LLISTAT DE MALLORQUINS MORTS FORA 1600-1651

Mallorquins, de natura o d'adopció, morts fora de l'illa

ABREVIATURES: Cat. (Cat.), Fr. (França), h. (habitador), M. (Mallorca), St. (Sant), Sta. (Santa), Val. (València).

Nom

Origen

Professió

Situació

Mor a

Causa

Any

Adrover, Baptista

Felanitx

pagès

desterrat

Dénia

escopetades

1645

Agustí, Antoni

Palma

patró

patró

mar Barcelona-M.

negat

1605

Alfar, Pere

Eivissa, casat a M.

marxando

soldat

Barcelona

malaltia

1646

Alomar, Llucià

Palma

conrador

immigrat

Val. (Dénia)

malaltia

1610

Alsina, Alexandre

Gènova (?)

mariner

corsari

mar de San Remo

mosquetada

1648

Alsina, Magí

Palma

teixidor de llana

emigrat

Andalusia

malaltia    

1611

Alsina, Mateu, Pelut (Osona)

Palma

patró

corsari

Cuco

combat

1603

Amengual, Antoni

Palma

-

captiu  

Constantinoble

pesta

1600

Amengual, Gabriel

Palma

pastisser

captiu

Constantinoble

malaltia

1604

Amengual, Miquel

Palma

passamaner

 

Múrcia

malaltia

1615

Amer, Pere

Sa Pobla

-

soldat

Alemanya

mosquetada

1622

Anant, Bartomeu

França, casat a M.

patró

captiu

Tunis

malaltia

1616

Angibert, Jaume

França, casat a M.

mariner

captiu

Tunis

pesta

1643

Anglès, Montserrat

Palma

mariner

mariner

mar de Tarragona

naufragi

1612

Antelm, Antoni

Palma

-

captiu

Alger

malaltia

1616

Antelm, Antoni

Palma

corsari

captiu

Alger

malaltia febres

1617

Antich, Agustí

Eivissa

paraire

emigrat

Eivissa

malaltia

1652

Antich, Gabriel

Palma

mariner

captiu

Cuco

malaltia

1616

Armengual, Joana

Mallorca

casada

emigrada

Sardenya (Càller)

malaltia    

1600

Arrom, Joan

Palma

mariner

escrivà nau

mar d'Oristany

naufragi

1647

Artigues, Miquel Joan

Felanitx

-

soldat

Llombardia

ferida de guerra

1633

Aulesa, Bernat (Olesa)

Palma

 

soldat

Galícia (La Corunya)

malaltia

1600

Aulí, Rafel

Palma

mariner

mariner

mar de Còrsega

naufragi

1651

Babiloni, Joan, Boira

Mallorca

-

captiu

Constantinoble

malaltia    

1604

Balaguer, Joan

Cat., casat a M.

 

captiu

Alguer

malaltia

1603

Balle, Rafel

Palma

-

galiot

Elba (Portp Hércules)

malaltia

1645

Ballester, Joan

Palma

 

soldat

Puerto de S. Maria

negat a galera en combat

1617

Ballester, Joan

Palma

mariner

captiu

mar de Grècia

escopetada

1616

Ballester, Sebastià

Menorca, casat a M.

 

soldat

Sicília

malaltia a galera

1621

Barber, Pere

Cat., casat a M.

paraire

emigrat

Barcelona

malaltia

1616

Barceló, Guillem

Felanitx

-

emigrat

Sardenya (Càller)

-

1600

Barceló, Jaume

Palma

-

corsari

mar

naufragi

1647

Barceló, Jaume

Palma

mariner

corsari

mar

naufragi

1646

Barceló, Pere

Palma

mariner

corsari

Cuco

combat

1600

Bartomeu, Pere Joan

Palma

paraire

emigrat

Sardenya (Càller)

malaltia febres

1624

Basis, Antoni

Palma

cirurgià

corsari

Cuco

combat

1603

Bassi, Joan

Cat., casat a M.

-

captiu

Constantinoble

malaltia    

1604

Bauçà, Antoni

Palma

mariner

mariner

Sardenya (Càller)

malaltia febres

1618

Bauçà, Joan

Palma

picapedrer

passatger

Eivissa-Formentera

flexa a nau

1607

Bauçà, Miquel

Palma

Ferrer

Negociant

Tarragona

Pesta

1652

Bauçà, Sebastià

St. Llorenç

-

galiot

galera

malaltia

1647

Bauló, Jaume

Palma

patró

corsari

Barbaria (Sietecabos)

escopetada

1646

Bellver, Antic

Cat., casat a M.

mariner

captiu

Bizerta

malaltia

1605

Belsolei, Jaume

Cat., casat a M.

patró

-

Nàpols

malaltia

1605

Bennàsser, Miquel

Palma

sastre

-

Nàpols

coltellada

1611

Bennàsser, Pere, Margarit

Selva

galiot

galiot

galera

malaltia

1608

Bennàsser, Pere

Selva

galiot

captiu

Alger

pesta

1627

Berga, Joan

Palma

mariner

pescador

Màlaga

coltellada

1623

Bergas, Mateu

València, casat a M.

mariner

captiu

galera

pesta

1650

Bertran, Bartomeu

Savoia (Niça)

mariner

mariner

mar de Càller

negat

1623

Bestard, Tomàs

Inca, h.M.

fuster

soldat

Roses

malaltia

1645

Bisquerra, Cristòfol

Palma

flassader

-

València

malaltia

1600

Blager, Jaume

Cat., casat a M.

mariner

mariner

mar d'Alger

naufragi

1622

Blanc, Baltasar

Palma

-

galiot

Sevilla

negat al fugir

1600

Blanch, Domingo

Palma

corredor

emigrat

Val. (Oriola)

malaltia

1626

Bonanat, Joanot

Palma

-

a galera

Puerto de S. Maria

pedrada

1594

Bonemfos, Pere, Coxo

França, casat a M.

mariner  

cotxer

Nàpols

malaltia

1617

Boqueta, Andreu

Gènova, casat a M.

-

-

Gènova (Araxo)

malaltia

1624

Bordoy, Joan, f. d'Esteve

Felanitx

-

soldat

illes St. Honorat i M.

-

1635

Borràs, Bartomeu

Palma

patró

captiu galiot

Bizerta

malaltia a galiota

1610

Bosch, Miquel

Palma

forner

emigrat

Aragó (Fraga)

malaltia

1647

Bosch, Rafel

Palma

patró

patró

mar de Campos

negat

1607

Botelles, Joan Alfons

Palma

escrivà

soldat

Barcelona

malaltia

1639

Bou, Pere

Palma

patró

patró

mar Eivissa-M.

naufragi

1624

Bover, Joan, Trabuch

Palma

patró

patró

Canàries

malaltia

1649

Bover, Pere, Perico

Palma

-

corsari

Cuco

combat

1603

Boyra, Josep

Venècia, casat a M.

mariner

corsari

mar de Càller

negat

1611

Brulaygua, Joan Francesc

França, casat a M.

mariner

mariner

Barcelona

ferida àncora

1612

Busquets, Antoni

Palma

velluter, mariner

captiu

Alger

malaltia

1626

Buste, Baptista

Gènova

-

captiu

Alger

malaltia

1611

Cabanelles, Mateu

Mallorca

-

galiot

galera

malaltia

1623

Cabot, Joan Antoni

Palma

carnisser

emigrat

Val. (Algemesí)

malaltia

 1626

Cabrer, Gabriel

Palma

forner, mariner

captiu

Alger

malaltia

1618

Calafat, Onofre

Sta. Margalida

-

galiot

galera

malaltia

1611

Calbet, Domingo

Cat., casat a M.

mariner

captiu

Constantinoble

pesta

1615

Calbet, Gaspar

Palma

patró

patró

Orà

-

1617

Campamar, Magí

Palma

mariner

-

Sardenya (Càller)

malaltia

1646

Campamar, Pere

Pollença

galiot

galiot

galera

malaltia disenteria

1650

Campaner, Margarita

Palma

casada

emigrada

Sardenya

malaltia

1624

Campomar, Ramon (Campamar)

Palma

-

galiot

Nàpols

malaltia a galera

1643

Camps de Sunyer, Jaume

Cat., casat a M.

mariner

mariner

mar Menorca-Gènova

malaltia

1638

Camps, Francina

Menorca

-

passatger

mar de M.

negada

1619

Camps, Jaume

Cat., casat a M.

mariner

mariner

mar d'Eivissa

naufragi

1645

Canals, Joan

Palma

soldat

artiller

Cat. (Santa Oliva)

malaltia febres

16

Canals, Simó

Ragusa, casat a M.

mariner

-

mar Niça-Eivissa

negat

1615

Cànaves, Jaume

Selva

-

soldat

Milà (Monza)

malaltia

1634

Canba, Jeroni

Gènova (San Remo)

mariner  

pescador

Puerto de S. Maria

malaltia

1616

Candiot, Esteve

Grècia, casat a M.

mariner

mariner

Càller

cop a la cara

1617

Cànoves, Pere Joan

Felanitx

-

emigrat

Sardenya (Càller)

-

1600

Capó, Antoni

Binissalem

pastor

emigrat

Val. (Alzira)

arcabussada

1636

Canyelles, Mateu

Palma

sabater

emigrat

Toledo

malaltia

1616

Capdebou

Alcúdia

mariner

mariner

mar Alcúdia-Barcelona

naufragi

1596

Capdebou, Antoni

Sóller, h.M.

-

-

Fr. (Montpeller)

malaltia    

1596

Capdebou, Jaume

Palma

sabater

soldat

Cat.

arcabussada

1637

Capó, Sebastià

Búger

-

soldat

Sicília (Messina)

malaltia

1637

Cardell, Joaquim

Palma

flassader

captiu galiot

mar de Venècia

malaltia

1610

Carrió, Bernat

Mallorca

-

soldat

Savona

-

1591

Carros, Magí

Palma

vergueta

soldat

illes St. Honorat i Margarita

malaltia a galera

1636

Castanyer

Sóller

paraire

-

Tarragona

malaltia

1641

Castell, Francesc

Nàpols, casat a M.

-

soldat

Llombardia (Alex.)

malaltia

 

Castellano, Joan

Màlaga

mariner

captiu

Alger

malaltia

1601

Castellar, Jaume

Cat., casat a M.

mariner

captiu

Tunis

malaltia febres

1637

Castelló, Guillem

Artà

-

soldat

illes St. Honorat i M.

malaltia

1644

Castelló, Pere

Palma

mariner-calafat

mariner

mar Eivissa-M.

naufragi

1624

Castelló, Rafel

Palma

mariner

mariner

mar M.-Eivissa

naufragi

1624

Català, Pere

-

patró

patró

mar València-M.

negat

1608

Català, Pere

Palma

-

captiu

Tunis

pesta

1623

Centurió, Onofre

h.M.

mariner

mariner

Cuco

mort violenta

<1603

Cerdà, Sebastià

Porreres

teixidor de lli

galiot

mar de Gènova

malaltia

1605

Cifre, Josep

Palma

-

galiot

Gènova

malaltia

1647

Cladera, Jaume

Palma

mariner

mariner

mar Barcelona-M.

naugragi

1606

Cladera, Miquel

Mallorca

mariner

mariner

galera

naufragi

1600

Claper, Garau

Cat., casat a M.

-

soldat

Ciutadella

malaltia

1602

Clar, Montserrat

Llucmajor  

conrador

soldat

Final

malaltia    

1636

Coch, Bartomeu

Palma

forner

forner

Múrcia

malaltia

1622

Coch, Guillem

Mallorca

-

soldat

Galícia (Marín)

malaltia febres

1598

Codonyer, Bartomeu

Sóller

-

-

Barcelona

malaltia febres

1621

Codonyer, Joan

Mallorca

-

captiu  

Tetuan

malaltia

1616

Coll, Francesc

Palma

mercader

viatger

mar  

naufragi

1626

Coll, Joan, Braga

Selva

-

soldat

Salses

-

1640

Colom, Llorenç, Cordebou

Palma

mariner

mariner

Sardenya (Càller)

punyalades

1647

Colomar, Benet

Eivissa  

mariner  

captiu

Quios

malaltia febres

1638

Colomar, Benet

Palma

mariner

captiu

Alger

malaltia

1638

Colomar, Francina

Palma

casada

desterrada ?

Barcelona

malaltia

1637

Colombàs, Bartomeu

Bunyola

-

emigrat

Granada

malaltia

1621

Colomer, Antoni

Cat. (Canet)

mariner

mariner

mar Càller-Val.

combat

1620

Colomer, Rafel

Cat. (Arenys)

mariner

captiu

Tunis

pesta

1621

Comes, Bartomeu

Sa Pobla

teixidor de llana

corsari

mar  

escopetada

1599

Comes, Joan, Tubies

Sa Pobla

soldat

soldat

Roses

Malaltia

1645

Compte, Bartomeu

Gènova, casat a M.

pescador

captiu

Constantinoble

malaltia

1610

Contestí, Jaume

Palma

mariner

mariner

Tarragona

malaltia febres

1641

Corredor, Antoni

Palma

-

galiot

Cartagena

malaltia

1604

Cos, Antoni

Palma

mariner

captiu

Tunis

malaltia febres

1643

Cos, Cosme

Palma

forner

galiot

galera de Barcelona

malaltia

1614

Costa, Guillem

Pollença

-

-

Menorca

malaltia

1610

Costa, Miquel

València, h,M.

-

captiu

Marroc

escopetada

1601

Crespí, Bartomeu

Palma

mariner

mariner

mar de Barcelona-M.

negat

1605

Crespí, Jaume

Palma

mariner

-

-

-

1637

Daniel, Baptista

França, casat a M.

-

captiu

Alger

malaltia

1641

Daviu, Guillem

Manacor

-

emigrat

Sicília (Siracusa)

malaltia

1589

Daviu, Jaume

Palma

forner, moliner

emigrat

Eivissa (Sta. Eulàlia)

malaltia

1619

De la Ban, Francesc

Palma

-

emigrat

Nàpols (Calàbria)

malaltia

1601

Delmàs, Cristòfol

Palma

mariner

corsari

mar de França

naufragi

1657

Deyà, Sebastià

Palma

forner

forner

Eivissa

pedrada

1650

Dies, Agnès

Palma

casada

emigrada

Maó

malaltia

1613

Dondarro, Joan

Palma

sastre

emigrat

Cat. (Barcelona)

caiguda

1596

Dordol, Aranu

Cat. (Cervera)

mariner

soldat

mar  

el mataren

1605

Dulran, Agustí, Grego

Palma

patró

captiu

Alger

malaltia

1639

Duriste, Paulo

Ragusa, casat a M.

-

captiu

mar de Tunis

naufragi

1603

Empúries, Pere

Mallorca

-

emigrat

Nàpols

alabardada

1595

Ensenyat, Pere Joan

Sóller

-

galiot

galera de Bizerta

arcabussada

1629

Escandell, Joan

Eivissa  

cirurgià

emigrat

Sardenya (Oristany)

malaltia

1633

Escrivà, Nicolau

Sicília, casat a M.

mariner

captiu

mar Alger- Gandia

naufragi

1639

Espinosa, Nicolau

Palma

mariner

captiu galiot

mar d'Alger

naufragi

1645

Estada, Llorenç

Palma

mariner

mariner

Atlàntic

naufragi

1588

Estarelles, Miquel

Palma

mariner

soldat

Roses

malaltia febres

1636

Estela, Jaume

Llucmajor  

teixidor de lli

galiot

Sevilla

malaltia

1619

Estela, Joana

Palma

-

emigrada

Cat. (Lleida)

malaltia

1612

Esteve, Glaudo

França, casat a M.

mariner

corsari

mar

naufragi

1647

Esteve, Pere Joan, Canonge

Sóller

-

captiu

Tunis

malaltia febres

1617

Fàbregues, Jaume

Palma

patró

patró

mar de València-M.

negat

1612

Fàbregues, Pere

França, casat a M.

capità nau

-

Nàpols

estocada

1622

Fanals, Bartomeu

Palma

teixidor de lli

soldat

Nàpols (Pozzuoli)

malalt febres

1647

Far, Joan

Palma

Sabater-mariner

captiu

vaixell d'Alger

malaltia

1614

Far, Nicolau

Palma

somberer

corsari

Cuco

combat

1619

Farriols, Manuel

Val. (Peníscola)

mariner

criat

València

Malaltia

1652

Febrer, Martí

Manacor (St. Llorenç)

conrador

conrador

Val. (Xeresa)

malaltia

1615

Feliu, Antoni

Alcúdia

-

captiu

Tunis

malaltia

1627

Feliu, Bartomeu

Palma

paraire

negociant

Tarragona

malaltia

1642

Ferrà, Joan Baptista

Palma

sastre

captiu

Alger

malaltia

1638

Ferregut, Cristòfol

Palma

conrador

soldat

Nàpols

malaltia febres

1648

Ferregut, Joan

Palma

-

soldat

Fr. (Arle)

malaltia

1641

Ferrer, Baltasar

Palma

teixidor de lli

emigrat

Menorca

malaltia

1612

Ferrer, Francesc

Palma

hortolà

soldat

Nàpols

malaltia

1633

Ferrer, Gil

Cat., casat a M.

-

-

Saragossa

sífilis

1597

Ferrer, Miquel

Castella, casat a M.

mariner

mariner

Màlaga

malaltia

1649

Ferrer, Vicenç

Petra

picapedrer

emigrat

Val. (Llaurí)

malaltia

1643

Festa Negri, Antoni

França, casat a M.

mariner

mariner

Venècia (Gorgo)

malaltia febres

1620

Figuerola, Antoni (Figarola)

Palma

mariner

mariner

mar Barcelona-Sev.

naufragi

1606

Fiol, Rafel

Palma

-

-

Roma

mort per bandolers

1603

Flex, Bernat

Palma

-

mariner

mar València-M.

negat

1608

Florit, Antoni

Palma

baster

soldat

galeres

coltellada

1609

Florit, Jaume

Manacor

-

soldat

Itàlia

malaltia febres

1600

Fluxà, Mateu

Sta. Margalida

-

passatger

mar prop Cartagena

malaltia

1629

Fonollar, Joan Baptista

Palma

carnisser

galiot

galera

malaltia

1636

Font, Francesc

Palma

mariner

soldat

Gènova (Espècia)

punyalada

1625

Font, Guillem

Palma

conrador

emigrat

Sardenya (Càller)

malaltia

1657

Font, Miquel

St. Joan

-

soldat

Milà (Monza)

malaltia

1634

Forment, Pere

Venècia, casat a M.

mariner

mariner

Cuco

mort violenta

1603

Fornari, Serafí

França, casat a M.

mariner

captiu

mar de Sicília

mosquetada

1626

Fornés, Jaume

Mallorca

-

-

Sardenya (Caller)

-

1618

Fornés, Joan

Cat., casat a M.

criat

soldat

Atlàntic Nord

negat

1588

Fornés, Miquel

M. (Petra)

-

viatger

Aragó (Castejón)

malaltia

1620

Fullana, Miquel

Palma

mariner

captiu

Alger

Pesta

1649

Gallamí, Bernat

Cat. (Barcelona)

mariner

captiu

Alger

pesta

1648

Gallami, Pere

Alcúdia

paraire

soldat

St. Honorat i Sta. Ma.

malaltia    

1635

Gallur, Joan

Palma

blanquer

soldat

Nàpols

malaltia

1602

Galmés, Antoni

Palma

patró

patró

mar de M.

naufragi

1620

Garau, Jaume

Palma

mariner

mariner

mar Barcelona-M.

naufragi

1606

Garau, Mateu

Palma

-

corsari

Cuco

combat

1603

Garbí, Agustí, Menut

Palma

patró

patró

mar Barcelona-M.

naufragi

1606

Garcia, Francesc

Conca, casat a M.

-

-

-

-

1618

Garcia, Jeroni

Palma

carnisser

soldat

Roses

malaltia

1645

Garcia, Margarita, muller de Cosme

Palma

casada  

criada  

Cartagena

malaltia

1602

Garcia, Pere

Palma

-

corsari

Cuco

mort violenta

1603 (?)

Garí, Sebastià

Palma

velluter

pres

Barcelona

executat

1621

Garí, Tomàs

Palma

patró

corsari

mar

naufragi

1647

Gastau, Umbert

França, casat a M.

mariner

mariner

Nàpols

coltellada

1616

Gautier, Honorat

Palma

mariner

mariner

Nàpols

malaltia febres

1647

Gelabert, Guillem

Palma

hortolà

captiu

Tunis-Constantinoble

malaltia

1626

Gelabert, Guillem

Artà

-

captiu

Tunis

malaltia

1626

Gelabert, Joan

Alcúdia

mariner

mariner

mar Alcúdia-Barcelona

naufragi

1596

Gelabert, Joan

Mallorca

-

mariner

mar Alcúdia-Barcelona

naufragi

1600

Genestar, Gabriel

Palma

Bracer

Soldat

Nàpols

Malaltia

1645

Genovès, Antoni

Palma

mariner

captiu

Alger

malaltia

1610

Gibert, Antoni

Palma

patró

patró

mar Vinaròs-M.

naufragi

1620

Gibert, Baltasar

Palma

mariner

mariner

mar Vinaròs-M.

naufragi

1620

Gilabert, Francesc

Palma

-

captiu

Constantinoble

malaltia

1603

Gili, Joan, Marimón

Artà

-

captiu

Tunis

malaltia

1621

Gil, Pere Antoni

Palma

cotxer

-

València

malaltia

1620

Ginard, Bartomeu, Fe

Artà

-

galiot

galera de Barcelona

malaltia

1615

Ginard, Jeroni

Palma

paraire

corsari

mar  

naufragi

1603

Gomila, Jaume

Montuïri

comissari

galiot

presó de Barcelona

emmetzinat

1613

Gomila, Miquel

Mallorca

-

captiu

Alger

malaltia

1600

Gomila, Miquel

Menorca, casat a M.

paraire, soldat

mariner

Vinaròs

malaltia

1640

Gramundo, Tomàs

Gènova, casat a M.

mariner

-

Gènova (Dian)

malaltia

1645

Grisso, Jaume

Gènova, casat a M.

mariner

mariner

-

orinava sang

1600

Grose, Anello Daniel

Nàpols, casat a M.

-

soldat

Roses

pedrada

1645

Guasp, Francesc, Salat

Eivissa, casat a M.

corsari

captiu

galera francesa

malaltia

1647

Guiem (?), Onofre, Patronet

Palma

-

-

Constantinoble

malaltia

1602

Heredia, Pere Joan

Eivissa  

sobrestant

galiot

galera  

malaltia

1605

Iquer, Joan

Pisa, casat a M.

mariner

corsari

Xipre (Famagusta)

mort violenta

1607

Isern, Antoni

Palma

criat

emigrat

València

pesta

1596

Isern, Macià

Palma

-

soldat

Nàpols

malaltia

1601

Jaume, Damià

Palma

mariner

captiu

Alger

pesta

1605

Jaume, Guillem

Palma

-

emigrat

Sardenya (Càller)

malaltia febres

1606

Jaume, Onofre

Palma

criat

soldat

Nàpols (Cotrone)

malaltia febres

1620

Jaume, Pere Antoni

Palma

passamaner

soldat

Llombardia

malaltia

1625

Jaumet, Bartomeu

Palma

mariner

captiu

Alger

pesta

1623

Joan, Antoni

Palma

mariner

mariner

mar València-M.

negat

1608

Joan, Cristòfol

Palma

mariner

captiu

Alger

malaltia

1604

Joan, Damià

Palma

mariner

mariner

mar de M.

naufragi

1620

Joant, Xarles

França, casat a M.

mariner

coraler

Nàpols (Tàrent)

malaltia

1611

Jordi i Far, Joan

Palma

pescador

captiu

Alger

pesta

1648

Jorget, Pau

Palma

mariner

mariner

mar d'Alfacs

malaltia

1622

Josa, Joan Antoni

Palma

paraire

mariner

Val. (Vinarós)

caigué mort

1643

Juaneda, Jaume (Joaneda)

Palma

-

-

mar Val.-M.

naufragi

1610

Julià, Úrsula

Felanitx

casada

emigrada

Sardenya (Càller)

malaltia

1600

Lampis, Pau

Cat., casat a M.

mariner

mariner

nau

accident

1603

Lauli, Esteve

Gènova

-

captiu

galera

pesta

1622

Ledesma, Pere Joan

Palma

-

captiu  

Alger

fuga

1602

Llabrés, Nadal

Palma

-

soldat

Nàpols

estocada

1601

Lladó, Antoni

Palma

sastre

corsari        

mar prop Portocolom

Naufragi

1647

Lladó, Francesc

Sicília

moliner

artiller

Tortosa

canonada

1647

Llambies, Antoni

Palma

teixidor de llana

soldat

Nàpols

coltellada al cap

1600

Llambies, Sebastià

Palma

mariner

mariner

mar de Barbaria

naufragi

1617

Llampaies, Jaume

Palma

mariner

mariner

mar M.-Barcelona

naufragi

1607

Llinàs, Andreu

Palma

-

galiot

mar de Barcelona

malaltia

1601

Llinàs, Miquel

Pollença

pescador

emigrat

mar de Màlaga

naufragi

1624

Lliteres, Agustí

Manacor

-

-

Sardenya (Torres)

malaltia

1600

Llitrà, Miquel

Alcúdia

-

emigrat

Sardenya (Ciutadella)

malaltia

1619

Llompart, Joan  

Palma

abaixador

soldat

Barcelona

nafrat de guerra

1615

Llompart, Joan Antoni

Palma

barber

captiu

mar de Tunis

naufragi

1610

Llompart, Rafel

Inca

conrador

emigrat

Marbella

apunyalat

1623

Llorens, Miquela

Palma

cosidora

emigrada

València

malaltia

1610

Llufriu, Joan

Menorca, h. Pollença

-

galiot

galera de Barcelona

malaltia

1616

Llull, Ramon

Artà

-

soldat

Barcelona

malaltia

1646

Lopes, Antoni

Felanitx

-

soldat

Llombardia (Alexandria)

malaltia febres

1624

Manavit, Antoni

Palma

-

captiu

Tunis

malaltia

1625

Manera, Bartomeu

Palma

teixidor de llana

-

Sicília (Messina)

malaltia

1606

Marcellés, Sebastià

Palma

patró

pilot

Nàpols (Ponça)

malaltia

1640

Marcer, Josep

Palma

-

-

Sardenya (Càller)

malaltia febres

1599

March, Jaume

Palma

fuster

soldat

St. Honorat

malaltia

1635

Marimón, Gabriel

Mallorca

-

-

Nàpols

-

1617

Marroig, Antoni

Palma

paraire

soldat

galera de Nàpols

malaltia

1637

Martorell, Bartomeu

Mallorca

-

captiu

Turquia (Gal·lípoli)

malaltia

1589

Martorell, Ramon

Palma

moliner

mariner

mar de Barcelona

malaltia febres

1652

Martorell, Sebastià

Palma

forner

captiu

mar d'Alger

naufragi

1607

Mas, Miquel, Magallo

Manacor

-

soldat

Sicília (Palerm)

malaltia

 

Mascaró, Bartomeu

Palma

carnisser

emigrat

València

malaltia (sífilis)

1604

Mascort, Pere

Ciutadella

-

soldat

Alexandria de la Palla

brega (estocada)

1638

Massaguer, Pau

Cat., casat a M.

mariner

mariner

mar d'Alger

combat

1615

Massanet, Miquel

Palma

mariner

corsari

Sicília (Siracussa)

estocada

1607

Massot, Pere

Mallorca

-

soldat

-

-

1601

Massot, Pere

Palma

teixidor de llana

soldat

mar a galera

malaltia

1597

Mates, Nadal

Palma

mariner

mariner

mar de Cullera

naufragi

1608

Matos, Antoni

Palma

patró

patró

mar d'Oristany

naufragi

1647

Mayol, Joan, de Llucmajor

Palma

moliner

emigrat

Val. (Xàbia)

malaltia

1648

Mayor, Bartomeu

Palma

mariner-corsari

captiu

mar Bizerta-Venècia

naufragi

1610

Melià, Rafel

Porreres

-

soldat

mar a galera

malaltia

1636

Menorquí, Miquel

Palma

-

-

Nàpols

-

1617

Mesquida, Elisabet

Palma

-

captiva

Alger

part

1604

Mestre, Antoni

Inca

gerrer

soldat

Rosselló (Salses)

malaltia

1640

Mestre, Bartomeu

Mallorca

-

-

Nàpols

-

1617

Mestre, Pere

Palma

-

soldat

Barcelona

malaltia

1651

Metge, Bartomeu

Palma

mariner

corsari

Cuco

combat

1603

Minguet, Joan

Palma

-

-

-

-

1611

Miquel, Antoni

Palma

paraire

captiu

Quios

-

1616

Miquel, Esteve de

Ragusa, casat a M.

Mariner-corsari

captiu

Alger

cansament

1618

Mir, Antoni

Palma

sastre

captiu

Tunis

malaltia

1641

Mir, Ramon

Palma

picapedrer

soldat

Llombardia (Novara)

estocades

1637

Mirra, Francesc

Niça, casat a M.

sabater

desterrat

prop de Dénia

punyalades

1609

Misser, Joan

Cat., casat a M.

-

captiu

Alger

malaltia febres

1604

Moll, Antoni

Palma

sabater

mariner

Barbaria (Marci)

negat

1623

Montserrat, Pere, Gat

Felanitx

-

soldat

Llombardia (Bersano)  

malaltia

1631

Mora, Antoni

Palma

-

captiu

Alger

pesta

1604

Mora, Bartomeu

Palma

mariner

corsari

mar  

malaltia

1601

Moragues, Antoni

Palma

mariner

mariner

mar de Còrsega

naufragi

1650

Morell, Pere

Cat., casat a M.

-

captiu  

Constantinoble

malaltia

1601

Moreno, Andreu

Palma

patró

patró

mar M.-Eivissa

naufragi

1626

Mulet, Bernat

Selva

-

soldat

galió

arcabussades

1615

Muntaner, Antonina

Palma

casada

emigrada

Sardenya (Càller)

punyalades

1620

Naulent, Pere Pau

Cat., casat a M.

mariner

captiu

mar Eivissa-Alger

ferida de mosquet

1616

Navato, Salvador

Palma

forner

captiu

galera de Nàpols

malaltia

1623

Nicolau, Rafel

Montuïri

menestral

menestral

Dénia

malaltia

1621

Noguera, Pau, menor

Palma

picapedrer

mariner

Puerto de S. Maria

malaltia

1615

Novell, la muller de Pere

Barcelona

-

casada

Barcelona

malaltia

1610

Oliva, Paulo

casat a M.

mariner

mariner

mar Gènova-M.

naufragi

1610

Obrador, Marc

Palma

-

-

-

-

1618

Oliver, Antoni

Palma

-

corsari

Cuco

combat

1603

Oliver, Francina, Blanca

Palma

casada  

criada sergent

Llombardia (Alessandria de Palla)  

malaltia

1618

Oliver, Gaspar

Palma

-

soldat

La Corunya

malaltia

1602

Oliver, Joan

Palma

pescador

emigrat

mar de Màlaga

naufragi

1624

Oliver, Josep

Palma

sabater

soldat

Nàpols

malaltia

1650

Oliver, Vicenç

Palma

bombarder

corsari

mar de Sardenya

canonada

1617

Oriol, Montserrat

Cat., casat a M.

mariner

mariner

mar de Campos

negat

1607

Pais, Llorenç

Cat., casat a M.

mariner

mariner

mar València-M.

negat

1609

Papron (?), Pere Pau

Cat. (Barcelona), c.M.

negociant

captiu

galera

malaltia

1641

Prats, Jaume

Sóller

-

corsari

Barbaria

escopetades

1595

Prats, Joan

Palma

ferrer

mariner

Tarragona

malaltia

1640

Pasqual, Jaume

Mallorca

-

soldat

Nàpols (Càpua)

-

1602

Pasqual, Joan

Palma

-

-

Menorca (Ciutadella)

malaltia

1601

Pavesi, Nicolau

Palma

-

-

Nàpols

-

1617

Pedrós, Joan

Palma

escolar

trencador

València

malaltia

1606

Pellisser, Guillem

Palma

mariner

corsari

Cuco

combat

1605

Peretó, Perot

Alcúdia

-

captiu

Bizerta

bastonades

1602

Peris, Francesc

Alcúdia

mariner

mariner

mar Alcúdia-Barcelona

naufragi

1596

Peris, Joan

Palma

-

emigrat

València

malaltia

1601

Perpinyà, Joan

Pollença

-

captiu

Tunis

malaltia

1616

Pi, Antoni

Palma

calafat-mariner

captiu

Constantinoble

pesta

1620

Pisà, Gaspar

Palma

mercader

mercader

València

malaltia

1602

Pisà, Pere

Palma

-

soldat

mar  

malaltia

1599

Planes, Pere

Palma

-

galiot

galera

malaltia

1623

Pol, Francesc

Palma

sabater

captiu

Tunis

pesta

1622

Pons, Jaume

Binissalem

-

soldat

illes St. Honorat i M.

malaltia febres

1635

Pou, Antoni

Palma

corder

captiu de Fr.

galera a Marsella

malaltia

1641

Prats, Damià

Mallorca

soldat

soldat

La Corunya

malaltia febres

1599

Prats, Elisabet

Palma

casada

emigrada

Barcelona

malaltia

1618

Prats, Pere

Palma

espia

captiu  

Alger

executat

1599

Puigserver, Antoni

Palma

mariner

mariner

mar de Còrsega

naugragi

1651

Pujades, Pere

Palma

sombrerer

artiller

Cat. (Tortosa)

malaltia febres

1651

Pujol, Cosme

Palma

fuster

-

Sardenya (Portoscuso)

malaltia

1621

Quintana, Nadal

Palma

carnisser

-

Ciutadella

malaltia

1605

Rabo, Antoni

Fr. (Marsella)

mariner

mariner

mar Sicília-Liorna

naufragi

1621

Rai, Jaume

Gènova

mariner

corsari

mar de Liorna

ferida combat

1629

Ramis, Antoni

Palma

mariner

soldat

Tarragona

malaltia

1640

Ramis, Llorenç

Alcúdia

mariner

mariner

mar Alcúdia-Barcelona

naufragi

1596

Ramis, Llorenç

Alcúdia

mariner

mariner

mar Alcúdia-Barcelona

naufragi

1596

Ramon, Pere Joan, f. Gabriel

Felanitx

-

-

Sardenya (Siniscola)

malaltia

1635

Regas, Antoni Montserrat

Cat., casat a M.

-

soldat

mar d'Índies

incendi nau

1608

Reig, Joan

Pollença

-

captiu

Alger

malaltia

1615

Remi (?), Joan

Palma

-

captiu

Constantinoble

malaltia

1590

Reus, Baptista

Palma

-

galiot

Gènova  

malaltia a galera

1600

Reus, Jaume

Alaró

-

galiot

Gènova  

malaltia

1600

Reyes, Damià

Palma

-

-

Madrid

arcabussada

1605

Reyes, Gabriel

Palma

-

-

Càller

malaltia    

1618

Reynés, Maciana

Sóller

-

-

Sardenya (Càller)

malaltia

1600

Reynés, Marc

Palma

mariner

Mariner

mar València-M.

naufragi

1608

Ribas, Antoni

Palma

tender

emigrat

Gènova  

malaltia    

1644

Ribes, Antoni

Llucmajor, h. Algaida

-

soldat

Sicília

malaltia

1603

Ribes, Bartomeu

Palma

mariner

corsari

Xipre (Famagusta)

mort violenta

1607

Ribes, Gabriel

Palma

forner

soldat

Barcelona

Punyalada

1652

Ribes, Joan

Sóller

-

desterrat

Barcelona

malaltia

1618

Ricart, Pere

França, casat a M.

-

-

Barcelona

malaltia

1611

Riera, Baltasar

Palma

-

captiu

Mar de Tunis

arcabussada

1608

Riera, Jaume

Palma

mariner

corsari

bergantí

escopetada

1614

Riera, Joan

Manacor

-

soldat

Còrsega (Bonifaci)

malaltia

1635

Riera, Joan

Palma

menestral

-

Nàpols

malaltia

1601

Ripoll, Amador

Fornalutx

-

soldat

St. Honorat

malaltia febres

1636

Ripoll, Pere

Palma

patró

patró

mar M.-València

escopetada

1620

Roca, Berenguer

Alcúdia

pescador

emigrat

mar de Màlaga

naufragi

1624

Roca, Mateu

Inca

-

emigrat

Val. (Oliva)

malaltia

1619

Roca, Miquel, Demés

Palma

hortolà

mariner

Tarragona

malaltia

1641

Roca, Miquel  

Llucmajor

-

galiot

galera de Barcelona

malaltia febres

1612

Roca, Nicolau

Palma

-

corsari

Cuco

combat

1603

Rodrigo, Joan

Castella, casat a M.

mariner

corsari

Barbaria (Conilleres)

malaltia

1619

Rodríguez, Antoni

Portugal, casat a M.

mariner

condemnat

Màlaga

Penjat

1640

Rodríguez, Joan

Galícia, casat a M.

mariner

mariner

mar de Sardenya

naufragi

1657

Rodríguez, Onofre

Palma

-

soldat

Gènova (Varazze)

malaltia febres

1626

Roger, Sebastià

Palma

picapedrer

artiller

Tortosa

canonada

1650

Roma, Bartomeu

Fr. (Marsella)

mariner

mariner

mar de Liorna

negat

1616

Roma, Joanot

Venècia, casat a M.

mariner

mariner

Alexandria

pesta

1608

Ros, Jaume

Palma

sabater

-

Sadenya (Càller)

malaltia

1605

Rosselló, Joan

Palma

teixidor de lli

captiu

Alger

pesta

1648

Rosselló, Miquel

Palma

botiguer

patró

Barcelona

malaltia

1621

Rosselló, Rafel

Palma

sastre

galiot

galera

malaltia

1616

Rosso, Llorenç

Gènova, casat a M.

-

captiu

Tunis

pesta

1621

Rotger, Berenguer

Palma

sabater, mariner

mariner

mar de Sardenya

negat

1622

Rovira, Josep

Palma

patró

patró

mar de Pollença

naufragi

1603

Rovira, Marc

casat a M.

mariner

captiu

Constantinoble

malaltia

1606

Rovira, Marc

Cat., casat a M.

mariner

mariner

mar de Colonne

naufragi per foc

1618

Rullan, Joan

França, casat a M.

trompeta

soldat

Girona

malaltia

1592

Sabater, Bartomeu

Mallorca

-

soldat

Ceuta

malaltia calentures

1594

Sala, Joan

Palma

mariner

pilot

mar Setúbal-Barcel.

naufragi

1606

Sala, Maciana

Val., casada a M.

-

casada

Val. (Bernidoleig)

part

1647

Sales, Pere

Mallorca

-

galiot

Gènova a la galera

malaltia

1597

Sales, Sebastià

Llucmajor

-

soldat

Finale

malaltia

1631

Salleres, Jaume

Mallorca

-

captiu

mar Constantinoble

-

1604

Salom, Jeroni

Palma

paraire

mariner

mar prop costa

negat

1622

Salom, Vicenç

Palma

mariner

mariner

mar

naufragi

1648

Salvà, Antoni

Palma

moliner

soldat

malaltia

Barcelona

1652

Salvà, Gabriel

Palma

-

captiu

Xipre (Famagusta)

degollat

1597

Salvà, Guillem

Palma

-

corsari

Cuco

mort violenta

1603

Salvà, Sebastià

Palma

mariner

captiu

Tunis

malaltia

1635

Sancho, Benet

Palma

negociant

-

Eivissa  

malaltia

1600

Sanoguera, Francesc

Palma

forner

forner

Tarragona

malaltia

1641

Santandreu, Jaume

Mallorca

-

pescador

mar de M.

negat  

1599

Santandreu, Miquel

Petra

-

galiot

Roses

malaltia

1590

Santandreu, Rafel

Palma

sastre

captiu

Tunis  

malaltia febres

1616

Sard, Francesc, Pellofi

Palma

-

corsari

mar de Còrsega

mosquetada

1643

Sardà, Miquel (Cerdà)

Palma

patró

corsari

Cuco

combat

1603

Sastre, Cristòfol

Manacor

sabater

soldat

Palerm

brega  

1640

Sastre, Rafel

Palma

mariner

captiu

Alger

pesta

1626

Sastre, Sebastià

Mallorca

forner

captiu

Tunis

malaltia

1617

Sbert, Bartomeu (Esbert)

Santanyí

sabater, corsari

captiu

galera francesa

malaltia

1649

Segarra, Joan

Palma

patró

corsari

mar de Càller

escopetades

1619

Seguí, Bartomeu

Sencelles

-

soldat

illes St. Honorat i M.

malaltia

1636

Seguí, Jaume

Cat., casat a M.

mariner

captiu

Alger

ferides combat

1626

Seguí, Joan

Cat., casat a M.

-

captiu

sagetia mora

combat

1627

Seguí, Miquel

Alcúdia

-

soldat

Nàpols

-

1593

Sellers, Jaume

Palma

-

captiu

Constantinoble

malaltia

1599

Semi, Sebastià

Gènova, casat a M.

mariner

mariner

mar Menorca

negat

1606

Serra, Cristòfol

Sa Pobla

-

-

-

-

1646

Serra, Margarita

Palma

Casada

Ciutadella

Pesta

1653

Serra, Onofre

Palma

-

soldat

Gènova (Saona)

malaltia

1624

Serra, Rafel<A130<E130>‬

Palma

mariner

captiu

galera

combat

1649

Serra, sor Maria

Palma

casada

monja

Tarragona

malaltia

1600

Servera, Jeroni

Palma

-

captiu

Alger

malaltia febres

1603

Simó, Francisca

Palma

casada

emigrada

Sardenya (Càller)

malaltia

1621

Sitges, Mateu

Palma

hortolà

soldat-forner

Tarragona

malaltia

1641

Sivinyo, Llorenç

Gènova, casat a M.

mariner

corsari

Cuco

combat

1603

Socies, Rafel

Sa Pobla

galiot

soldat

Nàpols

bastonades

1601

Soler, Antoni

Palma

mariner

mariner

mar Sicilia-Menorca

negat

1611

Soler, Antoni

Milà, casat a M.

velluter

captiu

mar de Tunis

naufragi

1610

Soler, Pau

Cat, (Mataró), casat

-

captiu

Alger

pesta

1626

Soler, Rafel

Palma

forner

soldat

galera de Barcelona

penjat

1640

Sorell, Joan

Palma

bracer

tender

Barcelona

malaltia febres

1652

Strany, Pere (Estrany)

Eivissa, casat a M.

mariner

mariner

Formentera

ferit per moros

<1601

Suau, Magí

Palma

-

-

Menorca  

sífilis

1600

Suau, Miquel

Bunyola

paraire

soldat

Llombardia (Alexandria)

estocada

1623

Subirats, Pere (Soberats)

Palma

corder

captiu

Alger

malaltia febres

1645

Sureda, Jaume

Palma

dolcer

soldat

mar de Capdepera

malaltia

1601

Tallades, Baptista

Palma

mariner

mariner

Palerm

malaltia per aigüa

1601

Taltavull, Miquel

Menorca, casat a M.

mariner

captiu

Alger

pesta

1626

Terrassa, Pau

Palma

carnisser

soldat

Llombardia  

malaltia

1636

Terrassa, Sebastià

Inca

-

galiot

Sevilla

malaltia

1603

Thomàs, Margarita Eulàlia

Palma

casada

emigrada

Val. (Vinaròs)

malaltia

1640

Thomàs, Sebastià

Palma

-

soldat

Palma

degollat

1643

Toldrà, Antoni

Palma

pescador

mariner

mar de Sta. Ponça

naufragi

1600

Torrens, Guillem

Petra

conrador

captiu

Alger

malaltia

1611

Torres, Jeroni

Mallorca

-

captiu

Barbaria

pesta

1611

Torres, Joan

Palma

teixidor de llana

mariner

mar de Toscana

naufragi

1644

Tortrella, Melcior (Tortella)

Mallorca

forner

captiu

Tunis

malaltia

1608

Tortrella, Pere

Palma

mariner

captiu

galera

malaltia

1648

Totxo, Joan

Alcúdia

-

mariner

mar Alcúdia-Barcelona

naufragi

1596

Trencolet, Andreu

Palma

mariner

mariner

Còrsega (Calvi)

cop al cap

1651

Tries, Jaume, de la Coma

Andratx

-

-

Orà

malaltia

1623

Tries, Pere

Palma

mariner

captiu

mar de Turquia  

malaltia

1616

Uguet, Andreu Miquel

Binissalem

-

soldat

Barcelona

malaltia

1636

Uguet, Francesc

Palma

-

-

Barcelona

malaltia

1606

Umbert, Antoni

França, casat a M.

mariner

mariner

Màlaga

malaltia

1616

Urges, Jaume

València, casat a M.

mariner

pescador

mar Sagunt

llamp

1623

Vadell, Joan

Felanitx

fuster

emigrat

Sardenya (Càller)

-

1599

Vadell, Joan

Palma

mariner

soldat

Tarragona

malaltia

 

Valcanera, Miquel

Palma

ferrer

emigrat

València

malaltia

1626

Vallana, Bartomeu (Valcana)

Mallorca

-

-

Val. (Grau)

malaltia

1606

Vallori, Antoni

Palma

soldat

captiu

Alger

pesta

1605

Vaquer, Miquel

Palma

-

soldat

Cartagena

malaltia

1604

Vellana, Gabriel

Palma

mariner

captiu

Constantinoble

malaltia

1620

Venecià, Baptista

Palma

mariner

mariner

mar de Calàbria

naufragi

1648

Venia, Llorenç de

Gènova, casat a M.

mariner

captiu

mar de Barbaria

negat

1621

Verger, Onofre

Palma

-

-

Eivissa  

malaltia

1604

Vich, Pere

Palma

-

soldat

Nàpols

malaltia

1604

Vich, Pere

Palma

menestral

mariner

mar d'Eivissa

naufragi

1619

Vidal, Gaspar

Mallorca

gerrer

soldat

Cast. (Burgo de Osma)

malaltia

1641

Vidal, Jaume

França, casat a M.

mariner

captiu

Alger

accident

1629

Vidal, Jaume

Palma

-

captiu

Alger

-

1630

Vidal, Jaume

França, casat a M.

corder

captiu

mar de València

canonada

1639

Vidal, Joan

Alcúdia

mariner  

captiu

Bizerta

malaltia

1605

Vidal, Joan

Palma

gerrer

mariner

mar Alger-Menorca

naufragi

1624

Vidal, Sebastià

Llucmajor

-

captiu

Alger

malaltia

1618

Vilar, Bartomeu

Pollença

mariner

mariner

mar Alcúdia-Barcelona

naufragi

1596

Vilar, Jeroni

Palma

sabater

-

València

malaltia

1600

Vilar, Jeroni

Palma

-

soldat

Llombardia (Alexandria)

malaltia

1599

Villar, Miquel

Llucmajor

-

captiu

Alger

malaltia

1609

Vinyes, Margarita

Palma

-

-

Barcelona

cop

1619

Vives, Antoni

Palma

mariner

mariner

mar de Liorna

naufragi

1621

Xaina, Lluís

Palma

mariner

mariner

mar València

naufragi

1610

Xepeli, Fra

Xallas Juat, Joan

França, casat a M.

mariner

mariner

Nàpols (Tarent)

malaltia

1610

Xepeli, Francesc

Cat., casat a M.

patró

patró

mar de Còrsega

naufragi

1651

Xicardo, Pelegrí

casat a M.

mariner

mariner

mar d'Alacant

combat

1601

Font: www.llinatgesdemallorca.com