For å åpne presentasjoner, høyreklikk og åpne i ny fane.

10. april 2018 kl 15.30-17.00

Handlingsprogram for jernbanesektoren 2018-23

Stortingsmeldingen om Nasjonal Transportplan 2018-29 vil bli fulgt opp av et handlingsprogram for jernbanesektoren for 2018-23. Handlingsprogrammet vil detaljere og konkretisere utviklingen av togtilbud og infrastruktur i Norge i denne perioden; hva skal planlegges og bygges de nærmeste årene? Det er Jernbanedirektoratet som lager utkastet til handlingsprogram. Det sendes på høring til fylkeskommuner m.fl. 9.april og skal fastlegges endelig før sommeren.


Jernbanedirektoratets prosjektleder Nina Fjeldheim Hoelsæter presenterer
forslaget til handlingsprogram (høyreklikk og åpne i ny fane) og det blir forberedte spørsmål fra aktører i jernbanesektoren. Det blir også åpent for spørsmål fra salen.

Sted: Auditoriet, NSB lokaler i Schweigaards gate 23, Oslo

11.12.2017 Invitasjon til NJS-seminar – Nytt aktørbilde i norsk jernbane
Jernbanereformen innebærer ny organisering av jernbanen med etablering av nye aktører. Det hevdes at jernbanen i sin natur er et integrert system. Medfører en oppsplitting av jernbanen at et helhetlig ansvar forvitres? Hvordan henger egentlig det nye jernbane Norge sammen? Hvordan sikres et godt samspill mellom partene, i en fremtid der vi også kan få nye operatører på sporet?  NJS inviterer sentrale ledere i det nye jernbane Norge til seminar.

Tid
Mandag 11. desember 2017 kl 14.00-16.30
Sted
Oslo, Schweigaardsgate 23, Auditoriet i underetg

Deltageravgift
Gratis for NJS-medlemmer. Ikke-medlemmer kr 350,- (faktura sendes ved påmelding)

Program
14.00 – 14.05: Innledning/ NJS

14.05 – 14.50:  
Entur AS v/ Annette Skaarnæs, Leder Kunde & marked
•        Nye reiseplanlegger og muligheter for en felles salgskanal for all kollektivtrafikk i Norge
•        Er det mulig med en gjennomgående billett på tvers av modaler og geografi i hele landet?
•        Hvilken frihet vil operatørene få til å utvikle egne kanaler?
•        Med flere kanaler; forvirring eller valgfrihet for kunden?

14.50 – 15.35:  
Mantena AS v/Tomm Bråten, Administrerende direktør
•        Organisasjon, ambisjoner, mål og strategier for Mantena
•        Mantenas rolle mot Norske Tog, Jernbanedirektorat, Bane Nor og operatører. Hvordan sikre et godt samspill mellom partene?
•        Hvordan vil Mantena skape konkurransekraft?
•        Utfordringer i det videre arbeid

15.45-16.30        
Norske Tog AS v/ Øystein Risan, Administrerende direktør

•        Organisasjon, ambisjoner, mål og strategier
•        Norske Togs rolle mot Jernbanedirektoratet, vedlikeholder og operatører. Hvordan sikre et godt samspill mellom partene?
•        Utfordringer i det videre arbeid

---------------------

31.5.2017 Høyhastighetssatsning i Danmark
Bruk av 3D verktøy i Intercity prosjektet i Norge


I 2018 skal en ny høyhastighetsbane mellom København og Ringsted stå klar.  Banen er et ledd i å forbedre forbindelsen til Tyskland. Det investeres DKK 12 milliarder i 60 km. Bane Danmark forteller mer om satsningen. Bane Nor har vunnet den prestisjetunge AEC Exellence Awards for sin bruk av 3D teknologi i Intercity prosjektet i Norge. Lær mer om hvordan Bane Nor nyttiggjør seg teknologien.

Tid:                Onsdag 31. mai  2017, kl. 14.00 -16.30
Sted:                Oslo, Schweigaardsgate 23,
Påmelding:        Innen fredag 19. mai  2017
Deltagere:        NJS-medlemmer og andre inviterte
Deltakeravgift:        Gratis for NJS-medlemmer. Ikke-medlemmer kr 350,- (faktura sendes ved påmelding, Ansatte på huset betaler ikke).


Program:
14.00 – 14.05: Innledning/ NJS

14.05 – 15.30:  
Høyhastighet i Danmark
- Hensikt, mål og ambisjoner med utbyggingen
- Bruk av 3D verktøy i prosjekteringen og hvordan man
 nyttiggjør seg verktøyene i byggefasen
- Prosjektorganisering i ulike faser
- Modell og prinsipper for anskaffelser
- Nærmere om utfordringer og løsninger i byggefasen
- Forventet samfunnsmessig nytte av satsningen

Berit Jendal , Head of Secretariat - The New Line Copenhagen-Ringsted

15.30 – 16.30:
3D verktøy i Inter-City prosjektet
- Nærmere beskrivelse av verktøyet
- Nytten av verktøyet i prosjekteringsfasen og byggefasen
- Hvordan modellen kan benyttes til å simulere ulike hendelser

Kristin Lysebo, Fagansvarlig 3D, Intercity, Bane Nor

--00--

Vei og bane – hva kan vi lære av hverandre?

 

Nye Veier AS har delt utbyggingsporteføljen i fire utbyggingsområder hvor E6 Trøndelag er den ene. Selskapet har som visjon «Vi skal bygge gode veier raskt og smart». Hvordan skal visjonen nås? Hva kan jernbanen lære av dette?

 

Tid: Fredag 5. mai kl 14:00-15:45

Sted: Møterom Traversen, Marienborg

 

Pris: Gratis for NJS-medlemmer

Ikke-medlemmer kr 100.

 

Program:

 

Kort kaffe- og minglepause

Anledning til spørsmål og diskusjon.

-- 00 --

Et innblikk i Follobanens teknologiske verden!

 

Benytt anledningen til å få en tverrfaglig orientering om de planlagte tekniske løsningene på Follobanen.  

Tid: Torsdag 20. april kl 16:00-18:00

Fremmøte: Riggen Bispegata 13 (Oslo)

Vi starter med et besøk i infosenteret (som åpner offisielt denne dagen). Etterpå gis den en orientering om:

Sporteknikk

Kontaktledning

Lavspenning

Signal

Tunnelboring

Brannsikring

M.m.

Denne gang prioriterer vi en overordnet og bred presentasjon fremfor et begrenset spisset fagområde.

 

Påmelding til:

Frode Nilsen, Bane NOR, e-post: fn@banenor.no

Mobil: 916 55 124

-- 00 --

Knutepunkt- og eiendomsutvikling i en reformert jernbanesektor.

Et av grepene i Jernbanereformen var å samle jernbanens eiendomsfunksjoner i Bane NOR. Dette innebærer at ROM Eiendom nå integreres i Bane NOR. Mange kommuner og fylkeskommuner har opplevd utfordringer med å forhold seg både til ROM Eiendom og Jernbaneverket ved utvikling av knutepunkt, stasjoner og eiendommer nær jernbanen. Dette blir nå enklere - eller blir det egentlig det? Og hvilken rolle har Jernbanedirektoratet opp i dette?

For å få en praktisk tilnærming til plansamarbeid rundts knutepunkter har vi også invitert fg. byplansjef Ulf Tellefsen fra Drammen kommune til å fortelle om samarbeidet om utvikling av områdene rundt Drammen stasjon de siste årene.

Tid: Mandag 20.mars 2017 kl 16:00-18:00 (kvelden før Jernbaneforum)

Sted: Bane NOR, Stortorvet 7 (Auditoriet)

Program:

16:00-16:10: Velkommen og innledning. Nina Tveiten, leder for NJS norsk avdeling

16:10-16:30: Samarbeid om utvikling rundt Drammen knutepunkt. fg. byplansjef Ulf Tellefsen Drammen kommune

16:30-16:50: Knutepunkt og eiendomsutvikling. Jernbanedirektoratets rolle. Lars Chr. Stendal, Jernbanedirektoratet

16:50-17:10: Knutepunkt og eiendomsutvikling. Bane NOR sin rolle. Sjur Helseth, Bane NOR SF

17:10-18:00: Diskusjon, spørsmål og svar

Deltageravgift: Gratis!

Etter seminaret går vi ut og spiser på et egnet sted (og alle betaler for seg).

-- 00 --

Les mer om Jernbaneforum 2017 21. mars på www.jernbanekonferanser.no

-- 00 --

Ny trafikkstyring for togtrafikken i Norge (høyreklikk og last ned presentasjon)

Trafikkstyringen på jernbanenettet i Norge foretas i dag fra 8 togledersentraler, med forskjellig teknologi, fra forskjellige leverandører og fra forskjellige årtier. I god tid før ERTMS tas i bruk for alvor skal Bane NOR ta i bruk en ny og moderne fjernstyring for hele landet med muligheter for desentral betjening. Dette spennende prosjektet vil bli nærmere presentert:

Tid: Torsdag 16.februar 2017 kl 15:00-17:00

Sted: Rejlers Norge AS, Karenslyst alle 6, Skøyen

Deltageravgift: Gratis for NJS-medlemmer og ansatte i Rejlers. 100 kr for øvrige deltagere.

Program: Presentasjoner med fokus på Prosjektet, Teknisk TMS (funksjonalitet, HMI m.m.), design av kontrollrom, Human Factors, RAMS, Kvalitet og KPI.

--00--

To spor Trondheim-Stjørdal – hva er status?  

På bakgrunn av konseptvalgutredning med etterfølgende kvalitetssikring har Jernbaneverket identifisert og kostnadsberegnet fire mulige traseer for dobbeltspor mellom Ranheim og Hommelvik. Samtidig har Sør-Trøndelag fylkeskommune i innspill til Nasjonal transportplan 2018-2027 foreslått noen enklere tiltak som likevel skal kunne gi tog hvert kvarter mellom Trondheim og Stjørdal. Vi oppsummerer status akkurat nå.

Tid:                        Tirsdag 20. desember kl. 14:00-15:45

Sted:                     Møterom Traversen, Marienborg

Program:

14.00: Tor J. Nicolaisen, JBV Strategi og samfunn: Status for planarbeidet med dobbeltspor Trondheim-Stjørdal inkl. presentasjon av de fire aktuelle traseene

14:45: Kaffe med någå attåt og mingling

15.00: Erlend Solem, fylkesdirektør samferdsel i Sør-Trøndelag fylkeskommune: Dette er fylkeskommunens forslag til en raskere og rimeligere løsning for å få kvartersavganger mellom Trondheim og Stjørdal.

Spørsmål og diskusjon.

--00--

22. september 2016

Godstrategi og terminalstruktur

Tid:         22.9.2016 kl 14-16

Sted:        Jernbaneverket på Stortorget Oslo

14.00 – 14.05: Innledning/ NJS

14.05 – 14.40:  Mer gods på bane – konkretisering av tiltak frem mot 2022 / Roger Kormeseth, JBV

 

14.40 – 15.15: Alnabru godsterminal – videre utvikling i langsiktig perspektiv/ Per Pedersen, JBV

          

15.15 – 15.30: Pause 15 min

 

15.30 – 16.00: Nye muligheter på jernbanen – hva kreves? Stein Børre Johnsen, Daglig leder Bring Linehaul AS

          

16.00 – 16.05: Avslutning

-- 00 --

--00--

14. september 2016

ERTMS pilot Østre linje – erfaringer og læring til videre utbygging

Tid: Tirsdag 14.september 2016 kl 14:00-16:00

Sted: Rejlers Norge AS, Karenslyst Alle 6, Skøyen.

Pris: Medlemmer og ansatte hos Reijlers gratis. Ikke medlemmer kr 100.

Påmelding 

Østfoldbanen Østre linje ble tatt i bruk som pilotstrekning for ERTMS i Norge høsten 2015. Etter et års drift er det nå viktig å summere opp erfaringer og å se nærmere på videre utbygging.

Seminaret vil bestå av presentasjoner fra:

 

Enkel servering. Velkommen

--00--

14. mars 2016

Nordens dag 2016 - Grensekryssende relasjoner! Nordiske transportløsninger med fokus på Trøndelag og Jämtland

Les mer

--00--

14. mars 2016

Jernbanereformen og regional kollektivtrafikk

 

Jernbanereformen innebærer blant annet at persontogtrafikken på det nasjonale jernbanenettet skal konkurranseutsettes (Stortingsmelding 27 (2014-15)).  Samferdselsdepartementet legger opp til at markedet deles inn i 6-8 trafikkpakker med et tilstrekkelig volum til å gi grunnlag for reell konkurranse. Som konkret eksempel på en pakke nevnes en geografisk pakke bestående av togtilbudene Oslo-Stavanger, Stavanger-Egersund og Nelaug-Arendal.

Avtalene om å drive persontrafikk vil som hovedregel bli utformet som såkalte nettokontrakter. Staten yter et fastsatt vederlag for å drive trafikken, men det er togselskapet som beholder trafikkinntektene. Dette gir togselskapet et sterkt incitament for å utvikle kundegrunnlaget i de regionene de betjener og å bygge allianser med andre aktører innenfor og utenfor kollektivtrafikkbransjen for å øke sine inntekter. Togselskapene har da et sterkt incitament til å skaffe flere kunder i regionene.

Det er ikke tydelig i Stortingsmeldingen om samordning mellom togtilbud og den regionale (fylkeskommunale) kollektivtrafikk skal ivaretas av det statlige kjøpsorganet eller av de enkelte operatørene for hver enkelt pakke.  I de fylkeskommunene kan dette være en interessant problemstilling.

NJS har vært så heldige å få 5 sterke innledere til å belyse dette temaet. Sør-Trøndelag og Vest-Agder representerer to regioner i Norge hvor jernbanen i dag har en viss rolle i regional kollektivtrafikk, men hvor det er forventninger om denne rollen skal øke. MTR og Keolis er to internasjonale togoperatører som forventes å være blant konkurrentene om kontrakter på togtrafikk i Norge.

Program:

Status om planer for konkurranseutsetting av persontrafikk på jernbane.

Forventninger til regionale effekter og nytte av konkurranseutsatt persontrafikk på jernbane

Forventninger til det norske jernbanemarkedet, regionalt samarbeid og muligheter for forbedringer av tilbudet.

Paneldiskusjon

Etter møtet vil det være muligheter for en felles middag – på frivillig basis og på egen regning. Nærmere informasjon kommer til de som melder seg på.

 

Tid:                      14.mars 2016 (dagen før Jernbaneforum 2016) kl 16:00-18:30

Sted:                    Oslo, Jernbaneverkets lokaler på Stortorvet 7, Auditoriet 3. etg.

Påmelding:           Innen 10. mars 2016 – Påmelding her eller til norge@njsforum.com.

Deltagere:            NJS-medlemmer og andre inviterte

Deltageravgift:  Gratis for NJS-medlemmer. Ikke-medlemmer kr x,- (faktura sendes ved påmelding, JBV-ansatte på huset betaler ikke). Enkel bevertning.

 

Husk at medlemskap koster kr 360,- pr år og inkluderer 5 nummer av tidsskriftet NJT.

 

--00--

14. mars 2016

Nordens dag 2016 - Grensekryssende relasjoner! Nordiske transportløsninger med fokus på Trøndelag og Jämtland

Les mer under Norden-logo på venstre side.

 --00--

11. februar 2016

KVU Oslo-Navet – Status i konseptvalgutredningen

Presentasjon (Høyreklikk og åpne i ny fane eller last ned)

Andre aktuelle dokumenter hos Jernbaneverket (Høyreklikk og åpne i ny fane eller last ned)

Jernbaneverket, Statens vegvesen og Ruter AS har fått i oppdrag av SD å utarbeide en konseptvalgutredning for økt transportkapasitet inn mot og gjennom Oslo (KVU Oslo-Navet).

Gjennom behandlingen av Meld. S. 21 (2011-2012) Norsk klimapolitikk har et bredt flertall på Stortinget sluttet seg til målet om at veksten i persontransport i de store byområdene skal tas med kollektivtransport, sykling og gåing. Det er ventet en betydelig befolkningsvekst i hovedstadsområdet de neste tiårene.

Konseptvalgutredningen ble overlevert til Samferdselsdepartementet, Oslo kommune og Akershus fylkeskommune den 23. november 2015 og ble sendt på offentlig høring samme uke med høringsfrist 29. april 2016.

Hvordan løser man utfordringene i hovedstadsområdet beskrevet ovenfor? Svarene får du presentert av Øyvind Rørslett og Nina Tveiten/JBV Strategi og samfunn, staben KVU Oslo-Navet.

 

Tid:                      Torsdag 11. februar 2016, kl. 14.00 -15.30

Sted:                    Oslo, Jernbaneverkets lokaler på Stortorvet 7, Auditoriet 3. etg.

Påmelding:           Innen tirsdag 9. februar 2015 – Påmelding her.

Deltagere:            NJS-medlemmer og andre inviterte

Deltageravgift:          Gratis for NJS-medlemmer og interne på huset. Eksterne kr 100,- (faktura sendes ved påmelding).

 

Foreløpig program:

 

 

Spørsmål kan stilles underveis i etterkant av hver presentasjon.

 

Husk at medlemskap koster kr 360,- pr år og inkluderer 5 nummer av tidsskriftet NJT.

 

 --00--

20. januar 2016

Jernbanereformen - Hvordan kan ytelsesregimet for jernbaneinfrastrukturen bidra til en mer kundeorientert jernbane?

I Stortingsmelding nr 27 påpekes at dagens organisering gjør at kundefokuset i noen tilfeller er for lavt. Det er nødvendig med tilstrekkelige insentiver for at kunden skal komme i sentrum. Det lave nivået på kjøreveisavgift bidrar til at Jernbaneverket ikke fremstår som en leverandør med klare forpliktelser overfor togselskapene, som på sin side forventes å ha et fullstendig kundeansvar.

 

Gjennom reformen vil kundens behov bli bedre ivaretatt ved at det etableres et forretningsmessig forhold mellom infrastrukturforvalter og togselskapene hvor infrastrukturforvalter vil gis et tydelig definert ansvar overfor togselskapene.

 

NJS setter fokus på ytelsesregimer og kundefokus – Hvordan oppnås slike effekter og hva er erfaringen i England og Sverige?

13.00-14.15

Erfaringer fra britisk ytelsesregime for jernbaneinfrastruktur v/ David Mapp, tidligere Comercial director Atoc

•         Prinsipper og nivåer for prising av kjøreveisavgift i UK

•         Prinsipper og nivåer for  kompensasjon til operatører ved brudd på infrastruktur

•         Hvordan kundene kompenseres ved brudd på infrastrukturen eller forsinkelser på jernbanen

•         Bidrar til ytelsesregimet til en mer punktlig trafikk?

14.30-15.45        

Erfaringer fra det svenske ytelsesregime for jernbaneinfrastruktur Anders Svensson Strateg/senior rådgiver, Trafikverket Sverige

•        Prinsipper og nivåer for prising av kjøreveisavgift i Sverige

•        Prinsipper og nivåer for kompensasjon til operatører ved brudd på infrastruktur

•        Hvordan kundene kompenseres ved brudd på infrastrukturen eller forsinkelser på jernbanen

Bidrar til ytelsesregimet til en mer punktlig trafikk?

26. november kl 14.00 - 15.45. JBVs lokaler på Stortorget. Auditoriet 3. etg

Sporet mot Europa

Fellesutredning Østfoldbanen mot Sverige

Samferdselsdepartementet ba i fjor Jernbaneverket i samråd med Trafikverket utrede utvikling av kapasiteten på strekningen Oslo-Göteborg generelt inklusive kortsiktige tiltak for godstransporten. Videre skal det ses på gjennomføring av kapasitetsøkende tiltak i en omforent plan og med arbeidsdeling mellom Norge og Sverige.

Utredningen skal overleveres departementet våren 2016.

Program:

·           Innledninger

o   Tom E. Granquist, tidl. samferdselssjef i Akershus fylke, om muligheter og behov for en bedre jernbanekorridor mot Europa. Presentasjon

o   Bjørn Egede-Nissen, prosjektleder Jernbaneverket, oppsummerer arbeidet med utredningen til Samferdselsdepartementet. Presentasjon

o   Ole Haabeth, fylkesordfører Østfold, ser på transportkorridoren fra et politisk ståsted

·           Liten kaffepause

·           Paneldebatt

--00--

4. november 2015 -

Nye Høvik stasjon - omvisning

Program:

I april 2013 startet en omfattende ombygging av Høvik stasjon, med nye plattformer, atkomster og innfartsparkering og tre nye spor til vending, deling og hensetting av tog.

 

Etter planen skal stasjonen tas i bruk ved ruteendringen i desember 2015. Benytt anledningen til å bli kjent med nye Høvik stasjon! Det blir en kort presentasjon av tiltaket og en omvisning på området. Vi skal ikke bevege oss utenfor publikumsarealene, og trenger derfor ikke verneutstyr.

 

Tid:                         Onsdag 4. november 2015, kl. 14.15 -15.45

Frammøte:             Høvik stasjon (parkeringsplassen). Et reisealternativ for de som kommer fra Oslo kan være buss nr. 121 fra Oslo bussterminal til Sandvika. Stoppestedet nærmest Høvik stasjon er Høvikveien. Ca. 15 minutters gangavstand til Høvik stasjon.

Deltagere:              NJS-medlemmer og andre inviterte

Deltageravgift:   Gratis.

--00--

26. oktober 2015

Godstrafikk i Norge - Hvordan skal målsettinger oppnås

Program:

Vi utfordrer aktører i Norge til å beskrive planer og hva som må til for å oppnå de overordnede målsettinger om godstrafikk på jernbane.

Bred samfunnsanalyse for godstransport. Hvilken rolle vil jernbane ha i fremtidig godtransport.

Prosjektleder Else-Marie Marskar, Statens vegvesen, presenterer resultatet fra analysen som ble overlevert Samferdselsdepartementet i begynnelsen av september.

Jernbaneverkets strategier og planer for å utvikle godstransport

”Godsgeneral” Roger Kormeseth, Jernbaneverket

Hvilke godstransporter etterspør næringslivet

Are Kjensli, administrerende direktør NHO Logistikk og Transport

Hovedutfordringer for et godsselskap på jernbane

Arne Fosen, administrerende direktør CargoNet

 

Tid:                          Mandag 26. oktober 2015, kl. 13.00 -15.30

Sted:                        Oslo, NSBs lokaler i Schweigaardsgate 23

Deltagere:                NJS-medlemmer og andre inviterte

Deltageravgift:         Gratis for NJS-medlemmer. Ikke-medlemmer kr 150,- (faktura sendes ved påmelding).

Husk at medlemskap enkeltmedlemmer koster kr 360,- pr år og inkluderer 5 nummer av tidsskriftet NJT.

Eventuelle oppdateringer blir lagt ut på www.njsforum.com.

Velkommen!

--00--

Fagseminar 1. juni 2015

Autotransformatorer i banestrømforsyningen

Som flere av dere er kjent med vil fremtidens kontaktledningssystem i Norge bli bygget med autotransformatorer (AT). For tiden pågår det bygging av et slikt AT-system mellom Egersund og Sandnes. Flere anlegg er under planlegging. Konseptet med AT-system går i hovedsak ut på at det bygges langsgående høyspentlinje (PL og PN) med 30 kV spenning langs hele strekningen. For hver 10. km plasseres autotransformatorer i egne kiosker. Spenningen som togene «opplever» er fremdeles 15 kV.

Program:

Møtested: Jernbaneverket, møterom 310, Stortorget 7, Oslo

14:00 Autotransformatorsystem generelt. Ved Frank Martinsen, Jernbaneverket Teknologi

14:45 Erfaringer fra Egersund - Sandnes. Ved Magne Nordgård, KANtech/Jernbaneverket

15:30 Avslutning

Påmelding til Frode Nilsen, Jernbaneverket, mobil +47 91655124, epost fn@jbv.no, innen 26. mai.

Tid:         1. juni 2015 kl 14

Sted:         Jernbaneverket, møterom 310, Stortorget 7, Oslo

Påmelding:         Påmelding til Frode Nilsen, Jernbaneverket, mobil +47 91655124, epost fn@jbv.no, innen 26. mai

Deltagere:         NJS-medlemmer og andre inviterte

Deltageravgift:         Gratis for NJS-medlemmer. Ikke-medlemmer kr 100,- (faktura sendes ved påmelding).

Husk at medlemsskap koster kr 360 pr år og inkluderer 5 nummer av tidsskriftet NJT

 --00--

20. mai 2015:

Rutemodell R2027 (last ned presentasjon her)

 

Program:

 

I tildelingsbrevet for 2013 har SD bedt Jernbaneverket om å arbeide videre med hvordan samspillet mellom ruteplanlegging, infrastruktur og trafikkavvikling kan optimaliseres med hensyn til å gjøre gode avveininger mellom driftsstabilitet, kapasitetsutnyttelse/ trafikksammensetning og nye infrastrukturtiltak. Jernbaneverket ved Strategi og samfunn har fulgt opp oppdraget ved å utarbeide en arbeidsprosess for en helhetlig utvikling av togtilbud og infrastruktur med en planhorisont på 10 til 15 år. Prosjektet Rutemodell 2027 følger arbeidsprosessen for første gang. Erfaringene fra prosjektarbeidet legges til grunn for tilpasninger og videreutvikling av prosessen.  

 

Orientering om status for prosjektet ved Christian Knittler/JBV Strategi og samfunn, Kapasitet.

 

Tid:                      Onsdag 20. mai 2015, kl. 15.00 -17.00

Sted:                    Oslo, Jernbaneverkets lokaler på Stortorvet 7, Auditoriet 3. etg.

Påmelding:           Innen 15. mai 2015 – Påmelding her 

Deltagere:            NJS-medlemmer og andre inviterte

Deltageravgift:  Gratis for NJS-medlemmer. Ikke-medlemmer kr 150,- (faktura sendes ved påmelding).

 

Husk at medlemskap koster kr 360,- pr år og inkluderer 5 nummer av tidsskriftet NJT.

 --00--

5. mars 2015:

Ringeriksbanen – Status i prosjektet

Program:

Nå er det tid for Ringeriksbanen. I dette seminaret får vi et fargerikt tilbakeblikk på den lange historien ved Matz Sandman, tidligere statsråd og mangeårig rådmann. Deretter får vi høre status i utredningen med å realisere bane og vei, og erfaringer og utfordringer med fellesprosjektet E6 og Dovrebanen.

Agenda:

 

Tid:                            Torsdag 5. mars 2015 kl. 13.30-16.00

Sted:                          Oslo, Jernbaneverkets lokaler på Stortorget, auditoriet 3 etg

Påmelding:                 Innen 27. februar 2015 – Påmelding her.

Deltagere:                  NJS-medlemmer og andre inviterte

Deltageravgift:            Gratis for medlemmer, kr 100 for ikke-medlemmer. Medlemskap koster kr 360 pr år og inkluderer 5 nummer av NJT

--00--

9. februar 2015:

Jernbanereformen – Ny organisering av jernbanen

Program:

I Jernbanereformen vurderes ny form på organisering av jernbanen i Norge. Vi setter fokus på erfaring med organiseringen i andre europeiske land, og får en gjennomgang av innspill med forslag som er utarbeidet av aktørene i Norge.

Agenda:

Enkel servering

Tid:                         9. februar 2015 kl. 13-16

Sted:         Oslo, NSB hovedkontor i Schweigaardsgate 23, Auditorium Ganddal 1

Påmelding:         Innen 2. februar 2015

Deltagere:                 NJS-medlemmer og andre inviterte

Deltageravgift:                 Gratis for NJS-medlemmer. Ikke-medlemmer kr 150,-

(faktura sendes ved påmelding)

Medlemsskap koster kr 360 pr år og inkluderer 5 nummer av tidsskriftet NJT

--00--

Styret i NJS Norsk avdeling arbeider nå med disse tema for seminar:

Kom gjerne med innspill til tema du som medlem ønsker belyst. Meld inn tema her

________________Gjennomførte aktiviteter____________________________________

18.11.2014 - Mobile statiske omformere i banestrømforsyningen

Møtested:

Jernbaneverket Energi, Møterom 504. Stortorget 10, inngang fra Møllergata (Glassmagasinet), Oslo

Program:

12:45 Presentasjon av prosjektet Ved overingeniør Eiril Bjørnstad, Jernbaneverket

Befaring til Alnabru omformestasjon (ca. 5 km fra Oslo Sentralstasjon)

13:15 Avreise til Alnabru med buss eller tog (avhengig av antall deltakere)

14:00 Befaring utvendig og innvendig anlegg v/maskinsjef Øyvind Flugheim, Jernbaneverket

15:00 Tilbakereise til Oslo med ankomst ca. kl 15:30

 

Påmelding til Frode Nilsen, Jernbaneverket, mobil +47 91655124, epost fn@jbv.no, innen 11. november

Last ned program her (høyreklikk og åpne ny fane)

Tirsdag 11. november 2014

Seminar Offentlige kjøpskontrakter ved konkurranseutsetting av togtransport – Modeller og erfaringer i Europa

Program (høyreklikk og åpne i ny fane)

Regjeringen ønsker økt konkurranse på jernbanen i Norge. Hvilken kontraktsformer kan være aktuelle? Hvilken kontraktstype bør de velge til hvilke pakker?

“Du blir hva du spiser - et symposium om offentlige kjøpskontrakter ved konkurranseutsetting av persontog”

Etter innleggene åpnes for innlegg fra dagens og nye aktører i utvikling av konkurranse på jernbane i Norge.

Om innlederne:

--- 00 ---

NJS Seminar 21. mai 2014

Tett samarbeid + målrettet arbeid = suksess

Om hvordan kampen mot de marginale tidstyvene gir bedre punktlighet.

Program

NJS Norsk avdeling - Ekstraordinært årsmøte 22. april 2014

Ekstraordinært årsmøte ble gjennomført 22.4.2014 i NJS Norsk avdeling.

Protokoll

NJS Årsmøte Norsk avdeling

Årsmøte i NJS Norsk avdeling ble avholdt i Oslo den 25.3, kl 15.30. Protokoll kan du lese her.

25. april fra kl 12.30

Mobile statiske omformere i banestrømforsyningen

Nye tog og flere tog som kjører samtidig på linjenettet krever mer effekt av banestrømforsyningen. Jernbaneverket har startet testingen av nye mobile containerbaserte statiske omformere. Les mer

 

25. april fra kl 12.30

ERTMS I NORGE – Status, utfordringer og veien videre

Stortinget har fattet beslutning om at det felles europeiske signalsystemet ERTMS skal være framtidas signalsystem i Norge. Landets første strekning (erfaringsstrekning) med ERTMS er Østre linje på Østfoldbanen. Les mer

 

25. april fra kl 13.00

Kollektivtrafikk i storbyer – Hva er fremtidens løsning? Hvordan løse trafikkøkningen i Oslo-området - Erfaringer fra andre nordisk land.

Vi har gleden av å invitere til et seminar om kollektivtrafikk i storbyer. Fremtidsforsker Uffe Palludan fra Palludan Forskningssenter i København tar oss med på en reise inn i framtidens løsninger for transport inn og ut av storbyer. Uffe Palludan har tidligere arbeidet ved Institutt for framtidsforskning ved Københavns Universitet og er internasjonal kjent for sine foredrag. Les mer

 

25. april fra kl 16.30

NJS Generalforsamlig 2014

Info og dagsorden finner du på hjemmesiden og i NJT. Les mer

 

26. april

Befaring av nye Holmestrand fjellstasjon

Info om tog fra Oslo S og befaringen finner du på hjemmesiden. Les mer