Vi er nå uke 3 

Timeplan

Om arbeidsmåter og vurdering (med og uten karakter)

 Læreplanen

Tekster, filmer, ressurser

33

Torsdag - hente bøker, bli kjent

Fredag - start-samtaler

Oversikt over makkerpar uke 34-36

34

Norrøn tid/

Startsamtalene fortsetter

Mandag

Om norskfaget

Vurderinger og karaktersetting i norskfaget

Tirsdag

forts. Gunnlaug

Torsdag

forts. Gunnlaug

Læreplan

1245: info rådgiver Olaug

Fredag

Balders død og Håvamål

Helter og ære

Reglement

Bruk av Its learning/Skolearena

Fritak sidemål - se skjema i Its learning

Kan vi navnene?

“God tur, skolepike” (Kolbein Falkeid)

Gunnlaug Ormstunge (tekst) (ligger også på Its learning i mappen som heter “Litteratur” - last ned som pdf)

Balders død  

Håvamål

Signatur (studieboka s. 180-198) Norrøn litteratur 800-1350

Frivillig lesning

Om Islands historie

35

Middelalder/ renessanse

Mandag 2. økt - valgdebatt/valgtorg - i kantina

Studieteknikk1

Arbeidsoppgaver s. 198

Bruk studieboka s. 180-198 men bruk gjerne også Lokus og Wikipedia

Tirsdag/torsdag - ridderdiktning

Fredag: gruppearbeid + valg av tillitselev

Det er den draumen (Olav H. Hauge) (dikt) s. 243

Tristan og Isolde (film)

36

Mandag

Dagens dikt: “Ord over grind” (Halldis Moren Vesaas)

Middelalder  folkediktning (avslutte)

Oppgaver i studieboka s. 207-208. + les det som står om eventyr og noter ned noen stikkord fra dokumentet.

Bruk samme google-dokument som tidligere. Den nyeste teksten legger du alltid øverst!

Studieteknikk 2 - Evernote

Tirsdag

Valgretorikk - hvordan overbevise?

Se på og diskutere to partilederutspørringer: FRP og Miljøpartiet de grønne

Torsdag

Nyttige fag i its learning. (infofag - og rådgiverfag)

Om tilrettelegging på prøver

Om renessanse og humanisme

Studiebok s. 209-219

Vår gud han er så fast en borg (tekst) (Martin Luther)

Fredag

Oppgave studieøkt. Lag et sammendrag av hver strofe(vers) av “Vår Gud han er så fast en borg”. tekst

Hva mener vi med at teksten bruker “krigs-/kampmetaforer”?

 Les ferdig Signatur studiebok s.209-219

Barokken

Møt i klasserommet 1140 - ferdig ca 1240 - forutsatt at dere bruker minst 30 minutter på oppgaver i 2. økt.

1210 - se ferdig programmet om svartedauden

Nye makkergrupper! (fra neste uke!)

Ta med headset på mandag!

Folkevise: Olav og Kari

Per. Pål og Espen Askeladd (s. 26)

Pigen med Svovlstikkerne (H.C. Andersen s. 84)

Svartedauden (NRK)

Stavanger domkirke - eksempel på barokk utsmykking

37

Mandag

Miniprosjekt - barokken

Tirsdag

Første halvdel av Jeppe

Torsdag

Resten av Jeppe

Forberedelser skriving mandag

Krav til fagtekst.

Fredag

I 2. økt Se nettvideo: Petter Dass (bruk headset): “Herre Gud ditt dyre navn…”(salme)

Gjennomgang barokken

og god bruk av kilder

Vi begynner 1140. Ferdig ca 1240

Barokken:

Aftensalme

Herre Gud ditt dyre navn og ære

Jeppe på bjerget (film/skuespill)

Essay-tekster

38

Mandag:

1000-1300(1340)  Korttekst-skriving (HM) Ca. 500 ord.

Tirsdag

(Ikke rukket: Dagens dikt: Aust-Vågøy )

Opplysningstida -

Om Jeppe

Torsdag

(selvstudium - sitt hvor du vil)

Se videoen om opplysningstida: https://vimeo.com/69544183 og les Signatur - studiebok s. 229-241

Lagre artikler om 1700-tallet og opplysningstida på din Evernote/harddisk

Fredag 

Norsk i 2. økt. (fri 3. økt)

Alle møter i biblioteket 1045 (opplegg med bibliotekarene)

39

lyrikk/novelle/roman

Mandag

Begynne på leseprosjekt

Hvordan analysere en novelle/roman?

Tekst: “I urskogen” (Morten Harry Olsen) (tolking)

Signatur: studiebok s.40-41 (analyseskjema) og min gjennomgang her

Tirsdag

 Utsatt: “Luren” s. 69 i tekstsamlinga.

Torsdag

Viktig: møt 1135 i auditoriet. Filmen varer til 1340. De 40 minuttene ekstra avspaserer vi etter avtale.

Fredag

Norsk i 2. økt med Anstein Skjørestad (lyrikk del 1)

Fri i 3. økt

Frankenstein (film/tekstutdrag

40

Mandag

Nettvideo (du finner dem i Its learning  først på mandag - ) + Les i boka di! Sitt hjemme (hvis du vil)

Tirsdag

Har du fått oppgaver av Anstein? Bruk tid på det. Les ellers gjennom  s. 242 - 254 i studieboka (om romantikken). Sitt hvor du vil.

Torsdag

Forbered bokpresentasjon. Samarbeid med makker. “Prøveframfør” med ham/henne

Fredag 2. økt i auditorium A3040

Norsk med Anstein (lyrikk del 2)

Diktets ånd/Til foraaret

3. økt - høstferie!

Tips til dine ca 5 minutter:

 1. Gi et entusiastisk referat av boka
 1. Men pass på å ikke ha for mange detaljer (du behøver ikke å si noe om alle personene hvis det er mange)
 2. Ta med noen velvalgte sitater som kaster lys over boka. Forklar hvorfor du har valgt de sitatene.
 3. Du skal ikke analysere alle virkemidlene, men hvis det er ett du legger spesielt merke til, så kan du nevne det.

 1.  Hva slags bok er det? Har den et budskap? Hvilke tanker gjør du deg i så fall om det budskapet?
 2. Du kan ha et lite manus, men ikke stå og les opp. Du skal ha kontakt med tilhørerne.

41

høstferie

42

Mandag - bokpresentasjoner 5 minutter (karakter - teller til 1. termin - ikke på standpunkt). Dere presenter for lærer + 3-4 andre. Du finner tidspunkt og rekkefølge her. Møt 5 minutter før oppsatt tidspunkt.

Tirsdag

Retorikk og argumentasjon 1

Torsdag

Retorikk og argumentasjon 2

Statsministerens nyttårstale

Fredag

Lese på flervalgsprøve

Mandag - når dere ikke er inne og har framføring:

Luren (novelle)(tekstsamling i Signatur s. 69)

Etter at dere har lest Luren, se videokommentar. Hva gjør denne teksten så typisk for nasjonalromantikken?  Se mine kommentarer her.

Edgar Allan Poe: Pesten s. 78

Welhaven: “Sjøfuglen” s. 83

43

Mandag - Nye makkere

Retorikk og argumentasjon 3

Tekst: Hverdagsforbildene

Del et google-dokument med din makker og med lektorharboe@gmail.com

 Les s. 30-32 i Signatur

Bruk spørsmålene på s. 32 på teksten Hverdagsforbildene.

3. økt - lese på prøve. Samarbeid med “makkergruppa”. Alle møter ved klasserommet 1325 for opprop.

Tirsdag

nynorsk

argumentasjon

Rogaland teater kl 2000

En fokefiende: http://www.rogaland-teater.no/program/en-folkefiende

Torsdag

 flervalgsprøve i stoffet vi har hatt fram til nå.

90 minutter

Fredag

AVSPASERING for dem som har vært på teater. De andre møter meg  0945 (kontor 3. etasje) for å få dvd-spiller og film

44

Omsetjing - tekst frå bokmål til nynorsk

Sammensatte tekster/reklame

Signatur studieboka s. 36-37

The greatest movie ever sold (film om reklame 1 t. 23 min)

torsdag

fredag - flervalg - forbedre? Det er resultatet på fredag som blir stående hvis du forsøker deg på nytt.

45

MANDAG - ikke vanlig skoledag -

Vi er på Stavanger forum - Schizofrenidag!

Tirsdag: nynorsk - skrivetrening - kortsvar (ikke karakter)

Torsdag - norsk 2. og 3. økt

Feilanalyse: lag ei sjekkliste, bruk øvingsrommet. Kva har du kontroll på? Kva må du ha fokus på?

Ryddedugnad (bygg A) Fredag ettermiddag

sammensatte tekster/reklame

46

Mandag - aksjonsdag

Tirsdag - fri (lærere planleggingsdag)

Torsdag: Sidemål 2. og 3. økt 

Fredag - ikke norsk (flytta fredagsøkta til torsdag)

47

mandag

norsk 3. økt

Kildebruk

En kikk på reklameoppgavene

Kreative tekster

tirsdag norsk 1. og 2. økt

filmanalyse/dogmefilm

Festen - dansk film

Torsdag

fagsamtaler både 2. og 3. økt

jobbing med retorisk framføring

Fredag

ikke undervisning - jobb med retorisk framføring!

Fagsamtaler - veiledning

I løpet av uke 47- 48 skal du  se følgende videoer:

Førstehjelp i nynorsk

Diktanalyse

Retorisk analyse

Om å skrive essay

Novelleanalyse

48

Muntlig vurderinger - “retorisk innlegg”mandag-torsdag

mandag

norsk 3. økt - framføringer

tirsdag

norsk 1. og 2. økt framføringer

Torsdag

framføringer

Fredag 1. des.

undervisning

Du stiller som publikum dagen du selv har framføring (en økt). De andre dagene leser du tekstene nedenfor og ser videoene.

 Merk at alle møter til undervisning fredag.

I løpet av uka skal du ha lest:

Signatur studiebok s. 49-55

Sett: https://vimeo.com/189892270

Les “Bisettelsen på IKEA” (Its learning, mappen som heter “tekster”)

“Morgenbrødet” (its learning - tekstmappa) + “Naturlig kosthold” (Signatur tekstsamling s. 405)

Førstehjelp i nynorsk

Diktanalyse

Retorisk analyse

Om å skrive essay

Novelleanalyse

49

Mandag - ikke norsk

Tirsdag 1.-2. økt.

 2 økter skriving - hovedmål

med blant annet “kreative oppgaver

Torsdag 2. økt nordisk gruppearbeid / deretter  fagsamtaler (Krister, Marcus, Hege, Marlen) + elevundersøkelse

Torsdag kl 1200 - besøk av målungdom  (“målferd”)

(auditorium A 4040)

Fredag 3. økt

Gruppearbeid. Dere bruker 45 minutter av studieøkta til  nordisk, så slutter vi 1245.

Læreplanmål:

*lese og analysere noen sentrale tekster på svensk og dansk

*gjøre rede for noen sentrale likheter og forskjeller mellom de nordiske språkene *presentere et utvalg oversatte og originale nordiske tekster

Kva er målferd?

Ein målfarartime er eit opplegg der utgangspunktet er den språkstoda vi har her i landet. Målet med timen er å skape ordskifte og refleksjon kring språk, då særskilt språkmangfald og språkleg toleranse. Føredraget inneheld to bolkar: ein bolk der vi tek føre oss språkhaldningar og språkvalsmekanismar, og ein bolk der vi tek føre oss den norske språksoga frå gamalnorsk tid til i dag.

50

Mandag 3. økt

Gruppearbeid - forberede presentasjon

Tirsdag 1.økt

 presentasjoner

3. økt 

avslutte presentasjoner

Info fordypningsemne

Gå gjennom retting - sjekklister m.m.

Mer om nordisk - forstår vi hverandre? Les om nabospråksforståelse her.

Torsdag

Sidemål

Fredag

Avspasering (for dem som har vært på teater) - Ingrid/Espen  - avtale med meg.

 • (Læreplan):gjennomføre en selvvalgt og utforskende fordypningsoppgave med språklig, litterært eller annet norskfaglig emne, og velge kommunikasjonsverktøy ut fra faglige behov

51

Mandag 18.12.

2. økt

Ta ordet! Eksempel på muntlig framføring

Gruppene gjør ferdig et notat for “sitt” nordiske språk, legg med lenker til nasjonalsangene -  det skal publiseres og deles med lektorharboe@gmail.com, dere fikk også i oppdrag å gi tilbakemelding til en annen gruppe.

Egen minifordypning, velg hva du vil jobbe med

velg mellom:

 1. Hvordan bli bedre i norsk? (for alle!)
 2. lyrikk (sjekk og miniforelesning her, den tar utgangspunktet i diktet Metope)
 3. retorikk (sjekk og denne og denne)
 4. nynorsk
 5. tekstanalyse
 6. bli bedre i skriving

3. økt Garborgsenteret

Garborg og språkets musikk

Tirsdag

 1. økt - Pecha kucha

fortsette videre med “minifordypning”

3. økt Fordypningsemne

Lese en tekst sammen - “Lærer Bjørndals metode”

Kildebruk

Oppsummering 1. termin

Torsdag kl 0900 - juleavslutning

Gruppearbeid nordisk

Svensk

Færøyisk

Islandsk

Finsk

Dansk

Svensk2

Mengdelesing? Skal du bli god til å lese og tolke tekst, kreves det mengdetrening. Klarer du å lese på skjerm, ligger det mye på www.nb.no

 1. novellesamling

1

realisme/naturalisme

Torsdag 3.-4. økt

Statsministerens nyttårstale

Hva husker du/vet du om perioden 1850-1900? (politikk, kunst, oppfinnelser, berømte personer?)

Litteraturen fra 1850-1900

Signatur  studieboka  s. 274-307

Når du kommer til “Husker du dette?” - ta en pause -- oppsummer - svar på spørsmålene sammen med en annen.

Kl 1400 - Les de første sidene av Et dukkehjem

kl 1415 Vi ser første akt

Fredag

A3014 -norsk (ikke matematikk)

oppgaver - Et dukkehjem 1. akt

0900 Kristin/Ane fra biblioteket om fordypningsemnet og kildebruk

Læreplanmål (i forbindelse med nyttårstalen)

 • lytte til, systematisere og sammenfatte informasjon i muntlige tekster og reflektere over innholdet
 • lytte til og vurdere argumentasjonen i muntlige tekster i ulike medier og ta stilling til innhold og formål
 • drøfte norskfaglige og tverrfaglige emner ved hjelp av fagterminologi og helhetlig argumentasjon
 •  bruke begrepsapparat fra retorikken for å analysere og vurdere ulike typer sakprosatekster

Læreplanmål i forbindelse med Et dukkehjem

 • lese et utvalg sentrale norske og noen europeiske tekster fra middelalderen til og med romantikken, sette dem inn i en kulturhistorisk sammenheng og kommentere form og innhold
 • analysere, tolke og sammenligne et utvalg sentrale norske og noen internasjonale tekster fra ulike litterære tradisjoner fra romantikken til i dag, og sette dem inn i en kulturhistorisk sammenheng

2

Mandag/tirsdag

Jobbe oss ferdig med Et dukkehjem

Oppgaver 2. akt

Tirsdag

Oppsummerende spørsmål til Et dukkehjem

 1. Hvilken rolle spiller Dr. Rank?
 2. Ibsen bruker ofte “parallelle par”, hva er forskjellen på Krogdal og Linde og Nora og Torvald?
 3. To begreper anagnorisis og peripeti , det er ikke uvanlig at dette faller sammen/skjer samtidig. Kan vi si det om Et dukkehjem. Begrunn svaret ditt.
 4. Kan vi si at stykket har en lykkelig slutt?
 5. Kan vi si at stykket fortsatt er aktuelt?

Tirsdag - fredag

begynne fordypningsemne

?

Læreplanmål i forbindelse med fordypningsemne

 • gjennomføre en selvvalgt og utforskende fordypningsoppgave med språklig, litterært eller annet norskfaglig emne, og velge kommunikasjonsverktøy ut fra faglige behov
 • referere til og vurdere kilder i aktuelle faglige situasjoner

3

Mandag - kort samling 1000

Torsdag - undervisning realisme/naturalisme

Fredag

Karens jul  Skram og Balstemning Kielland

4

Mandag - mulighet for veiledning

hele uka på fordypningsemnet

5

mandag - uten lærer - siste finpuss

Tirsdag framføring 4

Torsdag framføring 4

Fredag framføring 4

Lese utdrag av  Fred av Garborg

6

Mandag 8

Tirsdag framføring  4

Torsdag framføring 4

Fredag oppsummering

7

vinterferie

8

modernisme/mellomkrigstid

halvdag hovedmål

9

språkhistorie 1800-tallet/forestillinger om det norske

10

språkhistorie 1900-tallet

dialekter

11

litteratur - etterkrigstid

halvdag sidemål

Vesaas: Naken

12

litteratur - etterkrigstid

13

påske

14 - 15

muntlige prøver

16

repetisjon

heldagsprøve?

17

repetisjon

18

heldagsprøve?

19

20

21

23

muntlig i denne uka???