Published using Google Docs
Verktøykasse Staal fotball Oppmann og Lagledere

VERKTØYKASSE

FOR

OPPMENN/LAGLEDERE

Staal fotball

https://torshovsport.no/upload/2013/12/03/adidas-brazuca-fotball-vm-2014-brasil-1.gif 


Innholdsfortegnelse

1.        Staal fotball        

2.        Oppmann / Treners oppgaver        

3.        Årsplan / Sesongplan for laget        

4.        Trener møter / Trenerøkter / Trenerutdannelse        

5.        Medlemsregistrering/kontigent/fiks        

6.        Presentasjon til foreldremøter        

7.        Informasjonsflyt – mail, registreringer, facebook        

8.        Oversikt over kamper        

        

        

        

        


  1. Staal fotball

Det meste av viktig informasjon finnes på Staal sine hjemmesider., som feks Treningstider, Laglederregistrering, Baneoversikt, Kampoppsett og dommerlister. Alle trenere, lagledere og oppmenn må registrere seg hvert år, og det sendes ut informasjon pr mail og på hjemmesidene om dette.

Alle oppmenn og lagledere/trener må ha et forhold til Staals visjon og verdier. Sportsplan gir et godt innblikk i hva disse går ut på, og denne skal alle lese og bruke.

Sportsplan finner du  på Staal sine hjemmesider her : Link Sportsplan ( eller klikk på FOTBALL og sportsplan til høyre i hovedmenyen )


  1. Oppmann / Treners oppgaver

Alle lag skal også ha en oppmann og denne administrerer laget.

Oppmannens oppgaver:

- kontakt mellom lag og foreldre

- kontakt med motstanderlag og dommere

- organisere logistikk rundt laget (kjøring til kamper, båtkort og lignende)

                Her er det mulig å delegere dette til lagleder, dersom det er mest praktisk

- oppdatere medlemslister

- etablere foreldregruppe som bla skal

- organisere dugnad. Dette vil være egne og tildelte dugnader.

        - arrangere min 2 foreldremøter med laget i løpet av sesongen

- delta på oppmann/lagledermøte i regi av klubben

- lage sesongplan/årsplan sammen med trener.

- være lojal mot klubbens retningslinjer og vedtak, levere årsrapport sammen med lagleder/trener

Trenerens oppgaver:

        -- være lojal mot klubbens retningslinjer og sportsplan

- ansvar for den sportslige utviklingen for laget

- se alle spillerne på laget

        - veilede spillere/utøvere , differensiere ihht sportsplan

        - lage et godt sportslig opplegg for alle spillere/utøvere ( sesong/årplan )

        - oppfordre til egentrening og lage opplegg for dette

        - ansvar for belastning for den enkelte spiller i lag med foreldre

        - organisere trening (melde i fra til foreldre gruppa hvis det trengs hjelp)

        - lede treninger og kamper

        - dialog med andre trener ang hospitering

        - delta på trenerutvikling i regi av klubben


  1. Årsplan / Sesongplan for laget

Alle lag bør ha en sesong og årsplan. Denne deles inn i vinter, vår, sommer, høst og senhøst. Hensikten er å være tidlig ute med påmelding og informasjon. År og Sesongplanen bør være klar innen november året før.

Vintersesong er oppkjøring før sesongen og her trappes øktene opp frem til kampene på våren starter.

Her vil bruk av Ryfylkehallen være et godt alternativ. En tidlig vennskapsturnering/ helgeturnering lokalt/regionalt er et godt alternativ.

En mulighet er å ha en felles kveldsmat etter en trening eller to, der man trekker frem gode minner fra sist sesong, og går igjennom programmet for det nye året, spilleropplegg/stiler etc

Vårsesong.. seriestart. Smart å ha et foreldremøte tidlig på våren evt rett før seriestart.

Sommer – mindre fellestreninger og fokus på egentrening. Fra 11 år innebærer sommeren en lengre turnering Lyngdal, Sørlands eller Dana Cup. Sommer fotballskole ?

Høst- ny runde med seriekamper. Staalcup ( opp til 12 år ).

Senhøst – Sesong feiring med laget, litt redusert/alternativ trening.

Viktige moment er lagbygging, vennskap gjennom hele sesongen.

Eksempel på års/sesongplan er vedlagt

Cuper og turneringer fins på NFF sine hjemmediser. Eks LINK

  1. Trener møter / Trenerøkter / Trenerutdannelse

Trenerene samles i forkant og etterkant av hver sessong for å bi enige om nytt treningsopplegg, samt evaluere hva som fungerte bra sist sessong. Det skal være progressjon i treningene og nye øvelser skal legges til. For at dette skal kunne benyttes systematisk bør en del av øktene være forhåndsbestemt.

På NFF sine sider www.treningsøkta.no kan det plukkes flere bra øvelser. Logg på med

       fellesbruker: staalfotball

       passord: s2snet

                Velg Bibliotek – NFF Skoleringsplaner – Ferdiggjorte treningsøkter – Trykk forstørrelsesglass

Detaljer og film for alle årsklasser

Eksempel på treningsøktplan er vedlagt.

Staal arrangerer jevnlig kurs i samarbeid med NFF for barne/ungdomsfotballtrener. Alle lag bør ha kursede trenere.

  1. Medlemsregistrering/kontigent/fiks

Alle medlemmer i Staal skal registreres på medlemssystemet. Alle oppmenn må få passord fra klubbadministrator. Forespørres klubbsekretær eller på post@staal-il.no

Innlogging på

http://kxweb.no/portal/theme/organization/main.do?siteId=325

Ditt navn :
Brukernavn: xxx

Passord: xxx

Legge til spillere :

Gå på My page – administrere players. Gå helt ned på siden og trykk Nye medlemmer...legg inn data og lagre. Dette må så godkjennes av Fotball leder, Når det er gjort skal foreldre legges inn ...

Viktig at foreldremail legges inn korrekt. Ut fra denne sendes kontigent.

Kontigentstatus

My Page – Administrere spillere – Nederst til høye – Vis kontigentstatus

Kontigent skal betales innen vårsessongen starter, og vil bli purret før sommeren og til høsten.

FIKS – Fotballforbundet :

Skal benyttes for alle lag/spillere fra 12 år.....

https://fiks.fotball.no/FiksWeb/Login

Brukernavn: xxx

Passord : yyy

Passord får av klubbadministrator

Link til brukerdokumentasjon :

http://www.fotball.no/nff/FIKS/brukerveiledning/

http://www.fotball.no/Documents/PDF/2014/NFF/FIKS/Bedre/Spillerregistrering.pdf

  1. Foreldremøter

Foreldremøte bør arrangeres i forkant og etterkant av hver sesong. Fokus på sportsplan, spillerene/lagets utvikling, egentrening, sesongprogram og spørsmål, kommentarer. Kalles inn av oppmann.

Trener må være tilstede for å presentere og svare på spm om det sportslige opplegget på foreldremøtene.

Oppfordrer til å ta opp vanskelige spørsmål før sesongen, herunder at foreldre tar opp saker løpende direkte med trener og ikke rundt middagsbordet

Eksempel på presentasjon til dette møtet

Link til foreldremøtepresentasjon

Foreldreinvolvering- Foreldregruppa velges for 1 år og rullerer.

  1. Informasjonsflyt – mail, registreringer, facebook

Privat facebook gruppe for foreldre ( til ungene er 12 år ) deretter inkluderes spillerene.

Avtal på foreldremøte hvilken informasjon som skal sendes , hvor og når.

Mail og SMS kan benyttes om hensiktsmessig, men husk å få bekreftende tilbakemelding. Det er ikke alle som leser mailen.

For påmeldinger etc kan google konto opprettes, og skjema sendes ut ved behov.

  1. Oversikt over kamper

Kampoversikt . link :

ekshttp://www.fotball.no/fotballdata/Turnering/?d=9&s=81


Vedlegg - Eksempel på Årsplan vårsesong 2016


Vedlegg - Eksempel på Treningsprogram G09 - Treningsplan 1 av 4 ( bruk økter fra NFF treningsøkta.no )