Efterårsprogram 2017 for NJS og IDA Rail

Pr. 18. oktober 2017

 

Tirsdag den 24. oktober 2017 kl. 16.00 - 18.00

Næste års køreplan, K 18

Sted: DSB, Telegade 2, Høje Taastrup

Det årlige møde om næste års køreplan og sporarbejder.

Ved: Per Elgaard og Morten Salicath, DSB.

I år i samarbejde med IDA Rail, så tilmelding via dem:

Tilmelding: https://universe.ida.dk/arrangementer/324312

Tilmeldingsfrist: 19. oktober!

Torsdag den 26. oktober 2017 kl. 9.00 - 17.00

IDA konference om den sjællandske jernbanetrafik

Se nærmere her:

https://universe.ida.dk/arrangement/sjaelland-paa-sporet-322626/

OBS! Deltagerafgiften for medlemmer af NJS, Forum for Nordisk Jernbanesamarbejde er 250 kr. For at kunne deltage til denne pris skal du sende en mail til hbo@ida.dk og blive tilmeldt manuelt. Venligst opgiv navn, evt. firma samt adresse hvortil faktura skal stiles til og tlf.nr. i dagtimerne. Og opgiv at du er medlem af NJS.

Tilmeldingsfrist på ovenstående link: 24. oktober.

 

Onsdag den 22. november 2017 kl. 13.00 - 17.30

NJS/IDA Rail konference om gods på banen

Sted: Ingeniørhuset, Kalvebod Brygge.

Trods et mangeårigt politisk ønske om at få en større del af den indenlandske godstransport flyttet over på jernbanen fortsætter banegodset den faldende tendens. På tidligere seminarer er årsagerne hertil søgt belyst. På dette seminar fokuseres på, hvad der kunne gøres for et vende udviklingen og på nogle cases, som viser vejen frem.

Omfanget af indenlandsk gods på jernbane går én vej – tilbage. Samtidig er det samlede transportomfang af indenlandsk gods stigende. Situationen er paradoksal. Hvorfor er det sådan? Og gøres der noget for at bedre situationen? På seminaret vil der blive orienteret om nogle af de tiltag, der - måske - vil kunne bedre situationen.

 

Udgangspunktet er kendskab til kundernes behov. Har jernbanevirksomhederne det nødvendige kendskab til behovet? Svaret svæver i vindene. Hør om et initiativ, der måske kan bedre forståelsen for kundernes behov – og herunder ikke mindst årsagen til deres fravalg af jernbanen som godsoperatør.

 

I Norge har regeringen taget aktivt fat i problemstillingen om jernbanegods med det udgangspunkt, at der skal mere gods på jernbane. Den norske regering er gået fra hensigtserklæringer og positive tilkendegivelser til aktive og målrettede aktiviteter – regeringen vil det, den politiske vilje er omformet til handling. Udgangspunktet er en gennemgribende reform af jernbanesektoren, hvor jernbanegods har fået sin egen platform. Det vil vi høre mere om på seminaret. En positiv historie om end med en lang række indbyggede udfordringer.

 

De norske initiativer begynder at smitte af i Danmark, hvor en godsstrategi er under udvikling i Banedanmark. Netop en godsstrategi med mål og midler for at fremme gods på jernbane har i den grad været savnet. Spændende hvor den danske godsstrategi kan og vil føre hen. Lidt af sløret vil blive løftet på seminaret.

 

Vil man, kan det lade sig gøre. Ålborg havn vil fortælle om deres satsning på at etablere jernbanetransport, en historie der viser, at det kan lade sig gøre at få indenlandsk gods på jernbane - hvis man vil, og hvis man har de rette visioner.

 

Et af nøgleproblemerne for jernbanen for at kunne klare sig i konkurrencen med lastbilerne er at kunne reducere omkostningerne til for- og eftertransport. En oplagt mulighed er etablering eller genåbning af godsspor, som er tæt på kunderne. Hvad skal der til, for at dette kan lykkes? Og hvad koster det? Det vil vi høre mere om.

 

Også på det teknologiske område er der tiltag i gang med løsninger, der kan forbedre situationen for gods på jernbane. Hør om nogle af disse med vægt på muligheder og udfordringer i forbindelse med trækkraft.

 

Alt i alt et spændende seminar der belyser nogle af de muligheder, der tegner sig for en forbedring af den aktuelle lidt stillestående situation omkring indenlandsk gods på jernbane.

Program

 

13.00: Velkomst

 

13.10: Kundernes behov

Hvordan beslutter potentielle kunder sig for banetransport? En analyse kortlægger kunders og potentielle kunders transportbehov og deres krav til godstrafik på jernbane.

Konsulent Mogens Gruelund

 

13.30: Norske erfaringer – Bane NORs rolle og godsstrategi.

I Norge har man reorganiseret banesektoren og bl.a. dannet infrastrukturforvalteren Bane NOR med en en særlig godstrafikenhed. I indlægget berettes om reorganiseringen og hvordan Bane Nor understøtter banegodstrafikken og -branchen og om de foreløbige erfaringer.

Godsdirektør Oskar Stenstrøm, Bane NOR

 

14.15: Banedanmarks godsstrategi

Organiseringen af godstrafikområdet i Banedanmark og den nye godsstrategi og, hvad den indebærer.

Trafikdirektør Peter Svendsen og Key Account Manager Hanne Bjørn Nielsen, Banedanmark

 

15.00: Pause

 

15.30: Havne og terminaler

En succesfuld overtagelse og genåbning af spor. Efter en kortere nedlukning er der nu fuld gang i godstrafikken til og fra Aalborg Havn. Hvordan kom banen i gang igen, og hvordan får man fat i kunderne?

Teknisk chef Mette Schmidt og account manager Rasmus Munk Kolind, Aalborg Havn

 

16.00: Etablering af godsspor

Godset skal på banen tæt på kunden og aflæsses tæt på destinationen for at jernbanetransport er konkurrencedygtig. Det forudsætter flere godsspor. Men hvad skal der til for at etablere godsspor og hvad er koster det?

Indlægsholder følger.

 

16.30: Ny teknologi

Hvilke muligheder er der for at få de rigtige lokomotiver til godskørsel i Danmark, til den grænseoverskridende trafik og ud på de ikke elektrificerede spor? Udfordringer med ATC og ny ERTMS til godslokomotiver. Og hvilke lokomotiver skal erstatte de aldrende MY, MX og MZ lokomotiver, når de ikke kan længere?

Salgsdirektør Lasse Toylsbjerg-Petersen, Bombardier.

 

17.15: Afslutning

Videre tiltag!

 

Tilmelding: https://universe.ida.dk/arrangementer/324848

Onsdag den 13. december 2017 kl. 16.00 – 18.00

Lokaltog, det store baneselskab på Sjælland

Sted: DSB, Telegade 2, Høje Taastrup

Lokaltogs fremtidsplaner.

Lokalbanen og Regionstog blev i sommeren 2015 fusioneret til et samlet nyt selskab, nemlig Lokaltog. Fusionen fylder naturligt i selskabets arbejde, men der er heldigvis også plads til udviklings- og fremtidsplaner. Både Region Hovedstaden og Region Sjælland har et ønske om, at Lokaltog kommer til at ”fylde mere” i den regionale trafik.

Ved: Tommy Frost, Movia

Tilmelding: TFR@moviatrafik.dk

 

Torsdag den 14. december 2017 kl. 16.00 – 17.30

IDA Rail møde om beslutningsgrundlag for nye projekter på S-banen

Sted: IDA-huset, Kalvebod Brygge 31-33.

Banedanmark vil på dette møde fortælle om 2 nye baneprojekter på S-banen, som der for nylig er afleveret beslutningsgrundlag for:

Kapacitetsmæssige forbedringer på S-banen

Projektet har set på udvalgte lokaliteter med nedsat hastighed i forhold til hastighedsgrænsen på 120 km/t. Der er flere forskellige årsager til den nedsatte hastighed. De foreslåede forbedringer i projektet indebærer, at der kan opnås køretidsbesvarelser, så køretiden i køreplanen kan nedbringes.

Vendespor ved Carlsberg station (tidl. Enghave station)

Fysisk placeres vendesporet umiddelbart efter Carlsberg station, nogenlunde der hvor den gamle Enghave station lå. Vendesporet kan medføre at der indføres reel 10-minutters drift på Frederikssundsbanen, som vil komme de mange passagerer på strækningen til gavn, som stiger om til Metroen/Ringbanen på Vanløse/Flintholm stationer. På mødet beskrives de nye trafikale muligheder, ligesom de tekniske udfordringer ved etableringen af vendesporet beskrives.

Ved projektlederne Jimi Okstoft og Silke Aaskov, Banedanmark.

Tilmelding: https://universe.ida.dk/arrangementer/324789

 

 

______________________

 

Tilmeldingsprocedurer:

Til arrangementer hos IDA Rail: Tilmelding online via https://universe.ida.dk. Ved tvivlspørgsmål kan man kontakte IDAs arrangementshotline via http://ida.dk/om-ida/kontakt-ida

 

Til arrangementer hos NJS: Tilmelding til den kontaktperson, der er nævnt under arrangementet, tidligst en måned før arrangementet.

 

Ret til ændringer forbeholdes. Følg annonceringen og evt. ændringer i programmet på vores hjemmesider eller via nyhedsmail.

 

https://universe.ida.dk/netvaerk/transport-planlaegning-og-infrastruktur/ida-rail/

 

http://www.njsforum.com/home