iNapló.hu | mindenNapiNapló / 1950 / július / napok:

01 | 02 | 03 | 04 | 05 | 06 | 07 | 08 | 09 | 10 | 11 | 12 | 13 | 14 | 15 |

16 | 17 | 18 | 19 | 20 | 21 | 22 | 23 | 24 | 25 | 26 | 27 | 28 | 29 | 30 | 31 |


1950. július

Összeállította Juhászné Berecz Veronika (2018)

1950. június 25.-n Észak-Korea támadást indít Dél-Korea ellen. (A koreai háború 1953. 07. 27-ig tart.) Ezen év júniusában az Egyesült Államok Truman elnök felhatalmazására (06.27.) belép a koreai háborúba. A július hónap teljes politikai arculatát ez az esemény határozta meg.  Július 1.-n amerikai katonai csapatok érkeznek Koreába. A szárazföldi csapatok partraszállása (06.03.) mellett légicsapást is bevet az amerikai haderő. Hatodikán Chumunjinnál történik bombázás. Július 7.-n az ENSZ Biztonsági Tanácsa felkéri az Egyesült Államokat, hogy szervezze meg az ENSZ erők parancsnokságát.

Szintén hatodikán lengyel-keletnémet szerződéssel az NDK elismeri az ODERA-Neisse vonalat Lengyelország új nyugati határának. Ebben a hónapban Lengyelország kormánya meghirdeti a a szovjet mintájú hatéves tervet.

Megrendezik a Tour de France 37. francia körversenyét (júl. 13.-aug. 7.) Az első alkalom, amikor élő televíziós adás van a verseny teljes ideje alatt. Ferdinand Kübler (Svájc) nyerte a sárga trikót, 2. helyezett Stan Ockers (Belgium), 3. helyezett Louison Robet (Francia ország).

Júl. 16.-n Uruguay a győztese a Brazíliban megrendezett labdarúgó világbajnokságnak.

A II. Világháború után először adott légiparádét a Royal Air Force Farmboroughban. 80,000 néző, illetve a királyi család nézte végig. (Azóta is itt rendezik Európa egyik legnépszerűbb légiparádéját.)

Az Egyesült Államokban a hónap legnépszerűbb slágere (Bill Board magazin szerint) Nat King Cole előadásában a “Mona Lisa” című dal, és 5 hétig vezeti a slágerlistát, leváltva Anton Karas “The third man theme” című slágerét. A Cash Box magazin szerint a legtöbbet értékesített a Vivienne Segal “Bewitched, Bothered and Bewitched” című dala.

A mozifilmek világában George Cukor alkotásai közül “Adam’s Rib” c. filmet először vetítik  Japánban (28.-n).

Havilap szemle

Építünk

Debrecen 1950. nyarán (I. évf. 1. szám)

Juhászné Berecz Vera gyűjtése (2018)

Komjáthy István: Építünk (Bevezető)

Juhász Róbert: Beszéljen a város (Vers)

Fábián Sándor: Tízezres (Novella)

K. Szimonov - Kardos Pál: Egy kanadai népgyűlésen (Vers)

Csontos Gábor: Hortobágy (Regényrészlet)

Kiss Tamás: Kiáltás Tihanyba (Vers)

Borsodi Éva: Lépésről-lépésre (Regényrészlet)

Balogh László: Negyenhatodik paragrafus (Vers)

Csák Gyula: Újítók (Novella)

Asztalos Sándor: Medvés Mihály is aláír (Novella)

Balogh László: Szavazás az országúton (Vers)

Juhász Róbert: Pályin elvtárs ittjárt (Riport)

Borsodi Éva: Tyihonov Debrecenben (Riport)

Ny. Tyihonov - Kardos László:

        Szivárvány Szagurámóban

        Ilyennek láttam Grúziánkat

        Rusztávi (Versek)

Csenki Imre beszámolója a Pjatnyickij együttesről

Angyal Endre: Peter Jilemnicky (Tanulmány)

J. Wolker - Kiss Tamás: Tenger (Vers)

Beniuc - K. I.: Az én napom (Vers)

Koczog Ákos: Rusztaveli (Tanulmány)

Juhász Géza: Veres Péter: Próbatétel (Kritika)

Koczog Ákos: Asztalos István: Szél fúvatlan nem indul (Kritika)

Bogáti József: Ázrájev: Távol Moszkvától (Kritika)

Mozgalom:

Kapusi Erzsébet: Könyvnapok

Földényi László: Az Olvasó Mozgalomról

Szöllősy Gyula: Kultúrmunka Hajdú-Bihar megyében

Hajdú Béla: Az MSZT feladata és eddig elért eredményei

Békés építés - háborús uszítók

A címlapot Menyhárt József festőművész tervezte.

Napi események

július 1. - Forgalomba kerül a forintbankjegyek új, „Rákosi-címeres” változata.

július 3. - Csehszlovákiában, a morvaországi Velehrád városában papi békekonferenciát tartanak; a rendezvény célja, hogy mintául szolgáljon a „béketábor” országaiban szervezendő hasonló mozgalmak számára. Mo-ot Balogh István és Horváth Richárd képviseli.

Megindul a Maszovlet Bp–Békéscsaba járata.

Július 3.-ig befejeződtek a középiskolai beiratkozások. 1628 férőhely, 2200 végzett, továbbtanulni szándékozó általános iskolás, ebből beiratkozott 1402.

július 4. - A katolikus püspöki kar konferenciája hozzájárul ahhoz, hogy az állam és az egyház viszonyának rendezéséről tárgyalások kezdődjenek.

A Szabad Európa Rádió első adását sugározza New Yorkból Csehszlovákiába. (Korábban e néven Berlinben helyi adó működött.)

A moszkvai Pravdában megjelenik Sztálin tanulmánya „A nyelvtudomány néhány kérdéséről”.

július 5. - Az esztergomi székesfőkáptalan Beresztóczy Miklós kanonokot választja káptalani helynökké.

július 6. - Az NDK és Lengyelország kormánya nyilatkozatban ismeri el az Odera–Neisse-határt. Ezen a napon született Geraldine James angol színésznő (Kisvárosi gyilkosságok, Gandhi, Boszorkák, Az ember, aki túl keveset tudott)

július 7. - Letartóztatják Marosán Györgyöt, az MDP v. főtitkár-helyettesét, könnyűipari minisztert, a pártegyesítés előtt az SZDP főtitkárhelyettesét. — Letartóztatják Ries István igazságügy-minisztert,  aki a pártegyesítés előtt szintén az SZDP főtitkárhelyettese volt.

július 11. - Éjszaka a vasvári, a szombathelyi és a soproni domonkos rendházból összesen 187 (299?) szerzetest szállítanak Máriabesnyőre és Egerbe.

július 12. - Súlyosbítják a tiltott határátlépésért és az ország elhagyásáért kiróható büntetések mértékét: egyes esetekben életfogytiglani börtönbüntetést írnak elő. — A következő hónapokban szigorítják a bér- és normacsalásra, a spekulációra, a téeszek elleni izgatásra vonatkozó rendelkezéseket, és emelik a büntetési tételeket.

július 13. - Az NSZK csatlakozik az Európa Tanácshoz.

július 14. - Hatályba lép az 1950: 24. tvr. „a társadalmi tulajdon büntetőjogi védelméről”. „A társadalmi tulajdont mint a dolgozó nép vagyonát … fokozott büntetőjogi védelem illeti.” A 6. § szerint: „A társadalmi tulajdonban lévő vagyontárgy felgyújtása vagy felrobbantása… halálbüntetés alá esik.”

Kivégzik Dóczy Lászlót, Beéry Istvánt, Sztankoczy Lászlót és Rákosi Gyulát.

július 15. - Államosítják a Debreceni Helyi Vasút Vállalatot.

Békéscsabán statáriális eljárás után kivégzik a kulákként számon tartott és gyújtogatással vádolt Molnár Sándor köröstarcsai parasztembert.

július 16. - 34 katolikus (béke)pap felhívást tesz közzé.

Erdei Ferenc vezetésével 200 tagú parasztküldöttség utazik a Szu-ba.

A IV. labdarúgó világbajnokság döntőjében Rio de Janeiróban: Uruguay–Brazília 2:1.

július 17. - Az ET felmenti tisztségéből a már 10 napja letartóztatásban lévő Ries István igazságügy-minisztert; utóda Molnár Erik.

július 18. - XII. Pius pápa Hamvas Endre csanádi püspököt nevezi ki az esztergomi főegyházmegye apostoli kormányzójává.

A Hágai Nemzetközi Bíróság elveti a nyugati nagyhatalmaknak Mo (valamint Románia és Bulgária) ellen vallásüldözés miatt benyújtott panaszát, annak ellenére, hogy megkezdődött a szerzetesrendek feloszlatása, a szerzetesek és apácák kitelepítése.

július 20. - Alapbéremelést és normarendezést hajtanak végre az iparban és a bányászatban.

július 21. - A Népgazdasági Tanács rendelete államosítja a könyvkiadást. Az Athenaeum, a Révai, a Franklin, a Hungária és az Új Magyar Könyvkiadó Nemzeti Vállalat helyett megalakul a Szépirodalmi, a Művelt Nép, az Új Magyar és az Ifjúsági Könyvkiadó.

július 25. - New Yorkban magyar, csehszlovák, lengyel, litván és szlovén részvétellel megalakul a Közép-európai Keresztény Demokrata Unió; elnöke Közi-Horváth József r. kat. lelkész, v. ogy-i képviselő.

július 28. - Megjelenik az 1950: 25. tvr. a közforgalmú gyógyszertárak (másnapi) állami tulajdonba vételéről.

július 29. - A Rajk-ügy egyik mellékperében jogerősen életfogytiglani börtönre ítélik Mód Péter diplomatát, Mód Aladár, az MDP KV agitprop osztálya helyettes vezetőjének öccsét.

július 31. - Őrizetbe veszik Horváth Zoltánt, a Népszava felelős szerkesztőjét.

Az éjszaka folyamán az északi és a keleti határsávból is kitelepítik a szerzeteseket.


Napra pontos gyűjtések

01 | 02 | 03 | 04 | 05 | 06 | 07 | 08 | 09 | 10 | 11 | 12 | 13 | 14 | 15 |

16 | 17 | 18 | 19 | 20 | 21 | 22 | 23 | 24 | 25 | 26 | 27 | 28 | 29 | 30 | 31 |


01 |vissza a lap tetejére

02 |vissza a lap tetejére

03 |vissza a lap tetejére

04 |vissza a lap tetejére

05 |vissza a lap tetejére


06 |vissza a lap tetejére

Csütörtök

Kronológia:

Koreai háború.

Mezőgazdasági terménybegyűjtések Magyarországon.

Kivonat a napisajtó híreiből (forrás: Szabad Nép)

Gromiko elvtárs nyilatkozatában bizonyítékokkal támadja az Egyesült Államokat,   feltételezi, a koreai háborús beavatkozás egy előre eltervezett amerikai katonai megmozdulás. A szovjet nép több szovjet városban tartott gyűlésen is az amerikai csapatok azonnali kivonását követeli Koreából. Véleményük szerint a koreaiak saját maguk intézzék el belügyi problémáikat külső beavatkozás nélkül. Az United Press jelentést ír az amerikaiak “igen rendezetlen visszavonulásáról” a szuvoni vereség után. Koreában alig egy hét alatt 115 ezer koreai ifjú jelentkezett önként a néphadseregbe. Felkelés tör ki Tegu város körzetében, és a partizánok támadják a dél-koreai Li-Szin-Man csapatait.

A Szakszervezetek Országos Tanácsának tagjai táviratban fejezik ki szolidaritásukat és együttérzésüket a koreai Szakszervezetek Országos Tanácsa és a Szakszervezetek Világszövetsége felé a koreai nép szabadságáért, függetlenségéért vívott harcában. A magyar nép felháborodottan tiltakozik az imperialisták koreai provokációja ellen. Nemzetközi szinten háború-ellenes tüntetéseket szerveznek és táviratokat küldenek Bukarestből, Hágából, Párizsból, Oslo-ból, Sidney-ből, Londonból valamint New Yorkból a Koreai Népi Demokratikus Köztársaság Szakszervezeti Szövetségéhez. Franciaországban Duclos elvtárts a Francia Kommunista Párt nevében beszédet mondott a két napja megalakult Queuille-kormány ellen, és elérte, hogy Queuille minisztertársaival együtt benyújtotta a kormánynak a lemondását.  Felhívást intéznek nemzetközileg a Kommunista Pártok, hogy harcoljanak az elvtársak a német-francia gazdasági Schuman-terv ellen.

Az új albán nemzetgyűlés ismét Enver Hodza elvtársat bízta meg az új albán kormány megalakulásával.

Bukarestben államellenes kémkedés vádja miatt három vatikáni “diplomatát” távozásra szólított fel a román kormány.

Sztálin elvtárs cikket ír a Pravda Júl 4-i számába, amiben Krasenyinnikova elvtársnő korábbi szemantikai kijelentéseire reagál a nyelv természetével kapcsolatban.  Aláírták a bolgár-magyar kultúrális egyezmény végrehajtási tervét, ami a két nép közötti kultúrális kapcsolat erősítését célozza, és egy küldöttség utazott Szófiába a bolgár kultúrális élet tanulmányozására.

Az első idei learatott gabonaszállítmány Budapestre érkezett. A DÉFOSZ terménybegyűjtési versenyre hívja fel az ország egész dolgozó parasztságát. Bács-Kiskun megye Megyei Tanácsa elfogadta a békésmegyei gabonabetakarítási versenyfelhívást és egyidejűleg párosversenyre hívta Szolnok megyét is. Az MNDSZ-asszonyok segítenek az aratás, cséplés és begyűjtés nagy munkájában: zsákokat foltoznak, terményraktárakat hoznak helyre és egy tűzörséget is alapítottak Kővágóőrsön. Ez alatt Békés és Csongrád megyében az aratók befejezték a gabonabetakarítást. Hajdú-Bihar megye tartja az első helyet a gabona szállítási szerződési versenyben. Honvéd aratóbrigádok segítik az aratási munkákat.

A hatékonyság növeléséért anyagtakarékossági párosversenyre kötnek szerződést egymással a Rákosi Művek és a MÁVAG. Landler Jenő elvtársról nevezik el az Istvántelki Járműjavítót. Az RM Szerszámgyár egyik eszertgályosa levelet ír a “laza normákról”, és szükségesnek tartja felülvizsgálni és lecsökkenteni a munkafolyamatokra szánt időt. A csepeli autógyárban tetten értek egy táppénzcsalót, aki öncsonkítással érte el, hogy betegállományban legyen közel fél évig. Egy másik esetben a  Budapest Büntetőtörvényszék helyszíni tárgyalást tart az Elektromos Készülékeke és Anyagok Gyára füzér utcai üzemében több alkalommal meghamisított termelési teljesítmény miatt.

A Magyar Népköztársaság kormánya 2800 középiskolai pedagógust jutalmaz meg pénzjutalommal és kitüntető oklevéllel a kiváló munkavégzés miatt. Nagyüzemi munkásokat hívott meg nyaralásra a szentesi Árvai Bálint termelőszövetkezet. A szakszervezetek és a vállalatok egyre több kabint bérelnek dolgozóiknak és biztosítanak pihenést a Római-part újjáépített vízitelepein. Az Oroszországi Szövetséges Köztársaság a költségvetés kilenctizedét gazdasági, társadalmi és kultúrális célokra fordítja az elvtársak javára.

A sport területén Szezawno Zdrojban rendezett sakkversenyen Keresz fél ponttal vezet Barcza előtt. Riportot olvashatunk Zatopekkel, a sikeres és kiváló csehszlovák atlétával, aki mesélt sportolói pályafutásáról, és kifejtette, hogy saját edzéstervét követi.

A magyar munkásmozgalom történetéről és nemzeti fejlődésünk összefüggéseiről Révai József elvtárs tart előadást a Magyar Történelmi Társulat évadzáró ülésén.

Berlinben megnyílt a német írókongresszus, míg Moszkvában és Leningrádban koreai vendég-művészek zenei és tánc-előadását lehet megtekinteni. A népszerű karlovy-varyi nemzetközi filmversenyen résztvevő államok száma huszonnégyre emelkedett. Továbbá az újság e napi számából megismerhetjük Erdélyi Vera  A tolvaj című novelláját.

Hazánk időjárása: Hőség, több helyen zivatar várható. Ország szerte 39 fokig emelkedik a hőmérséklet. Sokkal több hűsítő italt fogyasztunk, mint tavaly ilyenkor.


07 |vissza a lap tetejére

08 |vissza a lap tetejére

09 |vissza a lap tetejére

10 |vissza a lap tetejére

11 |vissza a lap tetejére

12 |vissza a lap tetejére

13 |vissza a lap tetejére

14 |vissza a lap tetejére

15 |vissza a lap tetejére

16 |vissza a lap tetejére

17 |vissza a lap tetejére

18 |vissza a lap tetejére

19 |vissza a lap tetejére

20 |vissza a lap tetejére

21 |vissza a lap tetejére

22 |vissza a lap tetejére

23 |vissza a lap tetejére

24 |vissza a lap tetejére

25 |vissza a lap tetejére

26 |vissza a lap tetejére

27 |vissza a lap tetejére

28 |vissza a lap tetejére

29 |vissza a lap tetejére

30 |vissza a lap tetejére

31 |vissza a lap tetejére


iNapló.hu | mindenNapiNapló | vissza a lap tetejére |kronológiai források