Mgr. Jan Maršálek, PhD.

Oblast zájmů

Filosofie a dějiny věd, historie sociologie, sociologie a filosofie, obecná metodologie, 18. a 19. století, Francie, Anglie.

Vzdělání

2015

Doktorský titul v oboru filosofie (Université de Franche-Comté, Besancon, Francie) a sociologie (Karlova Univerzita v Praze, Fakulta sociálních věd). Dizertační práce pod vedením prof. Frédérika Brahamiho, prof. Miloslava Petruska a dr. Jana Balona: „De la disparition d’une méthode : l’Analyse entre philosophies du contrat social et sociologies classiques“, 536 str., obhájena 28. května 2015 v Paříži.

 

2005-2008

École Normale Supérieure (ENS-Ulm), oddělení filosofie, Paříž, Francie.

“Diplôme de l’École Normale Supérieure”

 

2005-2008

École des Hautes Études en Sciences sociales (EHESS), Paříž, Francie.

Magisterský diplom (Master) se specializací “Études politiques”

 

2001-2007

Karlova Univerzita v Praze, Fakulta sociálních věd, Katedra sociologie.

Magistr sociologie

 

2003-2005

Karlova Univerzita v Praze, Filozofická fakulta, Ústav filosofie a religionistiky, obor filosofie.

 

2000-2002

Université de Toulouse-Le Mirail, Francie, obor sociologie.

 

                                                                            

Zaměstnání        

 

2009 – dosud

Výzkumný pracovník. Filosofický ústav AV ČR, v.v.i., Kabinet pro studium vědy, techniky a společnosti. 2012-2017: Tajemník Rady FLÚ.

 

2011 – 2016

Odborný asistent, Fakulta sociálních věd UK, Praha.

 

 

Účast na výzkumných projektech

 

2011–2013

Člen řešitelské týmu grantového projektu „Contemporary Approaches in Historical Epistemology”. Vedoucí projektu: Mgr. Tomáš Dvořák, Ph.D. (FLÚ AV ČR). Projekt podporovaný GA ČR.

 

2011 (dočasná spolupráce)

Člen řešitelské týmu grantového projektu „Classic Research Projects as a Source of Inspiration for Contemporary Social Research.“. Vedoucí projektu: Prof. PhDr. Hynek Jeřábek, CSc. (ISS FSV UK). Projekt je podporovaný GA ČR (2011-2014).

 

 

Stipendia

 

2008–2012 : Interní doktorand Katedry sociologie, ISS FSV UK.

2008–2011: „Allocataire de recherche“,Université de Franche-Comté, ED n° 38 LETS.

2005–2008: „Sélection internationale“, École Normale Supérieure, Paříž.

 

Pedagogická činnost

 

2008 – 2016

Katedra sociologie FSV UK

Výuka v oboru dějin sociologie a filosofie sociologie.

 

 

Ediční/redakční činnost

2009 – dosud

Redaktor časopisu Teorie vědy: časopis pro teorii vědy, techniky a komunikace. Vydává Kabinet pro studium vědy, techniky a společnosti při Filosofickém ústavu AV ČR.

 

Editor tematického čísla Teorie vědy, roč. 31, č. 1 (2009): Století Clauda Lévi-Strausse / The Centenary of Claude Lévi-Strauss.

 

 

Jazykové znalosti

 

Francouzština – velmi dobrá znalost

Angličtina – dobrá znalost

Němčina – začátečník