методичний кабінет і розпоряджень  Міністерства освіти і науки України, департаменту освіти і науки Хмельницької обласної державної адміністрації, Чемеровецької  районної державної адміністрації.

        Система науково-методичної роботи була спрямована на розвиток творчої індивідуальності педагогічних і керівних працівників, здійснювалася на основі плану РМК і наказу по  відділу освіти «Про організацію, зміст і завдання науково-методичної роботи з педагогічними кадрами в 2014/2015 навчальному році».

        Районний методичний кабінет працював над проблемою «Створення оптимальних умов для задоволенню професійних запитів учителя-практика та керівника-управлінця на здобуття соціально-визначеного високого рівня професійної компетентності та результативності освітньої діяльності».

        Удосконалення науково-методичної роботи, підвищення її ефективності проводилося шляхом організації адресної допомоги педагогічним працівникам  і керівникам закладів освіти на основі аналізу результативності їхньої діяльності та діагностування педагогічної майстерності, що сприяє:

Робота методичного кабінету здійснювалася за кількома напрямами:

Система  науково-методичного забезпечення освітньо-виховного процесу в районі включає:

Підвищенню професійної компетентності освітян району в міжкурсовий період сприяли:  20 районних методичних об’єднання,  школа педмайстерності,  консалтинговий центр, 5 майстер-класів, 6 творчих груп, 2 школи молодого керівника та резерву керівних кадрів, 23 семінари-практикуми, 2 проблемні семінари і 11 творчих груп, консультпункт для молодих учителів, самоосвіта вчителя та керівника, виставки, конкурси.

До участі в науково-методичній роботі  залучаються найдосвідченіші вчителі району, проте потенціал таких учителів використовується не повною мірою. До керівництва структурними підрозділами методичної служби залучено 15 учителів , які мають педагогічне звання.

Це сприяє підвищенню якісного складу 593 педагогічних працівників закладів освіти району, серед яких учителів вищої кваліфікаційної категорії  - 171, І категорії –  135, ІІ категорії – 70. Присвоєно педагогічні звання «вчитель-методист» -  31 вчителю, «старший учитель» -  61вчителю.

У діяльності РМК особливе місце займало проходження курсів підвищення кваліфікації педагогічними працівниками.

Згідно плану роботи ХОІППО курси підвищення кваліфікації у 2015 році пройшли 146 педагогічних працівників району, освітяни району є активними слухачами авторських та проблемно-тематичних курсів.

Методичним кабінетом та відділом освіти використовуються  можливості розвитку професійної майстерності педпрацівників у міжкурсовий період шляхом залучення їх до участі в обласних науково-методичних заходах.  

        Методисти методичного кабінету розробили рекомендації, які розглянули на семінарах-практикумах та видали методичні рекомендації щодо організації науково-методичної роботи у загальноосвітніх навчальних закладах, у районній освітянській газеті «Позиція» публікують статті, в яких висвітлено результати науково-методичної діяльності педагогів району.

        Надана адресна науково-методична допомога: методичні дні були проведені у Вівсянській, Завадівській, Кутковецькій ЗОШ І-ІІ ступенів, Чорнянській, Черчецькій ЗОШ І-ІІІ ступенів.

        Методичним кабінетом використовуються можливості розвитку професійної компетентності педагогічних працівників у міжкурсовий  період шляхом залучення їх до участі в обласних науково-методичних заходах.

        В районі створено банк даних перспективного педагогічного досвіду.

Кращі здобутки районного  методичного кабінету, методичних об’єднань, навчальних закладів та окремих учителів представляються на обласній педагогічній виставці «Освіта Хмельниччини на шляхах реформування».

 За поданням  Департаменту освіти і науки, молоді та спорту Хмельницької обласної державної адміністрації від 12.12.2013 № 2551-5/2013, висновки комісії з питань інноваційної діяльності та дослідно-експериментальної роботи загальноосвітніх навчальних закладів Науково-методичної ради з питань освіти Міністерства освіти і науки України від 16 грудня 2013 р. (протокол № 10), наказів МОН України, районний методичний кабінет, педагогічні працівники 4 закладів освіти району (Гуківська, Свіршковецька ЗОШ І-ІІІ ступенів, Чемеровецький НВК №1, Чемеровецький районний Будинок школярів) спільно з ХОІППО, Інститутом інноваційних технологій здійснюють дослідно-експериментальну роботу.  Інноваційна діяльність закладі освіти району проводиться за наступними напрямками:

В 2015 році для педагогічних працівників, що координують та здійснюють виховну роботу з учнями загальноосвітніх навчальних закладів, організовано та проведено такі форми методичної роботи:

Налагоджено тісну співпрацю загальноосвітніх навчальних закладів з районним центром зайнятості,  для учнів 9-11 класів організовуються зустрічі за «круглим столом» з працівниками центру. У квітні в школах проводиться тиждень профорієнтаційної роботи.

Структура, зміст і форми науково-методичної роботи визначаються запитами і потребами самих вчителів.

Одним з найважливіших завдань, що ставляться перед ними, є орієнтація їх на конкретну проблему, на особистість кожного вихованця, на докорінну зміну характеру спілкування, що забезпечувало б індивідуальний підхід до дітей,  увагу до їхнього здоров’я.

Така робота сприяє перебудові і підвищенню кваліфікації вчителів з огляду на їх індивідуальні можливості і рівень професійної майстерності. Визначальним у цьому процесі є впровадження в практику педколективів методики діагностування, за допомогою якої виявляється і кращий досвід, і труднощі в діяльності, що дає змогу визначати шляхи цілеспрямованого підвищення фахової майстерності кожним педагогом.

З метою підвищення компетентності і методичної майстерності працівників РМК щомісячно проводилося апаратне навчання, де розглядалися питання, які стосуються різних напрямів діяльності методистів та педагогічних працівників

З метою виявлення і підтримки творчої праці вчителів, підвищення їх професійної компетентності було проведено перший (районний) тур Всеукраїнського конкурсу „Учитель року – 2015”. Свою педагогічну майстерність, професійну компетентність представляли 60 педагогів з 25загальноосвітніх навчальних закладів району. З них:  учителі української мови і літератури  – 21, правознавства – 16, хімії   - 15,  образотворчого мистецтва – 8. Два учасники обласного туру стали лауреатами конкурсу.  

       З метою формування соціально-педагогічної компетентності педагогів використовуються різні форми методичної роботи. Так,  у 2015  році підготовлено і проведено: 9 семінарів-практикумів, 5 інструктивно-методичних нарад, підготовлено 4 методичні рекомендації,  проведено методичні сесії для різних категорій педагогічних працівників під час весняних та осінніх канікул,  настановчі сесії при підготовці до початку нового навчального року, проведено  індивідуальні консультації для новопризначених та малодосвідчених педагогів.

        Проведено ряд семінарів для вихователів із застосування інноваційних форм роботи та новітніх технологій.

        У результаті цілеспрямованої діяльності відділу освіти, районного методичного кабінету, закладів освіти району у 2015 навчальному році спостерігався стійкий інтерес до впровадження інноваційних технологій у практику роботи педагогічних колективів, окремих педагогів.

        На основі аналізу результатів роботи можна виділити наступні недоліки:

             Робота з обдарованими дітьми вимагає належної змістової наповненості занять, зорієнтованості на новизну інформації та різноманітні види пошукової, розвиваючої, творчої діяльності. Вона під силу висококваліфікованим, небайдужим до свого предмета вчителям.

Саме завдяки їм    спостерігається стабільність результативності участі школярів на ІІІ (обласному) етапі Всеукраїнських учнівських олімпіад протягом трьох останніх років:

2012/2013 н.р. – 32  ІІ місце –  8, ІІІ місце –24 ;

2013/2014 н.р. –  28:  ІІ місце – 6 , ІІІ місце – 22;

2014/2015 н.р. –  20:  ІІ місце – 5 , ІІІ місце – 15.

              У системі роботи   із  обдарованою учнівською молоддю, що вже склалася у районі,  важливе місце займає діяльність наукових осередків Малої академії наук – учнівських об’єднань, що дозволяють максимально враховувати індивідуальні особливості дітей та підлітків через залучення їх до різних видів  науково-пошукової діяльності.

           Районним методичним кабінетом відділу освіти  на 2014/2015  навчальний рік було розроблено план заходів щодо організації роботи з обдарованою учнівською молоддю  в навчальних закладах району, створено систему виявлення, розвитку і підтримки обдарованих дітей та учнівської молоді в системі МАН України, розроблені рекомендації щодо діагностування обдарованих дітей та організації роботи з ними, створено банк даних «Учні-члени МАН Чемеровецького районного територіального відділення МАН України», який містить інформацію про роботу районної філії МАН, відомості про  вчителів, наукових керівників, які працюють із даною категорією учнів.

Відповідно до організаційної структури Малої академії наук України у Чемеровецькому районному територіальному відділенні у 2014/2015 навчальному році працювало 25 наукових   відділень.

       У 2014/2015 н.р.  статистичні дані, що характеризують участь учнів у діяльності наукових секцій МАН, підтвердили  результативність даного напрямку роботи.  За результатами  І  етапу Всеукраїнського конкурсу-захисту науково-дослідницьких  робіт  кількість переможців становить 35% від загальної кількості учасників. Переможцями стали 15 учнів, роботи яких було представлено на обласний етап конкурсу, якісним показником якого стало 1 – ІІ місце і 3-ІІІ місця на ІІ етапі конкурсу-захисту.

            Стабільно високою результативністю відзначалася участь школярів району у  всіх творчих учнівських конкурсах.

Позашкільна освіта в районі представлена районним Будинком школярів  та ДЮСШ.Відповідно до Конституції України, законів  України «Про освіту»,  «Про позашкільну освіту», Положення про позашкільний навчальний заклад, Державної цільової соціальної програми розвитку позашкільної освіти, серед основних завдань позашкільної освіти є: вільний розвиток особистості, виховання у дітей та учнівської молоді патріотизму, поваги до народних звичаїв, традицій, національних цінностей українського народу, створення умов для творчого, інтелектуального, духовного і фізичного розвитку, задоволення потреб вихованців у професійному самовизначенні і творчій реалізації.

Форми організації педагогічного процесу в позашкільному закладі характеризуються різноманітністю – конкурси, виставки, фестивалі,  спрямовані на створення належних умов дитячого життя на основі творчих ініціатив вихованців і педагогів,  вирішення проблемного питання, над яким працює колектив в розрізі Всеукраїнського експерименту з питань превентивного виховання. Однією з основних функцій БШ є здійснення організаційно-масової роботи з дітьми та молоддю району. Педагоги закладу виходять з того, що участь дітей у конкурсах, фестивалях, змаганнях та інших формах організаційно-масової роботи сприяє розвитку творчих здібностей, підвищення майстерності в конкретних видах діяльності, визначенню ними своєї професійної спрямованості, вихованню таких рис характеру як дисциплінованість, наполегливість, формуванню вмінь об’єктивно  оцінювати власні досягнення та порівнювати їх з досягненнями інших.

У 2016  році діяльність районного методичного кабінету буде спрямована на якісну та результативну реалізацію Указу Президента України «Про Національну стратегію розвитку освіти в Україні на період 2021 року», програми розвитку освіти, нових Державних стандартів початкової та базової і повної загальної середньої освіти, створення умов для забезпечення рівного доступу учнів до якісної освіти та розвитку інформаційно-освітнього простору регіону, Положення про районний (міський) методичний кабінет та на реалізацію проблеми «Розвиток творчої особистості, підвищення результативності і якості навчально-виховного процесу шляхом впровадження інноваційних технологій навчання і виховання» та вирішення таких пріоритетних завдань:

Удосконалення змісту, форм і методів навчально-виховного процесу на засадах гуманізації освіти шляхом:

        

Види  роботи

Термін  виконання

Відповідальний

Форми  узагальнення

РОЗДІЛ  ІІ. ОРГАНІЗАЦІЙНО-КЕРІВНА  РОБОТА

2.1. Циклограма щомісячної діяльності РМК.

Тижні

 місяця

 Дні

I тиждень

II тиждень

III тиждень

IV тиждень

Понеділок

Нарада у начальника відділу освіти, молоді та спорту

Вівторок

Методичний день заступників директорів з навчальної роботи

Районні проблемні семінари, науково-практичні семінари, конференції, круглі столи (за запитом ЗНЗ, ДНЗ)

Середа

Методичний день заступників директорів з виховної роботи

 Районні проблемні семінари, науково-практичні семінари, конференції, круглі столи, засідання творчих груп

 (за запитом ЗНЗ, ДНЗ)

Четвер

Участь у роботі вебінарів

Методичний день РМК

Робота у ЗОНЗ. Участь в роботі вебінарів

Участь у роботі вебінарів

Методичний день керівників ЗОНЗ

П’ятниця

Апаратне навчання

2.2. Планування роботи РМК.

Методичних  центрів і Інтернет-центру РМК

до 10.01.16

Зав.РМК О.Колеснік

орієнтовний план

шкіл  педагогічної майстерності,

до 10.01.16

Зав.РМК

орієнтовний план

передового педагогічного досвіду

до 10.01.16

Зав.РМК

орієнтовний план

творчих та динамічних  груп, майстерень, лабораторій

до 10.01.16

Методисти

орієнтовний план

експериментальної та дослідної роботи

до 10.01.16

Зав.РМК, Т.Антецька

орієнтовний план

курсів підвищення кваліфікації педагогічних працівників району на 2016

до 10.01.16

М.Ковальчук

орієнтовний план

консультацій

до 10.01.16

Методисти

орієнтовний план

засідань творчих груп

до 10.01.16

Методисти

орієнтовний план

семінарів, занять школи молодого вчителя, майстер-класів тощо

до 10.01.16

Методисти

орієнтовний план

2.3. Діяльність щодо поліпшення якості роботи  та професійної майстерності працівників РМК.

Колеснік О.М

ХОІППО

згідно  графіка

Посвідчення про курсову підготовку

Пушкаренко С.М.

ХОІППО

згідно  графіка

Посвідчення про курсову підготовку

Колодій В.В.

ЦІППО

згідно  графіка

Посвідчення про курсову підготовку

2.4.Структурно- функціональна модель методичної роботи  (додаток 1)

2.5. План засідань науково- методичної ради.

І засідання

Про затвердження плану роботи районного методичного кабінету на 2016 рік

січень

Г.А. Проців, члени методичної ради

план

Розгляд узагальнюючих матеріалів учителів ЗОНЗ району, чий досвід визнано передовим та таким, що дає підставу порушити клопотання про встановлення  звання «Вчитель-методист».

січень

члени методичної ради

подання на встановлення звання

Про роботу консультаційного пункту  «Реформи освіти – наше бачення»

січень

Г.А.Проців

А.С.Головко

методисти

рекомендації

Про результати щорічної педагогічної виставки «Хмельниччина на шляхах реформування» у 2015 році.

січень

Члени методичної ради

рекомендації

ІІ засідання

Про схвалення методичних напрацювань учителів ЗНЗ та підготовку згаданих матеріалів до друку

лютий

Г.А.Проців,

члени методичної ради

методичні доробки

Про висвітлення методичної роботи на сайті РМК та в районній освітянській газеті «Позиція»

лютий

А.С.Головко

Т.С.Антецька

рекомендації

Експертиза передового педагогічного досвіду учителів на звання «Старший  вчитель»

лютий

Г.А. Проців,

 члени методичної ради

висновок

Про створення репозитарію РМК

лютий

А.С.Головко

О.М.Колеснік

рекомендації

ІІІ засідання

Моніторингова оцінка результатів ЗНО та ДПА з української мови, історії та метематики в 11 класі

червень

Г.А.Проців

В.В.Колодій

О.М.Колеснік

проект наказу

Про підготовку звітів за результатами планування на 2015-2016 навчальний рік

червень

Г.Проців

рішення методради

Про стан та результативність методичної роботи з педагогічними кадрами у 2015/2016 навчальному році

червень

методисти РМК

рішення методради

Звіти голів РМО та методистів РМК про реалізацію проблемного питання діяльності районного методичного кабінету

червень

Голови РМО, методисти РМК

рішення методради

Про підготовку та проведення серпневої конференції педагогічних працівників

червень

Г.Проців

рішення методради

ІV засідання

Про функціонування сайту РМК

вересень

А.Головко

рішення методради

Управління процесами моніторингу якості  історичної освіти в умовах реформування освітньої галузі

вересень

В.Колодій

рішення методради

Робота зі здібними та обдарованими в розрізі підготовки до предметних олімпіад та конкурсів

вересень

Г.Проців

І.Антецька

рішення методради

Результати узагальнення матеріалів дослідження  питання створення системи державно-громадського управління у формуванні просоціальної поведінки учнівської молоді в умовах превентивного виховного середовища (ІІ етап)

листопад

Т.Антецька, керівники експериментальних навчальних закладів

рішення методради

Наукова організація дослідницької роботи учнів

листопад

І.Антецька

рішення методради

Про результати проведення методичних днів у загальноосвітніх навчальних закладах району

листопад

Г.Проців,

методисти РМК

рішення методради

Розгляд пропозицій до плану роботи районного методичного кабінету на 2015 рік

листопад

Г.Проців, методисти РМК

рішення методради

Про роботу навчальних закладів та методичної служби району в умовах утворення територіальних громад

листопад

Г.Проців

рішення методради

2.6. План проведення інструктивно-методичних нарад з методистами  РМК.

Дистанційна форма навчання під час курсової перепідготовки

січень

М.Ковальчук

рекомендації

Проектна діяльність у навчально-виховному процесі

січень

Т.Антецька

рекомендації

Підготовка та формування матеріалів на обласну педагогічну виставку «Освіта Хмельниччини на шляхах реформування»

березень

Г.Проців

рекомендації

Роль шкільної бібліотеки в організації навчально-виховної роботи в закладі

квітень

А.Лихва

рекомендації

Ознайомлення з інструкцією про державну підсумкову атестацію

квітень

Г.Проців

рекомендації

Особливості методичної роботи в 2015-2016 навчальному році

травень

Г.Проців

рекомендації

Експериментальна робота в закладах освіти

червень

Т.Антецька

рекомендації

Організація конкурсів для школярів в 2016-2017 навчальному році

серпень

Г.Проців

рекомендації

Організація роботи з учнями з особливими потребами

вересень

Г.Проців

рекомендації

Організація роботи методичної служби в умовах створення територіальних громад

листопад

Г.Проців

рекомендації

2.7.План проведення інструктивно-методичних нарад із заступниками директорів з навчально-виховної роботи.

Реалізація компетентістного підходу в навчанні відповідно до вимог нового Державного стандарту початкової загальної освіти.

січень

Ковальчук М.С.

рекомендації

Про організацію інформаційно-роз`яснювальної роботи щодо роботи загальноосвітніх навчальних закладів в умовах децентралізації

січень

Проців Г.А.

рекомендації

Патріотичне виховання учнів засобами музейної педагогіки

лютий

Колодій В.В.

рекомендації

Про стан реєстрації випускників ЗНЗ на «ЗНО-2016»

лютий

Безверхня О.О.

рекомендації

Про результати моніторингових досліджень протягом 2015-2016 н.р.

травень

Проців Г.А.

проект наказу

Державна підсумкова атестація: організація і підготовка

травень

Проців Г.А.

аналітична довідка

Аналіз методичної роботи в розрізі ЗНЗ і району

червень

Проців Г.А.

аналітична довідка

 Результативність роботи інноваційних загальноосвітніх навчальних закладів (ліцей, гімназія, МНВК)

червень

Безверхня О.О.

аналітична довідка

Основні завдання методичної роботи в ЗНЗ, шляхи їх реалізації.

вересень

Проців Г.А.

рекомендації

Організація проведення шкільних олімпіад

вересень

Проців Г.А.

рекомендації

Ведення документації внутрішньошкільного контролю

жовтень

Проців Г.А.

рекомендації

Контроль і оцінювання усних видів мовленнєвої діяльності молодших школярів

жовтень

Ковальчук М.С.

рекомендації

Організація залучення учителів та учнів до участі в конкурсах протягом навчального року

жовтень

Антецька І.О.

рекомендації

Організація методичної роботи на базі опорних шкіл

жовтень

Проців Г.А.

рекомендації

Робота громадської молодіжної організації  «СІМ» у системі учнівського самоврядування

листопад

Антецька Т.С.

рекомендації

Про організацію інформаційно-роз`яснювальної роботи щодо підготовки випускників до ЗНО-2017 р.

грудень

Проців Г.А.

рекомендації

Про організацію інформаційно-роз`яснювальної роботи щодо роботи загальноосвітніх навчальних закладів в умовах створення громад

грудень

Проців Г.А.

рекомендації

2.8. План проведення інструктивно-методичних нарад із завідувачами дошкільних закладів

Підсумки  роботи  за  2015  рік  (відвідування, кількість  дітей  в  ДНЗ, харчування  за  2015  рік)

лютий

Загородня  Н.А.

проект наказу

 Підсумки роботи в 2015році

лютий

Загородня  Н.А.

Презентація діяльності педагогів, що атестуються.

березень

Загородня  Н.А.

Підсумки  2015-2016 навчального   року

травень

Загородня  Н.А.

проект наказу

Модернізація  змісту  дошкільної  освіти.

серпень

Загородня  Н.А.

рекомендації

Звітність   форма  85-К.

грудень

Загородня  Н.А.

звіт

2.9. План проведення інструктивно - методичних нарад  з керівниками методичних районних об’єднань, методичних груп

Мордернізація  географічної  освіти.

січень

Загородня  Н.А.

рекомендації

Підвищення професійної компетентності психологів району та  популяризація психологічних знань серед учасників навчально-виховного процесу та громадськості району

березень

С.М. Пушкаренко

рекомендації

 Конференція «Розвиток професійної компетентності педагогів в контексті реалізації нового Державного стандарту базової та  повної загальної середньої освіти. »

березень

Дудко Л.О

рекомендації

Засідання РМО вчителів іноземних мов на тему: «ЗНО на відмінно: стратегії ефективної підготовки учнів, типові програми та ефективні шляхи їх вирішення»                                                                            

березень

О.Пазинюк

рекомендації

«Вивчення  «Географії України»  в  умовах  переходу  на  нові  навчальні  програми  8-9  класи»

квітень

Загородня  Н.А.

рекомендації

Аналіз діяльності роботи психологічної служби за навчальний рік

травень

С.М.Пушкаренко

рекомендації

Підвищення професійної компетентності практичних психологів району в умовах сучасної освіти

червень

С.М.Пушкаренко

рекомендації

Підсумкова нарада вчителів зарубіжної літератури. Аналіз роботи МО вчителів з питань реалізації методичної проблеми                                                                  

червень

О.Пазинюк

рекомендації

Роль  бібліотеки  у  формуванні  національної   свідомості  учнів  засобами  художнього  слова.

серпень

Лихва  А.В.

рекомендації

Засідання  районного  методичного  об’єднання  вчителів   Тема:  «Реалізація   основних положень  Програми    з  трудового навчання  через    практичне використання  учнями    завдань  обраних проектів»

серпень

Лихва  А.В.

рекомендації

Самоосвіта  вчителя  як  об’єкт  самоуправління

серпень

Загородня  Н.А.

рекомендації

Інструктивно-методична  нарада  щодо  організації  та  проведення  Всеукраїнського  місячника шкільних  бібліотек.

серпень

Лихва  А.В.

рекомендації

Засідання  динамічної  групи  з  питань  розробки  тестових  завдань  для   перевірки  знань  учнів  5-7 класів з трудового навчання

серпень

Лихва  А.В.

рекомендації

Формування мотивації щодо здорового способу життя учнівської молоді через сучасні підходи до викладання основ здоров’я

серпень

С.М. Пушкаренко

рекомендації

Організація роботи методичних осередків вчителів зарубіжної літератури та російської мови, іноземних мов ЗОНЗ району у 2016 - 2017 н. р. та підсумки роботи за 2015-2016 н.р.                                                              

серпень

Пазинюк  О.С.

рекомендації

Засідання РМО вчителів іноземної мови на тему: « Особливості викладання іноземних мов у 2016-2017 н.р.»                                                  

серпень

О.Пазинюк

рекомендації

Організація  роботи методичних  осередків  вчителів  української  мови  та  літератури  ЗОНЗ  району у  2016-2017 н.р.  та  підсумки  роботи  за  2015-2016 н.р.

серпень

Г.Проців

рекомендації

Організація  роботи методичних  об’єднань  вчителів  початкових класів ЗОНЗ  району у  2016-2017 н.р.  та  підсумки  роботи  за  2015-2016 н.р.

серпень

М.С.Ковальчук

рекомендації

Особливості національно-патріотичного виховання у виховній роботі та під час проведення уроків Захисту Вітчизни

серпень

Т.С.Антецька

В.В.Драпатий

рекомендації

«Про забезпечення реалізації нової навчальної програми у 8 класі з історії в частині проведення практичних занять»

жовтень

В.В.Колодій

рекомендації

Організаційні засідання керівників творчих  груп вчителів математики по створенню навчально-методичного комплекту «Викладання алгебри та геометрії в 9 класі за новою програмою в рамках реалізації нового Державного стандарту»

жовтень

О.Колеснік

посібник

Організаційні засідання керівників творчих  груп вчителів фізики по створенні методичних матеріалів «Викладання фізики в 9 класі за новою програмою в рамках реалізації нового Державного стандарту»

жовтень

О.Колеснік

посібник

Засідання  динамічної  групи  вчителів  трудового  навчання  з  підготовки  навчальних  посібників  «Вибір  теми,   складання  плану, розробка   змістових  ліній,  закріплення   відповідальних  за  збір    матеріалів  та  друк  посібників»

жовтень

Лихва  А.В.

рекомендації

Використання  сучасних  інноваційних  і  інформаційних  технологій  на  уроках  географії

жовтень

Загородня  Н.А.

рекомендації

Тренінг для координаторів конкурсу «Колосок»

листопад

квітень

Дудко Л.О

рекомендації

Про ведення шкільної документації та об’єктивність оцінювання  рівня навчальних досягнень школярів з історії та правознавства

листопад

В.В.Колодій

рекомендації

Засідання творчої  групи вчителів  біології «Нові підходи до викладання інваріантної складової   біології за новою програмою в рамках реалізації нового Державного стандарту  у 2016-2017 навчальному році в 8 класі»

протягом року

Дудко Л.О

рекомендації

Засідання творчої  групи вчителів хімії по створенні навчально-методичного комплекту викладання хімії за новою програмою в рамках реалізації нового Державного стандарту в 8 класі

протягом року

Дудко Л.О

рекомендації

 Одноденні курси навчання по розв’язуванню  ускладнених задач для

вчителів які викладають хімію, біологію, але не є фахівцями

протягом року

Кузнецова С.Р.

Подущак А.В.

рекомендації

2.10. Підготувати  аналітичні довідки по реалізації основних напрямів роботи РМК

Організація  літніх  мовних  таборів  з  метою  вивчення   іноземних мов

травень-червень

О.С.Пазинюк

довідка

Організація роботи методичних осередків вчителів світової літератури та російської мови, іноземних мов ЗОНЗ району у 2016-2017 н. р. та підсумки роботи за 2015-2016 н.р.

серпень

О.С. Пазинюк

довідка

Інструктивно-методична нарада з питань вивчення іноземної  мови (німецька, англійська) як другої  іноземної  мови  в 2016 -2017 н.р.

серпень

О.С.Пазинюк

довідка

Організація навчально-виховного процесу на уроках зарубіжної  літератури у 2016-2017 навчальному році

серпень

О.С.Пазинюк

довідка

 Аналіз  результативності учнів 11-х класів при здачі   ДПА  та  участі у ЗНО з іноземної мови.

вересень

О.С.Пазинюк

довідка

Науково-методичний супровід вивчення іноземних мов в системі освіти району відповідно   до  комплексу  заходів на  2016 та  наступні  роки.

протягом  року

О.С.Пазинюк

довідка

3.1.Координація діяльності з ХОІППО щодо організації курсової підготовки педагогічних та керівних кадрів.

За  планом  ХОІППО  протягом  року

М.С. Ковальчук

3.2. План-графік курсів підвищення кваліфікації педагогічних працівників (2016 рік)


Категорії слухачів

3-тижневі (2 предмети)

2-тижневі

2-тижневі на базі РМК

Підвищення валіфікації з додаткових предметів

Підвищення валіфікації з додаткових предметів на базі РМК

Кількість груп

Всього слухачів

кафедра менеджменту та освітніх технологій

Директори шкіл І-Шст.

3

3

2

8

Директори шкіл І-ІІ ст.

2

2

2

6

Новопризначені керівники шкіл

0

0

3

3

Заступники директорів з навчально-виховної роботи

4

4

1

9

Заступники директорів з виховної роботи

2

2

1

5

Заступники директорів з виховної роботи, з початкової освіти

1

1

0

2

Завідувачі ДНЗ

1

0

0

1

Завідувачі + вихователі ДНЗ

0

0

0

0

Завідувачі, методисти міських/районних методичних кабінетів

2

0

0

2

Педагоги-організатори

0

0

0

0

Керівники гуртків

3

0

0

3

Бібліотекарі (зі спеціалізацією)

0

0

0

0

Разом по кафедрі

18

12

9

39

кафедра теорії і методик дошкільної та початкової освіти

0

Вчителі початкових класів (зі спеціалізацією)

10

3

1

14

Вихователі ГПД

1

0

0

1

Вихователі ДНЗ

0

0

0

0

Інструктори ДНЗ

0

0

0

0

Методисти ДНЗ

0

0

0

0

Музичні керівники ДНЗ

1

1

0

2

Керівники гуртків ДНЗ

0

0

0

0

Вчителі початкових класів, які читають інформатику

8

0

0

8

Разом по кафедрі

19

4

1

103

Категорії слухачів

3-тижневі (2 предмети)

2-тижневі

2-тижневі на базі РМК

Підвищення валіфікації з додаткових предметів

Підвищення валіфікації з додаткових предметів на базі РМК

Кількість груп

Всього слухачів

кафедра теорії і методик суспільно-гуманітарних дисциплін

Вчителі української мови та літератури

2

2

Вчителі української мови та літератури і зарубіжної літератури

2

2

Вчителі зарубіжної літератури та російської мови

0

Вчителі російської мови

0

Вчителі зарубіжної літератури

2

2

Вчителі іноземної мови (анг+нім)

0

Вчителі іноземної мови (анг+франц.)

0

Вчителі англійської мови

5

1

6

Вчителі німецької мови

1

1

Вчителі історії

2

1

3

Вчителі суспільних дисциплін (історія та право) (зі спеціалізацією правознавство)

1

1

Вчителі правознавства

1

1

Вчителі образотворчого мистецтва

2

1

3

Вчителі музичного мистецтва

4

1

1

6

Вчителі історії та географії

1

1

Вчителі предметів духовно-морального спрямування

1

1

Вчителі художньої культури

2

1

3

Разом по кафедрі

4

16

9

3

32

Кафедра теорії і методик природничо-математичних дисциплін

Вчителі географії

2

1

3

Вчителі економіки

1

1

Вчителі географії та економіки

1

1

Вчителі природознавства

2

2

Вчителі екології

1

1

2

Вчителі біології

1

1

Вчителі хімії (зі спеціалізацією)

1

1

Вчителі фізики

1

1

2

Вчителі біології та хімії

2

2

Вчителі математики

2

2

Вчителі математики та фізики

0

Вчителі математики та інформатики

1

1

Вчителі фізики та астрономії (зі спеціалізацією астрономія)

0

Вчителі інформатики

2

2

Вчителі трудового навчання

3

2

1

6

Вчителі трудового навчання та технологій

0

Разом по кафедрі

2

13

7

4

26

Кафедра педагогіки та психології

Вчителі фізичної культури (зі спеціалізацією)

0

Вчителі фізичної культури зі спецкурсом “Методика викладання футболу”

1

1

Вчителі фізичної культури та вчителі предмета “Захист Вітчизни”

3

3

Вчителі предмета “Захисту Вітчизни” (зі спеціалізацією)

1

1

Вчителі основ здоров’я (1-4 кл.)

2

2

Вчителі основ здоров’я (5-9 кл.)

2

2

Логопеди ЗНЗ, ДНЗ

0

Вчителі -дефектологи

0

Практичні психологи ДНЗ

0

Практичні психологи ЗНЗ

1

1

Соціальні педагоги

0

Вихователі шкіл-інтернатів

0

Вчителі індивідуального навчання, інклюзивного навчання

2

2

Разом по кафедрі

1

4

7

12

ВСЬОГО ПО КАФЕДРАХ:

7

52

0

27

8

0

173

Керівники з охорони праці

(за окремим графіком)

0

Заочні (з базових дисциплін)

(за окремим графіком)

3

Дистанційні

(за окремим графіком)

0

Заочні варіативні

(за окремим графіком)

35

Викладачі ВНЗ І-ІІ ст.

(за окремим графіком)

3

Разом

(за окремим графіком)

41

3.3. Докурсова та післякурсова робота

Засідання  творчої  групи з  української  мови  та  літературного  читання  на  базі  Івахновецької  ЗОШ І-ІІ  ст.  (вчителі  початкових  класів)

лютий  

Ковальчук М.С.

рекомендації

Особливості компаративного вивчення шкільного курсу літератури на базі Закупнянської ЗОШ І-ІІІ ст., Свіршковецької ЗОШ І-ІІІ ст

 (І півріччя)

Пазинюк  О.С.

рекомендації

Сучасний урок зарубіжної  літератури в системі розвитку ключових компетентностей учнів на базі Івахновецької ЗОШ І-ІІ ст., Завадівської ЗОШ І-ІІ ст.  

(ІІ півріччя)

Пазинюк  О.С.

рекомендації

Проблема наступності навчання іноземної мови між початковою та середньою ланками освіти  на базі Кутковецької  ЗОШ І-ІІ ступенів

протягом року

Пазинюк  О.С.

рекомендації

Методика викладання другої іноземної мови та психологічні особливості учнів раннього підліткового віку  на базі Черчецької  ЗОШ І-ІІІ ступенів

протягом року

Пазинюк  О.С.

рекомендації

 • Акцент - група «Творча молодь» «Збірник тестових завдань для учнів 7 класу для перевірки навичок читання та аудіювання»  

протягом року

Пазинюк  О.С.

рекомендації

 • Творча група вчителів німецької мови «Deutsch ist super» розробки  уроків з німецької мови для 7 класу»

протягом року

Пазинюк  О.С.

рекомендації

 • Акцент – група «Ініціатива» «Конспекти уроків з німецької мови для 7 класу(як друга іноземна)»

протягом року

Пазинюк  О.С.

рекомендації

 • Творча група вчителів англійської мови «Educational case» посібник для учнів 7 класу та вчителів»

протягом року

Пазинюк  О.С.

рекомендації

 • Творча  група  вчителів біології  «Методичний  комплект для  викладання  біології  у  8 класі»

Протягом  року

Дудко  Л.О.

рекомендації

 • Творча  група  вчителів   хімії  «Методичний  комплект для  викладання  хімії  у  8 класі»

Протягом  року

Дудко  Л.О.

рекомендації

3.4. Проведення навчальних тренінгів.

Навчальний тренінг для вчителів української мови і літератури з проблеми з проблеми розвитку зв’язного мовлення під час підготовки до ЗНО у 10-11 класах.

січень

лютий

березень

Г.Проців

рекомендації

Тренінг вчителя вищої кваліфікаційної категорії

Лютий

 березень

Закупненська ЗОШ І-ІІІ ст

Кочубіївська

ЗОШ І-ІІ ст

Свіршковецька ЗОШ І-ІІІ ст Чаплінська О.М

Гульман Т.А.

Кайдановська Н.

рекомендації

Навчальний тренінг для вчителів української мови і літератури з проблеми підвищення орфографічної грамотності учнів 5-9 класів.

лютий

квітень

Г.Проців

рекомендації

Навчальний тренінг  для  молодих  бібліотекарів  з  питань  роботи  за  новою  системою  обліку  та  ведення   бібліотечної  документації.

вересень

А.Лихва

рекомендації

Навчальний тренінгдля вчителів трудового навчання по підготовці  учнів  9,11 класів  до  виконання  теоретичної  частини  предметної  олімпіади(хлопці)

жовтень

Сухар О.А. – Чемеровецький  НВК №1

рекомендації

Навчальний тренінгдля вчителів трудового навчання по підготовці  учнів  9,11 класів  до  виконання  теоретичної  частини  предметної  олімпіади(дівчата)

жовтень

Борейко Н.В. – Чемеровецький  НВК №1

рекомендації

Навчальний тренінг за  участю  методиста ХОІППО Павич  Н.М.  щодо  окремих  питань  з реалізації  нової програми  з  трудового  навчання  для  учнів  5-8 класів.

жовтень

А.Лихва

рекомендації

Навчальний тренінг для  вчителів  трудового  навчання  з питань   підготовки  учнів  до  ІІ  етапу  Всеукраїнської  олімпіади з  даного  предмета.

жовтень

А.Лихва

рекомендації

Тренінг вчителя –методиста

грудень-січень

Свіршковецька ЗОШ І-ІІІ ст. Кузнецова С.Р

рекомендації

Тренінг старшого вчителя

грудень-січень

Жабинецька ЗОШ І-ІІ ст

Чемеровецький НВК№1

Жердянська ЗОШ І-ІІІ ст Рубановська Г.Є

Лучкова Н.С.

Дудко Л.О.

рекомендації

Тренінг для вчителів, які здійснюють індивідуальне навчання згідно графіку

згідно запитів зі шкіл

І.Антецька

рекомендації

Навчальний тренінг для вчителів української мови і літератури з проблеми актуалізації основних мовних умінь і навиків .

протягом року

Г.Проців

рекомендації

Навчальний тренінг для учителів фізики, математики з питань покращення якості математичної освіти в ЗНЗ району

протягом року

О.Колеснік

рекомендації

3.5. Методичний супровід атестації педагогічних праівників

Навчання  для  керівників  з  питань атестації  педагогічних працівників, які  мають педагогічне навантаження  з кількох  навчальних предметів

Протягом  року

Г.А. Проців,  Ю.М. Повар

рекомендації

Алгоритм  виявлення, вивчення  та  узагальнення   ППД.

Протягом  року

Г.А. Проців,  Ю.М. Повар

рекомендації

Майстер-клас  вчителя  зі  званням: вимоги, рекомендації,  напрацювання

Протягом  року

Г.А. Проців,  Ю.М. Повар

Рекомендаці\

Робота  вчителя в  закладі  не за  спеціальністю:   методичний  супровід  з  боку  керівників

Протягом  року

Г.А. Проців,  Ю.М. Повар

рекомендації

Типове  положення  про  атестацію педагогічних кадрів  у  змінах  та  доповненнях

Протягом  року

 Ю.М. Повар

рекомендації

РОЗДІЛ IV. НАУКОВО-МЕТОДИЧНА РОБОТА

4.1. Форми і зміст науково-методичної роботи.

Семінари, майстер-класи

Круглі столи, конференції

Районний семінар вчителів математики, фізики  «Система роботи   з учнями старших класів по підготовці до ЗНО з математики та фізики»

січень

О.Колеснік

Рекомендації

Оновлення змісту дошкільної освіти

        січень

Загородня  Н.А.

рекомендації

Формування слухового сприйняття засобами музики.

лютий

Загородня  Н.А.

рекомендації

Науково-практична конференція на базі Гуківської ЗОШ І-ІІІ ступенів «Жити минулим у планах на майбутнє»

лютий

Г.Проців

рекомендації

Районний семінар вчителів хімії, біології «Самоосвіта як провідна форма професійної компетентності сучасного педагога»

березень

      Дудко Л.О

 

рекомендації

Районний семінар вчителів природознавства ОЗ «Професійне та емоційне вигорання педагогів»

березень

Л.Дудко

рекомендації

Основні напрями психологічної та педагогічної допомоги дітям із розумовою відсталістю

березень

І.Антецька

С.Пушкаренко

рекомендації

Досвід впровадження сучасних навчальних технологій на уроках фізичної культури  на  базі  ДЮСШ

березень

В.Драпатий

рекомендації

З досвіду проведення навчально-польових зборів на  базі РМК

березень

В.Драпатий

рекомендації

Наступність в  роботі  дошкільної  та  початкової  ланок  освіти – запорука  успішного  навчання  дити у  школі.

березень

М.Ковальчук

рекомендації

Краєзнавча робота як аспект формування нової особистості

березень

В.Колодій

рекомендації

Районний семінар вчителів математики «Професіоналізм учителя – головний чинник якості навчання учнів»

березень

О.Колеснік

Рекомендації

Проблемний семінар: «Естетичне виховання учнів засобами художнього слова на уроках зарубіжної літератури»                                                                  

березень

О.Пазинюк

рекомендації

Науково-практична конференція «Від Шевченка до сьогодення»

березень

Г.Проців

рекомендації

Патріотичне виховання у контексті розвитку духовного потенціалу особистості дитини дошкільного віку.

квітень

Загородня  Н.А.

рекомендації

Навчання читанню за допомогою розвивальної технології «Ребус - метод».

квітень

Загородня  Н.А.

рекомендації

Екологічне виховання дітей молодшого  дошкільного віку.

квітень

Загородня  Н.А.

рекомендації

Проблемний семінар: «Використання проектної методики у літніх мовних таборах як засіб ефективного розвитку комунікативної компетенції учнів»                                             

травень

О.Пазинюк

рекомендації

Проблемний семінар: “Дитячий садок, школа, вищий навчальний заклад: чи реально досягти рівнів В1/В2, відповідно до загальноєвропейських рекомендацій з мовної освіти, за час вивчення англійської мови в закладах освіти”        

червень

О.Пазинюк

рекомендації

Діяльнісний підхід при викладанні суспільних дисциплін

червень

В.Колодій

рекомендації

Круглий стіл з проблеми забезпечення об’єктивного оцінювання навчальних досягнень учнів (за результатами ДПА)

червень

Г.Проців

рекомендації

Семінар для музичних  керівників:

Музичний  інструментарій   керівника  (інтерес,  інтеграція,  інтерактивність)

вересень

Чемеровецький  ДНЗ №2

Н.Загородня

рекомендації

Проблемний семінар учителів української мови і літератури з питання підготовки якісного методичного забезпечення для викладання предмета у 8 класі за новим Державним стандартом

вересень

Г.Проців

рекомендації

Районний семінар вчителів фізики «Формування ключових життєвих компетентностей учнів в процесі вивчення фізики»

жовтень

О.Колеснік

Рекомендації

Районний семінар вчителів математики «Створення умов для  формування та розвитку креативної особистості в умовах реалізації  нового Державного стандарту»

жовтень

О.Колеснік

Рекомендації

Народознавство як засіб духовно – морального виховання, або освітній проект «Дерево мого родоводу»

жовтень

листопад

Загородня  Н.А.

рекомендації

Семінар для керівників:

Обдарованість  дитини:  вчасно  помітити і  розвинути  (використання  варіативної  складової  БКДО).

жовтень Закупнянський  ДНЗ

Н.Загородня

рекомендації

Семінар для вихователів  молодшо-середніх  груп:

Формування  та  розвиток національної  свідомості, патріотичних  почуттів  у  дітей  молодшого  дошкільного  віку.

жовтень  Летавський  ДНЗ

Н.Загородня

рекомендації

Організація та здійснення індивідуального навчання дітей, які потребують корекції фізичного та (або) розумового розвитку

жовтень

І.Антецька

С.Пушкаренко

рекомендації

З досвіду роботи по формуванню в учнів навичок самостійних занять ФК  на  базі РМК

жовтень

В.Драпатий

рекомендації

Застосування методів та прийомів активізації навчально-пізнавальної діяльності учнів на уроках із предмета «Захист Вітчизни» на  базі  РМК

жовтень

В.Драпатий

рекомендації

Впровадження  сучасної  системи  контролю  за  оцінювання  знань,  умінь і  навичок  учнів  початкової  школи  з  метою  утвердження  ціннісного  ставлення  до  здобуття  знань.

жовтень

М.Ковальчук

рекомендації

Самоосвіта вчителя інформатики: поелементний аналіз змін начальної програми та фахової підготовки спеціалістів

жовтень

О.Колеснік

рекомендації

Формування в учнів цілісної системи вмінь і навичок дослідження суспільних проблем на уроках історії

жовтень

В.Колодій

рекомендації

Проблемний семінар: «Дотримання послідовного і системного розвитку в учнів тримовної мовленнєвої, соціокультурної і мовної компетенцій англійської мови (ІМ2) з урахуванням набутого  досвіду при вивченні (ІМ1)»      

листопад

О.Пазинюк

рекомендації

Патріотичне виховання дітей молодшого дошкільного віку.

листопад

Загородня  Н.А.

рекомендації

Районний семінар вчителів хімії, біології  «Професійна компетентність сучасного педагога ».

листопад

Дудко Л.О

рекомендації

 Районний методичний тренажер-практикум для вчителів природознавства, ОЗ «Профілактика порушень опорно-рухового апарату в учнів »

листопад

Дудко Л.О

рекомендації

Семінар для вихователів  старших  груп:

Правове  виховання  дітей  дошкільного  віку,  як  необхідна  складова  створення   системи  безперервної  освіти  і  виховання    нового  покоління  громадян.

листопад  Сокиринецький Зарічанський  ДНЗ

Н.Загородня

рекомендації

Екологічне виховання дітей старшого дошкільного віку(проектна діяльність)

протягом року

Загородня  Н.А.

рекомендації

4.2. Підготовка та видання друкованої та електронної продукції.

Видання  методичних  посібників  для  технічних  видів праці  для  7 класу  «Розробки  уроків  та  зразки  проектів  з технічних  видів  праці  для  7 класу».

«Розробки  уроків  та  зразки  проектів  з обслуговуючих  видів  праці  для  7 класу»

січень-березень

Довгань  В.В.  Чорнянська  ЗОШ І-ІІІ ст.

Борейко Н.В. – Чемеровецький НВК №1

методичний комплект

Організація  роботи  шкільних  бібліотекарів  щодо  створення  методичного  посібника

січень-березень

А.Лихва

методичний посібник

«Уроки-тренінги з основ здоров’я для учнів 8 класу за новим Державним стандартом» та мультимедійні презентації до уроків.

січень-березень

С.Пушкаренко

методичний комплект

Психологія. Методичний посібник. «Путівник для педагога» практичні рекомендації для педагогів.

січень-березень

С.Пушкаренко

методичний комплект

Методичний посібник «Стрес та звільнення від нього». Для дошкільників та учнів початкової школи

січень-березень

С.Пушкаренко

методичний комплект

«Орієнтація на успіх» формування стресостійкості та психологічної рівноваги у дітей підліткового віку.  

січень-березень

С.Пушкаренко

методичний комплект

 1.  «Міні – ЗНО з англійської мови. Збірник тестових завдань для учнів 7 класу»           (акцент-група «Творча молодь»)

січень-березень

О.С.Пазинюк

методичний комплект

  « Розробки уроків з німецької мови для 7 класу» (творча група вчителів німецької мови)

січень-березень

О.С.Пазинюк

методичний комплект

 1.  «Конспекти уроків з німецької мови для 7 класу(як друга іноземна)» (акцент – група «Ініціатива»)

січень-березень

О.С.Пазинюк

методичний комплект

 1. «Educational case» (творча група вчителів англійської мови)

січень-березень

О.С.Пазинюк

методичний комплект

 1. Орієнтовні контрольні роботи із зарубіжної літератури для 8 класу

січень-березень

О.С.Пазинюк

методичний посібник

 1. Портфоліо літературного героя. 6 клас

січень-березень

О.С.Пазинюк

методичний посібник

 • Всі уроки української мови у 8 класі

січень-березень

Г.Проців

методичний посібник

Всі уроки української літератури у 8 класі

січень-березень

Г.Проців

методичний посібник

Аудіо додатки до уроків української літератури у 8 класі

січень-березень

Г.Проців

електронна продукція

Відео додатки до уроків української літератури у 8 класі

січень-березень

Г.Проців

електронна продукція

Уроки контролю з української літератури у 8 класі за новим Державним стандартом

січень-березень

Г.Проців

методичний посібник

Літературний шкільний парк

січень-березень

Г.Проців

проект

Літературне слово у боротьбі за державність

січень-березень

Г.Проців

проект

Забезпечення   діяльнісного  підходу  на  уроках  історії  України  у  8-му класі

січень-березень

В.Колодій

методичний посібник

Всі   уроки  всесвітньої  історії  у  8-му класі.

січень-березень

В.Колодій

методичний посібник

Практичне  забезпечення  виконання  програми  з  історії  у  8-9  класах.

січень-березень

В.Колодій

методичний посібник

Модернізація  змісту  історичної  освіти  через  проекту  діяльність вчителя

січень-березень

В. Колодій

методичний посібник

Практичні  роботи  з  правознавства  у  9-му класі

січень-березень

В. Колодій

методичний посібник

Методичний  комплект для  викладання  біології  у  8 класі за  новою  програмою

січень-березень

Л.Дудко

методичний посібник

Методичний  комплект для  викладання хімії  у  8 класі за  новою  програмою

січень-березень

Л.Дудко

методичний посібник

Інклюзивна  освіта:  особливості  організації

січень-березень

І.Антецька

методичний посібник

Захист  прав  дітей  з особливими  освітніми  потребами

січень-березень

І.Антецька

методичний посібник

Інноваційні  подходи  до  забезпечення  якісною  освітою  дітей  з  особливими  освітніми  потребами  в  умовах  інклюзивного  навчання.

січень-березень

І.Антецька

методичний посібник

Управління  професійним  розвитком  учителя

січень-березень

Т.Антецька

методичний посібник

Проект  «Шляхи  нашого  становлення»

січень-березень

Т.Антецька

методичний посібник

Сучасний  класний  керівник

січень-березень

Т.Антецька

методичний посібник

Національно-патріотичне виховання на  уроках  математичного  циклу

січень-березень

Т.Антецька

методичний посібник

Загальношкільні  заходи в  сучасній  школі

січень-березень

Т.Антецька

методичний посібник

Використання  музичного  фольклору  на  уроках  музики

січень-березень

Т.Антецька

методичний посібник

Методичний  посібник  для   вчителя  «Уроки-тренінги  з  основ  здоров’я»  4 клас

січень-березень

М.Ковальчук

методичний посібник

Робочий   зошит   «Перевірка  предметних  компетентностей  з  основ  здоров’я»  1-4 класи

січень-березень

М.Ковальчук

зошит

Мультимедійні  презентації  до   уроків  «Я  у  світі»  4  клас.

січень-березень

М.Ковальчук

методичний посібник

 «Підсумкові  уроки  з  літературного  читання  для  учнів  2-4 класів»  робочий  зошит.

січень-березень

М.Ковальчук

зошит

Дидактичні  ігри  для  розвитку   позитивного  мислення  молодших  школярів  під  час  усного  рахунку

січень-березень

М.Ковальчук

методичний посібник

Робочий  зошит  для  учнів  6-го  класу

січень-березень

Н.Загородня

зошит

Методичний  посібник  для  вчителя   «Фізична  географія  України»

січень-березень

Н.Загородня

методичний посібник

Екологічне  виховання  в  ДНЗ.

січень-березень

Н.Загородня

методичний посібник

Правове  виховання  в  ДНЗ

січень-березень

Н.Загородня

методичний посібник

Патріотичне  виховання  в  ДНЗ

січень-березень

Н.Загородня

методичний посібник

Особливості  використання  дидактичного  матеріалу  в  навчально-виховній  роботі  та  для  розвитку  логічного  мислення  з  дітьми  дошкільного віку.

січень-березень

Н.Загородня

методичний посібник

4.3. Вивчення роботи  методичних кабінетів навчальних закладів з актуальних проблем розвитку освітньої галузі, ефективності науково-методичної роботи навчальних закладів щодо аналізу стану викладання, освітніх досягнень та рівня компетентності та виховання учнів.

Про управлінську  діяльності  керівників  ЗНЗ  по  реалізації  програми  «Основні  орієнтири  виховання  учнів  1-11  класів»

лютий

Т.Антецька

довідка

Використання  кваліметрії  в оцінці  якості  знань  дошкільнят.

квітень

Н.Загородня

рекомендації

Про  управлінську  діяльність  керівників  ДНЗ  щодо  забезпечення  оптимальних результатів  освітньої  роботи  з  дітьми  дошкільного  віку»

травень

Н.Загородня

довідка

Дотримання  вимог  чинного  законодавства  з  питань  організації  харчування  дітей  в  ДНЗ

червень

Н.Загородня

проект наказу

Результатів  проведення  проекту  «Книга  в  твоєму  житті»

червень

А.Лихва

проект наказу

Підсумки методичної  роботи  у 2015-2016 н.р. в  загальноосвітніх  навчальних  закладах  району

червень

Г.Проців

проект наказу

Система  роботи вчителів  історії  України  по  підготовці  учнів  до складання  ЗНО.

вересень

В.Колодій

проект наказу

Система  роботи вчителів  біології  по  викладанні  предмету  в  умовах реалізації  нового  Державного  стандарту  

жовтень

Л. Дудко

довідка

Місце  і  роль  карти  у  формуванні  географічної  компетентності

жовтень

Н. Загородня

проект  наказу

Практичні  роботи    та  їх вплив  на  формування  географічної  компетенції

листопад

Н. Загородня

довідка

Розвивальне середовище  та  його  вплив  на  формування  особистості  дошкільника

листопад

Н. Загородня

рекомендації

4.4. Вивчення роботи навчальних закладів щодо підвищення рівня фахової майстерності, кваліфікаційних стандартів педпрацівників.

Організація консультативної взаємодії практичного психолога з учасниками навчально-виховного процесу

січень

С.М.Пушкаренко

рекомендації

Шляхи підвищення ефективності діяльності психологічної служби ЗНЗ району

лютий

С.М.Пушкаренко

рекомендації

Про  управлінську  діяльність  керівників  ЗНЗ  по  реалізації  програми  «Основні  орієнтири  виховання  учнів  1-11  класів»

лютий

Т.Антецька

довідка

Особистість у кризових ситуаціях життєдіяльності: стратегії психологічної допомоги

березень

С.М.Пушкаренко

рекомендації

Застосування природотерапії в освітньому процесі дошкільного закладу

квітень

С.М.Пушкаренко

рекомендації

«Про  реалізацію  Концепції  сімейного  виховання  «Щаслива  родина»  в  ЗНЗ  району  з  метою  профілактики  асоціальної  поведінки  дітей»

червень

Т.Антецька

довідка

Система роботи щодо створення здоров’язбережувального середовища навчального закладу  

жовтень

С.М.Пушкаренко

рекомендації

Школа  молодого  вчителя  біології, хімії

протягом  року

Л.О. Дудко

рекомендації

Школа молодого практичного психолога

протягом року

С.М.Пушкаренко

рекомендації

РОЗДІЛ V. ВИВЧЕННЯ, УЗАГАЛЬНЕННЯ ТА ПОШИРЕННЯ

ПЕРСПЕКТИВНОГО ПЕДАГОГІЧНОГО ДОСВІДУ

5.1. Вивчення ППД.

Робота  шкільної  бібліотеки  щодо  розвитку  читацьких  інтересів  учнів  в  умовах  малокомплектної  школи.

протягом року

Федин  Н.В. -  Почапинецька  ЗОШ І-ІІІ  ст.

досвід

Практичне  використання    підручних  матеріалів  під  час  виконання  завдань   практичних  модулів   з  обслуговуючих  видів  праці.

протягом року

Бобровська Т.П.,  Вільховецька ЗОШ І-ІІІ  ст.

досвід

Вивчення  досвіду  роботи  вчителя  зарубіжної   літератури  Сокиринецької  ЗОШ І-ІІІ  ст. Басістої  В.Я.  «Формування  вдумливиого   читача   засобами  зарубіжної літератури».

протягом  року

О.С. Пазинюк

досвід

Вивчення  досвіду  роботи  вчителя  зарубіжної   літератури  Більської  ЗОШ І-ІІІ  ст. Драпатої Н.В.  «Розвиток  інноваційного  потенціалу  та  формування  стійких моральних принципів  в  учнів на  уроках зарубіжної літератури».

протягом  року

О.С. Пазинюк

досвід

 Вивчення досвіду роботи вчителя української мови і літератури Кугаєвецької ЗОШ І-ІІІ ступенів Пекарчук Л.В. «Використання виховного потенціалу уроків мови та літератури при формування самодостатньої особистості випускника школ»

протягом  року

Г.Проців

досвід

Вивчення досвіду роботи вчителя історії Бережанської ЗОШ І-ІІ ступенів Видиш А.М. «Розвиток творчих здібностей учнів на уроках історії засобами креативної освіти»

протягом року

В.Колодій

досвід

Вивчення досвіду роботи вчителя історії Сокиринецької ЗОШ І-ІІІ ступенів Задоянчук Н.В. «Виховання гідності та патріотизму підростаючого покоління на прикладах минулого історії держави»

протягом року

В.Колодій

досвід

Вивчення досвіду роботи вчителя математики Свіршковецької ЗОШ І-ІІІ ступенів Ворони В.В. «Формування наукового світогляду на ключових компетенцій на уроках  математики засобами ІКТ»

протягом року

О.Колеснік

досвід

Вивчення досвіду роботи вчителя фізики Юрковецької ЗОШ І-ІІ ступенів Кизими Л.П. «Використання практичних посібників на уроках фізики»

протягом року

О.Колеснік

досвід

Вивчення досвіду роботи вчителя хімії Закупнянської ЗОШ І-ІІІ ступенів Андрієвської Л.Г «Роль превентивних курсів хімії у забезпеченні системи формування якісних знань з предметів природничого циклу»

протягом року

Л.Дудко

досвід

5.2. Заходи щодо поширення досвіду

 Досвід роботи вчителя математики Гуківської ЗОШ І-ІІІ ступенів Тимофієвої О.М. з проблеми: «Ефективне використання інноваційних технологій при вивченні математики».

у міжатестаційний період

О.Колеснік

через створення блогу

 Досвід роботи вчителя початкових класів Вільховецької ЗОШ І-ІІІ ступенів Лісової В.М. з проблеми: «Формування творчої  особистості  молодшого школяра через використання  ігрових форм навчання».

у міжатестаційний період

М.Ковальчук

через створення блогу

 Досвід роботи директора Вишнівчицької ЗОШ І-ІІІ ступенів Старушок Л.І. з проблеми: «Оновлення навчально- виховного процесу засобами ІКТ»

у міжатестаційний період

Г.Проців

через створення блогу

робота у спільноті

 Досвід роботи вчителя географії Чемеровецького нвк№1 Юркевич О.В. з проблеми «Інтерактивні методи навчання при організації дослідницької роботи з предмета»

у міжатестаційний період

Н.Загородна

через створення блогу

Досвід роботи вчителя  предмета «Захист Вітчизни» Сокиринецької ЗОШ І-ІІІ ступенів Козловського В.М.

у міжатестаційний період

В.Драпатий

через створення блогу

РОЗДІЛ VІ. МОНІТОРИНГ ТА ЗОВНІШНЄ НЕЗАЛЕЖНЕ ОЦІНЮВАННЯ

Моніторинг стану викладання біології в умовах реалізації нового Державного стандарту

квітень

Дудко Л.О.

рекомендації

Моніторинг з питань співпраці психолога з педагогічним колективом та адміністрацією навчальних закладів

травень

С.М.Пушкаренко

рекомендації

Моніторинг  реалізації  компетентнісної  спрямованості  навчання  української  мови,  літературного  читання  та  іноземної  мови  в  4-х  класах  в  загальноосвітніх  навчальних  закладах  району

травень

М.Ковальчук

проект наказу

Моніторинг  якості  підготовки  до  ЗНО-2016  з  української  мови,  історії України,  математики, іноземної  мови  

червень

вересень

Г.Проців

В.Колодій

О.Колеснік

О.Пазинюк

проект наказу

Моніторинг  стану  викладання  англійської  мови  в  загальноосвітніх  навчальних  закладах  району

червень

О.Пазинюк

довідка

Моніторинг рівня знань учнів 5-7 класів із зарубіжної літератури через навчально-методичне викладання предмета                

жовтень

Пазинюк  О.С.

проект наказу

Моніторинг  якості природничо-математичної освіти в ЗНЗ району

жовтень

О.Колеснік

довідка

Моніторинг стану правової освіти в загальноосвітніх закладах району

жовтень

В.Колодій

рекомендації

Моніторинг з питань соціальної адаптації випускників шкіл та підготовки до ЗНО

грудень

С.М.Пушкаренко

рекомендації

РОЗДІЛ VІІ. ЕКСПЕРИМЕНТАЛЬНА ТА ДОСЛІДНА РОБОТА

7.1. Науково-дослідна проблема районного методичного кабінету (заходи щодо реалізації).

«Розвиток творчої особистості, підвищення результативності і якості навчально-виховного процесу шляхом впровадження інноваційних технологій навчання і виховання»

протягом 3 років

працівники РМК

рекомендації

створення належних умов для якісної освіти у всіх типах навчальних закладів

через систему роботи РМК

формування системи методичних форм та засобів, які сприятимуть побудові нової моделі виховної роботи

через систему роботи РМК

забезпечення викладання профільних предметів курсів за вибором, факультативів

через систему роботи РМК

визначення змісту й форм роботи з урахуванням рівня професійної компетентності педагогічних кадрів

через систему роботи РМК

забезпечення відповідних умов для функціонування системи методичної роботи як важливого складника неперервної освіти педагогічних кадрів в умовах децентралізації

через систему роботи РМК

сприяння розвитку творчого педагогічного досвіду, інноваційних педагогічних технологій

через систему роботи РМК

пропаганда передового педагогічного досвіду, інноваційних педагогічних технологій

через систему роботи РМК

здійснення моніторингу освітнього поступу учнів у тісному зв’язку з потребами соціально-економічного розвитку регіону

через систему роботи РМК

оновлення персоніфікованого інформаційного банку даних про дітей та охоплення їх різними формами освіти, розширення доступності позашкільної освіти

через систему роботи РМК

покращення  інформаційно-комунікаційної системи управління освітою

через систему роботи РМК

7.2. Координація діяльності експериментальних навчальних закладів

Формування просоціальної поведінки підлітків в умовах  виховного середовища позашкільного навчального закладу. Діяльнісний етап проведення експерименту.

Чемеровецький районний будинок школярів (директор Чебаник Маргарита Миколаївна)

протягом  року

Г.А. Проців

Т.С.Антецька

звіт

Діяльнісний етап проведення експерименту.

Розробка моделі взаємодії суб’єктів превентивного виховного середовища.

Гуківська загальноосвітня школа І-ІІІ ступенів (директор Чорнюк Ольга Григорівна)

протягом  року

Г.А. Проців

Т.С.Антецька

звіт

Діяльнісний етап проведення експерименту.

Система партнерства загальноосвітнього навчального закладу і громади села у формуванні просоціальної поведінки дітей та учнівської молоді.

Свіршковецька загальноосвітня школа І-ІІІ ступенів (директор Срібняк Віра Вікторівна)

протягом  року

Г.А. Проців

Т.С.Антецька

звіт

Діяльнісний етап проведення експерименту.

Превентивне виховне середовища як фактор формування соціальної зрілості підлітків в умовах навчально-виховного комплексу.

Чемеровецький навчально-виховний комплекс №1 «загальноосвітня школа І-ІІІ ступенів, ліцей та міжшкільний навчально-виробничий комбінат»  (директор  Павлишин  Сергій Михайлович)

протягом  року

Г.А. Проців

Т.С.Антецька

звіт

РОЗДІЛ VIIІ. ОРГАНІЗАЦІЙНІ ЗАХОДИ ЩОДО РОЗВИТКУ ЗДІБНОСТЕЙ І

ОБДАРУВАНЬ УЧНІВ ТА РОЗВИТКУ ПЕДТВОРЧОСТІ ОСВІТЯН.

 Проведення тренінгів вчителям для покращення умінь роботи з обдарованою молоддю

протягом року

С.Пушкаренко

рекомендації

Проведення розвивальних занять для одарованих учнів

протягом року

С.Пушкаренко

рекомендації

Організація участі команд району в турнірах, конкурсах

протягом року

Г.Проців

рекомендації

Районний  проект «Шляхи нашого становлення»

І півріччя

Т.Антецька

проект

публікації в ЗМІ

Районний  проект  «Лідери пізнають Україну»

протягом року

Т.Антецька

проект

публікації в ЗМІ

Районний  проект «Прапор  різними  техніками»

І півріччя

А.Лихва

проект

публікації в ЗМІ

Виставка  дитячих  робіт  «Наша  з  тобою  біографія»

червень

серпень

Т.Антецька

проект

публікації в ЗМІ

Науково-практична конференцію  «25  років  державотворення»

червень

серпень

Т.Антецька

проект

публікації в ЗМІ

Районний етап конкурсу-захисту робіт  МАН

грудень

І.Антецька

наукові дослідження

Районні  олімпіади  з  базових  дисциплін  

січень-лютий

жовтень-грудень

Г.Проців

рекомендації

Опублікування збірки тестів для вчителів для виявлення та розвитку здібностей учнів

протягом року

С.Пушкаренко

рекомендації

Проведення тренінгів вчителям для покращення умінь роботи з обдарованою молоддю

протягом року

С.Пушкаренко

рекомендації

Співпраця з викладачами вищих начальних закладів у консультування з науково-дослідних питань  

протягом року

І.Антецька

рекомендації

Продовжити розробку науково-методичних посібників, технологічного забезпечення та психолого-педагогічного супроводження обдарованої молоді

протягом року

С.Пушкаренко

рекомендації

Визначення  стипендіатів  учнівської премії  райдержадміністрації  «Обдарованість»

травень

Г.Проців

рекомендації

Нагородження  призерів  учнівських  олімпіад, конкурсів, турнірів  за результатами  2014-2015 н.р.

протягом року

Г.Проців

рекомендації

РОЗДІЛ IХ. ОРГАНІЗАЦІЙНІ ЗАХОДИ ПО РОБОТІ З ДІТЬМИ

 З ОСОБЛИВИМИ ПОТРЕБАМИ.

Психолого-педагогічний супровід роботи з дітьми з особливими потребами, інклюзивна освіта

Психологічна допомога адміністрації закладів освіти з питань супроводу навчання дітей з особливими освітніми потребами

протягом року

І.Антецька

рекомендації

Психологічний супровід дітей з особливими освітніми потребами, які інтегруються у загальноосвітню школу

постійно

С.Пушкаренко

рекомендації

 Консультування вчителів індивідуального навчання та батьків дітей з особливими потребами з питань взаємодії навчання та виховання.

протягом року

І.Антецька

рекомендації

Інструктивно-методична нарада консультантів районної ПМПК

 серпень

І.Антецька

орієнтовний план

Створення банку даних дітей, яким рекомендовано інклюзивне навчання (додаток)

 серпень

І. Антецька

банк даних

Поновити банки даних :

- дітей з вадами фізичного та розумового розвитку;

- дітей,  які не підлягають навчанню в ЗНЗ за станом здоров’я;

- дітей, які навчаються індивідуально;

- дітей з вадами мови;

- імплантованих дітей;

- дітей аутистів;

- дітей з синдромом Дауна;

- з порушення опорно-рухового апарату;

-з порушенням слуху;

- з порушенням зору;

- з порушенням розумового розвитку;

- дітей – інвалідів, які потребують корекції психофізичного розвитку;

- дітей сиріт та дітей, позбавлених батьківського піклування , які потребують корекції психофізичного розвитку;

вересень

І.Антецька

банк даних

Поповнювати базу даних РПМПК про  варіативні форми допомоги, наданої тим, хто звертався в РПМПК через заклади системи освіти, охорони здоров’я, соціальної політики,  правоохоронні органи.

протягом року

І.Антецька

банк даних

Організувати індивідуальне та інклюзивне навчання для дітей з вадами розумового та психофізичного розвитку.

серпень – вересень  

І.Антецька спільно з керівниками шкіл

рекомендації

Забезпечити загальноосвітні навчальні  заклади  програмами спеціальних  навчальних закладів

серпень – вересень  

І.Антецька

Орієнтовне календарне планування

рекомендації

Відстеження динаміки розвитку дітей з психофізичними вадами для своєчасної інтеграції  їх до загальноосвітніх або різних типів спеціальних шкіл та дошкільних заклакдів

протягом року

І.Антецька консультанти ПМПК

рекомендації

Участь у роботі шкільних ПМПК

згідно запитів

консультанти шкільних ПМПК

рекомендації

Підготовка висновків,рекомендацій, характеристик, заповнення карток здоров’я

протягом року

І.Антецька  консультанти ПМПК

висновки

рекомендації

Консультативна робота

  Консультативно – методична допомога батькам, педагогічним працівникам,психологам,медичним працівникам та працівникам соціально-психологічної служби з питань навчання, виховання

 дітей з розумовими та психофізичними вадами, з девіантною поведінкою.

протягом року

консультанти ПМПК, психологи, логопеди

рекомендації

Відвідування уроків, виступи на педрадах,  батьківських зборах  навчальних  закладів

за потребою

І. Антецька консультанти ПМПК

рекомендації

 Індивідуальні консультації

згідно заяв

консультанти ПМПК

рекомендації

Консультування учителів загальноосвітніх закладів з питання: «Організація навчання дітей  з обмеженими можливостями в умовах загальноосвітнього навчального закладу».

за запитом

І.Антецька

рекомендації

Бесіди з учителями, вихователями  щодо оптимальних шляхів своєчасного виявлення дітей з вадами мовлення та надання їм корекційної допомоги.  

протягом року

консультанти ПМПК

рекомендації

 Допомога керівникам навчальних закладів в організації  інклюзивної

освіти та індивідуальної форми навчання.

за запитом

І.Антецька

рекомендації

Індивідуально-корекційна робота з дітьми

Участь у педагогічних радах по підведенню підсумків навчального року з врахуванням специфіки навчання дітей з особливими потребами

Травень червень

І.Антецька

рекомендації

 Організовувати  індивідуально –корекційну  роботу  з  дітьми в РПМПК:

-практичного  психолога з питань девіантної поведінки дітей;

- практичного  психолога з питань  інтелектуального розвитку дітей;

- дефектолога;

- учителя-логопеда.

протягом року

відповідно графіку

консультанти РПМПК

Висновки

ПМПК

Здійснювати  патронат дітей,  які  навчаються за  індивідуальною формою  навчання  вдома

протягом року

консультанти ПМПК

довідка

 Консольтувати педагогів щодо складання ІНП з дітьми, які навчаються за індивідуальною формою та здобувають інклюзивну освіту

вересень

Антецька І.О.

рекомендації

Надавати дітям з особливими потребами допомогу по вирішенню проблемних питань під час навчання у школі та взаємодії з соціумом

за потребою

консультанти ПМПК

рекомендації

Психолого-педагогічна і медична просвіта ( з учителями початкових класів, вихователями дошкільних навчальних закладів, логопедами, педіатрами, практичними психологами)

постійно

консультанти ПМПК

рекомендації

Просвіта батьківської  громадськості через засоби масової інформації

двічі на рік

консультанти ПМПК

друк у ЗМІ

 Роз’яснювальна  робота  серед  населення  району, працівників  закладів  освіти, охорони здоров’я про необхідність раннього виявлення та організації своєчасної допомоги дітям з відхиленнями у розвитку,  по питанню правових засад спеціальної  освіти і соціального  захисту дітей  з  особливими потребами.

за запитом

консультанти ПМПК

рекомендації

Проводити  заняття по захисту прав інвалідів  та людей з обмеженими можливостями,   толерантного ставлення до них в ЗНЗ району.  

за запитом

консультанти ПМПК

рекомендації

Підготувати листи, пам’ятки, буклети з інформацією про  форми допомоги, мережу спеціальних загальноосвітніх закладів

протягом року

І.Антецька  консультанти ПМПК

пам’ятки

Координація і узагальнення діяльності роботи районних психолого-медико-педагогічних консультацій та шкільних консультацій

Заслухати на засіданні РПМПК питання про результативність навчання учнів з особливими потребами.

травень

консультанти ПМПК

звіт

Затвердження індивідуальних навчальних планів та розподілу тижневого навантаження учнів, що навчаються за індивідуальними графіками

вересень

І.Антецька

рекомендації

Порівняльний аналіз з порушеннями  психофізичного розвитку, моніторинг основних тенденцій  в межах видів порушень, рівня  задоволення  освітніх потреб дітей з особливостями психофізичного розвитку, провідних труднощів, їх причини.

протягом року

консультанти ПМПК

довідка

Підготовка звітної документації районної ПМПК

протягом року

за окремим планом

І.Антецька

звіт

Участь у  семінарах керівників загальноосвітніх навчальних закладів з питань організації індивідуального навчання

протягом року

І.Антецька

рекомендації

Контроль за виконанням рекомендацій ПМПК щодо навчання та виховання дітей з особливими освітніми потребами.

протягом року

І.Антецька

довідка

Робота з батьками, діти яких мають тяжкі порушення психофізичного розвитку і не охоплені спеціальним навчанням

 Консультації для батьків, діти яких мають тяжкі порушення психофізичного розвитку і не охоплені спеціальним навчанням щодо розвивальної роботи з дітьми в домашніх умовах

за запитом

консультанти ПМПК

рекомендації

Організувати тренінгові заняття, надавати комплексну психолого - медико - педагогічну допомогу сім’ям, в яких виховуються діти  з тяжкими порушеннями психофізичного розвитку.

за потреби

консультанти ПМПК

пам’ятки

Бесіди з батьками про необхідність навчання дітей:

 • з інтелектуальним розвитком нижче вікової норми  за програмою спеціальної  школи за місцем проживання або в спеціальній школі-інтернаті;
 • про спеціальне навчання за програмою інтенсивної педагогічної корекції для дітей із затримкою розвитку  психічних процесів;  
 • про необхідність своєчасної корекційної роботи з дітьми -логопатами;
 • про необхідність навчання дітей з тяжкими вадами зору і слуху  в спеціальних навчальних закладах;

консультування батьків з приводу особливостей психологічного розвитку дітей, що мають вади психофізичного розвитку.

за запитом

консультанти ПМПК

рекомендації

Сприяти підвищенню  психолого-педагогічної компетентності батьків, діти яких мають важкі порушення психофізичного розвитку і не охоплені спеціальним навчанням.  

постійно

консультанти ПМПК

рекомендації

Забезпечити психолого-педагогічний патронат сімей, які виховують дитину з порушеннями психофізичного розвитку.  

постійно

консультанти ПМПК

рекомендації

РОЗДІЛ Х. УЧАСТЬ В ОБЛАСНИХ, ВСЕУКРАЇНСЬКИХ ТА МІЖНАРОДНИХ

ПРОЕКТАХ, ЗАХОДАХ.

Про проведення обласного етапу Всеукраїнського фестивалю-конкурсу «Молодь обирає здоров’я»

березень

С.Пушкарено

рекомендації

Реалізація проекту «Вода - джерело життя»

травень

Дудко Л.О

рекомендації

Конкурс земельних навчально-дослідних ділянок

вересень

Дудко Л.О.

рекомендації

Міжнародний конкурс «Колосок»

листопад,   квітень

Координатори

рекомендації

Олімпіади

листопад- лютий

Дудко Л.О.

рекомендації

МАН

листопад- лютий

Вчителі -предметники

наукові роботи

Інтернет олімпіади

протягом року

Вчителі -предметники

рекомендації

Конкурси, проекти, акції

протягом року

Вчителі -предметники

рекомендації

Робота міжшкільного учнівського товариства «Лелечий край»

протягом року

ДудкоЛ.О.

рекомендації

 Участь у екологічних конкурсах, акціях, олімпіадах

протягом року

Дудко Л.О.

рекомендації

Відзначення пам’ятних дат

протягом року

Методисти РМК

рекомендації

Оновлення матеріалів постійно діючої обласної педагогічної виставки «Освіта Хмельниччини на шляху  реформування»

протягом року

Г.Проців

електронні засоби

Про організацію, проведення, підсумки Всеукраїнського конкурсу “Колосок” та забезпечення наступності в роботі з обдарованими дітьми

протягом року

Л.Дудко

рекомендації

Про організацію, проведення, підсумки Всеукраїнського фізичного конкурсу “Левеня” 2016-2017 навчальному році та забезпечення наступності в роботі з обдарованими дітьми

протягом року

О.Колеснік

рекомендації

Про організацію, проведення , підсумки Всеукраїнського математичного конкурсу “Кенгуру” у 2016-2017 навчальному році та забезпеченнянаступності в роботі з обдарованими дітьми

протягом року

О.Колеснік

рекомендації

Про організацію, проведення, підсумки Всеукраїнського конкурсу “Геліантус” у 2015-2016 навчальному році та забезпечення наступності роботи з обдарованими дітьми

протягом року

Л.Дудко

рекомендації

Про участь в українознавчій грі «Соняшник» та «Соняшник - учитель»

протягом року

Г.Проців

рекомендації

Про участь у інтернет-конкурсі «Учитель року - 2016» з природничо-математичних дисциплін

протягом року

Г.Проців

рекомендації

ХІ.  ІНФОРМАЦІЙНО-МЕТОДИЧНЕ ЗАБЕЗПЕЧЕННЯ ОСВІТНЬОЇ ДІЯЛЬНОСТІ

1 .Координування роботи з передплати періодичних видань для навчальних закладів та РМК

Моніторинг  результатів   передплати періодичних  видань ЗОНЗ району  на  2015  рік.

червень, грудень

А.В. Лихва  

інформація

2. Організація роботи щодо забезпечення бібліотек підручниками та методичною літературою

Комплектування  фондів  шкільних  бібліотек  відповідно до надходження   ОЦЗНМЛ.

протягом  року

А.В. Лихва  

звіт

3. Науково-методична   робота   з  бібліотеками  та  інформаційно-методичними центрами

Участь у  педагогічній  виставці  

березень  

А.В. Лихва  

методичний посібник

Участь  шкільних  бібліотек  в  оголошених  Всеукраїнських  та  обласних конкурсах.

протягом  року  

А.В. Лихва  

методичний   посібник

Надання  практичної  допомоги  вчителям-предметникам  щодо участі  учнів  в  роботі  МАН,  конкурсах,  олімпіадах.

протягом  року

А.В. Лихва  

рекомендації

4. Координаційна та контрольно-аналітична діяльність

Підсумок  участі  у   Всеукраїнському  конкурсі «Шкільна  бібліотека»

січень

А.В. Лихва

методичні  матеріали

Аналіз  роботи  шкільних бібліотекарів  під  час  проведення  чергової  атестації

березень

А.В. Лихва  

довідка

Підсумки  акції  «Живи, книго!»

квітень

А.В. Лихва

інформація

Проведення   інвентаризації  фондів  шкільних  бібліотек  

травень,  серпень

А.В.  Лихва

звіт

Підготовка  довідки  за  результатами  звітів  працівників  шкільних бібліотек

червень  

А.В. Лихва

довідка

5. Співпраця з засобами масової інформації (висвітлення у них інноваційної діяльності педагогічних колективів, педагогічних працівників та проблем розвитку освіти у районі)

Постійна  співпраця  з  редакцією  газети «Нове  життя»

протягом  року

Методисти  РМК

статті

Постійна  співпраця  з  електронним  вісником  ХОІППО,  газетою    «Майбуття».

протягом  року

Методисти  РМК

статті

Подача  матеріалів  в   ХОІППО «Педагогічний  вісник»

протягом  року

Методисти  РМК

статті

РОЗДІЛ ХІI. ЗМІЦНЕННЯ МАТЕРІАЛЬНО-ТЕХНІЧНОГО ЗАБЕЗПЕЧЕННЯ

Розробити  пропозиції  щодо  коригування  кошторисних  надходжень  та  видатків.

січень

Г.А. Проців,

А.Ф. Голдис

пропозиції

Посилити  контроль  за  списанням  обладнання  та  матеріалів

грудень

Г.А. Проців

О.М. Худа

Провести  поточні  внутрішні ревізії  за  основними  напрямами  фінансової діяльності

грудень

Г.А. Проців

Л.В.Шлапак

довідка

Запровадити  режим  економії  в  частині  придбання  та  витрат  на  діючу  комп’ютерну  техніку  та  оргтехніку.

постійно

Г.А. Проців,

О.М. Колеснік

ЗМІСТ

ВСТУП

РОЗДІЛ  ІІ. ОРГАНІЗАЦІЙНО-КЕРІВНА  РОБОТА

2.1. Циклограма щомісячної діяльності Р(М)МК(Ц).

2.2. Планування роботи Р(М)МК(Ц).

2.3. Діяльність щодо поліпшення якості роботи  та професійної майстерності працівників Р(М)МК(Ц).

2.4.Структурно- функціональна модель методичної роботи.

2.5. План засідань науково- методичної ради.

2.6. План проведення інструктивно - методичних нарад з методистами  Р(М)МК(Ц).

2.7.План проведення інструктивно - методичних нарад із заступниками директорів з навчально – виховної роботи.

2.8. План проведення інструктивно - методичних нарад із завідувачами дошкільних закладів.

2.9. План проведення інструктивно - методичних нарад  з керівниками методичних районних об’єднань, методичних груп.

2.10. Підготувати  аналітичні довідки по реалізації основних напрямів роботи Р(М)МК(Ц).

РОЗДІЛ ІІІ. РОБОТА ЩОДО ПІДВИЩЕННЯ КВАЛІФІКАЦІЇ ПЕДАГОГІЧНИХ КАДРІВ

3.1.Координація діяльності з ХОІППО щодо організації курсової підготовки педагогічних та керівних кадрів.

3.2. План-графік курсів підвищення кваліфікації педагогічних працівників (2016 рік)

3.3. Докурсова та післякурсова робота.

3.4. Проведення навчальних тренінгів.

5.5. Методичний супровід атестації педагогічних праівників.

РОЗДІЛ IV. НАУКОВО-МЕТОДИЧНА РОБОТА

4.1. Форми і зміст науково-методичної роботи.

4.2. Підготовка та видання друкованої та електронної продукції.

4.3. Вивчення роботи  методичних кабінетів навчальних закладів з актуальних проблем розвитку освітньої галузі, ефективності науково-методичної роботи навчальних закладів щодо аналізу стану викладання, освітніх досягнень та рівня компетентності та виховання учнів.

4.4. Вивчення роботи навчальних закладів щодо підвищення рівня фахової майстерності, кваліфікаційних стандартів педпрацівників.

РОЗДІЛ V. ВИВЧЕННЯ, УЗАГАЛЬНЕННЯ ТА ПОШИРЕННЯ ПЕРСПЕКТИВНОГО ПЕДАГОГІЧНОГО ДОСВІДУ

5.1. Вивчення ППД.

5.2. Заходи щодо поширення досвіду.

РОЗДІЛ VІ. МОНІТОРИНГ ТА ЗОВНІШНЄ НЕЗАЛЕЖНЕ ОЦІНЮВАННЯ

РОЗДІЛ VІІ. ЕКСПЕРИМЕНТАЛЬНА ТА ДОСЛІДНА РОБОТА

7.1. Науково-дослідна проблема районного методичного кабінету (заходи щодо реалізації).

7.2. Координація діяльності експериментальних навчальних закладів.

РОЗДІЛ VIIІ. ОРГАНІЗАЦІЙНІ ЗАХОДИ ЩОДО РОЗВИТКУ ЗДІБНОСТЕЙ І ОБДАРУВАНЬ УЧНІВ ТА РОЗВИТКУ ПЕДТВОРЧОСТІ ОСВІТЯН.

РОЗДІЛ IХ. ОРГАНІЗАЦІЙНІ ЗАХОДИ ПО РОБОТІ З ДІТЬМИ З ОСОБЛИВИМИ ПОТРЕБАМИ.

РОЗДІЛ Х. УЧАСТЬ В ОБЛАСНИХ, ВСЕУКРАЇНСЬКИХ ТА МІЖНАРОДНИХ ПРОЕКТАХ, ЗАХОДАХ.

РОЗДІЛ  ХI. ІНФОРМАЦІЙНО-МЕТОДИЧНЕ ЗАБЕЗПЕЧЕННЯ ОСВІТНЬОЇ ДІЯЛЬНОСТІ

РОЗДІЛ ХІI.  ЗМІЦНЕННЯ МАТЕРІАЛЬНО-ТЕХНІЧНОГО ЗАБЕЗПЕЧЕННЯ.