Vecka

måndag

tisdag

onsdag

torsdag

fredag

18

samhälls-

kunskap

80 min

juridik

80 min

NP eng

LOV

LOV

svenska

75 min

19

samhälls-

kunskap

80 min

samhälls-

kunskap

40 min

svenska

75 min

svenska

75 min

20

samhälls-

kunskap

80 min

studiedag

friluftsdag

svenska

75 min

svenska

75 min

→ kamrat-

bedömning

21

samhälls-

kunskap

80 min

NP matte

svenska

75 min

→ kamrat-

bedömning

svenska

75 min

22

samhälls-

kunskap

80 min

Samhälls-

kunskap

40 min

→ Urkund

svenska

75 min