L'anàlisi d'un edifici històric

Per analitzar correctament l'anàlisi d'un edifici, cal seguir aquesta pauta:

1. Documentació general.

 1.1. Què és? Nom de l'edifici.

És un edifici gòtic, El seu nom es Catedral de Santa Maria de Girona.

1.2. Què s'hi veu?

 Una catedral amb unes dimensions molt grans, amb un estil gòtic i amb un finestral per ataraure a

 les  persones.

 1.3. Quan es va fer? Cronologia.

 Aquesta catedral es va fer al segle XI-XII, però s'ha anat recontruint al pas del temps, XIV-XVII,  XVII-XVIII, durant l'ocupació musulmana, la parròquia va ser reconvertida a una mesquita (715-785).

1.4. On es troba o es trobava?

Esta situada a Girona, just a la part antiga de la ciutat.

1.5. Quin era el context polític, social, econòmic, cultural, etc., del moment?

Era una epòca en la que es dominava clarament i manava la església i els reis teníen poder absolut.

1.6. Qui en va ser l'arquitecte (-es)?

Els arquitectes varen ser: Enrique de Narbona (1312), Pedro Sarcoma (1347), José Ferrer, Guillermo Bofili (1417), Jaime Faverán, Francisco Saplana, Guillermo Cors i Guillermo Monny (1368).

 

  2. Anàlisi formal.

 2.1. Com és l'edifici?

L'edifici es gòtic i romànic català.

 2.2. Aspectes diversos:

 2.2.1. Materials utilitzats.

 Majoritàriament, està feta de pedra.

2.2.2. Tractament del mur.

 Es un mur isòdom, de tipus carreu.

2.2.3. Sistema constructiu:

ES un sistema arcbotant.

2.2.4. Elements de suport.

Està aguantada per contraforts.

2.2.5. Elements suportats.

Suportats per arcbotants.

2.2.6. Espai interior.

Arcs apuntats.

2.2.6.1. Distribució bàsica de l'espai.

Té una nau central molt gran, format per molts arcs en voltes, envoltats per contraforts, i a l'altre nau una mica més petita, i formada pels pilars.

2.2.6.2. És un espai unitari o fragmentat?

Es un espai unitari perquè no es classifica en diferents naus si no en una bastant gran.

2.2.6.3. Com és la il·luminació? D'on procedeix?

La il·luminació es solar, que penetra dins de la església per uns vitralls, que hi han a la nau principal.

 2.2.6.4. Ornamentacions?

 La decoren amb els vitralls, representant algo religiós (evidentment), i també amb escultures a la entrada de la catedral, suposo que es fa per cridar més l'atenció.

Vitralls Catedral Girona.

2.2.7. Espai exterior.

 La catedral té un imponent campanar que impressiona, i consta de tres cossos i a la seva façana principal hi ha una gran escala formada per 90 esglaons repartits en tres replans.

2.2.7.1. Descriure-hi les ornamentacions.

Esta doncs, formada per uns vitralls molt lluminós i amb molts colors, i les escultures.

2.2.8. Què caracteritza l'estil?

Es va construir en diferents èpoques te diferents estils, per exemple el romànic o en el període d'invasió musulmana va ser reconvertit en una mesquita.

2.2.9. Quines diferències i semblances presenta aquest edifici respecte d'altres del mateix indret i/o període? La nau el seu tamany i la seva varietat d'estils.

3. Interpretació:

3.1. Quin tipus d'edifici és? El seu caràcter.

Es un edifici religiós.

3.2. Amb quina finalitat es va construir? Quina funció compleix?

Per la gent cristiana que volia anar a resar,  la funció d'església.

3.3. Quin imaginari reflecteix?

Reflecteix els apòstols.

3.4. Qui encarregà l'obra?

Pere Roger, bisbe de Girona.

3.5. A qui s'adreçava l'edifici?

A la gent creient.

3.6. Símbols, sobretot lligats a les ornamentacions. Guarden relació amb alguna ideologia?

Son de caràcter religiós, evidentment i cristià.

3.7. Quines influències artístiques s'hi poden observar?

Diferents estils arquitectònics.

4. Conclusions.

La Catedral de Girona es un edifici històric que a mesura que han anat passant els anys s'ha anat remodelant.