Fotnoter

När du citerar eller refererar i din text ska du ange varifrån du fått informationen. Detta gör du genom att infoga en fotnot. Kommandot för fotnot finns under infoga i Google Drive. Här följer en beskrivning av hur källhänvisningar kan göras och hur fotnoter ska skrivas. I texten ges också några exempel.

Grundregeln är att alla uppgifter som inte är allmänt kända ska ha en källhänvsining i form av en fotnot. I fotnoten ska du ange ur vilken källa uppgifterna hämtats. Fotnoter är de små, upphöjda siffror som finns i texten och själva fotnoten (med samma sifferhänvisning) dyker sedan upp längst ner på sidan.

Första gången en källa anges i en fotnot anges samma information som i källförteckningen, samt aktuella sidor om informationen kommer från en tryckt källa[1]. Följande gånger anges författarens namn, samt namnet på verket och utgivningsår[2]. Om fotnoten avser samma arbete som i närmast föregående not, används ”ibid”, vilket betyder ”ibidem” (på samma ställe eller i samma bok).[3]

Tänk på att ha en konsekvent styckeindelning. Det blir extra viktigt när man använder

fotnoter. Om noten hänvisar till informationen ett helt stycke, ska den infogas efter sista punkten i sista meningen i stycket[4].  Om noten ska tala om att endast en eller ett par meningar är baserad på fakta från din källa, ska noten stå innanför punkten i denna mening. [5]

Precis som för källförteckningen finns det olika system för användningar av fotnoter. Olika universitet och institutioner har olika traditioner.

Det är alltså inte säkert att ni kommer att ombedas göra exakt så här på högskolan. Vad vi tycker är viktigt att visa är vilken grad av noggrannhet som kommer att efterfrågas, och att etablera en vana att arbeta på det här sättet.


[1] Ambjörnsson, S. and Janke, E. (2011) ”Kärleken kommer sen”, Modern Psykologi, (Januari), p.50-56.

[2] Ambjörnsson, S. and Janke, E. (2011) ”Kärleken kommer sen”, s. 52

[3] Ibid. s. 53

[4] Här avses alltså bara informationen i meningen.

[5] Här avses informationen i hela det föregående stycket.