Published using Google Docs
Järjestyssäännöt-Pirkka.pdf
Updated automatically every 5 minutes


PIRKKA 1 – JÄRJESTYSSÄÄNNÖT

1. Kaikki taloon tai talosta muuttaneet asukkaat on viipymättä ilmoitettava talon asukasluetteloon merkitsemistä varten huoltoyhtiöön.

2. Asukkaiden rauhaa häiritsevä toiminta huoneistoissa, yhteistiloissa sekä piha-alueella on kielletty, erityisesti klo 22.00-

07.00 välisenä aikana. Mahdolliset valitukset tulee tehdä kirjallisesti isännöitsijälle.

3. Runkoääniä aiheuttavat reikien poraamiset yms. työt ovat sallittuja vain arkisin klo 08.00-20.00 välisenä aikana.

4. Pallon ja jääkiekon pelaaminen talon seinää vasten on kielletty.

5. Mattojen ja vuodevaatteiden yms. tomutus on sallittua mattotelineellä arkisin klo 08.00-20.00 sekä lauantaisin ja aattoina klo 08.00-17.00. Telinettä ei saa pitää varattuna pidempää aikaa kuin mitä maton tai muun vaatteen puhdistus vaatii.

6. Kaikenlainen tomutus parvekkeilla ja porraskäytävillä on kielletty. Pyykinkuivaus ja tavaroiden säilytys parvekkeilla on

sallittua ainoastaan kaidetason alapuolella.

7. Huoneistojen tuuletus porraskäytäviin on kielletty.

8. Roskat, jätteet ja paperit on vietävä niitä varten varattuihin säiliöihin. Säiliöiden kannet on pidettävä suljettuina. Jätelaatik-

koon sopimattoman tavaran on asukas itse velvollinen toimittamaan kaatopaikalle.

9. Yhteistiloissa on noudatettava siisteyttä ja järjestystä sekä käsiteltävä niissä olevia laitteita ja irtaimistoa asianmukaisesti.

Yhteistiloista poistuttaessa on valot sammutettava ja ovet suljettava.

10.Tavaran säilyttäminen porras- ja kellarikäytävissä on kielletty.

11.Ulkoiluvälinevarastossa saa säilyttää vain käytössä olevia ulkoiluvälineitä. Jokaisen on huolehdittava siitä, että polkupyö-

rät, sukset ym. välineet ovat asianmukaisessa järjestyksessä.

12.Tupakointi, asiaton oleskelu ja leikkiminen porraskäytävissä ja muissa yhteistiloissa on kielletty. Pysäköintialueella leikki-

minen on kielletty.

13.Autojen pysäköinti talon piha-alueella on kielletty. Vain välttämätön huoltoajo talon tontille on sallittu. Autot tulee säilyttää

pysäköintialueella. Ajoneuvon pesu tontilla ja pysäköintialueella on kielletty. Autojen tyhjäkäynti on kielletty.

14.Asukas, jonka aiheuttamana talon omaisuutta vahingoittuu, on velvollinen tekemään siitä ilmoituksen isännöitsijälle ja

huoltomiehelle sekä korvaamaan aiheuttamansa vahingon.

15.Erilaiset vuodot johdoissa ja WC-laitteissa sekä muut niissä sattuneet häiriöt on viipymättä ilmoitettava huoltomiehelle.

Asukkaan huolimattomuudesta aiheutuneet sähkö-, vesi-, viemäri- ja lämmityslaitteiden aiheuttamat vahingot on asukkaan itse korvattava.

16.Avonaisen tulen käyttö, sekä tulenarkojen ja räjähtävien aineiden säilytys yhteistiloissa ja irtaimistovarastoissa on kielletty,

samoin grillaaminen parvekkeilla.

17.Jos asukas pyytää huoltomiestä avaamaan porraskäytävän tai huoneiston oven, on hänen suoritettava tästä huoltomiehel-

le huoltoyhtiön määräämä korvaus. Asukkaan on tarvittaessa todistettava henkilöllisyytensä.

18.Kotieläinten omistajien on huolehdittava siitä, että eläimet eivät likaa talon yhteistiloja tai pihamaata, eivätkä häiritse talon

asukkaita. Soluasunnoissa kotieläinten pitäminen on kielletty.

19.Kilpien yms. kiinnitys seiniin tai oviin sekä antennien tms. asennus on sallittu ainoastaan isännöitsijän luvalla.

20.Edellä olevien sääntöjen lisäksi noudatettakoon mitä yleiset lait, asetukset, kaupungin yleinen järjestyssääntö ja asukas-

kokousten päätökset määräävät.

PARAS VIIHTYVYYDEN TAE TALOSSA ON SE, ETTÄ JOKAINEN ASUKAS ITSE ASUU JA KÄYTTÄYTYY NIIN KUIN TOIVOISI NAAPURINSAKIN TEKEVÄN.

Pirkan Opiskelija-asunnot Oy 14.10.2010