Rallylydighet i Rakkestad Hundeklubb

Rallylydighetsgruppa i RAHK er stadig i vekst og alle som

har lyst til å trene rallylydighet i klubben er hjertelig velkommen til å trene sammen med oss, med de forutsetningene som ligger til grunn for dette, se krav i teksten under.

Treningene foregår på Monserud.

Det vil være en koordinator på treningene med ansvar for å låse opp container og sørge for at utstyr er tilgjengelig. Koordinator vil ta initiativ til å sette i gang treningene ved at det diskuteres i begynnelsen av hver trening hva som ønskes av de fremmøtte. Selve treningene foregår i fellesskap mellom de som stiller opp på treningene, og alle hjelper til med å gjennomføre treningene, som å sette opp rallybaner, mindre kombinasjoner av skilt etc. Alle hjelper alle med råd og tips. Det vil ikke være instruktøropplæring ved treningene.

Krav til deltagelse for å være med på Rallytreninger:

For å kunne delta på rallytreningene er det et krav at deltagerne har grunnleggende lydighetsferdigheter, slik som sitt, dekk, bli og gå pent i bånd. Det oppfordres til å delta på grunnferdighetskurs i klubbens regi, som f.eks. Hverdagslydighetskurs.

Vi ønsker alle sammen vel møtt til treninger i et hyggelig hundemiljø!

Hva er rallylydighet:.

Hund og fører går gjennom en bane på 15-20 øvelser og har 3-4 minutter på seg fra start til mål. Banene er nye for hver gang og ekvipasjene vet ikke på forhånd hvilken bane de får. Skiltene underveis sier hva du og hunden skal gjøre. Det er lov å rose hunden underveis, du kan bruke håndtegn (så lenge det er kort) sammen med kommandoen og i alle klassene fram til eliteklasse har du lov til å ta opp igjen (repetere) en øvelse du selv mener at du du ikke har klart.

I rallylydighet, som i agility, er det fort å diske og spenningen er stor fram til premieutdeling om en har disket eller klart banen.

For mer info om rallylydighet se:www.rally-lydighet.com Her finnes bl.a. informasjon om regelverk og skilt og det oppfordres til å lese selv hva de enkelte skiltene betyr og hvordan det dømmes.

Rally kontakt:

Linn-Jeanette Krogstad Johansen  krogstadlinn@hotmail.no