Flytta hemifrån 4: Övning på det ekonomiska kretsloppet

 Din uppgift är att sätta in dig själv (enligt Flytta hemifrån-projektet) eller det hushåll du bor i nu eller en påhittad familj i ett ekonomiskt kretslopp. (Om du jobbar med en påhittad familj måste du börja med att beskriva medlemmarna i den familjen; ålder, kön, anställning mm.)

 

  1. Redovisa i en bild av det ekonomiska kretslopp där du ingår och eventuellt med förklarande text.

Titta gärna i Reflex sidorna plus 250 - 253. Där finns bilder på och fakta om det ekonomiska kretsloppet.  

 

Följande frågor kan du ha stöd av:

a) Om och i så fall vilket eller vilka företag betalar lön till ditt hushåll?

 

b) Vilka företag köper du/ni mycket varor och tjänster av? Ge konkreta exempel och försök också, där det går, förklara varför ni köper varor och tjänster av just de här företagen. Försök att hitta så många olika typer av företag som möjligt.

 

c) Vilka skatter och avgifter betalar ni i hushållet?

 

d) Vilka varor och tjänster köper ni av den offentliga sektorn?

 

e) Får någon i hushållet lön från den offentliga sektorn?

 

f) Får någon i hushållet någon form av inkomstersättning eller bidrag från den offentliga sektorn?

 

g) Vilka band/utbyten har du/ni med banken (kreditinstitut)?

B) Vilka slutsatser om hushållets och samhällets ekonomi kan du dra när du ser bilden av det ekonomiska kretsloppet som tar sin utgångspunkt i ditt hushåll?

C) Vad har du lärt dig av “Projekt Flytta hemifrån”? Titta gärna på kunskapskraven innan du svarar.