Temadag Jammerbugt Kommune

Skolebibliotek 3.0 - udfordringer og muligheder i fremtidens skolebibliotek

Vi laver to undervisningsloops på denne dag. Hvert loop vil bestå af :

1. Oplæg

2. Eksempler fra praksis

3. Hands-on - summen

4. Spørgerunde.

9.00 - 9.15

Præsentation af dagens program og oplægsholderne

Anders / Anja

1. Uv-loop

PLC og vidensdeling

9.10 - 10.15

Oplæg: Fremtidens folkeskole? Hvad bliver PLC’s rolle.

Anders

10.15 - 11.15

Eksempler fra praksis

Vidensdeling på PLC herunder:

  • Inspirationsmessen

Anja

Slides

11.15 - 11-30

Hands-on -summen

Digital videndeling med bl.a. Symbaloo.

Se eksempel her: Skolefriv, Web- og mobiletik

  • Lav jeres egen linksamling med udgangspunkt i Skolefriv, skolens abonnementer? Se mere her
  • Inspirationsmessen - se mere her

Anja/Anders

Slides til linksamlinger

11.30

Spørgerunde - Frokost

Pause

2. Uv-loop

Digitale læremidler og vidensdeling

.

12.00 - 13.00

Oplæg: Digitale læremidler - udfordring og analyse. Vidensdeling af læremidlerne.

Anders

13.00 - 14.00

Eksempler fra praksis:

Anja

Slides

14.00 - 14.30

Hands-on - summen

Videovejledninger på PLC

Anja /Anders

14.30 - 15.00

Afrunding

Muligheder med digitale værktøjer

Eksempler på værktøjer til kollaboration, vidensdeling, produktion

  • Google Docs
  • Mindmeister
  • mm.

Deltagerne bedes medbringe PC, iPad eller andet device.