Propozice 4. ročníku seriálu turnajů jednotlivců v šipkách,

který je zároveň nominačním pro 14. Mistrovství Úpicka aneb turnaje o krále Jestřebích hor

ÚPICKÁ TÚRKA 2014-2015

Pořadatel: TJ Sparta Úpice oddíl šipky (tel. 603104220, e-mail: ondrej.vylicil@sipky.org, web: www.navrchol.cz/sparta)

Partneři: Město Úpice, Willcap Trutnov a úpická hrací místa Apríl, Pod Skalkou, Na Chmelnici, Na Veselce, Zanzibar a Zubejda

VŠEOBECNÉ INFORMACE

Časy: zahájení turnajů vždy v 19:00 (prezence 18:30 - 19)

Startovné: 60 Kč za hráče a kredity se vždy vhazují (v ceně je zahrnuto startovné do případného bonusového turnaje a vstupenka do losování o hru "trefa" tj. hod třemi šipkami na určené pole terče o finanční jackpot)

Technická ustanovení:

- seriál se skládá z celkem 32 hlavních a X bonusových turnajů z nichž je:

1) 10 hlavních pro kategorii C+ (tj. hráči kategorie C, D, neregistrovaní a ženy bez rozdílu)

2) 10 hlavních pro kategorii B+ (tj. hráči kategorie B, C, D, neregistrovaní a ženy bez rozdílu)

3) 10 hlavních pro kategorii Open (všichni hráči a hráčky bez rozdílu kategorií);

4) 2 speciální hlavní pro kategorii Open (všichni bez rozdílu kategorií avšak ženy a muži hrají odděleně)

5) X bonusových (bez jakéhokoliv omezení) hraných v případě zájmu po nebo v průběhu hlavních turnajů

- vedeny budou celkem 4 žebříčky a to:

1) pro kategorii C+ (tj. muži kategorie C, D a neregistrovaní)

2) pro kategorii B (tj. muži kategorie B)

3) pro kategorii A (tj. muži kategorie A)

4) pro kategorii ženy (všechny dámy bez rozdílu kategorií)

- vyhlášení všech žebříčků a předání cen proběhne po posledním turnaji kat. Open

- pouze z konečných žebříčků uvedených kategorií se lze kvalifikovat na Mistrovství Úpicka aneb do turnaje o krále a královnu Jestřebích hor (nominace: nejlepších 12 hráčů konečného žebříčku Úpické túrky kat. C+, 5 hráčů kat. B, 3 hráči kat. A a 8 hráček kat. ženy)

- systém zařazování hráčů do jednotlivých kategorií se řídí pravidly stanovenými SDK UŠO (rozhodující jsou data v centrální evidenci UŠO), pravidla zařazování jsou vypsána níže (viz odstavce věnující se jednotlivým kategoriím turnajů)

- všechny turnaje se započítávají do krajských i republikových žebříčků (Mistrovství SVČ resp. Český pohár UŠO)

- hru a hrací systém jednotlivých turnajů určí rozhodčí vždy před daným turnajem

- při rovnosti bodů v žebříčcích rozhoduje více lepších umístěních v turnajích dle následující posloupnosti: 1) kat. ženy, 2) kat. Open, 3) kat. B+, 4) kat. C+

- hlavní organizátor si vyhrazuje právo na změny resp. doplnění propozic/pravidel během seriálu (rozhodující jsou propozice uveřejněné na internetových stránkách pořadatele)

TURNAJE KATEGORIE C+

- turnaje jsou určeny pouze hráčům, kteří v průběhu roku 2012 a 2013 (po Novém roce se posuzují roky 2013 a 2014) byli na soupisce družstva maximálně 3. nejvyšší úrovně HLS v kraji, dále také pro ženy bez rozdílu kategorií a pro neregistrované

- bodování za umístění v turnajích: 250 bodů za účast, 100 bodů za každou pozici

- nejlepších 5 výsledků se započítává do žebříčků kat. C+ a kat. ženy (nezapočítávají se však do žebříčků kat. A ani B)

- hracím dnem je vždy PRVNÍ ČTVRTEK v měsíci a hrací místa se pravidelně střídají (konkrétní termíny na webu pořadatele)

TURNAJE KATEGORIE B+

- turnaje jsou určeny pouze hráčům, kteří v průběhu roku 2012 a 2013 (po Novém roce se posuzují roky 2013 a 2014) byli na soupisce družstva maximálně 2. nejvyšší úrovně HLS v kraji, dále také pro ženy bez rozdílu kategorií a pro neregistrované

- bodování za umístění v turnajích: 500 bodů za účast, 200 bodů za každou pozici

- nejlepších 5 výsledků se započítává do žebříčků kat. B, kat. C+ a kat. ženy (nezapočítávají se však do žebříčku kat. A)

- hracím dnem je vždy DRUHÝ ČTVRTEK v měsíci a hrací místa se pravidelně střídají (konkrétní termíny na webu pořadatele)

TURNAJE KATEGORIE OPEN

- turnaje jsou určeny všem hráčům a hráčkám bez rozdílu kategorií i neregistrovaným

- bodování za umístění v turnajích: 750 bodů za účast, 300 bodů za každou pozici

- nejlepších 5 výsledků se započítává do žebříčků všech kategorií

- hracím dnem je vždy TŘETÍ ČTVRTEK v měsíci a hrací místa se pravidelně střídají (konkrétní termíny na webu pořadatele)

TURNAJE KATEGORIE OPEN SPECIÁL

- turnaje jsou určeny všem hráčům a hráčkám bez rozdílu kategorií i neregistrovaným

- ženy a muži hrají odděleně (každá z těchto 2 kategorií má svůj vlastní turnaj)

- bodování za umístění v turnajích: 750 bodů za účast, 300 bodů za každou pozici

- nejlepší 1 výsledek se započítává do žebříčků všech kategorií

- hracím dnem je ČTVRTÝ ČTVRTEK desátého a prvního měsíce a hrací místa se střídají (konkrétní termíny na web pořadatele)

TURNAJE BONUSOVÉ

- turnaje jsou určeny všem hráčům a hráčkám bez rozdílu kategorií i neregistrovaným

- bodování za umístění v turnajích: 30 bodů za účast, 20 bodů za každou pozici (maximální počet bodů je omezen na 230 bodů za turnaj)

- nejlepších 15 výsledků se započítává do žebříčků kat. C+ a ženy, nejlepších 10 výsledků do kat. B a 5 do kat. A

- hracím dnem je ČTVRTEK pouze v termínech konání hlavních turnajů Úpické túrky (po jeho skončení nebo v průběhu)

ODMĚNY

Odměny v turnajích 11.200 Kč (hodnota odměn při průměrné účasti 20 hráčů na turnaj)

- v každém hracím dni konzumačky dle následující tabulky, které věnuje vždy provozovatel daného hracího místa (HT = hlavní turnaj, BT = bonusový turnaj)

hráčů v HT / umístění

5-6

7-8

9-10

11-12

13-14

15-16

17-18

19-20

21-22

23-24

25-26

27+

vítěz HT

50 Kč

50 Kč

50 Kč

50 Kč

50 Kč

50 Kč

50 Kč

50 Kč

50 Kč

50 Kč

50 Kč

50 Kč

losem HT

50 Kč

50 Kč

50 Kč

50 Kč

50 Kč

50 Kč

50 Kč

50 Kč

50 Kč

50 Kč

50 Kč

losem HT

50 Kč

50 Kč

50 Kč

50 Kč

50 Kč

50 Kč

50 Kč

50 Kč

losem HT

50 Kč

50 Kč

50 Kč

50 Kč

50 Kč

50 Kč

losem HT

50 Kč

50 Kč

50 Kč

50 Kč

50 Kč

losem HT

50 Kč

50 Kč

50 Kč

losem HT

50 Kč

50 Kč

vítěz BT

50 Kč

50 Kč

50 Kč

50 Kč

50 Kč

50 Kč

50 Kč

50 Kč

50 Kč

losem BT

50 Kč

50 Kč

50 Kč

50 Kč

50 Kč

50 Kč

50 Kč

losem BT

50 Kč

50 Kč

50 Kč

50 Kč

losem BT

50 Kč

Odměny v žebříčcích 32.000 Kč (hodnota odměn při průměrné účasti 20 hráčů na turnaj):

- TROFEJE pro medailisty celoročních žebříčků (všech vypsaných kategorií vyjma kategorie A, kde bude odměněn pouze vítěz)

- každému hráči bude zřízen tzv. OSOBNÍ FINANČNÍ JACKPOT (dále jen OJ) a to automaticky po prvním odehraném turnaji (pokud ovšem poskytne pro nezbytnou evidenci své rodné číslo)

- částku OJ stanovuje násobek získaných bodů v turnaji s koeficientem: turnaje kat. C+ 8 haléřů (= 20 Kč za každou účast a 8 Kč za každou pozici), turnaje kat. B+ 5 haléřů (= 25 Kč a 10 Kč); turnaje kat. Open a Speciál 4 haléře (= 30 Kč a 12 Kč)

- na odměny (mimo trofejí) mají nárok pouze hráči, kteří odehráli minimálně: kat. C+ a ženy celkem 15 turnajů, kat. B celkem 10 turnajů, kat. A 5 turnajů (hlavních)

- veškeré odměny budou předány po skončení posledního turnaje kat. Open

Základní propozice 14. ročníku turnaje o šipkového mistra Úpicka aneb krále Jestřebích hor,

do kterého se nominují nejlepší hráči konečných žebříčků seriálu Úpická túrka

MISTROVSTVÍ ÚPICKA 2015

Termín a hrací místo: sobota 23. května, kemp Radeč Úpice

Časy: zahájení základních skupin v 11:00 (!!! prezence nominovaných do termínu posledního turnaje kat. Open do 23:00 !!!)

Startovné: 50 Kč za hráče a kredity se vhazují

Technická ustanovení:

- do turnaje se kvalifikuje nejlepších 8 hráčů konečného žebříčku Úpické túrky kat. C+, 9 hráčů kat. B, 3 hráči kat. A a 8 hráček kat. ženy

- prezence takto nominovaných bude probíhat do skončení posledního Open turnaje Úpické túrky (při prezenci je nutné složit kauci ve výši 250 Kč, která je vratná v případě řádného odehrání mistrovství)

- případní náhradníci jsou přípustní maximálně však do 15. místa včetně kat. C+, B a ženy a 5. místa včetně kat. A, zároveň ale musí mít náhradník odehráno minimálně hráči kat. C+ a ženy 15, kat. B 10, kat. A 5 turnajů (hlavních)

- Mistrovství Úpicka se hraje systémem základních skupin a následného play off

- o nasazení do skupin v mužské kategorii rozhodne speciální žebříček, který zohledňuje úspěšnost nominovaných v jednotlivých turnajích Úpické túrky (součet umístění je dělen počtem účastí z čehož vzejde tzv. koeficient pro nasazení), pro nasazení do turnaje žen bude rozhodující konečný žebříček Úpické túrky kat. ženy

- v základních skupinách se hraje hra 301 DO na 3 hrané legy (leg = bod), v play off na 3-4 vítězné legy

- počet postupujících a systém nasazení do play off bude stanoven po uzávěrce přihlášek (dle konečného počtu účastníků)

Odměny:

- trofeje pro 1. - 3. místo mužů i žen a putovní poháry pro vítěze, vítězku i nejlepšího neregistrovaného či neregistrovanou

- občerstvení limo, víno, pivo, obložené talíře popř. grilované maso apod. pro hráče zdarma resp. za "hubičku" (přesná nabídka po uzávěrce přihlášek)

/