Vi er nå i uke 22

Timeplan

Om arbeidsmåter og vurdering (med og uten karakter)

 Læreplanen

Tekster, filmer, ressurser

33

Torsdag - hente bøker, bli kjent

Fredag - start-samtaler

Oversikt over makkerpar uke 34-36

34

Norrøn tid/

Startsamtalene fortsetter

Mandag

Om norskfaget

Vurderinger og karaktersetting i norskfaget

Tirsdag

forts. Gunnlaug

Torsdag

forts. Gunnlaug

Læreplan

1245: info rådgiver Olaug

Fredag

Balders død og Håvamål

Helter og ære

Reglement

Bruk av Its learning/Skolearena

Fritak sidemål - se skjema i Its learning

Kan vi navnene?

“God tur, skolepike” (Kolbein Falkeid)

Gunnlaug Ormstunge (tekst) (ligger også på Its learning i mappen som heter “Litteratur” - last ned som pdf)

Balders død  

Håvamål

Signatur (studieboka s. 180-198) Norrøn litteratur 800-1350

Frivillig lesning

Om Islands historie

35

Middelalder/ renessanse

Mandag 2. økt - valgdebatt/valgtorg - i kantina

Studieteknikk1

Arbeidsoppgaver s. 198

Bruk studieboka s. 180-198 men bruk gjerne også Lokus og Wikipedia

Tirsdag/torsdag - ridderdiktning

Fredag: gruppearbeid + valg av tillitselev

Det er den draumen (Olav H. Hauge) (dikt) s. 243

Tristan og Isolde (film)

36

Mandag

Dagens dikt: “Ord over grind” (Halldis Moren Vesaas)

Middelalder  folkediktning (avslutte)

Oppgaver i studieboka s. 207-208. + les det som står om eventyr og noter ned noen stikkord

Bruk samme google-dokument som tidligere. Den nyeste teksten legger du alltid øverst!

Studieteknikk 2 - Evernote

Tirsdag

Valgretorikk - hvordan overbevise?

Se på og diskutere to partilederutspørringer: FRP og Miljøpartiet de grønne

Torsdag

Nyttige fag i its learning. (infofag - og rådgiverfag)

Om tilrettelegging på prøver

Om renessanse og humanisme

Studiebok s. 209-219

Vår gud han er så fast en borg (tekst) (Martin Luther)

Fredag

Oppgave studieøkt. Lag et sammendrag av hver strofe(vers) av “Vår Gud han er så fast en borg”. tekst

Hva mener vi med at teksten bruker “krigs-/kampmetaforer”?

 Les ferdig Signatur studiebok s.209-219

Barokken

Møt i klasserommet 1140 - ferdig ca 1240 - forutsatt at dere bruker minst 30 minutter på oppgaver i 2. økt.

1210 - se ferdig programmet om svartedauden

Nye makkergrupper! (fra neste uke!)

Ta med headset på mandag!

Folkevise: Olav og Kari

Per. Pål og Espen Askeladd (s. 26)

Pigen med Svovlstikkerne (H.C. Andersen s. 84)

Svartedauden (NRK)

Stavanger domkirke - eksempel på barokk utsmykking

37

Mandag

Miniprosjekt - barokken

Tirsdag

Første halvdel av Jeppe

Torsdag

Resten av Jeppe

Forberedelser skriving mandag

Krav til fagtekst.

Fredag

I 2. økt Se nettvideo: Petter Dass (bruk headset): “Herre Gud ditt dyre navn…”(salme)

Gjennomgang barokken

og god bruk av kilder

Vi begynner 1140. Ferdig ca 1240

Barokken:

Aftensalme

Herre Gud ditt dyre navn og ære

Jeppe på bjerget (film/skuespill)

Essay-tekster

38

Mandag:

1000-1300(1340)  Korttekst-skriving (HM) Ca. 500 ord.

Tirsdag

(Ikke rukket: Dagens dikt: Aust-Vågøy )

Opplysningstida -

Om Jeppe

Torsdag

(selvstudium - sitt hvor du vil)

Se videoen om opplysningstida: https://vimeo.com/69544183 og les Signatur - studiebok s. 229-241

Lagre artikler om 1700-tallet og opplysningstida på din Evernote/harddisk

Fredag 

Norsk i 2. økt. (fri 3. økt)

Alle møter i biblioteket 1045 (opplegg med bibliotekarene)

39

lyrikk/novelle/roman

Mandag

Begynne på leseprosjekt

Hvordan analysere en novelle/roman?

Tekst: “I urskogen” (Morten Harry Olsen) (tolking)

Signatur: studiebok s.40-41 (analyseskjema) og min gjennomgang her

Tirsdag

 Utsatt: “Luren” s. 69 i tekstsamlinga.

Torsdag

Viktig: møt 1135 i auditoriet. Filmen varer til 1340. De 40 minuttene ekstra avspaserer vi etter avtale.

Fredag

Norsk i 2. økt med Anstein Skjørestad (lyrikk del 1)

Fri i 3. økt

Frankenstein (film/tekstutdrag

40

Mandag

Nettvideo (du finner dem i Its learning  først på mandag - ) + Les i boka di! Sitt hjemme (hvis du vil)

Tirsdag

Har du fått oppgaver av Anstein? Bruk tid på det. Les ellers gjennom  s. 242 - 254 i studieboka (om romantikken). Sitt hvor du vil.

Torsdag

Forbered bokpresentasjon. Samarbeid med makker. “Prøveframfør” med ham/henne

Fredag 2. økt i auditorium A3040

Norsk med Anstein (lyrikk del 2)

Diktets ånd/Til foraaret

3. økt - høstferie!

Tips til dine ca 5 minutter:

 1. Gi et entusiastisk referat av boka
 1. Men pass på å ikke ha for mange detaljer (du behøver ikke å si noe om alle personene hvis det er mange)
 2. Ta med noen velvalgte sitater som kaster lys over boka. Forklar hvorfor du har valgt de sitatene.
 3. Du skal ikke analysere alle virkemidlene, men hvis det er ett du legger spesielt merke til, så kan du nevne det.

 1.  Hva slags bok er det? Har den et budskap? Hvilke tanker gjør du deg i så fall om det budskapet?
 2. Du kan ha et lite manus, men ikke stå og les opp. Du skal ha kontakt med tilhørerne.

41

høstferie

42

Mandag - bokpresentasjoner 5 minutter (karakter - teller til 1. termin - ikke på standpunkt). Dere presenter for lærer + 3-4 andre. Du finner tidspunkt og rekkefølge her. Møt 5 minutter før oppsatt tidspunkt.

Tirsdag

Retorikk og argumentasjon 1

Torsdag

Retorikk og argumentasjon 2

Statsministerens nyttårstale

Fredag

Lese på flervalgsprøve

Mandag - når dere ikke er inne og har framføring:

Luren (novelle)(tekstsamling i Signatur s. 69)

Etter at dere har lest Luren, se videokommentar. Hva gjør denne teksten så typisk for nasjonalromantikken?  Se mine kommentarer her.

Edgar Allan Poe: Pesten s. 78

Welhaven: “Sjøfuglen” s. 83

43

Mandag - Nye makkere

Retorikk og argumentasjon 3

Tekst: Hverdagsforbildene

Del et google-dokument med din makker og med lektorharboe@gmail.com

 Les s. 30-32 i Signatur

Bruk spørsmålene på s. 32 på teksten Hverdagsforbildene.

3. økt - lese på prøve. Samarbeid med “makkergruppa”. Alle møter ved klasserommet 1325 for opprop.

Tirsdag

nynorsk

argumentasjon

Rogaland teater kl 2000

En fokefiende: http://www.rogaland-teater.no/program/en-folkefiende

Torsdag

 flervalgsprøve i stoffet vi har hatt fram til nå.

90 minutter

Fredag

AVSPASERING for dem som har vært på teater. De andre møter meg  0945 (kontor 3. etasje) for å få dvd-spiller og film

44

Omsetjing - tekst frå bokmål til nynorsk

Sammensatte tekster/reklame

Signatur studieboka s. 36-37

The greatest movie ever sold (film om reklame 1 t. 23 min)

torsdag

fredag - flervalg - forbedre? Det er resultatet på fredag som blir stående hvis du forsøker deg på nytt.

45

MANDAG - ikke vanlig skoledag -

Vi er på Stavanger forum - Schizofrenidag!

Tirsdag: nynorsk - skrivetrening - kortsvar (ikke karakter)

Torsdag - norsk 2. og 3. økt

Feilanalyse: lag ei sjekkliste, bruk øvingsrommet. Kva har du kontroll på? Kva må du ha fokus på?

Ryddedugnad (bygg A) Fredag ettermiddag

sammensatte tekster/reklame

46

Mandag - aksjonsdag

Tirsdag - fri (lærere planleggingsdag)

Torsdag: Sidemål 2. og 3. økt 

Fredag - ikke norsk (flytta fredagsøkta til torsdag)

47

mandag

norsk 3. økt

Kildebruk

En kikk på reklameoppgavene

Kreative tekster

tirsdag norsk 1. og 2. økt

filmanalyse/dogmefilm

Festen - dansk film

Torsdag

fagsamtaler både 2. og 3. økt

jobbing med retorisk framføring

Fredag

ikke undervisning - jobb med retorisk framføring!

Fagsamtaler - veiledning

I løpet av uke 47- 48 skal du  se følgende videoer:

Førstehjelp i nynorsk

Diktanalyse

Retorisk analyse

Om å skrive essay

Novelleanalyse

48

Muntlig vurderinger - “retorisk innlegg”mandag-torsdag

mandag

norsk 3. økt - framføringer

tirsdag

norsk 1. og 2. økt framføringer

Torsdag

framføringer

Fredag 1. des.

undervisning

Du stiller som publikum dagen du selv har framføring (en økt). De andre dagene leser du tekstene nedenfor og ser videoene.

 Merk at alle møter til undervisning fredag.

I løpet av uka skal du ha lest:

Signatur studiebok s. 49-55

Sett: https://vimeo.com/189892270

Les “Bisettelsen på IKEA” (Its learning, mappen som heter “tekster”)

“Morgenbrødet” (its learning - tekstmappa) + “Naturlig kosthold” (Signatur tekstsamling s. 405)

Førstehjelp i nynorsk

Diktanalyse

Retorisk analyse

Om å skrive essay

Novelleanalyse

49

Mandag - ikke norsk

Tirsdag 1.-2. økt.

 2 økter skriving - hovedmål

med blant annet “kreative oppgaver

Torsdag 2. økt nordisk gruppearbeid / deretter  fagsamtaler (Krister, Marcus, Hege, Marlen) + elevundersøkelse

Torsdag kl 1200 - besøk av målungdom  (“målferd”)

(auditorium A 4040)

Fredag 3. økt

Gruppearbeid. Dere bruker 45 minutter av studieøkta til  nordisk, så slutter vi 1245.

Læreplanmål:

*lese og analysere noen sentrale tekster på svensk og dansk

*gjøre rede for noen sentrale likheter og forskjeller mellom de nordiske språkene *presentere et utvalg oversatte og originale nordiske tekster

Kva er målferd?

Ein målfarartime er eit opplegg der utgangspunktet er den språkstoda vi har her i landet. Målet med timen er å skape ordskifte og refleksjon kring språk, då særskilt språkmangfald og språkleg toleranse. Føredraget inneheld to bolkar: ein bolk der vi tek føre oss språkhaldningar og språkvalsmekanismar, og ein bolk der vi tek føre oss den norske språksoga frå gamalnorsk tid til i dag.

50

Mandag 3. økt

Gruppearbeid - forberede presentasjon

Tirsdag 1.økt

 presentasjoner

3. økt 

avslutte presentasjoner

Info fordypningsemne

Gå gjennom retting - sjekklister m.m.

Mer om nordisk - forstår vi hverandre? Les om nabospråksforståelse her.

Torsdag

Sidemål

Fredag

Avspasering (for dem som har vært på teater) - Ingrid/Espen  - avtale med meg.

 • (Læreplan):gjennomføre en selvvalgt og utforskende fordypningsoppgave med språklig, litterært eller annet norskfaglig emne, og velge kommunikasjonsverktøy ut fra faglige behov

51

Mandag 18.12.

2. økt

Ta ordet! Eksempel på muntlig framføring

Gruppene gjør ferdig et notat for “sitt” nordiske språk, legg med lenker til nasjonalsangene -  det skal publiseres og deles med lektorharboe@gmail.com, dere fikk også i oppdrag å gi tilbakemelding til en annen gruppe.

Egen minifordypning, velg hva du vil jobbe med

velg mellom:

 1. Hvordan bli bedre i norsk? (for alle!)
 2. lyrikk (sjekk og miniforelesning her, den tar utgangspunktet i diktet Metope)
 3. retorikk (sjekk og denne og denne)
 4. nynorsk
 5. tekstanalyse
 6. bli bedre i skriving

3. økt Garborgsenteret

Garborg og språkets musikk

Tirsdag

 1. økt - Pecha kucha

fortsette videre med “minifordypning”

3. økt Fordypningsemne

Lese en tekst sammen - “Lærer Bjørndals metode”

Kildebruk

Oppsummering 1. termin

Torsdag kl 0900 - juleavslutning

Gruppearbeid nordisk

Svensk

Færøyisk

Islandsk

Finsk

Dansk

Svensk2

Mengdelesing? Skal du bli god til å lese og tolke tekst, kreves det mengdetrening. Klarer du å lese på skjerm, ligger det mye på www.nb.no

 1. novellesamling

1

realisme/naturalisme

Torsdag 3.-4. økt

Statsministerens nyttårstale

Hva husker du/vet du om perioden 1850-1900? (politikk, kunst, oppfinnelser, berømte personer?)

Litteraturen fra 1850-1900

Signatur  studieboka  s. 274-307

Når du kommer til “Husker du dette?” - ta en pause -- oppsummer - svar på spørsmålene sammen med en annen.

Kl 1400 - Les de første sidene av Et dukkehjem

kl 1415 Vi ser første akt

Fredag

A3014 -norsk (ikke matematikk)

oppgaver - Et dukkehjem 1. akt

0900 Kristin/Ane fra biblioteket om fordypningsemnet og kildebruk

Læreplanmål (i forbindelse med nyttårstalen)

 • lytte til, systematisere og sammenfatte informasjon i muntlige tekster og reflektere over innholdet
 • lytte til og vurdere argumentasjonen i muntlige tekster i ulike medier og ta stilling til innhold og formål
 • drøfte norskfaglige og tverrfaglige emner ved hjelp av fagterminologi og helhetlig argumentasjon
 •  bruke begrepsapparat fra retorikken for å analysere og vurdere ulike typer sakprosatekster

Læreplanmål i forbindelse med Et dukkehjem

 • lese et utvalg sentrale norske og noen europeiske tekster fra middelalderen til og med romantikken, sette dem inn i en kulturhistorisk sammenheng og kommentere form og innhold
 • analysere, tolke og sammenligne et utvalg sentrale norske og noen internasjonale tekster fra ulike litterære tradisjoner fra romantikken til i dag, og sette dem inn i en kulturhistorisk sammenheng

2

Mandag/tirsdag

Jobbe oss ferdig med Et dukkehjem

Oppgaver 2. akt

Tirsdag

Oppsummerende spørsmål til Et dukkehjem

 1. Hvilken rolle spiller Dr. Rank?
 2. Ibsen bruker ofte “parallelle par”, hva er forskjellen på Krogdal og Linde og Nora og Torvald?
 3. To begreper anagnorisis og peripeti , det er ikke uvanlig at dette faller sammen/skjer samtidig. Kan vi si det om Et dukkehjem. Begrunn svaret ditt.
 4. Kan vi si at stykket har en lykkelig slutt?
 5. Kan vi si at stykket fortsatt er aktuelt?

Tirsdag - fredag

begynne fordypningsemne

?

Læreplanmål i forbindelse med fordypningsemne

 • gjennomføre en selvvalgt og utforskende fordypningsoppgave med språklig, litterært eller annet norskfaglig emne, og velge kommunikasjonsverktøy ut fra faglige behov
 • referere til og vurdere kilder i aktuelle faglige situasjoner

3

Mandag - kort samling 1000

Torsdag - undervisning realisme/naturalisme

Fredag

Karens jul  Amalie Skram (s. 132) og Balstemning Alexander Kielland

4

Mandag - veiledning - alle møter

Tirsdag og torsdag - veiledning etter oppsatt plan. Har du ikke veiledning kan du sitte hvor du vil

fredag - sitt hvor du vil (hjemme) - mulig å bestille veiledning

Fredag - sitt hvor du vil (lærer ikke tilgjengelig)

Veiledning mandag (1010) - veiledning

Marcus, Sondre, Sigve, Gert, Stian H, Silje, Ingrid, Magnus, Andreas

mandag 1145 - veiledning

Marte, Mona Michelle, Espen, Anja, Alexandra Alina, Stian B

Tirsdag 0815 - veiledning

Kristin, Wiphada, Marlen, 0900 Krister

Anne Cathrine, Vetle

Torsdag kl. 1200 - veiledning

Mona, Marie, Siv Grethe,

Hege, Ann-Mari

5

mandag -  sitt hvor du vil (lærer ikke tilgjengelig)

Tirsdag framføring

Marcus, Sondre, Sigve

Torsdag framføring

Gert, Stian H, Silje,

(tilhørere: Marcus, Sondre, Kristin, Sigve, Hege, Ann-Mari)

Fredag framføring

Fremføring: Magnus, Andreas

tilhørere: Gert, Stian H, Silje, Ingrid + Marte og Mona Michelle, Espen, Marie, Siv Grethe

Fremføring: Marte,  tilhører Mona Michelle

6

Mandag

Espen??, Anja, Alexandra Alina

Wiphada, Marlen

Tirsdag framføring  

Krister

Anne Cathrine, Mona

Tilhørere: Anja, Alexandra Alina

Wiphada, Marlen, Vetle

Torsdag framføring  begynner 1145

Vetle, Marie, Siv Grethe,

Hege, Ann-Mari (kan vare til 1345)

Fredag

Fremføring Kristin, Ingrid, Stian B og Mona Michelle

Espen - 3. økt

Husk oppgavene dere skal ha gjort + at det er halvdag hovedmål mandag etter vinterferien

Oppgaver i uke 5-6, leveres på its learning i faget norsk muntlig:

Når dere ikke har framføring/er tilhørere, skal dere lese s. 299-337 i Signatur (studieboka). Dere skal også se nettgjennomgangen som ligger på Vimeo (tar 24 minutter)

Dere skal spesielt merke dere hva modernismen går ut på.

Vi skal etterhvert se filmen Sult som bygger på Hamsuns roman fra 1890-tallet. Mange vil si at den er den første modernistiske romanen, og at den bruker en teknikk som kalles for "stream of consciousness". Hva er modernisme og  hva gjør boka Sult modernistisk og hva går denne teknikken ut på? Hva skiller den fra tradisjonelle realistiske romaner?

Jeg forventer ikke et langt svar - maks en halv side, og svar i tekstfeltet. Dere kan samarbeide to og to.

7

vinterferie

8

Mandag: halvdag hovedmål

Tirsdag: “Byens metafysikk” s. 187

“Flyktende ungdom” s. 209

Torsdag:

Sult, stream of consciousness Fredag

Norsk i 2. økt! A3001

Sult s. 144

Du må ikke sove s. 197

Revolusjonens røst s. 178

9

Mandag 2. økt - vi er på rom A3041

Gjennomgang

“Du må ikke sove” s. 197

“Revolusjonens røst” s. 178

Kunst som provoserer:

Kristendommen den 10. landeplage”

Nettgjennomgang

1200-1300  Elixia

Tirsdag

Gjennomgang av “Kristendommen,....

Hvorfor får vi språkdebatt på 1830-tallet?

Språkhistorie 1800-tallet

Signatur studiebok s. 127-134

Torsdag

begynne med dialekter

Fredag

I studieøkta les:

Signatur studiebok s. 308-337 (om litteraturen fra 1900-1940)

Norsken begynner 1145 - varer til 1245

Kahoot

Signatur tekstsamling: “Kunsten å myrde” s. 191

Jobb 3 og 3 (eller 2 og 2)

Hvilken rolle spiller Ivar Aasen, Knud Knudsen, P.A. Munch, Welhaven og Henrik Wergeland?

Hva mener vi med det ortofone prinsippet?

Hva skjer i 1885? Hvordan stiller de politiske partiene seg til norsk skriftspråk? (Venstre - Høyre)

10

Mandag

Miniprosjekt

Samer, fornorsking, språk og urbefolkningsproblematikk

Filmen Sameblod 1135  A3040

Tirsdag

Språkhistorie 1900-tallet

(kolonnenotat) - Signatur studiebok s. 132-155

(Noen er på UiS - Åpen dag)

Torsdag

dialekter

sjekkliste, ordsøk word

Kompetansemål: gjøre rede for særtrekk ved et utvalg norske talemålsvarianter og reflektere over forhold som kan påvirke utviklingen av talemål

Fredag

Klassens time  1130 v. Vetle og Mona Oppsummering/tilbakemelding med Leif 1200. Rådgiver går gjennom innsøking og andre ting 1215. Antatt ferdig 1300.

Kort nettleksjon om dialekter

11

Mandag: halvdag sidemål

Vi begynner 1000. Dere kan sitte til 1300(med forlenget tid? til 1330)

Kompetansemål: skrive tekster med klar hensikt og god struktur og sammenheng

 • uttrykke seg med et variert ordforråd og mestre språklige formkrav
 • skrive kreative, informative og argumenterende tekster, utgreiinger, litterære tolkninger, drøftinger og andre resonnerende tekster på hovedmål og sidemål

Tirsdag

Avslutte dialekter

Kompetansemål: gjøre rede for særtrekk ved et utvalg norske talemålsvarianter og reflektere over forhold som kan påvirke utviklingen av talemål

Leksvik, Nissedal, Oslo Ø.

(du finner pdf-er og lydfiler her)

Torsdag

Rett en tekst - vær norsklærer

Fredag:

Begynne:

litteratur - etterkrigstid 1.  1945-1980 Signatur s. 338-365

 • lese et utvalg samtidstekster på bokmål og nynorsk og drøfte hvordan disse tekstene språklig og tematisk forholder seg til vår tid
 • analysere, tolke og sammenligne et utvalg sentrale norske og noen internasjonale tekster fra ulike litterære tradisjoner fra romantikken til i dag, og sette dem inn i en kulturhistorisk sammenheng

Språklige endringer og samfunnsutvikling (lengre refleksjonstekst)

Kompetansemål: orientere seg i store mengder tekst av ulik kompleksitet og velge ut, sammenfatte og vurdere relevant informasjon

og

 reflektere over forhold som kan påvirke utviklingen av talemål

Fredag:

Vesaas: “Naken” s. 215

Balstemning” Alexander Kielland

12

Mandag Reklame SAS/Norwegian - Konsertomtale (mann 44)

Listhaug - retorikk og “stråmannsargumentasjon”

(Språkteigen)

For dem som var på UiS i uke 10:

Språkhistorie 1900-tallet

(kolonnenotat) - Signatur studiebok s. 132-155

Begynne å lese “Fall”

Tirsdag

Gruppearbeid - litteratur 1940-1980

Vesaas: novella “Fall” (ligger på Its learning

Gunvor Hofmo:” Det er ingen hverdag mer” s. 212

Paal Brekke: Som i en kinosal

Hans Børli: “Myrulla på Lomtjennmyrene” (s. 226)

Inger Hagerup: “Detalj av usynlig novemberlandskap” (s. 230) (se og kommentar her.)

Kolbein Falkeid: “Et rom står avlåst”

Dag Solstad: “Novelle” (s. 244)

Torsdag

Oppsummering gruppearbeid

Film: Populærmusik från Vittula

Fagsamtaler

Fredag: fagsamtaler

I studietida fredag se: 1940-1950 “Krigsdiktning” og 1950-1972

Se resten av filmen - møt 1145-1245

( legger ut foreløpig oppgaveoppsett til “Trekk en tekst”)

Om Tarjei Vesaas i Allkunne

Novella “Fall”

Nettleksjon: 1940-1950 “Krigsdiktning

Torsdag-fredag: Fagsamtaler for dem som ønsker

13

påske

14

Mandag 2. påskedag

Tirsdag 3. april - 1. og 3. økt

1. økt

Stein Mehren: “Der stien tar slutt” s. 239

Kolbein Falkeid: “Et rom står avlåst” s. 264

De “nyenkle tekstene” (studieboka s. 345)

Dag Solstad: “Novelle” (s. 244)

Olav H Hauge “Skuleplassen” og “Sleggja“ s. 242

Oppgave.

Hvordan har mediene endret folks hverdag fra 1945 til i dag? Sjekk mediestatistikk som f. eks. den du finner her.

Drøft om endringene er positive eller negative.

Start gjerne med å se på (den siste ) medieutviklinga slik den er beskrevet her.

3. økt -

prøv deg som sensor (hovedmål)

 eksamensoppgave språkhistorie)

Fagsamtaler

Torsdag

Oppsummering vurdering av tekster

Strategier og råd foran heldagsprøvene (kortsvar + langsvar)

Fredag

Norsk kl. 1200  - Storstova Bryne filmen Utøya

15

Mandag: heldag SM

MERK- onsdag er det eksamensinformasjon i 1220 i det store auditoriet (A1040) for Vg3 og Vg4-klasser

Tirsdag -  fredag

Jobbe med det litterære programmet

Kompetansemål:

(du skal) sette sammen og framføre et avgrenset litterært program +

bruke retoriske og digitale ferdigheter til å produsere og framføre sammensatte tekster

16

Mandag - 10-1045:

Eksempel på elevtekst

 Litteratur 1980 til i dag, Signatur studieboka s.  366-387

1045-1130-siste finpuss

1200:  framføring det litterære programmet

Tirsdag

Fra “Gullsnutten”: Årets morsomste er Murdrocks.

Den store dagen s. 317 (Foldøy)

Hengediktet s. 322

Welhaven: Diktets ånd

Torsdag - fredag (uten lærer, sitt hvor du vil)

Les følgende tekster:

“Lille Norge”  Signatur s. 267

Gjør oppgavene  s. 267-268 og reflekter!

Sammenlikn teksten med “Ja vi elsker” s. 101)

Jonny Halberg: “Lysskue” (s. 276) Se på oppgavene s. 281, repeter begrepene “realisme”,  “naturalisme” og “nyrealisme”. Les også novella “Stockholm” som jeg har lagt ut i Its learning. Den blir også gjerne kalt for “skittenrealistisk”. Hvorfor?

Hvis du ikke har lest Litteratur 1980 til i dag, Signatur studieboka s.  366-387, gjør det nå!

17

Mandag: heldag HM

Tirsdag, torsdag  og fredag - forbered trekk en tekst

18

muntlige prøver - “trekk en tekst”

Mandag 30. april, onsdag 2.  torsdag 3. - alle møter

 og fredag 4. mai

(Tirsdag fri  1. mai)

Mandag: kl 1000: Silje, Ann-Mari, Marcus, Ingrid, Siv-Grete, Marlen

Kl 1200,Marte, Anne Cathrine,, Krister, Marie

Onsdag kl 1200 Mona, Magnus, Anja, Alina, Stian H, Hege, Wiphada, Espen

Fredag kl 1000 Gert,, Sigve, Kristin, Sondre, Mona Michelle, Andreas, Vetle

19

Kun mandag

2. økt - læringssti - om å være norsk, deretter - les og lær av gode stilskrivere (følg lenke til høyre)

(tirsdag matematikk heldag)

(Fri torsdag/fredag)

Les desse gode tekstane. Dei har vunne konkurranse for beste eksamensstil i 2017.

20

Mandag

Læringssti - retorisk analyse

Vildanden av Ibsen - film

Tirsdag 15. mai, vi begynner 0845

kl 0900. Utdeling av skriftlige trekkfag

Oppgaver til Vildanden

(Fri torsdag/fredag)

21

Mandag fri - 2. pinsedag

Tirsdag -/eventuell eksamen i 2P Torsdag - sidemålseksamen (trekkfag)

Fredag - hovedmålseksamen - alle

22

Mandag 28. mai - kun 10-1130

(Se opplegget fra uke 16 om skittenrealisme),

 1. Les Ridderstrøm om skittenrealisme, bruk gjerne andre nettressurser for å definere begrepet.
 2. Les (hvis du ikke har gjort det) og sammenlikn novellene  Bjarte Breiteigs novelle “Stockholm” (its learning)  og Jonny Halberg: “Lysskue” (s. 276) med “Karens jul” (s. 132)
 3. Powerpoint om skittenrealisme ligger her.

Tirsdag 29. mai - ikke norsk, jobb på egenhånd hvor du vil med oppgaven nedenfor.

Det kan virke som at vi mennesker er følelsesstyrte mer enn at vi påvirkes av “logosargumentasjon”. Argumenter som appellerer til nasjonalfølelsen er ikke uvanlig verken i politikk eller reklame. Jobb med denne oppgaven.

torsdag,

Rådgiverinfo?

Gjennomgang av muntlig eksamen  og mulighet for å vite standpunkt i norsk

 fredag (2. økt!) (med vikar): forberede eventuell muntlig eksamen

23

Beskjed om muntlig 4.(6.)  juni kl 0900

muntlig 6. eller 8. juni

muntlige eksamener  i denne uka

Noen vil komme opp 6., noen vil komme opp 8. juni. Kristin Næss vil gi dem beskjed som kommer opp 6. Møt i klasserommet 4. juni kl 0900

Avslutning onsdag 13. juni kl 1900 - pent antrekk