iNapló.hu | mindenNapiNapló / 1949 / január / napok:

01 | 02 | 03 | 04 | 05 | 06 | 07 | 08 | 09 | 10 | 11 | 12 | 13 | 14 | 15 |

16 | 17 | 18 | 19 | 20 | 21 | 22 | 23 | 24 | 25 | 26 | 27 | 28 | 29 | 30 | 31 |


1949. január

Összeállította: Litter Kitti (2018.)

1949 januárjában számos ismert ember látott napvilágot. Rögtön az év első napján Ádám Veronika (orvos, biokémikus), 11-én Ungár Anikó (bűvész), 15-én Balla Zsófia (erdélyi magyar költő), 17-én Paul Nurse (brit biokémikus), majd 26-án Rajk László (Kossuth-díjas magyar építész).

        E hónap 6-án hunyt el Victor Fleming, amerikai filmrendező, akinek az Elfújta a szél, valamint az Óz, a csodák csodája című filmet is köszönhetjük.

        Politikai téren is fontos események zajlottak, Luis Muñoz Marín lett Puerto Rico első demokratikusan megválasztott kormányzója. Az USA elnöke, Harry S. Truman bejelentette a “Fair Deal” néven elhíresült programját, Şemsettin Günaltay megalakította Törökország új kormányát, majd 25-én megalakult a KGST. A hónap utolsó napján a Kínai Kommunista Párt erői beléptek Pekingbe.

        Magyarországon is jelentős dolgok történtek. Népszámlálást tartottak, így kiderült, hogy az ország lakossága 9 204 799 fő volt. Budapesten megnyílt a Külügyi Akadémia. Ebben az évben Vízkereszt már nem volt fizetett ünnep, valamint ugyanezen napon Sebes Gusztávot nevezték ki szövetségi kapitánynak. A hónap közepén ülésezett az Országgyűlés, megszüntették a közigazgatási bíróságot. A hónap végén nyugállományba vonult Kerekess István, a Kúria elnöke.

        11-én Horthy Miklós, Magyarország korábbi kormányzója családjával Portugáliába érkezett, azon belül is Estorilba, ahol letelepedhettek.

        Az időjárás nem kedvezett az USA-belieknek, komoly téli viharok tomboltak Nebraska, Wyoming, Észak-Dakota, Utah, Colorado valamint Nevada állam területén. A szél akár a 72 mérföld/órás sebességet is élerte, szarvasmarhák és birkák tízezreit elpusztítva. Los Angeles történetének első feljegyzett hóesésére is ekkor került sor.

        Ebben az évben jelenik meg először Edgar Allan Poe sírjánál a legendás “Poe Toaster”, aki ettől kezdve 75 éven át minden január 19-én -a költő születésének évfordulóján- egy üveg konyakot és 3 szál rózsát hagyott a síron.

        Dinah Shore - Buttons And Bows  című száma volt a sláger.

Napi események

január 1.: Népszámlálást tartanak Mo-on. Az ország lakossága 9 204 799 fő. A legnépesebb városok: Bp 1 millió 509 ezer, Debrecen 110, Miskolc 109, Szeged 86, Pécs 79, Kecskemét 59, Győr 57, Hódmezővásárhely 49, Nyíregyháza 48, Szombathely 47 ezer lakos.

Ausztriában formálisan is megalakul a Magyar Harcosok Bajtársi Közössége (MHBK); vezetője kisbarnaki Farkas Ferenc v. vezérezredes.

január 2.: XII. Pius pápa Acerrimo maerore kezdetű, a magyar főpapokhoz intézett levelében elítéli a Mindszenty József bíboros érsek elleni eljárást, és a főpásztorokat bátor helytállásra buzdítja.

január 3.: Bp-en megnyílik a Külügyi Akadémia.

január 4.: Tárgyalások kezdődnek a római katolikus püspöki kar és a kormány között az állam és egyház viszonyának rendezéséről. (Korábban már megegyezés született az evangélikus és a református egyházzal, hogy állami támogatás fejében korlátozzák tevékenységüket.) Január 7-én a pápa megtiltja a tárgyalások folytatását.

január 6.: Vízkereszt napja ez évben már nem fizetett ünnepnap.

Sebes Gusztávot nevezik ki a labdarúgó-válogatott szövetségi kapitányának.

Sebes 1945-től Gallowich Tibor kapitány mellett a válogatott edzője volt.

január 7.: XII. Pius pápa Mócsy Imre jezsuita atya által kézbesített levelében a püspöki karnak megtiltja a tárgyalások folytatását a kormánnyal; a másnapra kitűzött tárgyaláson a főpapok nem jelennek meg. január 10.

január 8.: Sztálin és a szovjet vezetők a Kremlben fogadják Rákosi Mátyást, Gerő Ernőt és Farkas Mihályt.Turóczy Zoltán ev. püspök a szegedi Csillag-börtönben meglátogatja Ordass Lajos püspök-társát, és közli vele a kormány üzenetét: lemondása esetén azonnal szabadon bocsátják; Ordass püspök visszautasítja az ajánlatot.

január 10.: A katolikus püspökkari konferencia körlevelében kijelenti, hogy a kormánnyal a történtek ellenére sem kezdenek tárgyalásokat, mert csak az Apostoli Szentszékkel egyetértésben csele-kedhetnek. január 17.

január 11.: Mindszenty József bíboros vizsgálati fogságának 16. napján aláírja első vallomását, de neve alá c. f. (kényszerből cselekedtem) jelzést tesz. február 3.

Az USA visszautasítja Mo kérését a Szent Korona visszaszolgáltatására.

január 12.: A kormány rendeletet ad ki az egyetemi bölcsészettudományi és természettudományi képzés újjászervezésről. május 1.

január 12–14.: Ülésezik az Ogy. Az 1949: II. tc. megszünteti a közigazgatási bíróságot.

január 13.: Megalakul a Magyar Függetlenségi Népfront előkészítő bizottsága.

január 15.: Kormányrendelettel felállítják a Gyapottermesztési Tanácsot a gyapot, a gumipitypang és a narancs hazai meghonosításának irányítására.

január 16.: „A népi demokrácia néhány problémája” c. cikkében Rákosi Mátyás az SzN-ben kijelenti, hogy a népi demokrácia betölti a proletárdiktatúra funkcióját.

január 17.: P. Mócsy Imre személyesen számol be római útjáról a püspöki konferencia tagjainak. Mócsy atyát az ÁVH az értekezletről távoztában letartóztatja, és a buda-déli, majd a kistarcsai internálótáborba hurcolja. 1953. október 15.

január 18.: Szovjet kezdeményezésre gazdasági tárgyalások kezdődnek Moszkvában öt kelet-európai ország részvételével. január 25.

január 20.: A MAORT-perben a másodfokon eljáró NOT Papp Simon vezérigazgató halálos ítéletét életfogytiglani fegyházra enyhíti, Ábel Bódogot 10 évi fegyházra, Binder Bélát 4 évi börtönre ítéli. Az MDP PB dönt a Magyar Függetlenségi Népfront létrehozásáról. A testület szerint olyan szervezetet kell létrehozni, amely a párt célkitűzéseit követi, és, a pártversengés „idejétmúlt” eszméje helyett, a „politikai egység” gondolatát képviseli. február 1.

Letartóztatják Matheovits Ferencet, a Demokrata Néppárt (február 2.) ogy-i képviselőjét. Megalakul a Kölcsönös Gazdasági Segítség Tanácsa (KGST). Első ülésszakát április 26-28. között rendezik Moszkvában.

január 24.: Bp-en a Magyar–Szovjet Barátsági Hét keretében első alkalommal nyílik meg az „Ismerd meg a Szovjetuniót!” c. képkiállítás.

január 25.: A moszkvai gazdasági tárgyalások befejezéseként, szovjet javaslatra, a Marshall-tervre és az OEEC létrehozására válaszul, Bulgária, Csehszlovákia, Lengyelország, Mo, Románia és a Szu képviselői megalakítják a Kölcsönös Gazdasági Segítség Tanácsát (KGST); Jugoszlávia belépési szándékát elutasítják.

január 28.: Megalakul az Ikarus Karosszéria és Járműgyár Nemzeti Vállalat.

Belgium, Hollandia, Franciaország. Luxemburg és Nagy-Britannia elhatározza az Európa Tanács felállítását. március 5.

január 29.: Az Országos Nemzeti Bizottság utolsó ülése kimondja a nemzeti bizottságok feloszlatását.

január 30.: Sztálin kilátásba helyezi a berlini blokád megszüntetését és leszerelési megállapodás megkötését, valamint készségét fejezi ki egy szovjet–amerikai csúcstalálkozón való részvételre.

január 31.

A hónap folyamán nyugállományba vonul Kerekess István, a Kúria elnöke.


Napra pontos gyűjtések

01 | 02 | 03 | 04 | 05 | 06 | 07 | 08 | 09 | 10 | 11 | 12 | 13 | 14 | 15 |

16 | 17 | 18 | 19 | 20 | 21 | 22 | 23 | 24 | 25 | 26 | 27 | 28 | 29 | 30 | 31 |


01 |vissza a lap tetejére

02 |vissza a lap tetejére

03 |vissza a lap tetejére

04 |vissza a lap tetejére

05 |vissza a lap tetejére

06 |vissza a lap tetejére

07 |vissza a lap tetejére

08 |vissza a lap tetejére

09 |vissza a lap tetejére

10 |vissza a lap tetejére

11 |vissza a lap tetejére

12 |vissza a lap tetejére

13 |vissza a lap tetejére

14 |vissza a lap tetejére

15 |vissza a lap tetejére

16 |vissza a lap tetejére

17 |vissza a lap tetejére

18 |vissza a lap tetejére

19 |vissza a lap tetejére

20 |vissza a lap tetejére


21 |vissza a lap tetejére

Sajtószemle: Szabad Nép (VII. évfolyam 17. szám)

1921. január 21-én, azaz pontosan 25 éve halt meg Vlagyimir Iljics Lenin. Élete 54 évének munkásságáról, hátrahagyott tanításáról emlékeznek.

Csang-Kai-Sek továbbra sem mond le, így a harcok tovább folytatódnak Kína területén.  A néphadsereg északkínai erői átlépték a Hvai-folyót. Nyugaton három hadoszlop halad a Peking-hankaui vasútvonal felé. További öt hadoszlop Dél felé halad a Jangce-folyó irányában. Eközben Nanking kiürítését nagy erőkkel folytatják.

A Szovjetunió 1948-as egész ipari termelése az előző évihez képest 27 százalékkal emelkedett és 18 százalékkal múlta felül az 1940-es, utolsó békeév termelési színvonalát.

Emléktáblával jelölik meg a prágai házat, ahol lerakták a Bolsevik Párt alapjait. A Hybernská-ulice 7. szám alatti Népház a Csehszlovák Szociáldemokrata Párt székháza volt, itt tartották a hatodik pártkonferenciát, minek élén Lenin állt.

A vatikáni rádió január 14-i adásában közölte, hogy a Magyar Kurir félremagyarázta Witz Béla érseki helynök szavait a köztársasági elnökhöz. A Magyar Kurir cáfolta az állítást.

Az 1948. évi mezőgazdasági termelési versenyt Pest vármegye nyerte, ahol tizenöt községet díjaztak. A díjazott gazdák száma 225, ezenkívül 125 dolgozó paraszt „mintagazda” kitüntetést kapott.

Két héttel a kitűzött határidő előtt már 34 település küldte be a kérdőíveket. Az eredmények összesítésén 3000 ember dolgozik, az adatok feldolgozását február első hetében kezdik meg. A végleges adatok 1950-re várhatóak.

Január 19-én, hosszú és súlyos betegség következtében elhunyt Alexandr Szerafimovics, kiváló szovjet író.

A Ganz Hajón heti elszámolás helyett kéthetit vezettek be, így nem csak pontosabban számítható a bér, de munkaerőt és nyersanyagot is megtakarítanak. Eddigi számítasaik alapján a megtakarítás eléri az évi 300.000 forintot.

1938 óta 4,2%-kal csökkent a csecsemőhalandóság, hála a háború utáni stabilizációnak.

A bőrgyárak országszerte a profiljuknak megfelelő termékeket gyártják, így mindenhol növekedett az előállított mennyiség, valamint a profilirozásnak köszönhetően eddig 16,5 millió forintot takarítottak meg a gyárak.

Minszk, a “partizánváros” egyötöde elpusztult a háború során, ám most szakemberek érkeznek Moszkvából, és együttes erővel visszaállítják a város eredeti állapotát.

Román kosarasok,úszók, és vízilabdázók érkeznek Budapestre, valamint magyar sízők utaznak Lengyelországba edzőtáborba. A párizsi sportorvosi kongresszuson a sportorvosok egyoldalúan elutasították a doppingszerek használatát.


22 |vissza a lap tetejére

23 |vissza a lap tetejére

24 |vissza a lap tetejére


25 |vissza a lap tetejére

Megalakult KGST, azaz a Kölcsönös Gazdasági Segítség Tanácsa a Szovjetunió, Magyarország, Csehszlovákia, Lengyelország, Bulgária és Románia részvételével.


26 |vissza a lap tetejére

27 |vissza a lap tetejére

28 |vissza a lap tetejére

29 |vissza a lap tetejére

30 |vissza a lap tetejére

31 |vissza a lap tetejére


iNapló.hu | mindenNapiNapló | vissza a lap tetejére |kronológiai források