Què és l’art?

Agrupeu-vos (4-5 persones) i arribeu a un consens per omplir la següent fitxa.

Nom membres del grup:

Definició

Què és l’art?

Serveix per alguna cosa?

Qui es pot considerar un artista?

Pot explicar l’art la realitat? Com? Pots posar algun exemple?