PRIJZEN ZIJN GELDIG VANAF 01/01/16


HEROPVOEDING

Intake-gesprek
  Inclusief: verplaatsingsvergoeding (*1)
               eerste observaties en tips
               verslag observaties

25€

Lessenreeks A
  Inclusief: 4 lesuren (*2)
               opvolging
               nabespreking en eventuele bijsturing na afgesproken periode
 Exclusief: intake-gesprek
               verplaatsingsvergoeding (*1) voor de 4 lessen

105€

Lessenreeks B
  Inclusief: 2 keer 4 lesuren (*2)
               opvolging
               tussentijdse bespreking en eventuele bijsturing
               nabespreking en eventuele bijsturing na afgesproken periode
 Exclusief: intake-gesprek
               verplaatsingsvergoeding (*1) voor de 8 lessen

160€

Lessenreeks C: enkel bij herval na volgen van Lessenreeks A of B
  Inclusief: 2 lesuren (*2)
               opvolging en nabespreking na afgesproken periode
  Exclusief: verplaatsingsvergoeding (*1) voor de 2 lessen

55€

Puppyles A
  Inclusief: 4 lesuren (*2)
               opvolging
               nabespreking en eventuele bijsturing na afgesproken periode
 Exclusief: intake-gesprek
               verplaatsingsvergoeding (*1) voor de 4 lessen

105€

Puppyles B
  Inclusief: 2 keer 4 lesuren (*2)
               opvolging
               tussentijdse bespreking en eventuele bijsturing
               nabespreking en eventuele bijsturing na afgesproken periode
 Exclusief: intake-gesprek
               verplaatsingsvergoeding (*1) voor de 8 lessen

160€

Heropvoeding 1
  Inclusief: inwoon van de hond
               heropvoeding gedurende 1 week (7 dagen) bij mij thuis
               uitleg aan de eigenaar na de heropvoedingsweek
               opvolging via mail gedurende 1 maand na de heropvoeding
               1 opvolg-gesprek van 2u na afgesproken periode
               verplaatsingsvergoeding (*1) voor het opvolggesprek
  Excusief: voeding van de hond
               vervoer van de hond op het begin en het einde van de week
               intake-gesprek

160€

Heropvoeding 2
  Inclusief: inwoon van de hond
               heropvoeding gedurende 2 weken (14 dagen) bij mij thuis
               uitleg aan de eigenaar na de heropvoedingsweek
               opvolging via mail gedurende 1 maand na de heropvoeding
               1 opvolg-gesprek van 2u na afgesproken periode
               verplaatsingsvergoeding (*1) voor het opvolggesprek
  Excusief: voeding van de hond
               vervoer van de hond aan begin en einde van de heropvoeding
               intake-gesprek

270€

OPVANG
Vanaf 01/01/2018 geldt een opleg van 1€ voor de opvang op een officiële feestdag.

Opvang
  Inclusief: opvang van de hond tijdens de overeengekomen dagen

                eventuele wandelingen

   Exclusief: eten

                 vervoer van de hond op het begin en het einde van de opvang

                 eventuele dierenartskosten

                 borstelen en/of nagels knippen

   Meebrengen: voldoende eten

                     halsband en leiband

                     vaccinatieboekje

13€

Dag-opvang
  Inclusief: opvang van de hond tijdens de overeengekomen dagen

                eventuele wandelingen

   Exclusief: eventueel eten

                 vervoer van de hond op het begin en het einde van de opvang

                 eventuele dierenartskosten

                 borstelen en/of nagels knippen

   Meebrengen: eventueel eten

                     halsband en leiband

                     eventueel vaccinatieboekje

9€

PREVENTIE

Presentatie A (voor particulieren)
  Inclusief: verplaatsingsvergoeding (*1)
               2u presentatie bij particulier thuis
  Exclusief: intake-gesprek

25€

Presentatie B (voor scholen of bedrijven)
  Inclusief: verplaatsingsvergoeding (*1)
               2 presentaties (*4) op school/bedrijf
  Exclusief: intake-gesprek

35€

Presentatie C (voor scholen of bedrijven)
  Inclusief: verplaatsingsvergoeding (*1)
               4 presentaties (*5) op school/bedrijf
  Exclusief: intake-gesprek

60€

THERAPIE

Sessie A
  Inclusief: eerste kennismaking met de hond(en) gedurende 30 minuten
               verplaatsingsvergoeding (*1)
               5 knuffel en/of wandelsessies (*6) op afgesproken plaats
  Exclusief: verplaatsingsvergoeding (*1) voor de 5 sessies
                intake-gesprek

25€

Sessie B
  Inclusief: eerste kennismaking met de hond(en) gedurende 30 minuten
               verplaatsingsvergoeding (*1)
               10 knuffel en/of wandelsessies (*7) op afgesproken plaats
  Exclusief: verplaatsingsvergoeding (*1) voor de 10 sessies
                intake-gesprek

105€

Sessie C
  Inclusief: eerste kennismaking met de hond(en) gedurende 30 minuten
               verplaatsingsvergoeding (*1)
               10 lees-sessies (*8) op afgesproken plaats
  Exclusief: verplaatsingsvergoeding (*1) voor de 10 sessies
                intake-gesprek

85€

Sessie D
  Inclusief: eerste kennismaking met de hond(en) gedurende 30 minuten
               verplaatsingsvergoeding (*1)
               20 lees-sessies (*8) op afgesproken plaats
  Exclusief: verplaatsingsvergoeding (*1) voor de 20 sessies
                intake-gesprek

150€

Sessie E: enkel voor scholen
 Inclusief/exclusief: zie contract

zie
contract

VERPLAATSINGSVERGOEDING

 voor afstanden meer dan 15km met een maximum van 200km (*9)

0,35€/km

BIJLAGEN

(*1) voor afstanden minder dan 15 km, enkel gerekend
(*2) 4 lesuren bestaan uit 240 minuten te verdelen over 4 dagen
(*3) 2 lesuren bestaan uit 120 minuten te verdelen over 2 dagen
(*4) 2 presentaties voor groepjes van maximaal 15 kinderen/mensen gedurende telkens 1 (les)uur  (in totaal dus 2 (les)uren)
(*5) 4 presentaties voor groepjes van maximaal 15 kinderen/mensen gedurende telkens 1 (les)uur (in totaal dus 4 (les)uren of een voormiddag)
(*6) 5 knuffel- en/of wandelsessies bestaan uit 150 minuten te verdelen over maximum 5 dagen
(*7) 10 knuffel- en/of wandelsessies bestaan uit 300 minuten te verdelen over max. 10 dagen
(*8) 1 leessesie duurt maximaal 15 minuten, afhankelijk van het leesniveau
(*9) de afstanden worden enkel berekend op de heenweg en deze prijzen kunnen éénzijdig aangepast worden naargelang de veranderende  prijs van diesel/benzine