Szkolny zestaw podręczników

 w IV LO im. KEN w Bielsku-Białej

na rok. szk. 2017/18

Przedmiot

Klasy I

Podręcznik

religia

I a-f

Moje miejsce w Kościele - podręcznik do nauki religii dla pierwszej klasy szkół ponadgimnazjalnych, Wydawnictwo św. Wojciecha, Nr ewidencyjny: AZ-41-01/10-PO-1/11

j. polski

I a-f

Krzysztof Mrowcewicz, Przeszłość to dziś. Klasa 1. Część 1, Stentor, Nr ewidencyjny: 498/1/2012/2015

Aleksander Nawarecki, Dorota Siwicka, Przeszłość to dziś. Klasa 1. Część 2, Stentor, Nr ewidencyjny: 498/2/2012/2015

język angielski

I a-f

Sue Kay, Vaughan Jones, Daniel Brayshaw, Bartosz Michałowski,  Matura Focus 3, Wydawnictwo Pearson Central Europe, Nr ewidencyjny 672/3/2014/2015

język niemiecki

I a-f

Giorgio Motta, Exakt fur dich 1, Wydawnictwo LektorKlett, Nr ewidencyjny 717/2/2014/2015 - grupy zaczynające i kontynuujące naukę języka niemieckiego

język francuski

I a-f

Régine Boutégège, Magdalena Supryn-Klepcarz, Francofolie express 1. Nowa edycja, Wydawnictwo Szkolne PWN, Nr ewidencyjny 382/1/2011/2015.

język hiszpański

I a-f

Informacja o podręczniku zostanie przekazana we wrześniu.

język rosyjski

I a-f

Małgorzata Wiatr-Kmieciak, Sławomira Wujec, Wot i my 1. Język rosyjski dla szkół ponadgimnazjalnych, Wydawnictwo Szkolne PWN Sp. z o.o. , Nr ewidencyjny: 294/1/2011/2015 - grupa rozpoczynająca naukę języka

Mirosław Zybert, Hoвый Диaлoг. Język rosyjski. Podręcznik do szkół ponadgimnazjalnych. Część 1, Wydawnictwa Szkolne i Pedagogiczne S.A., Nr ewidencyjny: 684/1/2014/2014 - grupa kontynuująca naukę języka (grupa powstanie pod warunkiem zgłoszenia się wystarczającej liczby chętnych)

język włoski

I a-f

Informacja o podręczniku zostanie przekazana we wrześniu.

historia

I a-f

Stanisław Roszak, Jarosław Kłaczków, Poznać przeszłość. Wiek XX. Podręcznik do historii dla szkół
ponadgimnazjalnych. Zakres podstawowy,
 Nowa Era Spółka z o.o., Nr ewidencyjny: 525/2012

wiedza o społeczeństwie

I a-f

Arkadiusz Janicki, W centrum uwagi. Podręcznik do wiedzy o społeczeństwie dla szkół ponadgimnazjalnych. Zakres podstawowy, Nowa Era Spółka z o.o., Nr ewidencyjny: 505/2012/2015

wiedza o kulturze

I a-f

Monika Bokiniec, Barbara Forysiewicz, Jacek Michałowski, Natalia Mrozkowiak-Nastrożna, Grzegorz Nazaruk, Magdalena Sacha, Grażyna Świętochowska, Spotkania z kulturą. Podręcznik do wiedzy o kulturze dla liceum i technikum, Nowa Era Spółka z o.o., Nr ewidencyjny: 449/2012

matematyka

I a, e

Wojciech Babiański, Lech Chańko, Dorota Ponczek, MATeMAtyka 1. Podręcznik dla szkół ponadgimnazjalnych. Zakres podstawowy, Nowa Era Spółka z o.o., Nr ewidencyjny: 378/1/2011/2015

I b, c, d, f

Wojciech Babiański, Lech Chańko, Dorota Ponczek, MATeMAtyka 1. Podręcznik dla szkół ponadgimnazjalnych. Zakres podstawowy i rozszerzony, Nowa Era Spółka z o.o., Nr ewidencyjny: 360/1/2011/2015

fizyka

I a-f

Informacja o podręczniku zostanie przekazana we wrześniu.

chemia

I a-f

Romuald Hass, Aleksandra Mrzigod, Janusz Mrzigod, To jest chemia. Podręcznik dla szkół ponadgimnazjalnych. Zakres podstawowy, Nowa Era Spółka z o.o., Nr ewidencyjny: 438/2012/2015

biologia

I a-f

E. Bonar, W. Krzeszowiec – Jeleń, S. Czachorowski, Biologia na czasie podręcznik dla szkół ponadgimnazjalnych. Zakres podstawowy, Nowa Era Spółka z o.o. Nr ewidencyjny: 450/2012/2015

geografia

I a-f

Radosław Uliszak, Krzysztof Wiedermann, Oblicza geografii. Podręcznik dla szkół ponadgimnazjalnych. Zakres podstawowy, Nowa Era Spółka z o.o. Nr ewidencyjny: 433/2012/2014

+ Karty pracy ucznia

informatyka

I a-f

Grażyna Koba, Informatyka dla szkół ponadgimnazjalnych. Zakres podstawowy, Migra Sp. z o.o., Nr ewidencyjny: 748/2015 

podstawy przedsiębiorczości

I a-f

Z. Makieła, T. Rachwał, Krok w przedsiębiorczość, Podręcznik dla szkół ponadgimnazjalnych. Zakres podstawowy, Nowa Era, Numer ewidencyjny: 467/2012/2015 + zeszyt ćwiczeń

edukacja dla bezpieczeństwa

I a-f

Mariusz Goniewicz, Anna W. Nowak-Kowal, Zbigniew Smutek, Edukacja dla bezpieczeństwa. Podręcznik dla szkół ponadgimnazjalnych, Wydawnictwo Pedagogiczne Operon Sp. z o.o., Nr ewidencyjny: 411/2012

Mariusz Goniewicz, Anna W. Nowak-Kowal, Zbigniew Smutek, Edukacja dla bezpieczeństwa - zeszyt ćwiczeń dla szkół ponadgimnazjalnych. Operon

Przedmiot

Klasy II

Podręcznik

religia

II a-f

Moje miejsce w świecie - podręcznik dla drugiej klasy szkół ponadgimnazjalnych, Wydawnictwo św. Wojciecha  Numer ewidencyjny: AZ-41-01/10-PO-1/12

j. polski

II a-f

E. Paczoska, Przeszłość to dziś. Klasa 2. cz. I, Stentor, Nr ewidencyjny 498/3/2013

J. Kopciński, Przeszłość to dziś. Klasa 2. cz. II, Stentor, Nr ewidencyjny 498/4/2013/2016

język angielski

II a-f

(zgodnie ze stopniem zawansowania grupy i ustaleniami z nauczycielem )

Sue Kay, Vaughan Jones, Daniel Brayshaw, Bartosz Michałowski,  Matura Focus 3, Wydawnictwo Pearson Central Europe, Nr ewidencyjny 672/3/2014/2015

Sue Kay, Vaughan Jones, Dean Russell Daniel Brayshaw, Bartosz Michałowski,  Matura Focus 4, Wydawnictwo Pearson Central Europe, Nr ewidencyjny 672/4/2015

język niemiecki

II a-f

Giorgio Motta, Exakt fur dich 2, Wydawnictwo LektorKlett, Nr ewidencyjny 717/3/2015 - grupy kontynuacyjne

język francuski

II a-f

Régine Boutégège, Magdalena Supryn-Klepcarz, Francofolie express 1. Nowa edycja, Wydawnictwo Szkolne PWN, Nr ewidencyjny 382/1/2011/2015.

Régine Boutégège, Magdalena Supryn-Klepcarz, Francofolie express 2. Nowa edycja, Wydawnictwo Szkolne PWN, Nr ewidencyjny 382/2/2013/2016.

język hiszpański

II a-f

Francisca Castro Viudez, Pilar Diaz Ballesteros, Ignacio Rodero Diez, Espanol en Marcha Nivel Basico, Sociedad General Española de Librería, S.A.División Libros Avda. Nr ewidencyjny 249/1/2009

język rosyjski

II a-f

Małgorzata Wiatr-Kmieciak, Sławomira Wujec, Вoт и мы 2. Język rosyjski dla szkół ponadgimnazjalnych, Wydawnictwo Szkolne PWN Sp. z o.o. , Nr ewidencyjny: 294/2/2012/2015 - grupy początkowe

język włoski

II a-f

Federica Colombo, Cinzia Faraci, Pierpaolo De Luca, Arrivederci! 1 Wydawnictwo: Edilingua, Nr ewidencyjny: 441/1/2012 - grupy początkowe i kontynuacyjne

Federica Colombo, Cinzia Faraci, Pierpaolo De Luca, Arrivederci! 2 Wydawnictwo: Edilingua, Nr ewidencyjny: 441/2/2013 - grupy kontynuacyjne

język łaciński

II a, e

Podręcznik do uzgodnienia we wrześniu.

historia

II e

Ryszard Kulesza, Krzysztof Kowalewski, Zrozumieć przeszłość. Starożytność i średniowiecze. Podręcznik do historii dla liceum ogólnokształcącego i technikum. Zakres rozszerzony. Nowa Era Spółka z o.o. Nr ewidencyjny: 642/1/2013

Paweł Klint, Piotr Galik, Zrozumieć przeszłość. Dzieje nowożytne. Podręcznik dla liceum ogólnokształcącego i technikum. Zakres rozszerzony, cz. 2. Nowa Era Spółka z o.o. Nr ewidencyjny: 642/2/2014

historia i społeczeństwo

II a, b, c, d, f

Tomasz Maćkowski, Poznać przeszłość. Ojczysty Panteon i ojczyste spory. Podręcznik do historii i społeczeństwa dla liceum ogólnokształcącego i technikum, Nowa Era Spółka z o.o. Nr ewidencyjny: 659/1/2013 - wszystkie klasy od początku roku szkolnego

Iwona Janicka, Poznać przeszłość. Rządzący i rządzeni. Podręcznik do historii i społeczeństwa dla liceum ogólnokształcącego i technikum, Nowa Era Spółka z o.o. Nr ewidencyjny: 659/2/2014 - II semestr po ustaleniu z nauczycielem,

Jarosław Centek; Poznać przeszłość. Wojna i wojskowość. Podręcznik do historii i społeczeństwa dla liceum ogólnokształcącego i technikum, Nowa Era Spółka z o.o. Nr ewidencyjny: 659/3/2014 - II semestr po ustaleniu z nauczycielem

matematyka

II b, c, d, f

Wojciech Babiański, Lech Chańko, Joanna Czarnowska, Grzegorz Janocha, MATeMAtyka 2. Podręcznik dla szkół ponadgimnazjalnych. Kształcenie ogólne w zakresie rozszerzonym. Nowa Era Spółka z o.o., Nr ewidencyjny: 360/2/2013/2015

II a, e

W. Babiański, L. Chańko, J.Czarnowska, G. Janocha Matematyka 2, Kształcenie ogólne w zakresie podstawowym, Nowa Era Spółka z o.o., Nr ewidencyjny: 378/2/2013/2015

chemia

II a, b

Maria Litwin, Szarota Styka - Wlazło, Joanna Szymońska, To jest chemia. Część 1. Podręcznik dla liceum ogólnokształcącego i technikum. Zakres rozszerzony, Nowa Era Spółka z o.o., Nr ewidencyjny: 528/1/2012/2015

biologia

II a, b

Guzik Marek, Jastrzębska Ewa, Kozik Ryszard, Matuszewska Renata, Pyłka - Gutowska Ewa, Zamachowski Władysław, Biologia na czasie 1 podręcznik dla liceum ogólnokształcącego i technikum. Zakres rozszerzony. Nowa Era Spółka z o.o., Nr ewidencyjny: 564/1/2012/2015

Franciszek Dubert, Ryszard Kozik, Stanisław Krawczyk, Adam Kula, Maria Marko-Worłowska, Władysław Zamachowski, Biologia na czasie 2. Podręcznik dla liceum ogólnokształcącego i technikum. Zakres rozszerzony,  Nowa Era Spółka z o.o., Nr ewidencyjny: 564/2/2013/2016

przyroda

II e

Informacja o podręczniku zostanie przekazana we wrześniu.

geografia

II c, d, f

Roman Malarz, Marek Więckowski, Oblicza geografii. Część 1. Podręcznik dla liceum ogólnokształcącego i technikum. Zakres rozszerzony Nowa Era Spółka z o.o. Nr ewidencyjny: 501/1/2012/2015

+ Maturalne karty pracy

Roman Malarz, Marek Więckowski, Oblicza geografii. Część 3. Podręcznik dla liceum ogólnokształcącego i technikum. Zakres rozszerzony Nowa Era Spółka z o.o. Nr ewidencyjny: 501/3/2014

+ Maturalne karty pracy

informatyka

II c, f

Grażyna Koba, Informatyka dla szkół ponadgimnazjalnych - zakres rozszerzony, wyd. Migra, Numer ewidencyjny: 643/e/2015

Przedmiot

Klasy III

Podręcznik

religia

III a-e

Moje miejsce w rodzinie - podręcznik dla trzeciej klasy szkół ponadgimnazjalnych, Wydawnictwo św. Wojciecha Numer ewidencyjny: AZ-41-01/10-PO-1/14 

j. polski

III a-f

J. Kopciński, Przeszłość to dziś. Klasa 3. Stentor, Nr ewidencyjny 498/5/2014

język angielski

III a-f

(zgodnie ze stopniem zawansowania grupy i ustaleniami z nauczycielem)

Marta Kamińska, Bob Hustings, Beata Trapnell, Matura 2015 Repetytorium Maturalne. Poziom podstawowy. Materiały edukacyjne.

Marta Kamińska, Bob Hustings, Beata Trapnell, Matura 2015 Repetytorium Maturalne. Poziom rozszerzony. Materiały edukacyjne.

język niemiecki

III a-f

Giorgio Motta, Exakt fur dich 3, Wydawnictwo LektorKlett, Nr ewidencyjny 717/4/2016 - grupy kontynuacyjne

język francuski

III a-e

Régine Boutégège, Magdalena Supryn-Klepcarz, Francofolie express 2. Nowa edycja, Wydawnictwo Szkolne PWN, Nr ewidencyjny 382/2/2013/2016.

język hiszpański

III a-e

Francisca Castro Viudez, Ignacio Rodero Diez, Carmen Sardinero Franco, Espanol en Marcha 3., Sociedad General Española de Librería, S.A.División Libros Avda. Nr ewidencyjny 249/3/2012

język rosyjski

III a-e

Małgorzata Wiatr-Kmieciak, Sławomira Wujec, Вoт и мы 3. Język rosyjski dla szkół ponadgimnazjalnych, Wydawnictwo Szkolne PWN Sp. z o.o. , Nr ewidencyjny: 324/3/2011/z1/2015

język włoski

III a- e

Federica Colombo, Cinzia Faraci, Pierpaolo De Luca, Arrivederci! 2 Wydawnictwo: Edilingua, Nr ewidencyjny: 441/2/2013 - wszystkie grupy

historia

III e, f

Piotr Galik, Zrozumieć przeszłość. Lata 1815-1939. Podręcznik do historii dla liceum ogólnokształcącego i technikum. Zakres rozszerzony. Część 3, Nowa Era Spółka z o.o., Nr ewidencyjny: 642/3/2014

Jarosław Kłaczkow, Agnieszka Zielińska, Zrozumieć przeszłość. Dzieje najnowsze po 1939 r. Podręcznik do historii dla liceum ogólnokształcącego i technikum. Zakres rozszerzony. Część 4, Nowa Era Spółka z o.o., Nr ewidencyjny: 642/4/2015

historia i społeczeństwo

III a, b, c, d, f

Podręcznik do uzgodnienia we wrześniu.

matematyka

III b, c, d,

W.Babiański, L.Chańko, J.Czarnowska, J.Wesołowska Matematyka 3. Podręcznik dla szkół ponadgimnazjalnych. Zakres rozszerzony. Nowa Era Spółka z o.o., Nr ewidencyjny: 360/3/2014

III a, e, f

W.Babiański, L.Chańko, J.Czarnowska, J.Wesołowska Matematyka 3, Podręcznik dla szkół ponadgimnazjalnych. Zakres podstawowy. Nowa Era Spółka z o.o., Nr ewidencyjny: 378/3/2014

chemia

III a, b

Maria Litwin, Szarota Styka - Wlazło, Joanna Szymońska, To jest chemia. Część 2. Chemia organiczna. Podręcznik dla liceum ogólnokształcącego i technikum. Zakres rozszerzony, Nowa Era Spółka z o.o., Nr ewidencyjny: 528/2/2013/2016

biologia

III a, b

Franciszek Dubert, Marek Jurgowiak, Maria Marko-Worłowska, Władysław Zamachowski, Biologia na czasie 3. Podręcznik dla liceum ogólnokształcącego i technikum. Zakres rozszerzony, Nowa Era Spółka z o.o., Nr ewidencyjny: 564/3/2014

przyroda

III e, f

Informacja o podręczniku zostanie przekazana we wrześniu.

geografia

III c, d

Roman Malarz, Marek Więckowski, Oblicza geografii. Część 3. Podręcznik dla liceum ogólnokształcącego i technikum. Zakres rozszerzony Nowa Era Spółka z o.o. Nr ewidencyjny: 501/3/2014

+ Maturalne karty pracy

Tomasz Rachwał, Oblicza geografii. Część 2. Podręcznik dla liceum ogólnokształcącego i technikum. Zakres rozszerzony, Nowa Era Spółka z o.o. Nr ewidencyjny: 501/2/2013/2016

+ Maturalne karty pracy

informatyka

III c

Grażyna Koba, Informatyka dla szkół ponadgimnazjalnych - zakres rozszerzony, wyd. Migra, Numer ewidencyjny: 643/e/2015